Petokseen perustuvan raha- ja pankkijärjestelmämme suojelemisesta


Holokausti on huijaus alusta loppuun. Ei tapahtunut holokaustia, juutalaisten kansanmurhaa, toisen maailmansodan aikana. Miksi sitten juutalaiset yhä, 66 vuotta sodan päättymisen jälkeen, julistavat holokaustihuijaustaan kaikkialla voimaperäisesti? Syy on se, että ”holokausti” suojelee juutalaista raha- ja pankkijärjestelmää, joka on hirvittävä yhteiskuntien ja myös ihmisten tuhoamissysteemi (kuten Euroopan tilasta nyt nähdään ).

Tämän rahanväärennöspetokseen perustuvan raha- ja pankkijärjestelmämme toiminta on kuvattu mm. tässä.

Kun ”holokaustia” pidetään elossa, pidetään samalla elossa juutalaista rahajärjestelmää, joka Euroopassa (ja liki koko maailmassa) on käytössä ja joka on pyramidihuijaus. Juutalaiset pelkäävät kuollakseen, että ihmiset ymmärtävät heidän raha- ja pankkijärjestelmänsä tuhoisan luonteen (se tuhoaa kaikki kansat ja valtiot, jotka ottavat sen käyttöön) ja sanoutuvat siitä irti, jolloin juutalainen verenimentä (ei-juutalaisten tuhoaminen) loppuisi. ”Holokausti” (uhriasema) asettaa juutalaiset jalustalle, mikä ehkäisee juutalaisten arvostelemisen ja vastustamisen. Siksi ”holokausti” suojelee juutalaista tappoasetta, joka rahajärjestelmämme on. Meitä aivopestään holokaustihuijauksella, että juutalaiset saisivat rauhassa tuhota meidät raha- ja pankkijärjestelmällään ja nousta maailman hirmuvaltiaiksi.

Lähteenä seuraavassa toimi J. Bruce Campbell artikkelillaan ”Behind the Holocaust” (myös TÄÄLLÄ ja TÄÄLLÄ).  Ohessa siis käydään referoiden Campbellin artikkelia lyhyesti läpi ja esitetään asia omin sanoin. Ymmärryksen rahajärjestelmämme luonteesta on lisäännyttävä, että ymmärrettäisiin, että nykyisestä rahajärjestelmästä on luovuttava, jos tahdotaan päästä turvalliselle ja velattomalle tielle. Nykyinen puhe eri Euroopan maiden tukilainoista ja Euroopan vakausmekanismeista on kohtalokasta ohipuhumista ja eksyksissä olemista – ja ylimpien toimijoiden taholta pettämistä. Euroopan pelastaa VAIN JA AINOASTAAN nykyisestä rahajärjestelmästämme irtisanoutuminen. On huomattu, että Suomessa on valtava määrä kommunisteja (vasemmisto, vihreät, suuri osa Kokoomusta, RKP:tä, Keskustapuoluetta ja Kristillisdemokraatteja), jotka haluavatkin Suomen ja suomalaisen identiteetin häviävän maailmankommunismin (= juutalaisen maailmanvaltion) tieltä.

J. Bruce Campbell aloittaa kysymällä, mikä oli Hitlerin anteeksiantamaton synti? Vastaus: Hitler vastusti juutalaisuutta. Hitleriä pidetään hyvin vaarallisena hahmona, koska hän vastusti juutalaisuutta ja myös selväsanaisesti perusteli, miksi juutalaisuutta tulee vastustaa. Kohdatessaan juutalaisuutta terve ihminen reagoi aina (kuten jo historia opettaa) niin, että hän pyrkii poistamaan tuon syövän yhteiskunnasta. Juutalaisuus on verenimentää ja tuhoamista, kuten heidän pyhät kirjansa ilmoittavat, ja silloin se todella on yhteiskunnan syöpä. Se on syöpä siitä huolimatta, ettei juuri kukaan suomalainen uskalla sanoa sitä ääneen (ja vaikenemalla kansa edesauttaa itseään tuhoon).

