Fuller: Toisen maailmansodan syynä Saksan irrottautuminen kultakannasta


Lähde seuraavaan esitykseen on Rolf Kosiekin kirjoitus Vetäytyminen kultakannasta sodan syynä teoksessa Der Grosse Wendig 4, ss. 167-170.

Monta kirjaa on kirjoitettu Toisen maailmansodan syistä. Harvat mainitsevat Hitlerin Saksan talousjärjestelmän eli sen, että Hitler irtautui kultakannasta, joka oli vallitseva rahajärjestelmä 30-luvulla ja josta vasta Nixon irrotti dollarin 1971. Tämä talousjärjestelmä oli angloamerikkalaista perua ja dollari oli maailmalaajuinen valuutta siinä. 1933 Saksa sulki pörssin ja alkoi bilateraalisen vaihtokaupan eri maiden kanssa. Tämä liike sekä Saksan talouden valtava kasvu olivat kuin sodanjulistus kansainväliselle finanssiaatelille, joka menettäisi maailman talouden kontrollin, mikäli Saksan menestys jatkuisi. Vaadittiin kovia toimenpiteitä.

Brittiläinen kenraali ja yhteiskuntatieteilijä John Frederick Charles Fuller on jo 1937 kirjassaan Der erste der Völkerbundskriege esitellyt ajatuksiaan jo selvästi näköpiirissä olleesta tulevasta suursodasta, jota hän kutsui “toiseksi Kansainliiton sodaksi. Hänellä oli jo vakaat käsitykset sodan syistä. Niitä hän esittelee 36. luvussa Kullan herruus, jolloin hän esittelee tärkeitä tosiasioita vallinneesta rahajärjestelmästä. Rahaa hän nimittää kaupan vereksi ja esittelee sen luonnetta ensin. Samoin vallinneita taloudellisia ongelmia, joiden syinä hän näki vallinneen läntisen finanssijärjestelmän epäoikeudenmukaisuuden ja hyväksikäyttöluonteen. Hän kysyy, mikä on syy tälle itsemurhaa muistuttavalle tilanteelle? Hänen vastauksensa on: “Niitä on etsittävä vallitsevasta rahajärjestelmästä, joka ei perustu tuotantoon (omaisuuden tuottamiseen), vaan sen jakamisen välineeseen (raha), joka voidaan muuttaa tavaraksi, ostaa ja kuluttaa. Yhdellä sanalla: Sairaus, josta maailma kärsii on nimeltään korko. Ranska on maa, joka on perustettu rahavallalle. Englanti on kansainvälisen lainakapitalismin pääkaupunki. Siitä muodostui entente niiden välille. Molemmat ovat luonteeltaan internationalistisia, koska molemmat ovat keskuspankin vallan alaisia., jotka keskuspankit ovat kansainvälisiä rahatoimijoita. Samoin on Neuvostoliiton laita, vaikka siellä pankki on valtionpankki. Siten niin läntiset demokratiat kuin itäinen autokratia on ankkuroitu rahan valtaan. Siten raha on yhdysside demokratian ja bolshevismin välillä – oligarkkisten ja despoottisen valtiokapitalististen kansakuntien välillä. Että Saksa voisi olla tämän kultaisen piirin ulkopuolella, on epätodennäköistä. Saksa alkaa operoimaan työn käsitteellä enemmän kuin rahan käsitteellä. Eli Saksa alkaa käyttää hyödyllistä rahajärjestelmää, jossa rahaa ei voi myydä, jolloin kultakupla puhkeaa ja valtiokapitalismin perusta romahtaa.” Profeetallisesti hän lisää: “Tämä on estettävä hinnalla millä hyvänsä. Siksi parasta aikaa valmistaudutaan kuumeisesti Saksan tuhoamiseen.” Näin esipuheessa, joka on kirjoitettu syyskuun 1. päivänä 1936.

Hieman myöhemmin kirjassa hän siteeraa Kitsonia: Jokainen suuri sota on tarjonnut otollisia tilaisuuksia kaikkien maiden kultakauppiaille satumaisten rikkauksien ja suunnattoman vaikutusvallan hankkimiseen ja ilman mitään riskiä.” Siihen hän lisää: “Jos kansainvälistä finanssieliittiä uhataan järkiperäistämisellä, sillä ei ole mitään menetettävää ja kaikki voitettavanaan, jos se alkaa tavoitella sotaa, jolla reformi tuhotaan. Juuri näin tapahtuu Saksassa ja se on valittu uhriksi.”

