Kansallissosialistinen Saksa oli kauhistus kansainväliselle pankkikartellille


Alustus:

”The world financial system seems complex but it is actually very simple: a cabal of bankers has conquered the world by lending people and governments money that does not exist and charging interest on it. No lasting economic recovery or increased standard of living is possible for the majority unless usury and the political power of bankers are abolished.”

Saksan talousihmeen perusteista:

Hitlerin Saksa otti siis käyttöön oman rahan (irtautui kansainvälisistä pankkiireista). Valtion oma pankki painoi rahat, ja niillä maksettiin valtion projektien työt ja palvelut, ja niin raha tuli liikenteeseen. Raha ei siis tullut liikenteeseen velkana pankeista korollista lainaa ottamalla vaan terveesti palkkiona työstä, korottomasti siis. Nopeasti Saksa nousi suureen kukoistukseen ja hyvinvointiin, niin suureen, että liittoutuneet päättivät tuhota sen.

Saksan yhteiskunta pantiin pyörimään ihmisiä varten, kun esim. nykyisin lähes kaikki yhteiskunnat pyörivät lähinnä juutalaisten rahanlainaajien pussiin. He keräävät tuotot ja määräävät kaikesta. Saksan talousihme perustui koronkiskonnan lopettamiseen ja intressivapaaseen rahoitukseen. Kaikenlainen välistäveto otettiin pois, kun länsimaissa muutoin erinäiset välimiehet saavat suurimmat tulot tekemättä mitään. Työpaikkojen luominen oli avainasioita myös. Maataloutta ja yritystoimintaa tuettiin siten, että olisi mahdollisimman suuri omavaraisuus. Lapsiperheet saivat huomattavia helpotuksia, tarpeeksi monta lasta tehtyään esim. edullisen lainan anteeksi yms. Mustan pörssin kauppa ja siitä hyötyminen rangaistiin kuolemalla.

Ei ihme, että Saksa oli kauhistus kansainväliselle pankkikartellille, joka alkoi puuhata sotaa Saksaa vastaan. Sama kartelli pyörittää maailman järjestäytynyttä rikollisuutta. Weimarin tasavalta oli kuin USA nykyisin tai USA, jota alettiin rakentaa 50-luvulta lähtien. Weimarin tasavallassa juuri kaikenlainen koronkiskonta ja johdannaistalous esiintyivät huimaavissa mittasuhteissa. Tasavaltaa pyörittivät juutalaiset kätyreineen. Pankit tekivät jättitappioita, jotka sosialisoitiin veronmaksajille. Voitot olivat yksityisiä. Työttömyys oli huippuluokkaa (kuten nyt USA:ssa ja Euroopassa. Silti tuodaan siirtolaisia ja laillistetaan laittomia sellaisia muualta, myös Weimarin Saksaan tuotiin väkeä Afrikasta ym.) ja erinäisten kriisien kautta välillä enemmän tehostetusti ja muutenkin omaisuudet siirtyivät kv rahaeliitille. Kaikki tämä siis yleisen rappion ja rotujen sekoituspyrkimysten lisäksi. Yhteiskuntaa pyrittiin tuhoamaan rappeuttamalla moraali ja kurjistamalla ihmiset sekä ryöväämällä parasiitin tapaan yhteiskuntaa. Bolshevismiin Saksa ei vajonnut, koska kansallissosialistit pelastivat sen. Ihmiset kannattivat heitä, koska nykyisin juutalaispropagandan nostalgisoima 20-luku oli niin hirvittävä.

Samat ihmiset, jotka tekivät kaikkea tätä Weimarin tasavallassa, siirtyivät 30-luvulla Yhdysvaltoihin ja aloittivat vastaavan toiminnan siellä. Sodan jälkeen kaikkea on harjoitettu entistäkin perusteellisemmin. Länsimaissa kaikkialla on sama komento ja talous yhä pahemmissa kriiseissä. Todellisuudessa poliitikot eivät yritä korjata mitään, vaan he ovat rosvojen lakeijoita ja kaiken on tarkoituskin vain raunioittaa yhteiskunnat kohti tuhoa. Kaikkialla on suurtyöttömyys ja velkaongelmia. Rahaeliitti ryöstää kaikkea rosvotaloudellaan eli pörssikeinottelulla ja johdannaistaloudella. Koronkiskonta on tuhoisaa. Kansakunnat halutaan ryöstää ja kurjistaa, kunnes koko maailma on tuhottu bolshevismiin.