Hitler ei koskaan pyrkinyt tuhoamaan juutalaisia. Hän pyrki ainoastaan poliisitoimena (juutalaisuuden vastustaminen on rikollisuuden vastustamista) eristämään heidät ja, mikäli mahdollista, siirtämään heidät Euroopan ulkopuolelle (tätä tarkoitti ”lopullinen ratkaisu”). Aluksi Hitler kuitenkin yritti tehdä juutalaisista (olivat pääosin kommunisteja, kansallisvaltioiden tuhoajia) yhteiskuntakelpoisia uudelleenkouluttamalla heitä leireillä. Ortodoksijuutalaisethan eivät tee työtä. He elävät ryöstämällä ja tuhoamalla uhrejaan (kuten heidän pyhä kirjansa Talmud käskee). Koska juutalaisten uudelleenkoulutus ei onnistunut, Hitler päätti karkottaa heidät muualle. Tällöin päästäisiin juutalaisesta tuhoisasta pankkitoiminnastakin, joka oli tuhoamassa Saksaa.

Sitten Campbell siirtyy käsittelemään holokaustia, ja hän pyytää lukijoitaan perehtymään IHR:n johtaja Mark Weberin artikkeliin ”Pages from the Auschwitz Death Registry Volumes” ja juutalaisen (toisinajattelijan) David Colen Auschwitz-videoon (Campbellin antama linkki ei enää toimi, mutta video löytynee parhaiten googlella: ”David Cole interviews Dr. Franciszek Piper” tai osa 1,  moniosaisena myös TÄÄLLÄ ja sanatarkasti kirjoitettuna TÄÄLLÄ). Campbell toteaa, että Colen video osoittaa ”pyhän kaasukammion” huijaukseksi, mikä tekee koko holokaustitarinasta huijauksen. Ei ollut koskaan olemassa suunnitelmaa tuhota juutalaiset, ei myöskään tuhoamisasetta. Campbell muistuttaa prof. Robert Faurissonin vuosikausia jatkuneista pyynnöistä: ”Näyttäkää minulle kaasukammio. Piirtäkää minulle kaasukammio.” Tätä on mahdoton tehdä, koska murhakaasukammioita ei ollut olemassa.

Juutalaisten sitkeästi ylläpitämää väitettä kuudesta miljoonasta holokaustin juutalaisuhrista Campbell pitää uskonnollisena myyttinä. Tuon myytin mukaan juutalaisten messias ilmestyy vasta kun kuusi miljoonaa juutalaista on poistettu maan päältä. Luku ”kuusi miljoonaa” on siis uskonnollista mytologiaa, todellisuuteen nähden huijaus. Yhdenkään juutalaisen ei ole osoitettu kuolleen missään Saksan johdon järjestämässä ”kansanmurhassa”.

Ohessa videossa kuvattu talteen sanomalehti -viitteitä kuuden miljoonan juutalaisen uhrin väitteistä jo ennen Hitlerin valtaanousua vuosilta 1915-1938 :

Auschwitzissa juutalaiset ovat väittäneet natsien tuhonneen neljä miljoonaa juutalaista (nyttemmin lukua on laskettu reiluun miljoonaan). Kuitenkin Neuvostoliiton vuonna 1989 Punaiselle Ristille luovuttamat Auschwitzin kuolinkirjat (vuosi 1944 puuttuu) osoittavat vain 69 000 internoidun (juutalaisia ja ei-juutalaisia) kuolleen Auschwitzissa (ks. myös kirjoitus ”Auschwitzissa kuoli 60 421 juutalaista”), nämäkin pääasiassa sairauksiin (kulkutauteihin) tai luonnollisista syistä. Vain muutama juutalainen (muutaman ei-juutalaisen ohella) oli teloitettu kurinpidollisista syistä.

Vuonna 1956 Kansainvälinen Punainen Risti arvioi tutkimustensa perusteella, että toisen maailmansodan aikana juutalaisia kuoli 300 000 kaikki kuolinsyyt mukaan lukien (ylivoimaisesti tärkein syy oli luonnollisesti epidemiat, varsinkin pilkkukuume). Kansainvälisen Punaisen Ristin komitean (Arolsen) 1.1.1993 antaman ilmoituksen mukaan toisen maailmansodan aikana 15 keskitysleirissä (puuttuu Belzec, Chelmno, Sobibor, Treblinka ja ghetot) oli dokumentoituja kuolemia 296 081, näistä ehkä puolet juutalaisia. Germar Rudolfin mukaan todellinen määrä lienee noin puoli miljoonaa, puolet juutalaisia (Dissecting the Holocaust, s. 212-213). Juutalaisia kuoli siis toisen maailmansodan aikana kaiken kaikkiaan 250 000 – 300 000, mutta yksikään ei kuollut missään ”holokaustissa.”

(Ohessa lähteitä edelliseen : http://www.magneettimedia.com/punaisen-ristin-viralliset-asiakirjat-paljastavat-holokaustin-huijaukseksi/ )

Campbell kertoo, että mitä enemmän luetaan ja asiaan perehdytään, sitä suuremmaksi holokaustihuijaus paljastuu. Holokaustihuijauksen syyksi Campbell ilmoittaa rahamme (kuten alussa todettiin).

