Esimerkkejä omaa valuuttaa velkarahan sijaan käyttäneistä yhteisöistä / Suomen tila


Ohessa taas eräs internetistä talteen poimittu hyödyllinen artikkeli:

Löysin Vesa-Ilkka Laurion kommentin vuodelta 2013, jossa hän kertaa uudeman ajan historiasta tapauksia, joissa yhteisöt ovat luoneet oman valuutan esim. entisen rinnalle. Vesa Ilkka Laurio:

”Laitan tähän vielä netistä löytämiäni tietoja, jotka osoittavat, että ensimmäinen vaihtoehtosi on oikea. Jokin keskuselin painaa rahat (tai kupongit), ja ne tulevat liikenteeseen, kun niillä maksetaan joissakin sovituissa projekteissa yhteisölle suoritetut työt ja palvelut.

Paras esimerkki on luonnollisesti Hitlerin Saksa, joka otti Saksassa käyttöön oman rahan (irtautui kansainvälisistä pankkiireista). Valtion oma pankki painoi rahat, ja niillä maksettiin valtion projektien työt ja palvelut, ja niin raha tuli liikenteeseen. Raha ei siis tullut liikenteeseen velkana pankeista korollista lainaa ottamalla vaan terveesti palkkiona työstä, korottomasti siis. Nopeasti Saksa nousi suureen kukoistukseen ja hyvinvointiin, niin suureen, että liittoutuneet päättivät tuhota sen.

Vastaavalla periaatteella toimittiin Guernseyn saarella (Englannin kanaalissa) Napoleonin sotien jälkeen v. 1816-1836. Saarella oli suuri köyhyys, eikä lisälainanottoon ollut varaa. Verojakaan ei voitu nostaa. Niinpä saaren parlamentti sai ajatuksen painaa omaa rahaa saaren omiin projekteihin (saarella oli ymmärtääkseni autonomia ja oikeus painaa omaa rahaa, vaikka tätä oikeutta ei oltu käytetty aiemmin). Menestys oli niin suuri, että tähän rahan luontitapaan turvauduttiin toistuvasti sen jälkeen. Surkeista oloista ja työttömyydestä päästiin heti. Omalla rahalla saarelaiset rakensivat suuren kauppahallin, Elisabeth-oppikoulun ja muita kouluja, kunnon tiet, katuja, viemärijärjestelmän ja muita projekteja. Saaresta tuli vauras ja onnellinen. Omaa rahaa lunastettiin takaisin kauppahallin vuokrista ja tulleista saaduilla varoilla. Inflaatiota ei ollut, koska rahamäärä ja tavaroiden määrä pysyi tasapainossa jatkuvan tuotannon vuoksi. Rahaa myös otettiin verotuksella pois kierrosta, mutta kun tuotanto vaati lisää rahaa, sitä laskettiin liikkeelle lisää uusilla projekteilla palkanmaksun muodossa. Hallinto ei myöskään velkaantunut. Kansainväliset pankkiirit lopettivat tällaisen omatoimisuuden tuomalla aluksi saarelle kaksi pankkiaan levittämään velkarahaa ja pääsemällä lopullisesti voitolle v. 1936, jolloin oman velattoman rahan luonti lopetettiin.

Tunnettu esimerkki on myös itävaltalaisen Wörglin kunnan oma raha elokuusta 1932 syyskuuhun 1933. Tuolloin oli suuri lamakausi, työttömyysluvut olivat suuria (Wörglissä 30%), rahaa oli vähän ja teollisuustuotanto laski. Wörglin pormestarin aktiivisuuden ansiosta kunnassa alettiin ottaa käyttöön työsertifikaatteja (nimitystä ”raha” ei siis haluttu käyttää) virallisen rahan rinnalla. Tämä raha oli siis oikeaa rahaa, korvausta työstä (ei lainaa). Raha tuli liikenteeseen hallinnon työntekijöille maksetun palkan muodossa. Tämä Wörglin oma raha oli kuitenkin täysin sidottu viralliseen rahaan (oli vaihdettavissa viralliseen rahaan 98%:lla käyvästä arvosta). Käytössä ollut virallisen rahan määrä pidettiin pankissa kasvamassa korkoa (6%), ja omaa rahaa (työsertifikaatteja) luotiin vastaava määrä. Työsertifikaatti toimi niin, että sen arvo säädettiin laskevaksi 1% kuukaudessa (12% vuodessa), ja kunkin kuukauden lopussa sertifikaattiin tuli hankkia leima arvonalennusta vastaavalla summalla. Ellei leimaa hankittu, sertifikaatti lakkasi olemasta voimassa. Sertifikaateilla saattoi maksaa verot. Vuoden lopussa sertifikaatit täytyi vaihtaa uusiin.

