Rahan kohtalo on kansan kohtalo


Kysymyksillä ”Ketkä ovat oikeassa : oikeisto vaiko vasemmisto vaiko persut?”, tai ”Mitä äänestäisin, että tilanne täällä paranisi ?” ei ole merkitystä.

Sillä, välin kun me seuraamme ja osallistumme epäoleellisiin poliittisiin ja ei poliittisiin kukkotappeluihin  yms., kansainvälinen rahaa väärentävä rosvokartelli (BIS:n pankkikartelli) vie maasta petospoliitikkojemme ja välikäsiensä avustuksella kaikki elämisen edellytykset. Täällä kuollaan kohta. Kaikki puolueet täällä ovat tosiasiassa osa kv. pankkikartellin suojelukoneistoa ja järjestelemässä täällä hässäkkää vetääkseen huomion itseensä. Yksi kannattaa tätä, toinen vastustaa toista, kuitenkin niin, että finanssieliitti saa aina etunsa ja kansa häviää aina. Ohessa esimerkki :

lähde : http://keskustelu.mvlehti.net/index.php?topic=20695.msg99654#msg99654

Voidaan ajatella, että eduskunnassa on oikeastaan vain yksi puolue, jolla on vain kahdeksan eri nimeä ja osastoa. Tämä on vapaamuurareiden nerokasta teatteria pelata sitä, että mikään puolue ei koskaan tule liian suureksi, eikä sitä voi koskaan myöskään syyttää yksinomaan huonoista päätöksistä. Sama puolue voi olla yhdessä asiassa kansallismielinen, toisessa ei. Tällä strategialla hämärretään puolueiden eroja ja voidaan ajaa sisään sama päätös huolimatta siitä mikä puolue sen tekee.

Kuinka homma toimii? PS yrittää olla ”kansallismielinen” maahanmuuttoasioissa. Toisaalta puolueen talouspolitiikka on mahdollisimman globaalia ja Suomea haittaavaa. Sanotaanko juutalaista. Jos ei kelpaa isänmaalliselle niin äänestä vihreitä tai vasemmistoliittoa. Nyt meneekin monimutkaiseksi äänestäjän näkökulmasta! Maahanmuuttajat ärsyttävät = pakko äänestää persuja. TTIP ärsyttää = pakko äänestää vihervasemmistoa. Lopulta kaikki menee läpi, maahanmuuttajat, TTIP ja kansallisomaisuuden myynti. Mikään osapuoli, PS tai vihervasemmisto, ei ole yksin vastuussa mistään asiasta, joten ketään ei voi syyttää. Maahanmuuttajat tulivat läpi, koska Vihreät oli hallitusvastuussa aiemmin. Sitten valittiin PS maahanmuuttajien vuoksi ja TTIP tuli läpi.

Toisaalta taas on vihreä poliitikko, joka vastustaa TTIP:tä ja kansallisomaisuuden yksityistämistä. Eli Vihreiden Heidi Hautala. Kuinka ollakkaan Hautala kammetaan pois palliltaan kesken kauden vedoten epäselvyyksiin kotiremontissa. Sen jälkeen hommaan valitaan Vihreiden Pekka Haavisto, joka heti ensitöikseen myy Carunan Rothschildeille runnoen kokouksen loppupuolella. Mediassa Haavisto esitetään tietysti tolkun ihmiseksi ja harkitsevaksi ammattilaiseksi, vaikka hän kiivaasti vaatii Suomea myymään kaiken kansallisomaisuuden…vaikka vihreät juuri vastusti Halla-Ahon mukaan TTIP:tä!

Näin tässä sekavassa vyyhdissä saadaan vietyä läpi asioita, joita jokin puolue vastustaa kansallisista syistä ja joku puolustaa. Äänestäjällä ei voi olla mitään varmuutta äänestäessään mitä hän saa. Maahanmuuttajat, TTIP ja kansallisomaisuuden myynti menee läpi, koska PS, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Kokoomus puolustavat ristiin joitakin asioita ja vastustavat ristiin toisia asioita. Lopputuloksena Suomi on täynnä VOK:keja, TTIP toteutettu ja kaikki kansallisomaisuus on myyty. Ketään ei voi syyttää, koska kukaan ei vastannut mistään kokonaan ja joku aina vastusti ainakin jotakin asiaa.