Raha on yhteiskuntamme elämänveri. Ilman rahaa jopa kuolemme, siinä määrin raha on saanut määräävän aseman suoran vaihtokaupan ohessa. Ainakin yhteiskunta kuolee (kuten nyt on tapahtumassa kautta Euroopan). Kuoleman syynä on juutalainen rahajärjestelmämme, joka on yksityinen pyramidihuijaus. Raha- ja pankkijärjestelmämme ei ole osa yhteiskuntaamme, se on kansainvälinen yksityinen rikoshanke, joka on juutalaisten hallinnassa.

Maailmansotien tarkoituksena oli tuhota Saksa (tällä hetkellä Saksa onkin täysin orjavaltio). Juutalaiset tuhosivat myös Venäjän kommunismillaan ja Neuvostoliitollaan (murhasivat 30-66 miljoonaa venäläistä). Myös USA:n juutalaiset ovat tuhonneet rahajärjestelmällään, jota USA:n yksityinen keskuspankki FED pyörittää. USA on täydellisesti juutalaisessa kontrollissa, kiitos tuon velkaannuttavan ja orjuuttavan rahajärjestelmän. USA:ssa juutalaiset saivat huijausrahansa pyörimään vuonna 1913 (tuolloin FED perustettiin vilunkipelillä), ja sen jälkeen tuli mahdolliseksi tuhota Venäjä, Saksa ja nyt koko Eurooppa, myös Suomi (maailmansodat olivat juutalaisia tuhoamissotia). Tuhoamisaseena juutalaisilla on heidän raha- ja pankkijärjestelmänsä, juutalainen hirsipuu.

Juutalaiset ovat siis vuosisadan ajan tuhonneet Amerikkaa, Venäjää ja Eurooppaa, ja saatuaan nyt nämä lypsettyä tyhjiin he alkavat olla tuhoamistyönsä loppuvaiheessa, joka on asiallisesti ottaen ihmiskunnanmurha. Vain yksi taho on noussut juutalaisia vastaan: Adolf Hitler ja hänen mukanaan Saksan ja Itävallan kansat (osaksi aikaa myös Suomi, joka oli tuolloin vielä melko terve). Hitler sanoutui irti juutalaisesta rahajärjestelmästä ja loi oman itsenäisen ja velkaan perustumattoman rahan, jolloin Saksa nousi nopeasti suureen kukoistukseen.

Ensimmäinen maailmansota oli päättynyt Saksan suureen onnettomuuteen. Saksalaisia syytettiin sodan aloittamisesta (vaikka aloittajina olivat juutalaiset juonitteluillaan ja salamurhillaan; murhasivat mm. Itävallan arkkiherttuan), ja heidän maksettavakseen määrättiin valtavat ”korvaukset”. Saksalaisten raha tuli arvottomaksi, ja satoja tuhansia saksalaisia kuoli nälkään taloudellisen romahduksen ja amerikkalaisten ja brittien nälkäsaarron (elintarvikkeita ei päästetty Saksaan) vuoksi. Maassa oli 7 miljoonaa työtöntä.

Adolf Hitler nousi sitten v. 1933 demokraattisesti valtaan. Hän sanoutui irti juutalaisesta rahajärjestelmästä ja loi oman, velkaan perustumattoman rahan. Tämä luonnollisesti nosti Saksan suureen kukoistukseen, kun parasiitti oli poistettu välistä. Saksan työtä tekevä väestö nousi huomattavaan vaurauteen.

Tämä oli juutalaisten mielissä suurin mahdollinen rikos. Saksa päätettiin tuhota. Sodan aikana saksalaisia siviilejä murhattiin ehkä miljoona kaupunkien ilmapommituksissa. Saksan alueella ihmisiä tapettiin sodan jälkeen nälkään 5,7 miljoonaa. Saksalaisia sotavankeja tapettiin nälkään ja kylmyyteen 1-1,5 miljoonaa. Sodan jälkeen etnisiä saksalaisia karkotettiin heidän itäeurooppalaisilta asuinsijoiltaan 15 miljoonaa, ja 2-3 miljoonaa (liittokansleri Adenauerin mukaan 6 miljoonaa) heistä murhattiin ja lähes kaikki tytöt ja naiset joukkoraiskattiin. Saksalaisten tuhoamiseksi oli olemassa lukuisia suunnitelmia, laatijoina juutalaiset.