Kolmannen valtakunnan johtajat ajattelivat nimenomaan ihmisiä ja kuluttajia. kansan terveys ja hyvinvointi / sen tasokas elämä olivat heille kaikki kaikessa. Nykysen länsimaiden ja muidenkin maiden johtajat ajattelevat lähinnä omia tulojaan ja palvelevat suurpääomaa. Sen voitot ovat tärkeintä eikä kansalainen tai kuluttaja ole mitään. Kolmas valtakunta edusti taloudellisessa mielessä kolmatta tietä eli se ei ollut mitään huuhaata. Se oli maailmankatsomus. Tosiasiassa kyseessä ei ollut edes Italian tyylinen fasismi, vaan nämäkin järjestelmät erosivat. Perinteinen kapitalismin ja sosialismin jaotus ei ole juuri mielekästä, koska kummatkin näistä kahdesta vaihtoehdosta ovat samaa juutalaista systeemiä.

Saksan menestyksen tärkein avain oli juuri koronkiskonnan lakkauttaminen. Parasiitit eivät saaneet koko yhteiskuntaa orjikseen, vaan jäivät nuolemaan näppejään. Keinotekoinen talous välimiehineen ja kurssimanipulointeineen oli keino vammauttaa taloutta. Myös USA:n talous on vammautettu näin. Maailmanjuutalaisuus oivalsi heti, mitä oli tulossa. Vastareaktio kansallissosialistien valtaannousulle oli sodanjulistus 1933, kun tosin jo pörssi oli suljettu ja muutenkin talouselämää otettu hallintaan. Kyse ei ollut siis mistään antisemitismin vastustamisesta ja uhasta, vaan goym-kapinasta maailmanpolitiikassa ja talouuselämässä. Syyt sodanjulistukseen olivat valtapoliittiset ja taloudelliset ja propaganda juutalaisvainoista valhetta. Mitään vainoja ei ollutkaan vielä ollut. Saksan juutalaiset eivät pitäneet sodasta, koska he menettivät sen vuoksi tuloja. Vuodesta 1933 lähtien juutalaiset yrittivät saada muut maat tuhoamaan Saksan sodalla. Ilmeisesti todella suuret tekijät olivatkin jo päättäneet tuhosta, mutta odotettiin sopivaa hetkeä ja mahdollisuutta todella talmudistiseen (talmudismi =  juutalaisuuden opinkappaleet) tuhoon ja maksimaaliseen hyötyyn.

Toinen keskustelu on keskustelu maailmansodan taustoista ja Puolan kriisistä 1939. Kuten sanottua, sodan takana olivat talousedut eli juutalaiseliitin bolshevisointiprosessi oli uhattuna. Saksan talous merkitsi kuolemanvaaraa koronkiskojien vallalle. Saksa haluttiin saada uudelleen ryöstettäväksi ja tuhottavaksi. Mielenkiintoista oli saada taas yhden asiantuntijan varmistus juutalaisten vaikutusvallalle Puolassa. Vaikka Puola esitetään kiihkonationalistisena ja antisemitistisenä valtiona, vapaamuurarit ja juutalaiset hallitsivat mediaa ja poliitikot olivat riippuvaisia heistä. Pilsudskilla oli kai syöpä, mutta hänen loppuaan (muiden lähteiden mukaan) olisi ehkä vauhditettu. Tämän jälkeen juutalaiset saivat entistä paremman kontrollin ja kiihtyvään tahtiin yhteiskunnassa alkoivat em. ilmiöt Weimarin tasavallan malliin (siis talouselämässä). Maa siirtyi saksalaisvastaiselle kurssille ja alkoi noudattamaan orjallisesti länsivaltojen neuvoja (itse asiassa oli koko ajan noudattanut juuri juutalaiseliitin ja se odotti vesi kielellä länsivaltojen suopeampaa suhtautumista). Veronica Clarkin mukaan maa oli juridisestikin Ranskan ja Englannin vasallimaa. Käytännössä näin oli siis joka tapauksessa. USA:n johto oli ratkaiseva moottori sotaan johtaneessa kehityksessä ja FDR onkin vastuussa Martinin mielestä Euroopan kristillisen sivilisaation tuhoamisesta.