Suomessa puolueet ovat jo kauan toimineet kv. rahaeliitin käsikassaroina kansan kontrolloimiseksi ja sen kapinoinnin estämiseksi ja hallitsemiseksi. Kun kansa tämän vieraan raha- ja pankkijärjestelmän kourissa koko ajan velkaantuu, tulee orjuutetuksi, kärsii ja menettää kaiken, se tahtoo luonnollisesti asiaan muutosta ja kapinoi. Silloin puolueet (kukin vuorollaan) rientävät sen avuksi ja lupaavat sille muutosta ja kansan olojen parantamista. Ne tahtovat toimia kansan äänitorvina ja kapinajohtajina. Näin ne kokoavat kansan syvät rivit riveihinsä ja saavat heidät täydelliseen kontrolliinsa. Jokainen voi nähdä, ettei yksikään suuri poliittinen puolue Suomessa – pyri irtaantumaan tästä yksityisestä raha- ja pankkijärjestelmästämme, jossa raha on korollista velkaa ja sellaisena hirvittävä joukkotuhoase. Poliittiset puolueet tekevät vain näennäistoimenpiteitä ja antavat tämän kv. rahakartellin niiden varjossa täysin esteettömästi jatkaa Suomen kansan tuhoamista. Kaikki politiikka Suomessa on petosta ja toteuttaa petosta.

Esim. Vasemmisto (eli SDP ja Vas.) pitää kannatuksensa jatkuvasti vankkana pitämällä kansan olot tarkoituksella kurjina. Kurjuudessa elävä kansa näet äänestää aina vasemmistoa, joka lupaa sille olojen parantumista. Rahvasta hallitaan ja pidetään kurjuudessa vihollisen yksityisen raha- ja pankkijärjestelmän avulla, tai, kuten ent. presidentti Koivisto sanoi, ”talouden kurjistamisen” avulla. Toisella tavalla tämä voidaan ilmaista niin, että kansaa pidetään juuri ja juuri sen verran hengissä, että sitä voidaan lypsää.”

Maamme ”politiikka on oman maan ryöstämistä ja oman kansan hävittämistä. Kaikki yhteiskunnallinen toiminta tähtää itsemurhaan. Tätä toteuttamaan kv.  rahakartelli on poliitikkomme ja puolueet ajanut. Politiikkaa ei siis ole tavallaan olemassa lainkaan.

Kansa pidetään hiljaisena sirkushuvien ja saippuaoopperan avulla; saippuaoopperan ytimenä ovat sellaiset korusanat kuin ”demokratia”, ”sananvapaus” ja ”vaalit”. Ihmiset saavat näin näennäisesti toimia, vaikka koko kansa roikkuu ja kituu koko ajan tämän ohessa kuvailemani yksityispankkiirien kehittelemän rahajärjestelmän hirressä eikä pääse pois (ainoa keino päästä ulos varmasta kuolemasta olisi tästä rahajärjestelmästä luopuminen, mutta tietämätön kansa ei osaa näin toimia). Hirttäjille on sivuasia, huutaako hirtettävä hirtettäessä vai onko hän hiljaa; pääasia on, että hirtettävä kuolee ja hirttäjille jää koko maailma ja kaikki, mitä siinä on.

Kuten lähes läpi koko kansan ulottuva tietämättömyys raha- ja pankkijärjestelmämme luonteesta ja nykyiset yhteiskunnalliset ongelmat osoittavat, ilman perustietoja harjoitettu demokratia vie tuhoon.

Kuinka tietämätön kansa voisi itse hallita itseään? Raha- ja pankkijärjestelmä on yhteiskunnan toimintojen selkäranka, ja nykyinen tuhoisa kansainvälisten rikollisten raha- ja pankkijärjestelmä on päässyt yhteiskuntamme raha- ja pankkijärjestelmäksi kansan tietämättömyyden tähden. Euro ei ole osa yhteiskuntaamme; se on yksityinen kansainvälinen rikoshanke. EU:n taustalla lymyilevät suuret pankkiirisuvut ja  Nykyinen rahajärjestelmä on kylmäveristä rikollisuutta.