Valmistelut Saksan tuhoamiseksi alkoivat siten jo 30-luvun puolivälissä, jolloin sekä USA että Englanti aloittivat varustautumisen ja propagandan Saksaa vastaan, joka oli alkanut bilateraaliskaupallaan useiden maiden kanssa alkanut romahduttaa kultajärjestelmää. (Minä: Niille, jotka eivät tiedä, niin muistutettakoon, että Chamberlain varustautui 30-luvulla laivaston lisäksi muuten, silmällä pitäen tulevaa kehitystä. Saksan parin vuoden etumatka otettiin sitten kiinni pian 1938 jälkeen) Pääteoksessaan Läntisen maailman ratkaisutaistelu vuodelta 1954 Fuller esittää erityisessä samannimisessä luvussa Toisen maailmansodan syyt. Hän esittää Saksan maailmankatsomuksen eroja läntiseen nähden ja arvioi: “Jos taistelua kahden myytin välillä – ihminen talousobjektina (*Lännessä) tai sankari-ihmisen (*Saksassa) ei nähdä ja ymmärretä, on vuoden 1939 katastrofi täysin käsittämätön ja aikakausi, joka siitä alkoi, vaikuttaisi syntyneen sattumalta.” Hitler “oli yrittänyt irrottaa Saksan kansainvälisen korkokapitalismin kahleista. Hänen näkökantansa oli: “niin kauan kuin kansainvälinen rahajärjestelmä perustuu kullalle, pystyy kansakunta, jota sillä on paljon, toiset maat tahtoonsa taivuttamaan, ottamaan lainaa ja maksamaan korkoja, jotta voisi ottaa osaa kaupankäyntiin.” Kansakunnat eivät kuitenkaan elä mielivaltaisesta kullan arvosta, vaan todellisesta tuotannosta. Sen pitäisi olla todellinen rahan arvon kattaja. Siksi valtakunnankansleri on päättänyt: “1. Vieraiden korkolainojen kiellosta ja saksalaisen rahan arvotuksesta vain tuotannon eikä kullan perusteella. 2. Tuonnista maksetaan vain tavaralla – vaihtokauppa- tarvittaessa vientiä tuetaan. 3. Ns. vapaa valuuttakauppa lopetetaan eli ei ole lupa spekuloida rahalla ja siirtää omaisuutta maasta toiseen poliittisen tilanteen mukaan. 4. Omaa, vain valtion takaama hätärahaa tuodaan kiertoon, kun ihmisiä ja materiaalia tarvitaan tuotannon laajentamiseen, sen sijaan että lainattaisiin rahaa ja velkaannuttaisiin.”

Fuller tekee oikeat johtopäätökset ja esittää, että tämä uusi talousjärjestelmä oli “puhdas taisteluhaaste “ kansainväliselle rahamaailmalle. Menestys olisi johtanut siihen, että “rahanlainaajat olisivat joutuneet sulkemaan pankkinsa.” “Tämä rahoitusase” oli ennen kaikkea suunnattu USAan, koska se omisti lähes kaiken kullan. Suurfinanssit reagoivat pian: Roosevelt piti 5.10.1937 Chicagossa kuuluisan “Karanteeni-puheensa”. Suuri finanssitoimija Bernard Baruch oli sanonut pian kenraali George Marshallille: “Tulemme tämän hra Hitlerin tuhoamaan. Hän ei saa läpi vaihtosysteemiään.” Ja 9.3.1939 kertoi puolalainen suurlähettiläs Lontoosta, että ulkomaankauppaministeri Hudson on sanonut hänelle: “Britannian hallitus on päättänyt, että yhtään eurooppalaista markkinaa ei luovuteta ja anneta Saksalle taloudellisia etuja…Tänään käymme talousasioiden neuvotteluja ja tuhoamme Saksan vaihtojärjestelmän.” Kirjassaan Toinen maailmansota 1948 Fuller toteaa: “Hitlerin poliittiset opit eivät saaneet meitä sotaan häntä vastaan. Syy oli se, että hän oli onnistunut rakentamaan uuden ja menestyvän, kasvavan talouden. Sodan syy oli kateutemme, ahneutemme ja pelkomme.”

Vastaavasti arvioi sotahistorioitsija Sir basil Henry Liddel Hart: “Sodanjohto oli yrittänyt saada aikaan sopimuksen, jossa Puola ja pienet maat eivät näytelleet mitään osaa, vaan neuvottelimme Saksan paluusta kultakantaan. Koko sähkesodan ajan (*3.9.1939-10-5.1940 )(Minä: Churchill syrjäytti Chamberlainin 10.5.1940 pääministerin asemasta ja hallituksesta) käytiin neuvotteluja brittiläisen ja saksalaisen ulkoministeriön välillä, joissa ehdotimme, että vihollisuudet lopetetaan, jos Saksa ilmoittaa palaavansa kultakantaan.” (Lähde: Kirjailijan henkilökohtainen esitys Rolf Kosiekille). Toinen maailmansota aloitettiin lännen toimesta, jotta vallinnut Lontoosta ja New Yorkista käsin kontrolloitu ja sinne omaisuuksia kahminut rahajärjestelmä ei romahtaisi uuden vapaan saksalaisen talousjärjestelmän vuoksi. 1971 oli Lännen irrotettava dollari kultakannasta, jotta se olisi voinut jatkaa taloussysteeminsä kanssa.