Puolan kansalliskiihkoinen johto koostui rikollisista massamurhaajista jo vuodesta 1919 lähtien. Juutalaiset talmudistit yhdistivät pahuuden voimat ja sotaan johtanut kehitys voitiin täydellistää saksalaissiviilien murhaamisella, mikä oli kummankin yhtyneistä voimista mielipuuhaa. Saksalaisiahan talmudistit tuntuvat vihaavan kaikkein eniten niin 1800-luvulla kuin nytkin. Martin toteaa, että kauhistuttava joukkomurhaaminen ja muu väkivalta on dokumentoitu valokuvin ja asiakirjoin. Pääkirjoitukset Englannissa, USA:ssa ym. maissa ja näiden maiden viranomaisten kertomukset vahvistavat vainot, sillä kaikki eivät halunneet niitä ja tietämätön osa poliitikoista ym. siis kauhisteli tapahtumia. Kyse oli tyypillisestä bolshevikkiterroristista. Martin kuvaa tyyppitapausta, esim. saksalaisen perheen kimppuun hyökätään ja mies ammutaan tai hakataan kappaleiksi. Sitten vaimo ja lapset raiskataan. Puolalaiset puolisotilaalliset joukot tekevät joukkomurhia ja tyhjentävät kyliä ajaen siviilit kuolemanmarssille ym. Näin puolalaiset ja juutalaiset vihaajat tekivät hartiavoimin työtä saadakseen Saksan pakotetuksi sotaan myös tätä kautta uhkailun ja rajaloukkausten ja muiden sopimusrikkomusten lisäksi. Saksan asiakirjoissa lukee, että sotaan oli ryhdyttävä, kun kaikki yritykset rauhan säilyttämiseksi oli käytetty. Saksan media oli sovitteleva loppuun asti niin Puolan kuin Länsimaiden suuntaan. Puolan lehdistö oli saatanallinen, kuin veristä tuhoamissotaa janoava hysteerinen paholainen. Aina ja eritoten sotaa edeltävänä aikana.

Puolan vasalli- ja nukkevaltioluonne ja juutalainen valta auttavat ymmärtämään, miksi maa uhrasi itsensä järjettömästi, suorastaan tolkuttomasti uhmaamalla sekä Venäjää että Saksaa. Pilsudski oli ollut realisti. Juutalaiset hallitsevat niin suvereenisti yhteiskuntia, että heillä oli varaa antisemitistisiin ilmiöihin Puolassa. Näin saatiin kai pakolaisia Israeliin ja USA:han. Tätähän ovat monet epäilleet kaiken Puolan antisemitismin takana vaikuttaneeksi voimaksi. Juutalaiset ja kommunistit ovat monen lähteen mukaan osallistuneet näihin kauhistuttaviin saksalaissiviilien massamurhiin. Meno on vastaava kuin Neuvostoliitossa, esim. Ukrainan kansanmurhan aikaan ym. Silmitön tappaminen ja massakarkotukset. Saksaahan näännytettiin myös nälkään molempien maailmansotien jälkeen. Miljoonat ja taas miljoonat kuolivat.

Siis nykyinen talouskriisi on vain osa talmudistisen eliitin kätyriarmeijoidensa avulla aikaansaamaa yhteiskuntamme ja kulttuurimme tuhoamista. Ensin yhteiskuntia kupataan parasiitin tapaan satoja vuosia tai vuosikymmeniä. Moraali mädätetään ja kaikki vastarinta ehkäistään aivopesulla ja massiivisella siirtolaisuudella. Kun on armoniskun aika, siirrytään valtavien ja tuhoisien kriisien kautta kommunismiin. Meillekin tapahtuu kuin saksalaisille Puolassa ja Saksassa (ja heille uudelleen, nythän he ovat olleet vuosikymmeniä lypsyorjia). Seuraavat kaaos ja kuohunta, sisällissodat ja kiistat, joissa meitä murhataan massoittain ja talouskriisi näännyttää ison osan väestöstä. Kaikki kulttuurit ja kansakunnat tuhotaan ja syntyy kommunismi. Ehkäpä kommunismissa kaikki tuho jatkuu edelleen, kun kaikki on muutettu historiattomaksi ja kulttuurittomaksi orjien massaksi. Ainakin siellä täällä aina välillä veri lentää enemmän. Tietenkin talmudistit juurivat koko ajan pois mahdollisia vastustajiaan.

