Eroon veloista, osa 1


Nopeasti ja helposti eroon veloista ja ongelmista

Perustuslain 2. pykälän mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Suomi on siis kansanvalta eli demokratia. Koska kansasta 99,6% on rahvasta, Suomi on itse asiassa rahvaanvalta eli rahvaantyrannia. Rahvas on ottanut maassa käyttöön väkisin velkaannuttavan ja väkisin orjuuttavan juutalaisen raha- ja pankkijärjestelmän (raha on siinä korollista velkaa pankeille) ja suistanut maan siten pakkovelkaantumisen, velkaorjuuden ja tuhoutumisen tielle. Rahvas on myös luovuttanut maan itsenäisyyden pois, sillä Suomella ei ole enää omaa rahapolitiikkaa, omaa ulkopolitiikkaa eikä riippumatonta lainsäädäntövaltaa ja siihen nojautuvaa riippumatonta tuomioistuinlaitosta. Rahvas on siis toiminut vastoin omaa perustuslakiaan, sillä jos eduskunta edustaa Suomen kansaa, se ei voi luovuttaa Suomen kansalle kuuluvaa valtaa ulkopuolisille (juutalaisille rahajärjestelmän myötä, EU:lle, EKP:lle). Liittäessään Suomen EU:hun rahvas on luopunut kansanvallasta ja siirtänyt vallan ylikansallisille elimille. Rahvaan toiminta on ollut rikollista.

Koska rahan hallinta (eli järjestelmässämme velan hallinta; rahajärjestelmässämme raha on korollista velkaa pankeille; tulee liikenteeseen lainana) antaa hallinnan kaikkiin asioihin, myös politiikkaan, maan poliittisiin puolueisiin ja maan johtoon, veloista ja ongelmista selviäminen ja Suomen itsenäisyyden palauttaminen onnistuvat vain palauttamalla maahan rahan hallinta. On sanouduttava irti kansainvälisistä pankkiireista, päästävä eroon veloista ja luotava maahan oma terve, velkaan perustumaton rahajärjestelmä. Rahan kohtalo on aina kansan kohtalo.

Annankin tässä pari vinkkiä rahvaalle, kuinka veloista ja kansainvälisistä orjuuttajapankkiireista päästään irti, vieläpä nopeasti ja helposti.

Rahamme on siis joka tapauksessa velkaa yksityisille pankkiireille, joten meillä ei ole rahajärjestelmää lainkaan, on vain velkajärjestelmä. Kaikki liikenteessä oleva raha on jonkun pankista lainaksi ottamaa.

Pankeilla kuitenkaan EI ole rahaa, eivätkä ne koskaan anna lainaksi mitään omaansa. Ne vain laskevat asiakkaiden allekirjoittamat velkakirjat varallisuudekseen ja muuttavat ne luotoiksi (siis rahaksi) asiakkaiden tileille vastikkeeksi. Näin toimiessaan pankit (ja rahoituslaitokset) luovat aivan uutta rahaa tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena. Rahan luomisen vastikkeena on vain velkakirja, lupaus maksaa takaisin. Velkakirjat ovat itse asiassa shekkejä luottojen koko määrille. Asiakkaat siis itse rahoittavat omat lainansa. He antavat lainaa pankeille (velkakirjat ovat pankeille varallisuutta, joka voidaan muuttaa rahaksi tai myydä sijoituspankille ja jolla voidaan ostaa valtion velkakirjoja). He siis itse asiassa antavat pankeille sen varallisuuden, jonka pankki sitten lainaa heille takaisin korkoa vastaan. Pankki vain muuntaa velkakirjan rahaksi lainaamatta mitään omaansa.

Pankit kuitenkin pitävät asiakkaiden niille velkakirjojen muodossa antamaa varallisuutta omanaan, varastavat siis. Tämä on mahdollista asiakkaiden tietämättömyyden ja sinisilmäisyyden tähden. Velkakirjat saatuaan pankit teeskentelevät lainaavansa asiakkaille omaa rahaansa, vaikka ne vain muuntavat asiakkaiden velkakirjojen muodossa pankkiin tuoman varallisuuden rahan muotoon. Ne vaativat – perusteetta – ”velat” takaisin maksettaviksi ja perivät ”lainoilleen” jopa korkoa! Kuitenkin koko varallisuus on koko ajan asiakkaan. Pankki varastaa sen itselleen ja perii vielä korkoa! Vaatiessaan asiakkaalta allekirjoitetun velkakirjan (takaisinmaksulupauksen ja ehtoihin suostumisen) se itse asiassa vaatii asiakasta allekirjoituksellaan hyväksymään tämän varkauden.