Ohessa lähteitä ed. kappaleen asioille:

http://www.germanvictims.com/who-started-war/

http://www.germanvictims.com/allied-crimes-verbrechen/

http://justice4germans.com/2012/11/13/a-memorial-for-the-millions-of-german-women-and-girls-who-were-raped-and-pillaged-by-the-wwii-allied-liberators/

http://www.holocaustianity.com

http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/welcome.html

Suomikin, ja koko Eurooppa, nousisi alle vuodessa taloudelliseen kukoistukseen, jos juutalaisesta rahajärjestelmästä sanouduttaisiin Hitlerin mallin mukaan irti. Ilman irtisanoutumista Suomi, ja koko Eurooppa, tuhoutuu surkeasti.

Miksei tätä irtisanoutumista vaadita missään? Miksi Suomessa puhutaan vain lainapaketeista ja vakausmekanismeista, joilla ei ole mitään vaikutusta itse tuhoprosessiin, eikä missään vaadita yksinkertaista ratkaisua: tuhosta (velkakierteestä) päästään poistamalla tuhon syy, juutalainen rahajärjestelmä, joka on väkisin velkaannuttava pyramidihuijaus?

Mikä on syy tällaiseen vaikenemiseen? Holokausti! Holokaustilla syyllistäminen! Suomalaiset on aivopesty juutalaisten kontrolloimien tiedotusvälineiden, koulujen ja maan johdon kautta holokaustilla, eikä juuri kukaan uskalla sanoa ääneen sanaa ”juutalainen” julkisuudessa arvostelumielessä. Juutalaisia, noita ”uhreja”, ei saa loukata, sanoo aivopesty suomalainen. Siksi juutalaista pankkitoimintaakaan ei saa moittia, sitä tulee ”suvaita” ja ”sietää” eikä saa olla ”rasistinen”! Nykyisellään Suomi on aivopesty maa, joka on täydellisesti kansainvälisten juutalaisrikollisten talutusnuorassa kitumassa, tuhoutumassa ja kuolemassa. Jopa suuri osa kansaa avustaa juutalaisia heidän tuhotyössään.

Velattomuuteen ja vaurauteen päästään, kun juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästä (ja tällöin EKP:stä ja samalla EU:sta) sanoudutaan irti ja maahan luodaan oma, velkaan perustumaton raha Hitlerin mallin mukaan. Tämä tapahtuu helpommin, kun luovutaan mielissä olevasta esteestä, ”holokaustista”, joka on todellisuudessa hyvin ilkeämielinen huijaus. On luovuttava siitä automaattisesta harharefleksistä, että joka haluaa irtautua juutalaisesta rahasta ja luoda oman rahan, haluaa vain kaasuttaa juutalaiset.

On kiire tajuta totuus. Tuhoutuminen on jo lähellä.

Juutalaiset ovat ne todelliset massamurhaajat, kuten jo heidän pyhät kirjansa osoittavat. Ja massamurhaajia on kohdeltava kuten muitakin suurrikollisia, esimerkiksi niin kuin Adolf Hitler teki. Hitler yritti pelastaa koko Euroopan siltä tuholta, johon juutalainen rahajärjestelmällään, kommunismillaan ja huijauksillaan nyt Eurooppaa hukuttaa.

Hätäpäivitys 24.5.2011. Tänään valtioneuvosto (toimitusministeriönä toimiva vanha hallitus) antoi eduskunnalle tiedonannon Portugalin lainapaketista. Tiedonantoon liittyneessä keskustelussa yksikään kansanedustaja tai ministeri ei sanallakaan puuttunut itse velkaongelman ja siitä seuraavien taloudellisten ja yhteiskunnallisten ongelmien syyhyn: raha- ja pankkijärjestelmäämme, joka on juutalainen pyramidihuijaus ja joka tuhoaa Euroopan maat ja lopulta Euroopan kansatkin automaattisesti! Tämä on kauhea skandaali! Koko Eurooppaa koskevan velkaantumisen syyksi esitettiin holtitonta taloudenpitoa, ahneutta, holtitonta lainanantoa, valvonnan puutetta jne., mutta todelliseen syyhyn ei kajottu! Euroopan velkaantumisen ja tuhoutumisen syy on yksinomaan rahajärjestelmämme, jossa jo raha itse on velkaa, vieläpä hinnoiteltua (korollista) velkaa. Se on suora tuhoamisväline.

