NSDAP:in vaiettu talousjärjestelmä


(Tämä on internetistä vuonna 2012 tallentamani artikkelin ”Kuolettava isku valeopposition sydämeen” uudelleen julkaisu. Kiitos alkuperäiselle suomentajalle ja julkaisijalle. )

(Huom. Nykyisessä ”ei mihinkään” sidotussa FIAT-rahassa on kaikki valta sillä, jolla on oikeus luoda uutta rahaa. Tätä voi kutsua myös rahan väärentämiseksi. Alla oleva kirjoitus kertoo siitä, miten ratkaisevaa on se kenen hallussa tämä rahanväärennös järjestelmä on. Rahanluonnin hallinta on koko valtion talouden ydin.)

Artikkeli alkaa tästä, tein muutamia pieniä teknisiä korjauksia alkuperäistä sanomaa kunnioittaen.

Kuolettava isku valeopposition sydämeen

Tämän lyhennellen suomennetun kirjoituksen on kirjoittanut Louis Muñoz ja se on sivustolta Third Craft org (sivusto on suljettu)

Niille, jotka väittävät juutalaisten rahoittaneen Hitlerin

Kun Hitler tuli valtaan, Saksa oli täysin maassa. Versaillesin rauhansopimus määräsi Saksalle kolme kertaa suuremmat korvaukset, mitä oli sen koko varallisuus. Yksityiset rahalla spekuloijat saivat Saksan markan arvon syöksymään, luoden modernin ajan pahimman tahallisen inflaation. Kottikärryllisellä 100 miljardin setelitä sait vain ruislimpun. Maan kassa oli tyhjä. Lukemattomat kodit ja maatilat menetettiin spekuloijille ja juutalaisten kontrolloimille pankeille. Saksalaiset elivät vajoissa ja näkivät nälkää (Kommentti: MC Piper sanoo, että vielä 1938 juutalaisessa omistuksessa oli kolmasosa koko Saksan omaisuudesta ja suuri osuus oli juuri saalistettu yksityisten (juutalaisten kontrolloimien) pankkien tahallisesti aiheuttamalla inflaatiolla 1923.)  Mitään tällaista ei ollut tapahtunut aiemmin-kansallisen valuutan totaalinen tuho ja ihmisten säästöjen ja elinkeinojen hävittäminen. Kaiken päälle seurasi koko maailman laajuinen lamakausi. Saksan oli taivuttava velkaorjuuteen kv. pankkiirien (lähinnä juutalaisten) vallan alle vuoteen 1933 asti. Silloin kansallissosialistit nousivat valtaan. Silloin Saksan hallitus kukisti kv. pankkikartellit luomalla oman valuuttansa. Maailmanjuutalaisuus vastasi julistamalla Saksaa vastaan maailmanlaajuisen boikotin.

Ohessa video tästä talous sodan julistuksesta Saksaa vastaan:

Hitler aloitti kansallisen valuuttaohjelman rahoittamalla julkisia hankkeita (siltoja, teitä jne. jne.), mutta raha ei tullut  enää yksityisiltä ja kansainvälisiltä pankeilta. Kulut maksettiin miljardilla kansallisen valuutan yksiköllä. Maksuksi hallitus (eivät kv. pankkiirit) loi vaihtosetelin. Miljoonat ihmiset mobilisoitiin töihin ja heille maksettiin näillä seteleillä. Kansallissosialistien vallan alaisuudessa rahaa ei enää sidottu kultaan (jonka omistivat kv pankkiirit). Se oli pikemminkin vastine tehdystä työstä ja tavaroista, jotka toimitettiin hallitukselle. Hitler sanoi: Jokaista luotua rahaa vastaan vaadimme vastaavan työpanoksen tai sen arvosta tavaraa.”  Näillä rahoilla taas työläiset ostivat tavaroita ym., jotka taas loivat uusia työpaikkoja. Näin Saksan kansa selvisi kv pankkiirien aikaansaamista musertavista veloista. Kahdessa vuodessa oli työttömyysongelma ratkaistu ja Saksa oli taas jaloillaan. Sillä oli vakaa valuutta, ei velkaa eikä inflaatiota aikana, jolloin kymmenet miljoonat ihmiset  USA:ssa ja muualla Euroopassa (joita kv pankkiirit kontrolloivat) olivat työttöminä. Viidessä vuodessa Saksa nousi Euroopan köyhimmästä maasta sen rikkaimmaksi maaksi.