Lopputulos on se, että asiakkaan pankkiin tuoma varallisuus jää oikeudetta pankille, ja pankeille jäävät myös asiakkaalta oikeudetta perityt korot. Asiakas tulee ryöstetyksi.

Pankkien tulee maksaa asiakkaille takaisin kaikki velkojen lyhennykset ja korot (pankkien taseissa velkakirjat kirjataankin ”Varat”-kohdassa varallisuutena ja ”Velat”-kohdassa samansuuruinen summa VELKANA ASIAKKAILLE; lainojen rahoitus tulee siis alun perin asiakkailta itseltään)! Ei kukaan ole pankeille todellisuudessa velkaa yhtään mitään! Pankit eivät ole lainanneet mitään omaansa! Kenenkään ei tarvitsisi maksaa lyhennyksiä ja korkoja.

Velkakirjoissa kuitenkin luvataan maksaa velat takaisin korkoineen. Velkakirjat on siis saatava oikeudessa mitätöityä, ja tämä onnistuu sillä perusteella, etteivät pankit todellisuudessa ole lainanneet mitään omaansa eikä velkasuhdetta niin ollen ole voinut muodostua. Pankit eivät kykenekään esittämään oikeudelle esimerkiksi seuraavia asiakirjoja:

1) Alkuperäinen lainasopimus, jossa molempien osapuolten allekirjoitukset. Molempien osapuolten allekirjoittamaa sopimusta ei ole olemassa, koska pankki ei sellaista allekirjoita, ettei joutuisi vastuuseen sitoumuksesta myöntää laina lainaamatta kuitenkaan mitään todellista ja omaansa. Asiakas on pannut likoon velkakirjansa ja omaisuutensa, pankki ei mitään, ja sellainen sopimus on pätemätön. Pankki myös vain muuttaa velkakirjan rahan muotoon lainaamatta mitään omaansa, ja tällaisenakin sopimukselta putoaa laillinen pohja;

2) Kopio pankin tilikirjoista, joka osoittaa, että pankki on lainannut jotain omaansa. Tällaista kopiota pankki ei esitä, koska pankki ei ole lainannut omaa rahaansa;

3) Vahvistus velasta (valaehtoinen todistus tai allekirjoitettu toimitustodistus). Tällaista vahvistusta pankki ei anna, koska se ei ole lainannut mitään omaansa.

Pankit eivät siis voi näyttää toteen lainoja. Ne eivät ole lainanneet mitään. Siksi ei voi olla ”velkoja”. Oikeudessa velkakirjat saadaan mitätöityä.

Kun asiakas on valtio, sen takana ovat veronmaksajat. Valtionvelat voidaan yllä kuvatulla tavalla myös riitauttaa ja velkakirjat saada oikeudessa mitätöityä. Silloin pankeille jo maksetut valtionlainojen lyhennykset ja korot tulevat palautettaviksi valtiolle ja siten veronmaksajille.

Toinen vinkki maassamme yksinvaltiaan asemassa olevalle rahvaalle on se, että valtio alkaa luoda omaa, kansainvälisistä pankkiireista irti olevaa ja velkaan perustumatonta rahaa, jolla velat maksetaan pois. Tämä on nopea ja vaivaton tapa, eikä mitään inflaatiota tai deflaatiota synny, jos pankkien varantovaatimuksia nostetaan samassa suhteessa kuin velkoja on maksettu pois. Kun kaikki velat on maksettu pois, varantovaatimus on 100% ja tuhoisa osittainen varantovaatimus siirretty historiaan. Kun verovaroista ei tarvitse enää maksaa kansainvälisille pankkiireille valtionvelkojen lyhennyksiä ja korkoja, verojen määrä laskee huomattavasti. Maa saadaan velattomaksi muutamassa viikossa/kuukaudessa.