kts .https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/402-2/

Suomen kansaa ei kiinnosta ottaa selvää yhteiskunnallisista asioista. Kansa on räikeällä tavalla välinpitämätön todellisen tietämisen, selville ottamisen ja totuuden suhteen. Demokratiallaan kansa valitsee johtajikseen kaltaisiaan: tietämättömiä, laiskoja, totuuteen pyrkimättömiä ja välinpitämättömiä. Tällaiset johtajat eivät kykene jakamaan kansalle oikeaa tietoa, koska heistä kaikki eivät ole itsekään perillä siitä.Maa elää petoksessa ja sokeudessa. Raha- ja pankkijärjestelmä on yhteiskunnan toiminnan selkäranka, ja jokaisen päättäjän tulee tuntea se; sehän on perusedellytys. Ellei päättäjä tunne rahajärjestelmän luonnetta, hän on täysin sopimaton päättäjäksi ja voi aiheuttaa vain tuhoa. Hän on sopimaton minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan. Tämän tietämättömyyden tähden viholliset ja rikolliset ovat lähes rauhassa saaneet uitettua maamme raha- ja pankkijärjestelmäksi oman verenimentäjärjestelmänsä, joka tuhoaa suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansan automaattisesti. Miten ihmeessä maassa on päättäjät, jotka eivät tunne edes perusasioita yhteiskunnan toiminnasta?  Ne jotka ovat perillä tästä  vaikenevat toteuttaen siten vaalirahoittajiensa agendaa, ja tällöin he toimivat petoksellisesti kansaa kohtaan.

Tästä seuraa (kun kaikkia kansantalouden asioita säätelevässä ydinasiassa ollaan harhassa ja petoksessa), että aivan kaikki kansan ponnistelut, puhumiset, kirjoittamiset, vaatimusten esittämiset, politikoinnit, yhteiskunnalliset aktiivisuudet ja vaaleissa äänestämiset vievät maata yhä suurempaan tuhoon.

Ikäänkuin ei tiedettäisi, että raha tulee yhteiskuntaamme vain yksityisistä pankeista korollisena velkana (ei palkkana tuotannosta). Rahamäärän kasvu ei siis kuvaa tuotantoa vaan velanottoa (yhteiskuntamme pyörii velalla, ei työllä). Kun meillä yhteiskunnan kierrossa on paljon velkaa, meillä on paljon rahaa ja korkea BKT, ja kun meillä on vähän velkaa, meillä on vähän rahaa ja alhainen BKT, olipa tuotanto (työ) miten suurta tai pientä hyvänsä.

Velkoja ei voida maksaa työnteolla, tuotannolla, leikkauksilla ja yksityistämisellä, koska työnteko, tuotanto, leikkaukset ja yksityistäminen eivät mitenkään lisää liikkeellä olevan rahan määrää. Raha on velkaa ja syntyy vain velkana. Ei siis ole merkitystä sillä, kuinka paljon tai vähän teemme työtä. Ahkeruus ei lisää rahan määrää taloudessamme (kokonaisuutena katsoen).

Tämä EKP:n rahajärjestelmä pakottaa jatkuvaan lisävelkaantumiseen, tehtiinpä yhteiskunnassa mitä hyvänsä. Rahaa luodaan vain velan nimellisarvon verran pankista lainaa otettaessa, eikä korkoon luoda erikseen rahaa.

Takaisinmaksuun rahat eivät siis riitä. Tämä pakottaa (kokonaisuutena katsoen) jatkuvaan lisälainaamiseen ja automaattiseen velkakierteeseen, eikä sitä ole mahdollista mitenkään estää.

Nykyinen pankki ja rahajärjestelmämme on hirveä tuhoamisväline. Lisäksi meitä tuhotaan sillä tarkoituksellisesti. Päättäjämme Suomessa, EU:ssa ja EKP:ssä siirtävät osin tietoisesti ja osa hölmöyttään ja huolellisesti huomion pois itse velkaantumisen syystä, rahajärjestelmästä, puhumalla vain yli varojen elämisestä ja huolettomasta velanotosta ja vaatimalla säästämistä ja leikkauksia.