Saksan onnistui myös aloittaa taas ulkomaankauppa huolimatta siitä, että kansainväliset pankkiirit eivät tarjonneet sille valuuttaa ja että sitä vastaan oli suunnattu globaali juutalaisten omistamien yritysten boikotti. Tämä oli mahdollista vaihtoon perustuvalla kaupankäynnillä suoraan osapuolten välillä ja vaihto taas pudotti kuviosta pankkiirit. Saksa kukoisti, sillä vaihtokauppa eliminoi kansallisen velan ja kauppavajeet. Venezuela tekee samoin nykyisin vaihtaessaan öljyä tuotteisiin. Siksi pankkiirit yrittävät horjuttaa maata. Tämä taloudellinen vapaus ja siitä koitunut hyvinvointi tekivät Hitleristä hyvin suositun saksalaisten keskuudessa. Saksa oli pelastunut Englannin talousopilta, jonka mukaan kaikki valuutta tuli olla kultakantaan sidottu ja se tuli lainata yksityiseltä pankkikartellilta (Federal Reserve, City of London jne.) ja hallitus siis loi rahan kansakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Esim. kanadalainen tutkija Henry Makov sanoo, että Schachtin aikana Saksa sai lainoja, mutta kun Saksa alkoi luoda rahaa ja menestyi sekä sivuutti pankkiirit, oli se pysäytettävä sodalla, ennen kuin se olisi levittänyt oppejaan muihin maihin (ja ennen kuin Saksa olisi kaapannut kaikki markkinat muilta mailta). Hän siteeraa Trotskyn läheistä alaista ja bolshevismin erästä perustajaa CG Rakovskyä, joka 1938 haastattelussa sanoi: “Hitler otti haltuunsa oikeuden luoda rahaa, ei vain fyysistä oikeuta, vaan finanssirahaa. Hän otti koko väärennyssysteemin haltuunsa ja pani sen pyörimään ihmisten hyväksi. Voitko kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos tämä toiminta olisi levinnyt muihin maihin?” (Makow:  “Hitler did not want the war”)

Ekonomisti Henry  C. K. Liu kirjoittaa Saksan noususta: “Natsit nousivat valtaan 1933, kun Saksan talous oli romahtanut totaalisesti, raunioittavien  sotakorvausobligaatioiden keskelle, kun ei ollut odotettavissa mitään ulkomaisia investointeja tai lainoja. Riippumattoman rahapolitiikansuvereenilla valuutalla ja suurten julkisten täystyöllisyyteen tähdänneiden projektien avulla Kolmas valtakunta nousi konkurssivaltiosta ilman mitään merentakaisia siirtomaita Euroopan vahvimmaksi taloudeksi neljässä vuodessa, jopa ennen kuin aseistautuminen aloitetiin toden teolla. (Asia Times, may 24.2005)

Kirjassa Billiuons for the bankers, Debts for the People (1984) Sheldon Emry kommentoi: “Saksa laski liikkeelle velatonta ja intressitöntä valuuttaa vuodesta 1935 lähtien, mikä mahdollisti Saksan nousun viidessä vuodessa lamasta maailmanvallaksi. Saksa rahoitti kaikki operaationsa vuodesta 1935 vuoteen 1945 ilman kultaa ja velkaa. Vaadittiin koko kapitalistinen ja kommunistinen maailma tuhoamaan Saksan vallankumous ja alistamaan Eurooppa taas pankkiirien otteeseen.” (ja myös melkoinen rivi maanpetosta vaadittiin ja hyväuskoisuutta).