Kuuntelin myös keskustelua Alfred Rosenbergistä, joka Martinin ja tuon Jacobsenin mukaan oli huomattava ajattelija, joka sai aikaan verrattomia kirjoja jo alle 30-vuotiaana. Muutenkin kansallissosialistisen valtakunnan johto koostui järjestään intellektuelleista. Ekonomisteista, lakimiehistä ja eri alojen asiantuntijoista, akateemisista tyypeistä, filosofeista ja huomattavista ajattelijoista. Juutalaisen muun maailman propaganda oli ja on todella typerää ja valheellista. Sen mukaanhan he olivat “katuojaeliitti” ja “joukko huligaaneja” ym. Keskinkertaisuuksia ym. Todellisuudessa myös SS:n johto oli erittäin pätevä. Goebbels on ollut tähän asti pakko esittää jengin valopäänä kahden tohtorintutkintonsa kanssa. Joskus myös Hitler myönnetään kyvykkääksi. Heistä tehdään sitten “hulluja”. Rosenberg esitti jo 20-luvun alussa erittäin päteviä esityksiä juutalaisuuden historiasta ja maailman rahaeliitistä, kuka oli bolshevismin takana ym. Tämä oli todellinen syy sille, että hänet murhattiin Nürnbergin näytösoikeudenkäynnissä. Valitettavasti sivuston kirjat eivät ole ilmaisia. en tiedä, saako noita Rosenbergin kirjoja netistä ilmaiseksi mistään.

Rosenberg näki vallan maailmassa siirtyneen jo kauan sitten kansainvälisen juutalaisen pankkimafian (talmudistien) haltuun. Juutalaissuvut omistivat ratkaisevasti maallista omaisuutta ja omasivat vallan. He muodostivat ylikansallisen voiman, joka toimi omaksi edukseen ja siis asemamaidensa etuja vastaan. Poliitikot olivat tämän plutokratian vasalleja ja toimivat käskystä ja siis useimmiten maansa etuja vastaan. Plutokratia omisti median ja omaisuutensa avulla rahoitti vaalibudjetit ja määräsi puolueiden ehdokasasettelusta ja siten teki demokratiasta teatteria. Rosenberg selvittää myös jo 1924 maailman vapaamuurariliikkeen tarkoituksen ja merkityksen. Se on aina ollut maailmanjuutalaisuuden väline. Pörssit ja osakekeinottelu siellä olivat keino tarvittaessa romauttaa goyim-maiden talous. (goyim = ei juutalainen) Useimmat talouskriisit olivat keinotekoisia ja niissä ei Rothschildien pankkikartelli kärsinyt, vaan kasasi omaisuuksia halvalla. Taloutta ohjaamalla hallittiin maailmanpolitiikkaa ja kerättiin lisää valtaa ja omaisuutta. Maailmansota oli ollut suuri harppaus kohti täydellisempää juutalaisvaltaa. Oli muodostettu Kansainliitto ja bolshevismi.

Saksan talous siis pyöri kansakunnan eduksi, kun taas muiden länsimaiden taloudet juutalaisten. NL taas oli suoraa juutalaisvallankäyttöä ja orjavaltio. Kansallissosialistinen Saksa oli ainoa koskaan ollut aidosti nationalistinen maa. Vaikka kansallishenkeä oli ja sillä pelattiin, kaikki maat olivat olleet siihen asti jotain muuta. EU tähtää juuri kansallisvaltioiden murskaamiseen lopullisesti (kansallisvaltiot edustavat arjalaisen mielenlaadun ja rodun ilmentymää ja eurooppalaiset kansallisvaltiot ovat saaneet paljon aikaan). EU on nyt kuin NL ja juuri sopivasti koko talous on luhistumassa. Tämä oli siis koko ajan tavoite eli meidän kurjistamisemme ja ryöstämisemme parasiittitaktiikalla. Nyt on kaikki otettu haltuun ja alkaa hirvittävien murhien aikakausi 30-luvun Ukrainan ja muun neuvostoajan tapaan (ja saksalaissiviilien kohtelun Puolassa ym.). Demokratiassa rahaeliitti on määrännyt median ja omistustensa avulla kaikkien puolueiden toiminasta. Siten mm. siitä, mitä ihmisille kerrotaan. Siis 100 % valhetta kaikki. Ihmiset ovat aivan unessa. He elävät yleensä valhekuplassa.