Minä: Ilmeisesti sionistien taloussota, jonka erinäiset juutalaisjärjestöt julistivat Saksalle, johtui juuri tästä Hitlerin politiikasta eikä suinkaan antisemitismistä. Tämä onkin uskottavaa, sillä Puolan antisemitismi oli paljon pahempaa, mitä Hitler harjoitti. Tunnettu ja vaikutusvaltainen FED-mies Samuel Untermeyer oli boikotin ja taloussodan pääarkkitehtiä. Ehkäpä Rooseveltin lähettiläs Sumner Wells Euroopassa 1940 oli muutenkin liikkeellä kuin hämäysmielessä. Hän ehdotti Saksalle talousuudistusten peruuttamista ja paluuta kansainväliseen rahajärjestelmään sekä taloutensa avaamista, jolloin Roosevelt tukisi rauhaa. Hitler taas tarjosi kaikkea muuta, mutta tähän hän ei suostunut. Tietysti tämäkin kuten Liddel Hartin mainitsemat ehdotukset ovat saattaneet olla hämäystä ja liian “mahdottomia ehtoja“, joita ei voisi hyväksyä. Stefan Scheil uskoo, että USA olisi ollut vakavissan tämän ehdotuksen kanssa (Esim. kirjassa Fünf plus Zwei). Siitä seuraisi se, että USA:sta täysin riippuvainen Englanti olisi myös ollut tätä mieltä Chamberlainin vallassaolon ajan sodan ensimmäisenä vuotena. Walter Post oli skeptisempi, kun hän vastasi kysymyskeen 2000-luvun alkuvuosina.

Lähde : Internet

Lisälukemista tästä aiheesta :

http://talousdemokratia.blogspot.fi/2008/03/lhihistoriasta-lytyy-ratkaisuja.html

How Hitler defied the bankers

http://www.radicalpress.com/?p=1389

http://justice4germans.com/2013/09/25/debunking-anthony-migchels-concerning-nsdap-monetary-policy-and-usury/

The Miracle of Hitler’s Economic Recovery

http://tomatobubble.com/id356.html

 

10 thoughts on “Fuller: Toisen maailmansodan syynä Saksan irrottautuminen kultakannasta

 1. Joka luulee ettei kansainväliset pankkiirit vetäneet saksan ja venäjän johtajia naruista, on vajailla tiedoilla liikenteesä. On oikeastaan vale että syy on skasn kultakannasta irtoaminen. Oikea syy on se että pankkiirit voittivat eniten sodan avulla

 2. Hei, älä viitsi. Et laita yhtään todistetta väitteidesi tueksi ja väität että MINÄ olen vajailla tiedoilla liikenteessä?

  Varmasti wehrmachtin kenraaleissa oli lahjottuja pettureitakin, mutta fakta on se että, kv. pankkirit eivät rahoittaneet Hitleriä eikä hänen hallintoaan. Sellainen väite on osoitettu vääräksi, eikä se ole looginen.

  Hitler kävi puolustussotaa. Saksan kansallisosialistien toimet (mm. oma raha) olivat uhka kv. pankkiireille. Saksaa vastaan julistettiin sota useaan otteeseen Hitlerin tultua valtaan. Ohessa tietoa:
  v. 1933 nuo ”kansainväliset pankkiirit” julistivat ”pyhän sodan” Saksaa vastaan
  http://rense.com/general84/declare.htm
  http://radioislam.org/historia/dailyex.htm
  (koko maailman juutalaisväestön kaupallinen, poliittinen ja finanssialan boikotti Saksaa vastaan, Daily Express 24.3.1933 ; tämän vahvisti ”pyhän sodan” nimellä World Jewish Economic Federationin presidentti Samuel Untermeyer radiopuheessaan [WABC] 6.8.1933, puheen julkaisi seuraavana päivänä the New York Times http://iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
  Tälläisiä sodanjulistuksia tehtiin silloin Saksaa vastaan. Jääkö noista epäselväksi ketkä sodan aloittivat ?

  Hitler esitti todistetusti useita rauhantarjouksia
  http://justice4germans.com/2013/06/29/what-the-world-rejected-hitlers-peace-offers-1933-1939-time-to-face-the-facts/
  ja Saksalla oli käytössään oma raha, mihin he olisivat siten edes tarvinneet kv. pankkiirien rahaa? Missä logiikka ?