(Tarkennus: Tässä seuraavassa kappaleessa tässä alla kerrotaan siis Weimarin Saksan 1919 – 1933 ajasta.)

Nämä faktat eivät tule vastaan juuri missään kirjassa nykyisin, koska juutalaiseliitti omistaa melkein kaikki  kustannusyhtiöt. Pikemminkin niissä yritetään väittää tuhoisaa inflaatiota 1923 (joka loi varjonsa kaikkiin vuosiin 1933 asti) juuri seuraukseksi siitä, kun valtio yrittää hallita rahapolitiikkaa ilman pankkiireita ja luo itse rahansa. Tämä ei vastaa totuutta. Todellisuudessa kriisi alkoi Versaillesin sopimuksen määräämistä korvauksista, joita ei ollut mahdollista maksaa. Rothschildin agentti Schacht vastusti kovasti oman rahan painamista. “Versaillesin sopimus on malliesimerkki nerokkaasta välineestä tuhota Saksa.” Saksa ei pystynyt löytämään keinoa pitää pää veden yläpuolella, vain inflatoristen rahojen painaminen.”  Näin Schacht toistaa oppikirjojen valheen inflaation syystä. Mutta kirjassaan 1967 (The magic of money), Schacht nosti kissan laukusta paljastamalla, että yksityisesti omistettu Valtakunnan pankki eikä hallitus pumppasi uutta valuuttaa talouteen.  Siten yksityinen pankki aiheutti Weimarin hyper-inflaation. Kuten US Federal Reserve, Reichsbank oli hallituksen nimittämän miehen johtama, mutta se toimi yksityisten tahojen eduksi. Mikä johti sodan ajan inflaation hyperinflaatioon oli ulkomaisten investoijien spekuloinnin ansiota. He harrastivat toimintaa, jossa he lainasivat jotain, mitä heillä ei ollut, myivät sen ja ostivat taas halvemmalla hinnalla pelaten siten rahan arvon alennuksella (short sale). Spekulointi oli mahdollista, koska keskuspankki oli yksityisessä omistuksessa ja se loi valtavat määrät rahaa, jota saattoi lainata. Kuten Fed-systeemissä, raha syntyi tuolloin tyhjästä merkinnällä tilikirjaan. Sitten tämä raha lainattiin korkoa vastaan. Pian muiden yksityispankkien sallittiin myös luoda rahaa ja lainata sitä, kun Reichsbank ei pystynyt vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin. Velka ja inflaatio saavutettiin näin.

Schacht siis myöntää, että hallitus ei aiheuttanut inflaatiota. Pikemminkin kansallissosialistien hallitus sai inflaation taas kuriin. Natsit laittoivat Reichsbankin tiukkaan kontrolliin ja eliminoivat ulkomaisen spekuloinnin. Lainoja ulkomaisilta pankeilta vältettiin mahdollisuuksien mukaan ja niiden saantia vaikeutettiin ja estettiin. Sitten Hitler nosti Saksan jaloilleen luomalla vaihtosetelisysteeminsä.