Tuolla sivulla on myös kahden tunnin katsaus siihen, miten kansallissosialistit oikeasti hankkivat taidetta miehittämistään maista. Esim. Hitler osti vain yksittäisiä teoksia eikä niitä ollut kovin paljon. Hän ei ajatellut niitä itselleen, vaan lähinnä kotikaupunkinsa Linzin kaunistamiseksi. YLE valehteli jälleen 100 %, kun tekstitelevisio kertoi ohjelmasta “Hitlerin museo”. No tietenkin koko ohjelmakin oli kauhistuttavaa juutalaispropagandaa takuuvarmasti kaikkien muiden dokumenttiohjelmien tapaan Yleisradiossa. On hirvittävää, kuinka maamme johto pakkosyöttää valheita kansalaisille. Joka paikassa pelkkiä valheita. Juutalaisten valheita. Hehän päättävät nykyisin taiteen ja median ohjelmien sisällöstä, siitä, mitä lehdet kirjoittavat ym. Poliitikot ovat heidän lakeijoitaan. Todellisuudessahan Stalinin lisäksi amerikkalaiset ja ranskalaiset ryöstivät saksalaisilta yksityisomaisuutta järjestelmällisesti ja siis valtavat määrät taidetta. Yksittäiset sotilaat veivät kellot ja kaiken arvotavaran ja upseerit myös. Vain joitain liian törkeitä ryöstöjä jouduttiin hyvittämään, kun amerikkalaiset olivat menneet anastamaan arvorakennusten liian kuuluisan kalleuden tai kuninkaallista arvo-omaisuutta. Venäläisten tapaan siis länsimaiden armeijat ryöstivät saksalaiskoteja putipuhtaaksi.

Vastaavasti kauhistuttavaa valehtelua on siis esim. ohjelmat History-channelilta esim. juuri Puolasta. Kanavan omistaa Viacom eli juutalaiset. Niissä tyypillisesti haastatellaan jotain puolalaista maanviljelijää, joka yhteiskuntansa pakottamana sanoo, että muka saksalaiset ja puolalaiset elivät hyvissä suhteissa ja että saksalaismiehitys raaisti vasta kaiken. vastaavasti väitetään saksalaisetn muka vieneen rasismin Tshekkoslovakiaan, jossa saksalaisviha oli väestön toinen uskonto jo keisarivallan aikana. Kaikki siis Suomessa ja maailmalla pyörii juutalaisten hyväksi ja kaikki mediat tarjoavat vain heidän kauhistuttavia valheitaan. Puolahan on sodan jälkeen ollut eri suunnista juutalaiseliitin vasalli. Vaikka jotkut johtajat ovat vetäneet populistista ja nationalistista linjaa kansan suuntaan, heidän murhaamisensa on ollut helppoa keino päästä liian itsenäisistä johtajista (kuuluisa “lento-onnettomuus“). Puolassa löytyy aina voimia, jotka ovat valmiina miellyttämään länsimaita ja toimimaan täysin halutulla tavalla.

Tekstin lähde: internet

 

2 thoughts on “Kansallissosialistinen Saksa oli kauhistus kansainväliselle pankkikartellille

 1. Ohessa osa tekstin asioista videona.

  Saksan Kansallissosialismi toimi loistavasti ILMAN ulkomaista velkaa ja ilman kultavarantoja. Vaikka liikkeelle lähdettiin täydellisestä vihollisen (kv. pankkiirit) tahallaan aiheuttamasta lamasta ja taloussaarto oli päällä.

  Valtion ei tarvinnut ottaa lainkaan ulkomaista velkaa, koska sillä oli omassa hallinnassa oleva raha, jota se painoi tyhjästä jokaista tehtyä työsuoritetta vastaan. Rahan arvo perustui siis tehtyihin työsuoritteisiin.

  Ulkomaankauppaa hoideltiin suorilla vaihtokaupoilla. Vaihdettiin tuotteita. Ei pelattu ulkomailta lainatulla rahalla.

  Yhteiskuntaa hajoittavat elementit (kuten puoluepolitiikka) lakkautettiin.