Lainapaketti ja siihen liittyvät valtiontakaukset eivät ratkaise rahajärjestelmästä johtuvia ongelmia millään tavalla, päinvastoin pahentavat niitä, kun todelliseen syyhyn ei puututa ja syöpä (pyramidihuijauksesta johtuva kiihtyvä velkakierre ja tuhoutuminen) pääsee leviämään ja juurtumaan yhä syvemmälle. Koska Suomen päättäjät eivät millään tavalla puutu ongelmien syyhyn, he varjelevat ja suojelevat itse ongelmaa. Näin he edistävät ja varjelevat Suomen ja koko Euroopan tuhoutumista, juutalaista aggressiota ei-juutalaisia vastaan. Tällöin he toimivat Suomen ja Suomen kansan etujen vastaisesti. Kyseessä on maanpetos.

Eduskunnassa esitetty valtioneuvoston ja uuden eduskunnan näytös olikin äärimmäisen alentava ja häpeällinen narrinäytös: yli 200 ihmistä ja kaikki Suomen eduskuntapuolueet puhumassa asian ohi kuin yhteisestä sopimuksesta! Onkohan eduskunnassa koskaan esitetty suurempaa narrinäytöstä? KUKAAN EI USKALTANUT KAJOTA ITSE ONGELMAN SYYHYN! Voiko Suomi vajota alemmas? Eihän eduskunnalla tai hallituksella ole mitään virkaa, jos ongelmiin ei uskalleta puuttua! Miksi tuollainen narritiedonanto ja narrikeskustelu ylipäätään järjestettiin? Kaiken lisäksi kansanedustajat rikkoivat perustuslakia, joka velvoittaa heitä toimimaan vakaasti ja arvokkaasti. Toimiessaan maanpetoksellisesti he toimivat luihusti ja arvottomasti.

Pohjimmiltaan tämän narrinäytelmän syynä oli juutalaisten ja heidän raha- ja pankkijärjestelmänsä suojeleminen. Holokausti on myrkyttänyt kaikkien suomalaisten mielet niin perusteellisesti, ettei edes juutalaiseen rikollisuuteen ja aggressioon puututa. Kyseessä on aivopesu ja sen takana oleva suomalainen selkärangattomuus.

Tilaisuudella oli arvoisensa puitteetkin: eduskuntaa johti puhemiehenä (Zyskowitz). Suomen eduskunta ja hallitus ovat juutalaisten orjajoukkio, jota juutalainen henkilö eduskunnassa johti. On vaikea kuvitella Suomen johdolle alentavampaa näkyä. Kun päättäjämme ovat tuollaisia, Suomen täydellinen ja hirveä tuhoutuminen on varma asia. Suomessa ei ole voimaa, joka voisi nousta vastustamaan Suomen täydellistä tuhoutumista. Juutalaiset tuhoavat meidät raha- ja pankkijärjestelmällään, joka on väkisin velkaannuttava pyramidihuijaus.

Tämä on siis suurta suomalaisten nöyryytysnäytöstä. Kansa on vajonnut alentavaan ja säälittävään orjuuden tilaan. Häpeää korostaa se, että äärimmäisestä alennustilastaan huolimatta Suomen kansa kaikkialla ”esittää mielipiteitä.” Tällainen orjan huuto on syvästi säälittävää, kun tiedetään, että KAIKKI yhteiskunnalliset ja taloudelliset asiat ovat seurausta yhteiskunnan toimintojen selkärangasta, rahajärjestelmästä. Koska tuo rahajärjestelmä on väkisin tuhoava pyramidihuijaus, KAIKKI tuo kansan puhe on ohipuhumista ja itsepetosta, vastuuttomuutta ja sijaistoimintoa (kun ydin on tuhoava, kaikki siitä seuraavakin on tuhoavaa). Säälittävämpää ja alhaisempaa kansaa ei voi olla olemassa. Käykääpä katsomassa, kuinka Suomen kansa ”esittää mielipiteitä” eri keskustelufoorumeilla. Näette totisesti, mitä ”alennustila” tarkoittaa. Ymmärrätte myös Suomen tuhoutumisen perusjuuren.

Lähde : tämän sivuston ylläpitäjä

 

 

2 thoughts on “Petokseen perustuvan raha- ja pankkijärjestelmämme suojelemisesta

  1. Mielenkiintoinen blogi. Olen viime aikoina herännyt pohtimaan tällaista asiaa: minkä tähden kristittyjen tulee siunata Israelia/juutalaisia? Jumalan vihan täytyy olla juutalaisten päällä kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet.

  2. Tohtori Valter Veith youtubessa antaa hyviä selityksiä asiaan.

Kommentointi on suljettu.