Läheskään kaikkia työsertifikaatteja ei tarvinnut laskea liikkeelle, koska sertifikaatit liikkuivat huimaa vauhtia. Kukaan ei halunnut pitää käsissään kauaa sertifikaatteja, joiden arvo laski koko ajan. Niillä hankittiin nopeasti, mitä tarvittiin, ja veroja maksettiin innolla, jopa etukäteen! Sertifikaatit kiersivät yli kymmenen kertaa nopeammin kuin virallinen raha, ja talous lähti heti nousuun. Ihmiset kuluttivat innokkaasti, jolloin kaupat menestyivät ja samoin tuottajat. Hallinnon projekteja, joiden kautta sertifikaatit tulivat liikenteeseen, olivat tietyöt, siltatyöt, katujen valaistustyöt, viemärityöt, hyppyrimäki ja tehtaiden ja muiden rakennusten (esim. kunnantalon) rakentaminen ja korjaaminen. Työttömyys poistui. Varallisuus kasvoi. Hallinnon verokertymä kasvoi suuresti yleisen taloudellisen kasvun myötä. Myös kuusi lähikuntaa oli liittynyt tähän sertifikaattihankkeeseen, ja 170 muuta paikkakuntaa oli ilmaissut halukkuutensa tulla mukaan.

Sertifikaatit lopetettiin oikeuden päätöksellä syyskuussa 1933 laittomina, vaikka ne oli täysin sidottu viralliseen rahaan. Työttömyys, köyhyys ja nälkä palasivat.

Sitten on olemassa lukuisia erilaisia paikallisrahoja, jotka toimivat virallisen rahan ohessa. Malli on yleensä sellainen, että paikallisen rahan ja virallisen rahan arvot vastaavat toisiaan ja paikallista rahaa voi ostaa ”alennuksella”, esim. 95 dollarilla voi ostaa 100 dollaria paikallista rahaa. Yleensä jokin suljettu yhteisö luo tätä paikallista rahaa omaan suljettuun käyttöönsä. Sitä voi käyttää liikkeissä, jotka hyväksyvät sen. Tässä kaikki hyötyvät: ostaja saa paikallisen rahan alennuksella ja liikkeiden asiakasmäärät kasvavat. Verottajakin hyötyy, sillä paikallisen rahan muodossa saatu tulo on verotettavaa. Liikkeet voivat vaihtaa maksuina saamansa paikalliset rahat viralliseksi rahaksi siten, että 100 dollarista paikallista rahaa ne saavat 95 dollaria virallista rahaa. Kaiken kaikkiaan tällaisen paikallisen rahan tarkoituksena on kiihdyttää taloutta ja rahan kiertoa.

Lähteitä:

Guernsey:

http://www.sovereigntyparty.org.au/attachments/article/129/How%20Guernsey%20Beat%20the%20Bankers.pdf

http://www.alor.org/Library/The%20Guernsey%20Market%20House%20Scheme%20.htm

http://www.michaeljournal.org/guernsey.htm

http://goldnews.bullionvault.com/guersney_experiment_credit_creation_gold_standard_051920083