Rotschildin agentti Schacht ei hyväksynyt hallituksen fiat-rahaa ja erotettiin siksi, koska kieltäytyi hyväksymästä sitä. Hjalmar Schacht oli vähän aikaa Saksan pankin johdossa, kiteytti asian seuraavasti, kun amerikkalainen pankkiiri oli kommentoinut: “Tri Schacht, teidän tulisi olla USA:ssa. Meillä on paljon rahaa ja harjoitamme todellista pankkitoimintaa.” Schacht vastasi, että “Teidän täytyisi tulla tänne Berliiniin. Meillä ei ole rahaa. Tämä on todellista pankkitoimintaa.” Schacht itse asiassa Rothschildin agenttina kannatti kv pankkiireja Saksaa vastaan eikä häntä tuomittu Nürnbergissä (Kommentti: Hän kuului myös vastarintaliikkeeseen ja kavalsi kaikki tietonsa ulkomaille sekä kuljetti viestejä ennen sotaa ja sen aikana). Muistelmissaan Schacht siis myönsi, että hyperinflaation syy ei ollut se, että hallitus olisi painanut rahaa itse eikä lainannut sitä yksityisiltä kartelleilta. Hyperinflaation aiheutti kontrolloimaton spekulointi. Toisaalta, jos hallitus laskee rahaa liikkeelle huolellisesti arvioiduilla menetelmillä, kysyntä ja tarjonta kasvavat yhdessä ilman, että ne vaikuttaisivat hintoihin. Kun ei ole inflaatiota, ei ole velkaa, ei työttömyyttä eikä tarvetta tuloveroille. Tämä luonnollisesti on kauhistus pankkiireille, sillä se eliminoi heidän valtansa. Myös sionistit ovat kauhuissaan, sillä pankkien kontrollointi tekee heille mahdolliseksi ostaa median, hallituksen, kaiken.

Siis heille, jotka väittävät juutalaisten/Wall Streetin rahoittaneen Hitlerin, tarkistakaa tosiasiat. Hitler sanoi Otto Wagnerille käyttäneensä Schachtia ja erottaneensa tämän, kun ei enää tarvinnut häntä. Tämä oli erinomainen teko. Vielä viisaampaa oli vangita Schacht keskitysleirille sodan loppuun asti.

Tuossa puolueen alkutaipaleeseen ja valtaannousuun liittyvään rahoituskysymykseen Veronica Clarkin artikkelisarjan 1. osa. Kolme muutakin löytynee tuolta: http://www.counter-currents.com/2011/07/demystification-of-the-birth-and-funding-of-the-nsdap-part-1/

4 kommenttia:

 1. nn on huhtikuu 2, 2012 8:45 pm said:

Sotahullun Churchillin lausunnoista saa hyvän kuvan suhtautumisesta Saksaan.
– 1919 “Mikäli Saksa seuraavien 50 vuoden kuluessa jälleen pystyy käymään maailmankauppaa, olemme käyneet tämän sodan (1.ms) turhaan.”
– 1934 “Jos Saksasta tulee liian vahva, se on jälleen murskattava, ja tällä kertaa lopullisesti.”

nn on huhtikuu 2, 2012 9:02 pm said:

 1. Lisäys vielä edelliseen, joka tuli mieleen miksi Saksa piti tuhota. Churchillin sanoi puheessaan Lutonissa maaliskuussa 1946:
  “Sodassa ei ollut tarkoitus vain poistaa fasismi Saksasta, vaan valloittaa saksalaisten talousmarkkinat”.
  Tämän voisi myös tulkita niin, että rahanluonti piti palauttaa (sionisti-)pankkiireille.

yy on huhtikuu 3, 2012 5:57 am said:

 1. Näiden lisäksi tuohon sotaan littyy vahvasti geneettinen aspekti. Euroopasta murhattiin ns. “parasta laatua” ja tätä tehtiin tarkoituksella ja systemaattisesti. Neuvostoliiton sisäinen puhdistus oli täysin tällaista papiston, älymystön, maanomistajien jne. lahtausta. Talmudin oppien mukaan, ei-juutalaiset ovat eläimiä joten tulevaisuudessa meidän uljas proletaarijoukkomme tulee myös näyttämään mahdollisimman paljon sellaiselta. Saksalaiset ymmärsivät tämän uhkan, se on myös osasyyy arjalaiselle politiikalle. Versaillesin rauhan raunioista nousi omaa geenistöään ja rotuaan puolustava kansa, joka koki olevansa saarroksissa ja uhattuna. Niinkuin olikin. Nyt parhailaan saksalaisia muokataan maahanmuuttajien vyöryllä: rodut halutaan sekoittaa. Sama koskee tietysti muutakin Euroopaa.