  Toki liittoutuneiden taustalla olevat kv.pankkiirit hyötyivät pitkittäessään sotaa, kun kehottivat hylkäämään kaikki Hitlerin rauhantarjoukset ja vetivät Yhdysvallat mukaan sotaan. Joten Saksan kansallisosialistinen valta saatiin poistettua ja Saksa tuhottua. Sodalla siis. Saksalaisia siviilejä teurastettiin lentopommituksissa ja tapettin kidutuskeskuksissa.
  http://justice4germans.com/warcrimes/
  Nykyinen Saksa on edelleen liittoutuneiden miehittämä maa, eikä rauhansopimusta ole tarjottu.

  Kaikki suurimmat sodat viimeiset 200-vuoden ajalla ovat näiden juutalaispankkiriien ja heidän laikeijoidensa aloittamia. Ne häärivät mm. Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton (nyk. Venäjän) ylimmän johdon kulisseissa, joten noiden kahden vastakkainasettelu, eli ns. kylmä-sota oli ja on täyttä teatteria.

 3. Kyllä. Tuollaisia blogeja tarvitaan.
  On suorastaa mykistävää se, kuinka paljon meille on valehdeltu historiasta ja valehdellaan edelleen valtaapitävien ja tiedotusvälineiden kautta.

  Toisen maailmansodan aikainen sotapropaganda jatkuu yhä, kun lähes kaikkialla meille syötetään valheita Saksalaisista ja toisen maailmansodan syistä.

  Liittoutuneiden ja neuvostojoukkojen mielettömät raakuudet Saksalaisia siviilejä kohtaan sodan jo loputtua jätetään autuaasti kertomatta, ja kriittinen tarkastelu sotaprogandaa kohtaan kielletään ”vihapuheena”.

 4. Hyviä pointteja John Kaminskilla on.
  Puolan käyttäytyminen ja Saksalta vietyjen alueiden palauttamiskysymysten ohessa ehkä olleellisin seikka oli minunkin mielestäni se että, Hitler tosiaan tiesi taistelevansa etenkin kansainvälistä (juutalaista) pankkirismia vastaan. Myös John Friend korosti tätä seikkaa lukiessaan Kaminskin artikkelia tuossa yleisölle.

  Saksaa vastaan tehtiin paljon provosoivia temppuja, jotta sota olisi saatu syttymään. Koska silloinen Saksa pystyi toimimaan jotenkuten myös kauppasaarron ohi, suoralla vaihtokaupalla useiden maiden kanssa. Saksalaiset tuotteet ja teknologia kelpasivat markkinoille. (Tuntuu kelpaavan tänäkin päivänä.)

  Tuollainen irtautuminen kv. ”velkakirjamarkkinoista” ja kultakannasta, ja todellisen oman rahan käyttöönotto tuntuu jotenkin johtavan aina väkivaltaisiin kostotoimenpiteisiin, kv. juutalaisen pankkieliitin puolelta. Tästä esimerkkinä Libya ja Irak.

  Hitlerin tietoisuus kv. pankkirismin takapiruna olosta on kuultavissa esim. oheisen videon alusta. Liekö tuo muutoin käännetty ok..?

  Hitlers speech against the International Bankers/Warmongers/England – The TRUE enemies of Germany

 5. Paljastavintahan tässä on se, että Saksaa vastaan tehtiin useita sodanjulistuksia, kun taas Saksa teki vihollisilleen useita rauhantarjouksia.

  http://justice4germans.com/2013/06/29/what-the-world-rejected-hitlers-peace-offers-1933-1939-time-to-face-the-facts/

  Noihin rauhantarjousten hylkäämisiin Hitler viittaa tuon edellisen kommentin videolla.

  Näitä Saksan rauhantarjouksia ei haluttu ottaa vastaan, vaan kv. finanssieliitti nimenomaan halusi sotaa ja tuhota Saksan ja sen ettei tätä omavaltaista rahajärjestelmää enää käytettäisi.

  Nyt käydään sotaa siitä, ettei tämä Saksan silloinen rahajärjestelmä kenellekkään valkenisi. Mm. holokaustivalhe on tehty tämän seikan peittelemiseksi ja sodan jälkivaiheiden liittoutuneuden Saksalaisia siviiileja kohtaan tekemien raakuuksien peittelemistä varten.

 6. http://www.youtube.com/watch?v=K4xqUvUqy-4 WHO REALLY STARTED WORLD WAR TWO? The DANZIG MASSACRES in 1939 By BOLSHEVIK JEWS

  Lisätäämpäs tämä vielä niin ymmärtävät ihmiset mikä oli todellinen syy siihen miksi Saksan oli hyökättävä Puolaan.

 7. Forces of Freedom Defend Fortress Europe From International Zionist Control

Olisi kiva kuulla kommenttisi!

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s