Juuri näin meidät tietoisesti ja hyvin julkealla tavalla tuhotaan. Vain harva huomaa, että syyllinen on rahajärjestelmä itse, emme me ja meidän taloudenpitomme. Päättäjämme palvelevat tuota kansainvälistä yksityistä rikoshanketta, eivät kansaa. He tuhoavat meidät. He OVAT rikollisia.

Tiesittekö, että Suomen keskuspankin oikeus rahoittaa Suomen valtiota kiellettiin ! [Emun toinen vaihe 1994) Valtioilta on kielletty oman rahansa luonti myös Maastrichtin sopimuksessa ! Noiden sopimusten takia on nyt pakko ottaa ulkomaanvelkaa.

Mauno Koivisto, Sauli Niinistö, Paavo Lipponen ja kumppanithan halusivat Suomen tähän sopimukseen, kuin käärmettä piippuun silloin aikoinaan. He halusivat, että mennään ulkomaanvelkaan (velkaorjaksi), kun Suomen pankki ei enää rahoita valtion alijäämia. Tätä tarkoitti rahamarkkinoiden ”vapautus”.

On väärin, etteivät ne joudu minkäänlaiseen vastuuseen teoistaan, vaikka luovuttivat kokonaisen kansakunnan pankkiirien velkaorjiksi.

EMUn Toinen vaihe (1.1.1994-31.12.1998) alkoi vuoden 1994 alusta. Tällöin pääomaliikkeet vapautuivat EU-maiden ja kolmansien maiden välillä. Julkisen talouden keskuspankkirahoitus sekä etuoikeuden luototuksessa kiellettiin. Euroopan rahapoliittinen instituutti EMI aloitti toimintansa toisen vaiheen alussa.

Olemme siis hirvittävien rikollisten armoilla. Niitä rikollisia ovat nykyiset ja tietyt lähimenneisyyden poliitikot.

Tuhoisan raha- ja pankkijärjestelmänsä ohessa viholliset tuhoavat maata ja kansaa vaatimalla tänne ”suvaitsevaisuutta”, so. itsensä, vihollisten, hyväksymistä ja kurin hylkäämistä (malliesimerkkinä nykyiset ”rasismi”-puheet, jotka tähtäävät siihen, että viholliset, rikolliset ja tuhoajat on hyväksyttävä ja heitä suojeltava lain voimin). Vihollisella on hallussaan jo myös tiedotusvälineemme, koulumme, yliopistomme, kirkkomme, poliittiset puolueemme ja hallituksemme. Kaikki tulosta demokratian levittämästä kansan tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä ja ryhdin puutteesta. Sellainen kansa voi demokratialla saada aikaan vain tuhoa – itsetuhon.

Sillä laki määrittelee valtiovallan kuuluvan yksin kansalle ( ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, PL 2§), ja tämä pitää sisällään sen, että kansa on vastuussa siitä ja sen hoidosta ja valvonnasta. Kansa yksin on vastuussa valtiovallan nykytilasta, ei mikään muu taho. Kansa on laiminlyönyt tehtävänsä, sallinut valtiovallan joutua rikollisten ja vihollisten käsiin ja tuhonnut täältä kaiken. Sitä kansa demokratiallaan on saanut ja yhä saa aikaan. Nyt maa on kansan omaa syytä ajautunut tilanteeseen, jossa sekä maata että itse kansaa uhkaa tuhoutuminen. Ohessa selvennykseksi tähän tilanteeseen johtaneista syistä, pari (muokattua) lainausta täältä:

No, jos kansa ei kykene maansa kohtaloa koskevassa asiassa yhteistoimintaan, on lamaantunut, ei luota maanmiehiinsä, ei ymmärrä hylätä valeoppositioita, on halvaannutettu, on koneiston orja, on aivopesty, ei ole kärryillä yhteiskunnasta, ei pysty toimimaan ja sallii ryöstää ja tuhota itsensä, niin siitä näkyy, mihin kansan valta johtaa ja mitä kansan valta on. Se on kyvyttömyyttä, epäluottamusta, yhteiskunnallista idiotiaa, avuttomuutta, orjuutta, taitamattomuutta, vastuuttomuutta ja eunukkimaisuutta.

Kun kansa on kuvatunkaltainen, kansalle ei missään tapauksessa saa antaa valtiovaltaa tai minkäänlaista yhteiskunnallista vastuuta. Kansa on täydellisen kyvytön, täysin pihalla, täysin vailla ymmärrystä yhteiskunnallisissa asioissa.