zz on huhtikuu 3, 2012 2:18 pm said:

 1. Olet niin oikeassa. Jopa Solzhenitsyn sanoi aika suoraan juutalaisten vallanpitäjien tuhonneen vanhan älymystön ja sijaan astuneen juutalaisen älymystön. NL oli melkoisen selkeää talmudistista hallintaa. Juutalainen utopia suorastaan a koko ajan kansoja siirreltiin ja murhattiin. Ihmiset elivät kuin eläimet.Muualla ja Toisen näkemyksen puolella Wolfgang Hackertin jutuissa olenkin aika lailla valottanut näitä puolia. Tämä nyt oli vain käännös tuolta ThirdCraftistä enkä lisännyt siihen mitään. Artikkeli keskittyy tähän talouspuoleen.Sodissahan tuhottiin 1900-luvulla Euroopan valkoisten kansakuntien parhaimmisto ym. Lopulta esim. toisen maailmansodan alkuasetelma oli niin epätasapainoinen, että molemmat maailmansodat olivat käytännössä teatteria osalle osallistujia ja tarkoitus oli vain tuhota paljon goyimeja maailmanherruuden lujittumisen ja Israelin perustamisen lisäksi.Saksalaiset huomasivat ehkä vasemmistolaisia lukuun ottamatta, että voittajat halusivat tuhota heidät kaikin tavoin ja kauhistuivat esim. Weimarin tasavallan kommunistihenkistä teatterielämää ja muuta rappiota. Tietysti kommunistikumouksia oli yritetty jo 1919-20 eli nopeaa kommunismiin siirtymistä epäonnistuneissa kumouksissa.
Artikkelin lainattu osuus kommentteineen päättyy tähän.

Huom. Väitetään, että Saksa tarvitsi kuitenkin jonkin verran kultaa ulkomaankauppaa varten (suora vaihtokauppa ei aina onnistu). Tässä seuraavassa on pohdintaa siitä : https://sensuroituahistoriaa.wordpress.com/2015/04/16/hitlerin-talousihme-mefo-vekselit-ym/#comment-18

 1. Tärkeintä tässä on oivaltaa se, että Saksa oli pakotettu eroamaan kultastandardista jo kaksi vuotta ennen NSDAP:n valtaan nousua. Schacht sai joka tapauksessa päästä BIS-pankin kultaan hätätilanteissa erikoislainoja varten edelleen, mutta valtakunnanmarkka ei enää ollut sidottu kultaan.

 

Hitler kumosi ulkomaisen velan aiheuttaman kurimuksen laskemalla liikkeelle kansainvälisestä pankkiirimafiasta riippumattoman OMAN kansallisvaluutan.

Eli koko talouden perusta oli oma raha. Joka ikinen (uusi) saksanmarkka joka painettiin ja kulutettiin yhteiskuntaan vastasi samaisen saksanmarkan arvosta tehtyä työpanosta tai valmistettuja tuotteita.

Ohessa lisätietoa :
http://talousdemokratia.blogspot.fi/2008/03/lhihistoriasta-lytyy-ratkaisuja.html

Silloiset päättäjän ymmärsivät, että sosialismia ei voi rahoittaa ulkomailta lainatulla rahalla. Saati viennillä.

Täällä lisätietoa artikkelin aiheesta :

Magneettimedia : Hitler ja pankkiirit: korko-orjuuden murtaminen

Saksan Kansallissosialismi toimi loistavasti ILMAN ulkomaista velkaa ja ilman kultavarantojakin. Vaikka liikkeelle lähdettiin täydellisestä vihollisen (kv. pankkiirit) tahallaan aiheuttamasta lamasta ja taloussaarto oli päällä.

Rahan arvo perustui tehtyihin työsuoritteisiin. Valtion ei tarvinnut ottaa lainkaan ulkomaista velkaa, koska sillä oli omassa hallinnassa oleva raha.