Wörgl:

http://www.saltandlight.eu/html/woergl.html

http://www.mindcontagion.org/money/hm1930.html

http://alt-money.tribe.net/thread/70e5eb29-853d-44ca-9faa-b789d1757037

http://mises.org/daily/6336/A-Free-Money-Miracle

http://www.mindcontagion.org/worgl/worgl3.html

Paikalliset rahat:

http://usatoday30.usatoday.com/money/economy/2009-04-05-scrip_N.htm?loc=interstitialskip

http://oolaah.com/?p=2713

http://www.berkshares.org/whatareberkshares.htm#faqs

Lainaus päättyy. Pohjois-Amerikan siirtokunnissakin oli omia talouskokeiluita ja emämaan ryhdyttyä vastatoimiin oli tämä yksi ärtymyksen syy ja uusi askel kohti Pohjois-Amerikan Vapaussotaa 1770-luvulla. Adolf Hitler:

”Kansainvälisen juutalaisen hitaasti, mutta varmasti kiristäessä
meitä kurkusta meidän ns. isän-maanystävämme nostavat suuren huudon sitä
miestä ja sellaista järjestelmää vastaan, jotka ovat rohjenneet ainakin yhdessä
tämän maailman kolkassa tempautua irti juutalaisuuden ja vapaamuurariuden
kouristuksesta ja asettaa tuon kansainväliset maailmanmyrkytyksen vastapainoksi
kansallisen vastarinnan.”

”Tuota juutalaisten taitavuutta, miten he osaavat kääntää yleisen huomion pois
itsestään ja kohdistaa sen muuanne, voi taas tälläkin hetkellä tarkastella.”

”Meidän Saksan talouselämämme
kansainvälistäminen, s.o. saksalaisen työvoiman ottaminen juutalaisen maailman-
rahavallan haltuun, voidaan täydellisesti toteuttaa ainoastaan poliittisesti
bolshevistisessa valtiossa.”

”Niin siis juuri juutalaiset ovat tällä hetkellä suuret Saksan lopulliseen tuhoamiseen
yllyttäjät. Missä ikinä koko maailmassa luemmekaan Saksaan kohdistettuja
hyökkäyksiä, aina juutalaiset ovat niiden tehtailijoina, aivan samoin kuin niin rauhan
kuin sodankin aikana juutalaiset pörssi- ja marxilaislehdet suunnitelmallisesta
lietsoivat vihaa Saksaa vastaan siihen saakka, kunnes valtio toisensa perästä luopui
puolueettomuudesta ja lyöden kansojen todelliset edut laimin astui maailman-
sotaliiton palvelukseen.”

”Juutalaisten huomattavimmat miehet uskovat jo näkevänsä heille testamenttina
annetun vaalilauseen, suuren kansojenriiston, täyttymyksen lähenevän.”

Saneltu Berliinissä, tänä huhtikuun 29. päivänä 1945, kello 04.00
Adolf Hitler”

”Sinänsä jo täytyi sen tosiasian, että tuskin oli olemassa yhtään ainoaa todella
merkitsevää kansallista sanomalehteä suunnattoman juutalaisen lehdistön
vastapainona, antaa aika lailla ajattelemisen aihetta.”

Hitler – Taisteluni

Tässä on paikallaan kerrata Vesa-Ilkka Laurion kommentti vuodelta 2013. Se käsitteli Suomen tilannetta. Vesa-Ilkka LAurio:

”Kun olemassaolon reunaehdot kaventuvat, alkaa paska vyöryä ja kaikki hukkuu paskaan.

Olemassaolon reunaehtoja kaventavat ja hävittävät kommunismi (= hanke rakentaa juutalainen maailmantyrannia) ja juutalainen rahajärjestelmä. Kommunismi tähtää kaiken ei-juutalaisen tuhoamiseen, jotta tilalle saadaan rakennettua juutalainen maailmanvaltio, juutalaisten herruus yli kaiken. No, Suomessa kaikki puolueet ovat sodan jälkeen olleet puhtaasti juutalaisia puolueita (juutalaiset määräävät). Tämä on luonnollista, koska maailman juutalaisuus voitti sodan (se kontrolloi rahajärjestelmällään niin Neuvostoliittoa kuin länsiliittoutuneita) ja voittajana se on Talmudin velvoittamana jatkanut sotaa saadakseen koko ei-juutalaisen maailman tuhottua. Se, että Suomessa on ollut monta juutalaiskommunistista puoluetta (siis kaikki Suomen puolueet ovat sellaisia), johtuu siitä, että niiden avulla kansa saadaan tappelemaan keskenään ja unohtamaan varsinaisen vihollisen. Jos kaikki Suomen puolueet ovat, nimestä riippumatta, olleet juutalaisia puolueita, niin silloin Suomessa ei ole sodan jälkeen ollut ei-juutalaisia puolueita. Ymmärränkin Pariisin rauhansopimuksen maininnan siitä, että fasistiset liikehdinnät ovat Suomessa kiellettyjä, tarkoittavan käytännössä sitä, että kaikki ei-juutalaiset liikehdinnät on Suomessa kielletty. Suomessa ei saa olla mitään suomalaista vaikuttamista.