On myös väärin luulla, että kansa välittäisi mistään yhteiskunnallisista asioista sikäli kuin vastuuseen tulee. Kansa välittää vain sirkushuveista ja leivästä, ja kun niitä riittää, muusta ei ole väliä. Ja jos ei riitä, silloinkin vain huudetaan ja herjataan, ei muuta. Ei kansaa kiinnosta, mikä on valeoppositiota ja mikä ei. Ei kansaa kiinnosta rahajärjestelmät. Kansa kyttää vain himojaan, viinaa, leipää, sukupuolielintään ja viihdettä.

Kansa EI halua missään nimessä tehdä parannusta (= katumus + usko Kristuksen sijaissovitukseen), jotta perkele (ja siis valhe) kaikkoaisi sydämestä ja Jumala (totuus) tulisi tilalle. Näin ollen :

Valta on maassa perkeleellä, ja sitä myöten se on myös perkeleen seurauksilla. 

Ei perkeleen lapsista koostuva kansa koskaan pysty mihinkään yhteistoimintaan missään oikeassa ja rehellisyyttä vaativassa asiassa (sellaisessa kuin yhteiskunnallisessa vastuussa). Perkeleen joukkiot pystyvät yhteistoimintaan vain rikosten ja syntien suorittamisessa, silloinkin vain rikosten ja syntien suorittamisen ja toteuttamisen ajan. Esimerkkeinä lastenmurhat (aborttien laillistaminen ja laillistamisen ylläpitäminen), homous, kirkon tuhoaminen, kristinuskon hävittäminen, jumalanpilkka, huoraaminen, juopottelu, kiroilu, esivaltaa vastaan kapinointi, vanhempia vastaan kapinointi, esimiehiä vastaan kapinointi, yhteiskunnan hävittäminen, kommunismi (= kaikki politiikka), tappelu, teeskentely, jumaliseksi tekeytyminen, pettäminen, juonittelu, valehtelu.

Suomen kansa on pelkkä irvokas ja saastainen fiasko. Jos se nyt ryhtyy kaappaamaan valtaa itseltään itselleen, niin siitä syntyy vielä suurempi fiasko. Jos kansa nousisi kapinaan esivaltaa vastaan, se nousisi silloin kapinaan itseään vastaan. Kansa on yhtä kuin esivalta perustuslain (perustuslaki 2§) määräyksellä (valtiovalta = kansa).

Se, miksi kansa nyt liikehtii, johtuu siitä, että Jumalan viha on saavuttanut sellaiset mitat, että hän on päättänyt rangaista tätä jumalatonta perkeleen orjien joukkiota. Ehkä Jumala on päättänyt tuhota sekä kansan että tämän maan. Kansaa ottaa päähän, että sen perkeleenpesältä alkavat seinät sortua. Jos kansa nousee rankaisijaansa vastaan, se nousee Jumalaa vastaan, ja saa siitä tuomion, Room. 13:2.

Noustessaan nyt itse Jumalaa vastaan kansa häviää kuin tuhka tuuleen. Eikä kukaan muista sitä. Ikuisuuden kansa viettää helvetissä perkeleen kanssa.

”jumalattomain tie hukkuu” (Ps. 1:6);

”Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat MENEVÄT YHÄ PITEMMÄLLE JUMALATTOMUUDESSA” (2. Tim. 2:16);

”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa” (Room. 1:18).

Lopuksi tyrmään ajatuksen siitä, että kansa saisi ryöstettyä vallan itseltään itselleen:

”Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki – – kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa” (Snl. 8:15-16, 36);

”Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo” (Dan. 4:22);

Seuraavassa Jeesus toteaa, että esivalta (tässä Pilatus) on Jumalalta:

”Niin Pilatus sanoi hänelle (Jeesukselle): ’Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?’ Jeesus vastasi: ’Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ELLEI SITÄ OLISI ANNETTU SINULLE YLHÄÄLTÄ’” (Joh. 19:10-11).

Esivallan miekan osuessa itseensäkin Jeesus tunnusti, että esivallan miekka on Jumalasta.