Ulkomaankauppaa hoideltiin suorilla vaihtokaupoilla. Vaihdettiin tuotteita. Ei pelattu ulkomailta lainatulla rahalla.

Yhteiskuntaa hajoittavat elementit (kuten puoluepolitiikka) lakkautettiin.

Perustettiin lähes samanlainen sosiaalitukijärjestelmä mihin pohjoismaissa on totuttu. Mm. eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja julkinen terveydenhuolto kuuluivat jo silloin kansallisosialistien puolueohjelmaan. Ja ne toteutettiin.
http://grizzom.blogspot.fi/2013/01/spingola-speaks-20130130.html

Ohessa aiheeseen liittyvä videodokumentti.

Ohessa suomeksi tekstitetty versio :

Oheisessa puheessaan Rheinmetall-Borsigin tehtaalla 10.12.1940 Hitler selostaa NSDAP:in talousjärjestelmää kuulijoilleen.

5-HITLER´S SPEECH AT Rheinmetall-Borsig plant, 10 DEC 1940

ja

6-HITLER´S SPEECH AT Rheinmetall-Borsig plant, 10 DEC 1940

2 thoughts on “NSDAP:in vaiettu talousjärjestelmä

 1. Ihme, ettei kukaan esitä mitään positiivista DDR:stä eli Itä-Saksasta. Myös siellä oltiin riippumattomia kansainvälisistä valuuttamarkkinoista ja tavallinen kansa sai säällisen elintason sekä koko elämän mittaisen perspektiivin, jossa mm. eläkekertymä oli suunniteltu ja taattu.

  DDR:ssä oli natsi-Saksan hyvät puolet ilman militarismia ja rasismia. Vietin joulun ajan 1981 Itä-Saksassa, ja jos valtio olisi vielä olemassa, hakisin sen kansalaisuutta!!

  Raimo Kivioja

 2. Ei DDR:ssä ollut yrittämisen vapautta ja mahdollisuutta kasvaa omaan mittaansa vaan kaikki oli kommunistisesti mitoitettu. Teknologisesti kommunistinen DDR oli takapajuinen kun se ei kannustanut yrittämään. Eikä ollut mahdollista muuttaa pois tai edes matkailua varten ylittää rajaa. Pelkäsivät että kansa ei tykkää ja karkaa. Se jo kertoo jotain. Se oli siis täysin suljettu systeemi johon nähden NSDAP oli avoimempi, mutta kuitenkin tietyiltä osin riittävän suljettu, että kansallisomaisuutta ei ryöstetty tai kukaan rantapallo oligarkki kapitalisti päässyt kerryttämään liikaa itselleen. Hitlerin Saksasta sai aivan vapaasti muuttaa pois(ja palata takaisin) jos halusi ja oli paikka mihin mennä. Eikä sen militanttius ollut itsetarkoituksellista vaan välttämätön paha, jolle tuli käyttöä ulkoisista syistä. Hitlerhän eräässä puheessaankin sanoi, että voisi vaikka lopettaa koko armeijan jos kaikki muutkin niin tekisivät. On parempi psyykkisesti ja henkisesti tsempata kansaa pitämään omasta perimästä huoli(viittaan harvoihin ehkä ”rasistiseksi” luonnehdittaviin sävyihin jossain puheissa tai propagandassa) kuin, että estää yksilöä liikkumasta rautaesiripulla kuten DDR:ssä. DDR:ssähän oli kai vesitetty juurevuus ja siitä kumpuava kulttuuri identiteetti marxilaisella universalismilla.

  Mutta sen verran täytyy myöntää, että nykyisellään entisen Itä-Saksan puolella asuvat ovat tervehenkisempiä kuin Länsi-Saksalaiset. Heillä on vielä traditionaalisutta hieman enemmän jäljellä kuin spoilatuilla länsi puolen veljillään.

Kommentointi on suljettu.