 2. Tässä esimerkkinä tyypillistä ohipuhumista, joka menee täysin pankkieliitin pussiin :
  ”Yksittäisistä maista suurin syyllinen eurokriisiin on – Saksa”
  https://tyhmyri.wordpress.com/2015/01/30/yksittaisista-maista-suurin-syyllinen-eurokriisiin-on-saksa/

  Kommentiksi tuohon linkin artikkeliin :

  Jos oltaisiin yhtään perillä 2. maailmansodan todellisesta lopputuloksesta, ja siitä mistä loppujenlopuksi oli kysymys, niin selviäisi, että syyllinen eurokriisin ei voi olla nykyinen vasallivaltio nimeltä Saksa. Saksa on Euroopan ja maailman lypsylehmä, ollut jo vuosikymmeniä. EU on yksi keino alistaa Saksa ja estää sen vaikutusvallan lisääntyminen. EU:n kautta Saksaa on kupattu todella paljon. Saksa on lisäksi miehitetty maa. Sillä ei ole rauhansopimusta 1945 jälkeen eikä perustuslakia. Ei ole ollut itsenäistä Saksaa 1945 jälkeen. Vain miehitetty vasallivaltio. Kuten koko eurooppa. Luultavasti Japanikin on luultavasti miehitysvallan alainen, siellä on ainakin paljon entisen vihollisen sotilastukikohtia, ja maan johto oudosti sallii ne.

  Aidosti itsenäinen valtio on itsenäinen myös rahapolitiikassa. Omavaraisuuden pitää koskea myös vaihdonvälinettä, eli rahaa.

  Esim. Ranskalaisten Ranskalaisuus ja Ranskalaisten tapojen vaaliminen, ei tarkoita sitä että ko. valtio olisi itsenäinen, kts. Ranskan vallankumous, Ranskalaiset hävisivät.
  https://sensuroituahistoriaa.wordpress.com/2015/04/20/a-h-m-ramsay-ranskan-vallankumous/

  USA:n ”itsenäisyys taistelussa” tai sisällisodassa, tai vapaussodassa 1775–1783 USA:n kansalaiset hävisivät. Britannian samoin 1642–1651. Vastapuoli voitti. Vastapuoli oli ja on aina ollut fariseusten ajoilta pikkuhiljaa petosten avulla valtaansa kasvattanut kv. rahanlainaajaeliitti, joka teeskentelee olevansa uskonto. Noiden ”itsenäisyystaistelujen” tuloksena tämä kv. rahaeliittiheimo pääsi tavoitteeseensa ja perusti näihin maihin oman yksityisen keskuspankkinsa, esti kansan luonnollisten kansallismielisten voimien pääsyyn valtaan ottalla käyttöön omassa kontrollissaan olevan demokratian/parlamentarismin ja alisti kaiken valtaansa esim. vapaamuurari järjestelmien, median ym. avulla. Kansa ei siis voittanut noissa taisteluissa mitään, vaan joutui orjaksi. Hävisi.

  Venäjän kansan kohtalo on vieläkin viheliäisempi, siitä täällä.
  https://malluaisentoinen.wordpress.com/2016/04/15/kommunismi-on-juutalaisuutta/
  Venäjän ”työläisten” vallankumous, jossa työläinen viimeinkin kukisti ”sortajansa”, eli kansan puolella olleen Tsaarivallan, oli myös tämän saman rajanlainaajaheimon järjestelemä hyökkäys ja rahoittama vallankaappaus ja koko kansakunnan ryöstö (joka jatkuu yhä).

  Kv. rahaeliitin johtomiehet sanelevat, mitä näissä maissa tapahtuu ja mitä ne voivat tehdä. Saksakin on siis orja (itsenäinen Saksa tuhoutui 1945) ja sen johto muutenkin koostuu maanpettureista, jotka voittajat valitsevat. Saksan johto koostuu marioneteista, jotka ovat aina maanpettureita ja joista esim. Merkel melko varmasti on myös luultavasti tätä kv. pankkimafiaheimoa.