Suomen kansa tuhoaa itseään yhä enemmän, jos se alkaa riehua omassa voimassaan. Sääli. Siihen yhteistoimintaan kansa kyllä pystyy, vuodattamaan verta ympäriinsä yhtenä suurena verenhimoisena petona. Itse asiassa siihen kaikki nykyisin tähtää.  

On alettava ottaa selvää asioista ja on kyettävä irrottautumaan omista vääristä käsityksistä. Maan johtoon on saatava tietävimmät, koetelluimmat, lujimmat ja oikeudenmukaisimmat miehet. Tämä voidaan saada aikaan vain niin, että kylätasolla kylän asukkaat valitsevat keskuudestaan johtajikseen kylän pätevimmät miehet, ja tämän valinnan he pystyvät tekemään, koska tuntevat kokemuksesta oman kylänsä asukkaat. Sitten nämä kylien johtajat valitsevat omasta keskuudestaan pätevimmät kunnan johtajiksi. Kuntien johtajat puolestaan valitsevat keskuudestaan pätevimmät läänien johtajiksi, ja nämä taas keskuudestaan pätevimmät maan johtajiksi. Näin taataan se, että maata johtavat pätevimmät henkilöt. Kaikki ovat myös alun perin kansan itsensä kokemuksen perusteella parhaimmiksi katsomia. Vastuuvelvollisuus kulkee samaa reittiä, mutta päinvastaiseen suuntaan (maan johtajat ovat tilivelvollisia tekemisistään läänien johtajille, nämä taas kuntien johtajille jne.).

Ja myös tietoa vihollisen toiminnasta maassa, varsinkin yhteisten toimiemme selkärangasta, raha- ja pankkijärjestelmästä, on levitettävä. Tappelun sijaan on ryhdyttävä tekemään yhteistyötä, ja maa on lujin toimin palautettava terveelle raiteelle. ”Suvaitsevaisuus” on kokonaan hylättävä ja yhteiskuntaan on palautettava kuri (vain niin viholliset, tuhoajat ja epäsosiaaliset ainekset saadaan kontrolliin). Kansan on ryhdistäydyttävä. Silloin myös yhteiskunnan toiminnan selkärangaksi kyetään rakentamaan terve raha- ja pankkijärjestelmä, johon vihollismielinen parasiitti ei pääse väliin.

Rahan kohtalo on kansan kohtalo.

Antakaa minun hallita kansakunnan rahaa niin en enää välitä kuka säätää sen lait” -Mayer Amschel Bauer Rothschild

Me olemme täysin riippuvaisia liikepankeista. Jonkun on lainattava joka ikinen dollari, mikä meillä on kierrossa, käteisenä tai velkana. Jos pankit luovat runsaasti synteettistä rahaa, niin menestymme; jos eivät, niin näännymme. Me olemme täysin ilman pysyvää rahajärjestelmää. Se on kaikkein tärkein asia, jota älykäs yksilö voi tutkia ja tiedottaa eteenpäin. Kyseessä on niin tärkeä asia, että nykyinen sivilisaatiomme voi romahtaa, ellei järjestelmän viat tule laajalti ymmärretyksi ja korjatuiksi.” -Robert H. Hamphill, Atlanta Federal Reserve Bank

Se joka hallitsee rahan määrää valtiossa, on sen valtion teollisuuden ja kaupan ehdoton herra.” -James A. Garfield, USA:n presidentti

Uskon, että pankit ovat vapaudellemme suurempi uhka, kuin vihollisten armeijat. Ne ovat jo luoneet raha-aristokratian ja uhmakkaan hallinnon. Rahanluontioikeus pitäisi ottaa pois pankeilta ja palauttaa takaisin kansalle, jolle se oikeutetusti kuuluu.” Thomas Jefferson, USA:n presidentti

Moderni rahajärjestelmä luo rahaa tyhjästä. Tämä prosessi on ehkä ällistyttävin silmänkääntötemppu, mikä on ikinä keksitty. Pankit voivat itseasiassa paisuttaa, painaa ja poistattaa modernia vaihtorahaa.” -Major Angas L.L.B. (Lawrence Lee Bazley) (1937)

 

2 thoughts on “Rahan kohtalo on kansan kohtalo

Kommentointi on suljettu.