Merkillinen on ollut ajatus, että omaan, velkaan perustumattomaan rahajärjestelmään siirtyminen johtaisi inflaatioon, sillä inflaatioon johtaa nimenomaan nykyinen velkaan perustuva raha- ja pankkijärjestelmämme. Siinähän raha tulee liikenteeseen vain velkana, ja tämä raha luodaan tyhjästä aivan uutena rahana, jota ei aiemmin ole ollut olemassa. Jokainen laina pankista siis lisää kierrossa olevan rahan määrää ja lisää inflaatiota! Nykyinen rahajärjestelmämme on todellinen inflaatiokone! Velkaan perustumattomassa järjestelmässä rahaa ei tarvitse palauttaa pankkeihin eikä korkoja tarvitse maksaa. Rahan määrää olisi erittäin helppo säädellä.

Kun nykyisestä kansainvälisten pankkiirien velkarahasta päästään eroon, päästään eroon myös planeettaa riivaavasta pankki- ja aristokratiaeliitistä ja salaseuroista, jotka muodostavat maailmaa hallitsevan varjohallituksen; eroon päästään näkymättömästä rahavallasta ja sen maailmanvaltapyrkimyksestä; eroon päästään nykyisestä valtavan taloudellisen romahduksen uhasta, kun mainittu varjohallitus on aikeissa vähentää radikaalisti liikkeellä olevan rahan määrää (lainananto lopetetaan, korot ylös). Vaatimukset eurosta eroamisen hinnan tutkimisesta ovat ajanpeluuta; on ryhdyttävä irtautumaan kansainvälisten pankkiirien raha- ja pankkijärjestelmästä välittömästi. Eikä pelkkä eurosta eroaminen riitä, on erottava myös tuosta velkarahaan perustuvasta raha- ja pankkijärjestelmästä ja luotava oma kansallinen ja riippumaton raha- ja pankkijärjestelmä. Rahan nimen muutos ei muuta mitään.

Tässä siis vinkkejä rahvaalle. Kehotan rahvasta, maamme hirmutyrannia (demokratia), valppauteen toimissaan. Rahvas on luovuttanut kaiken vallan pois, vaikka perustuslain mukaan valta maassa kuuluu kansalle (josta 99,6% on rahvasta). Kehotan myös kirjoittelijoita älylliseen rehellisyyteen. On näet esitetty sellainen mielettömyys, että edustuksellisen demokratian epäonnistuttua on siirryttävä suoraan demokratiaan, sitoviin kansanäänestyksiin (viittaan Itsenäisyyspuolueen puh. joht. Antti Pesosen kirjoitukseen ”Joku vei kansan vallan” 17.7.2012 Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla). Jos kansa, jolle perustuslaki antaa kaiken vallan maassa, ei kykene itsevaltiaan asemassaan estämään oman valtansa turmeltumista ja katoamista edustuksellisessa demokratiassa, kuinka se kykenisi käyttämään mitään valtaa missään oloissa? Suora demokratia olisi entistä suorempi tie tuhoon! Kansaa ei ole tarkoitettu hallitsemaan itse itseään, eikä se sellaiseen kykene. Itsenäisyyspuolue on suoran tuhon puolue, narripuolue, yksi juutalaisten raha- ja pankkijärjestelmänsä myötä ohjastamista puolueistamme.

On puututtava myös siihen harhaan, että nykyisten poliittisten puolueidemme avulla voitaisiin päästä eroon juutalaisten kontrolloimasta velkaperusteisesta raha- ja pankkijärjestelmästä. Kaikki puolueemme ovat juutalaisten kontrollissa juuri tuosta heidän velkarahajärjestelmästään johtuen, eivätkä puolueemme ryhdy toimiin juutalaisia tai heidän raha- ja pankkijärjestelmäänsä vastaan; ne ovat juutalaista tahtoa toteuttavia puolueita. Rahvaan on ryhdistäydyttävä ja oltava valpas kaikin puolin, että se toimisi oikein perustuslain 2. pykälän sille antaman mandaatin turvin.

Lähde : internet 2012

 

2 thoughts on “Eroon veloista, osa 1

 1. Tuo maininta, että kaikki puolueemme ovat kontrollissa on totta. Sillä, tietyt puolueet on kielletty Pariisin rauhansopimuksessa Suomesta.

  “Välirauhansopimuksen 21. artiklan mukaan:[2]
  »Suomi sitoutuu heti hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hitleriläismieliset (fascisminluontoiset) poliittiset, sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset samoin kuin muutkin järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille Kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa, sekä vastaisuudessa olemaan sallimatta tämäntapaisten järjestöjen olemassaoloa.»”