Jos kaikki puolueet Suomessa ovat juutalaisia kommunistipuolueita, silloin Suomessa kaikki puolueet ajavat suomalaisen yhteiskunnan tuhoamista (juutalaisen maailmanvaltion tieltä). Silloin koko virallinen yhteiskunta on ollut Suomen aktiivinen tuhoaja koko sodanjälkeisen ajan. Muu ei ole sallittua. Tästä seuraa, että ns. aktiivinen kansanosa, Suomen koko yhteiskuntarakennelma, kaikki julkinen toiminta (kirkkoa myöten), julkinen järjestöelämä, virkamieskunta, armeija, oikeuslaitos jne. – sanalla sanoen: kansan ns. parhaimmisto – ovat olleet Suomen tuhoamisen asialla. Tästä taas seuraa, että kaikki suomalaisessa yhteiskuntarakennelmassa vaikuttajina olleet ovat olleet yksinomaan vihollisen asialla, maamme ehdotonta pohjasakkaa. He ovat ihmisiä, joiden ei missään nimessä tulisi olla missään päättävässä asemassa. Suomessa normaalit, rehelliset ihmiset eivät missään nimessä voi päästä mihinkään vaikuttavaan asemaan. On myös helppo ymmärtää, että vaaleissa ehdokasasettelun ovat suorittaneet koko sodanjälkeisen ajan juutalaiset (ehdokasasettelun suorittavat puolueet ja puolueet ovat juutalaispuolueita). Suomalaiset eivät ole vaaleissa kertaakaan asettaneet omia ehdokkaita. Ja kun suomalaiset käyvät äänestämässä, he joutuvat aina äänestämään juutalaisuutta, kommunismia, siis Suomen tuhoamista.

Nyt suomalainen yhteiskunta onkin tuhottu liki kokonaan. Näin käy väkisin, kun maassa on vain tuhoaminen (kommunismi, juutalaisuus) sallittua. Suomen kaikki yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmiset, Suomen puolueet, Suomen päättäjät, Suomen poliitikot, Suomen tiedotusvälineet (nekään eivät luonnollisesti saa olla ei-juutalaisia vaan juutalaisia), Suomen oikeuslaitos jne. ovat tuhonneet Suomen. Tämä taas tarkoittaa, että olemassaolon reunaehdot ovat Suomessa kaventuneet ja uhkaavat kadota kokonaan.

Tuo alussa mainittu toinen olemassaolon reunaehtoja kaventava tekijä on juutalainen raha- ja pankkijärjestelmämme, jossa jo raha itse on korollista velkaa juutalaispankkiireille (heidän käsissään on koko pankkijärjestelmä). Raha tulee siis liikenteeseen vain velkana, ottamalla pankeista lainaa. Koron vuoksi syntyy jatkuva lisälainaamisen pakko (kokonaisuutena katsoen), mikä johtaa väkisin velkakierteeseen, velkaorjuuteen ja lopulta tuhoutumiseen. Tämä on juutalaisten joukkotuhoase, jolla he tuhoavat koko maailman. Joka hallitsee velkaa (siis rahaa), hallitsee aivan kaikkea maailmassa. Selvää on, että yhä kasvava velkaisuus kaventaa olemassaolon reunaehtoja (rahaa jää normaaliin elämään yhä vähemmän). On hyvä myös pitää mielessä, että juutalaiset voivat koska tahansa lopettaa lainanannon ja nostaa korkoja, jolloin yhteiskunnasta loppuu raha pikavauhtia (velkojen lyhennykset ja korot täytyy maksaa mutta tilalle ei saada uutta rahaa lainaksi). Suomi voidaan tuhota muutamassa päivässä.