  Vasemmistohörhöt väittävät Merkeliä voimanaiseksi, mutta tosiasiassa kyse on siis pankkieliitin työrukkasesta. Pankit ovat taas nykyisin pitkälle juutalaiseliitinomistuksessa, kuten koko muukin maailma. Joka tapauksessa kv. rahaeliitti, eli maailman pankkieliitti määrää. Koko eurokriisi on todellakin suunniteltu juttu, jolla Euroopan kansat ryöstetään, orjuutetaan ja tuhotaan. Kyse ei ole kuitenkaan mistään ”Saksan juonesta” tai saksalaisten poliitikkojen tms. Koko EU on kv. pankkimafiaeliitin orjadiktatuuri. Itsenäisten valtioitten Eurooppa voitettiin sodassa 1945 ja valjastettiin kv. pankkimafian työjuhdaksi. Tätä on nyt lähes koko maailma.

  Kannattaa tutustua nyk. farisealaisen rahanväärennös ”tieteen” historiaan, niin pääsee perille nykyisyydestä. Aatu perusti valtakuntansa rahajärjestelmän vain Saksalaisille, ja totesi itsekin aluksi, että taskut ovat tyhjät. Saksalla ei ole kultaa, johon sitoa valuuttaansa. Siispä hän perustutti juutalaisen Hjalmar Schachtin avulla Kolmannelle valtakunnalle oman FIAT -rahasysteemin, joka toimi ilman kv. pankkimafian osallisuutta, ja loi rahan oman keskuspankin kautta valtiolle tehtyä työpanosta vastaan. Toki tämäkin raha perustui tavallaan rahanväärennökseen, mutta tässä rahanväärennöskoneisto toimi kansankunnan hyväksi, ei sitä vastaan. Tämä on tavallaan koko kansallisosialismin ydin. Ei mikään juutalaisvastaisuus. Toki kaikki ei ollut ihan noin helppoa ja yksinkertaista, lue itse :
  https://sensuroituahistoriaa.wordpress.com/2015/04/16/hitlerin-talousihme-mefo-vekselit-ym/comment-page-1/#comment-287

  Omavaraisuus pitäisi siis aloittaa rahanluontioikeudesta (Oma raha = itsenäisyys). Vasemmiston ja sosiaalidemokratian tarjoama sosialismi on pankkiorjuutta. Siinä sosiaalipalvelut rahoitetaan ulkomaisten yksityispankkien velkarahalla, tai pakonomaisilla vientipyrkimyksillä. Myös kapitalismi ja nykyinen ”vapaa” markkinatalous ovat kv. rahanlainaajan alaisia, ne käyttävät kv. rahanlainaajaheimon rahaa. Nuo ideologiat eivät luo rahaansa itse. Kv. rahanlainaajaheimo ei välitä siitä mikä poliittinen puolue meillä on vallassa, tai mikä ideologia täällä on käytössä, olkoot vaikka viherpiiperrys, kunhan vaihdonväline on otettu lainaksi heiltä, ja rahanluontoikeus (rahapolitiikka) on eri välikäsien kautta on heillä. Täten kaikki valta, myös poliittinen valta. Tarvittaessa he soluttavat rahavallan voimallaan myös opposiotiovoimat täällä, esimerkkinä PS-puolue.

  Samaa omavaraisuutta ja irroittautumista maailman rahaeliitin lainarahan käytöstä Hitlerin tapaan yrittivät myös Gaddafi ja Saddam. Näillä kaikilla oli nationalistinen raha ja omavarainen talousjärjestelmä, mutta kv. rahavalta ei hyväksy kilpailijoita. Nämä pienet maat eivät olisi pystyneet maailmanvalloitukseen, vaikka media valehteli nämä terroristeiksi ”axis of evil” ja NATO:n avulla kv. pankkimafiaheimo fosforipommitti koko infran näistä maista säpäleiksi, joutumatta vastuuseen.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/libya-asiaa/
  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/irak-asiaa/

  Eikö tämä jo kerro kenellä on valta ?

  Tietenkin, jos kansakunta on hengellisesti sokeaa, ei voi olettaa sen ottavan vastaan mitään totuutta missään asiassa. Ei voi olettaa sen olevan kyvykäs ja valpas todellisten vaarojen torjumiseksi. Siksi yllä kuvatun vihollisen on helppo toimia näiden kansojen joukossa joiden suurin huoli on lähes aina oma materiaalinen etu tai omat himot. Tälläinen itsekkäiden pikkusielujen heittiöjoukko ei piittaa edes siitä onko raha lainattua, kunhan sillä ostetut kulissit ovat hienommat kuin naapurilla.

  ”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.” (Room.8:5-7)

Kommentointi on suljettu.