  Lähde:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_v%C3%A4lirauhansopimuksen_perusteella_lakkautetuista_j%C3%A4rjest%C3%B6ist%C3%A4

  Tuo on vieläkin voimassa, ja nuo asiat on sisällytetty myös Pariisin rauhansopimukseen Suomen osalta.

  http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020/19470020_2

  Artiklassa 8 kielletään ”fasisminkaltaiset” liikehdinnät ja tätä mm. Suomen antifasistinen liike on täällä Suomessa vahtimassa.

  Pariisin rauhansopimus pakottaa Suomen poliittiseksi suunnaksi demokratian, joka todellisuudessa tarkoittaa roskaväen mylvintää ja kilpahuutoa. Demokratia on siis määrätty Suomeen pakolliseksi ja kaikki liikehdintä demokratiaa (vaikka se olisi kuinka tuhoava järjestelmä) vastaan luetaan fasismiksi.

  Eli tässä maassa ei ole virallisesti sallittu minkäänlaista järjestäytymistä tätä nykyistä perkeleellistä rahavaltaa vastaan. Patriootit, Ipu:t ja mitä niitä nyt on – lienevät pelkkää teatteria tai valeoppositiota. Todellakin, vain rottamaisuus on nykyään sallittua ja laillista.

  Varsinaiseen ongelman syyhyn ei oikein kukaan kajoa, tai edes tuo sitä esille. Sillä ongelmahan on se, että lähes kaikki raha pitää eurovaluutassa ollessamme lainata ulkomailta tai hankkia sieltä viennillä. Jopa yksityiset ihmiset ovat asuntolainoineen ulkomaisessa velassa. Sen luulisi olevan aika pelottavaa, jos tarkemmin ajattelee.

  Valtiomme ei voi lainata omaa rahaansa kansalaisilleen, paikallisille yrityksille, tai itselleen investointeihinsa.
  Se Suomen keskuspankin luoman rahan lainaaminen Suomen valtiolle lakkautettiin jo 1980-luvulla.
  Keskuspankkirahoitus kiellettiin EY:n (nyk. Eu) liittymisen yhteydessä solmituissa sopimuksissa. Vuosi taisi olla 1985.

  http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/DP_26_1995.pdf

  Sivulta 170 käy ilmi, että keskuspanki myöntämät lainat julkiselle sektorille loppuivat kuin seinään loppuvuodesta 1985.
  Olisi mielenkiintoista tietää kenen toimesta tuo kielto alunperin tehtiin ja ketkä olivat silloin vallassa?

  Ratkaisu olisi paluu valtion omaan rahaan, kuten Saksan kansallisosialisteilla 1933-45, mutta tälläisiä ehdotuksia ei ole valtapuoleiden, edes vasemmiston suusta kuultu. Jotenkin kaikki puoleet ainakin Suomessa tuntuvat olevat vasemmistolaisia ja ajavan tänne tätä samaa kommunismia ja velkaorjuutta. Nyt jopa Ipussa on kuulemma oma vasemmistolainen siipi.

  Todellinen muutos Suomessa tulee tapahtumaan vasta, kun totuus toisesta maailmansodasta on tuotu kansan tietoisuuteen. Saksa pitäisi vapauttaa sotasyyllisyydestä kokonaan, samoin kuin Suomikin. ”Holokausti” on naurettava kummitustarina, jonka varjolla juutalainen pankkirismi ja kansainvälinen rikollisuus saa kukkia rauhassa. Länsiliittouman tekemistä rikoksista toisessa maailmansodassa pitäisi puhua avoimesti, samoin Neuvostoliitosta ja kommunismistä. Ketä todella johtivat Neuvostoliittoa? Suurin osa suomalaisista ei ymmärrä, että Neuvostoliitto oli juutalaisten (erityisesti USA:n juutalaisten pankkiirien) rahoittama valtio. Bolshevistit olivat suurelta osin juutalaisia ja vallankumous 1917 oli juutalaisten pankkiirien rahoittama. Tätä meille ei kerrota historiantunnilla.

 2. Saatanan suosikki perheen jäsen puhuu kansainvälisestä valuutasta.

Kommentointi on suljettu.