Koska siis suomalaiset itse kommunisteina ovat kaikella yhteiskunnallisella toiminnallaan tuhonneet kaiken täältä ja koska juutalainen rahajärjestelmä (jonka suomalaiset ovat tänne hyväksyneet) johtaa jatkuvaan rahanpuutteeseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla, olemassaolon reunaehdot ovat häviämässä. Suomalaiset tuhoavat sen perusrakennelman, jonka varassa he voisivat elää. Suomalaiset käyttävät rahana korollista velkaa, mikä nopeasti ja tehokkaasti tuhoaa kaikki elämisen edellytykset täällä.

Kun olemassaolon reunaehdot häviävät, alkaa todellinen paskatulva. Kaikki hukkuu paskaan. Suomalaiset näet lähtevät liikkeelle ja tuhoavat ja ryöstävät kaiken toisiltaan mitä erilaisimmin keinoin. Tässä suomalaiset ovat spesialisteja: kuola valuen murhataan, kidutetaan, huijataan, petetään, varastetaan, hakataan, potkitaan, revitään silmät päästä, nyljetään elävältä, uhkaillaan, riehutaan, perustetaan murhajengejä jne. Kaikki, mistä ei pidetä, tuhotaan. Kaikki hukkuu anarkiaan ja mitä erilaisimpaan paskavyöryyn. Ja hillitön ja estoton paskavyöry on jo alkanutkin siellä täällä. Kaikki mahdollinen ilkeys saa vallan. Juutalaiset voivat rahajärjestelmänsä laina- ja korkohanoilla säädellä suomalaista paskatulvaa, ja heillä totisesti on hauskaa.

On sinisilmäistä pitää suomalaista yhteiskuntaa vaikuttavana yhteiskuntana.”

Lainaus päättyy. Kommentti oli vastaus tällaiseen erään hlön kommenttiin:  Saksan tilanteesta voime käsittää todellakin jotain. Koko kansa rynnistää ”neoatseja” vastaan ja toimii täysin käskytettynä. Sama tulee toistumaan muuallakin. Saksassa varmasti suuri osa käsittää, kuinka suurille valheille kaikki on perustettu. Mutta juutalaisilla on jo niin suuri valta, että riittävän moni saksalainen on saatu alistumaan. Juutalaispäälliköt toteavaat julkisesti, että jos Saksa lopettaa maksamisen ja orjastelun, ”se on menettänyt oikeutensa olla olemassa”. Eli massamurhat alkavat jälleen ja pikaisesti. Maassahan on jo miljioonia ulkomaalaisia Mossadin ohjaamia muukalaisia, jotka tarvittaessa murhaavat saksalaisia kunkäsky käy. Tämä kaikki saa saksalaiset alistumaan ja vaikkapa osoittamaan mieltä syyttömiä ihmisiä vastaan ja nimittämään heitä murhaajiiksi ja ties miksi, jotta pääsisivät väärinajattelijoiden kimppuun.

Myös Suomessa kommunistiset massat tulevat uskottelemaan itselleen valheet tai ainakin toistamaan kaikenlaisia valheita ja vasemmistomössöä ja toimimaan halutulla tavalla ja olemaan piittaamatta mistään. Liian suuri mahtiasema pelottaa vastapuolella ja iso osa ei tajua mistään mitään. Aika pieni osa lopultakin suurimman osan isoa kuviota.

Vaarallisia ovat juuri rikolliset opportunistit, jotka tietävät palvelevansa valhetta ja rikollisuutta. He kokevat asemansa uhatuksi, jos joku vielä puhuu totta ja yrittää taistella rikollisia vastaan. He vihaavat totuudenpuhujia ja haluavat tuhota heidät, koska ovat valinneet valheen ja rikoksen polun. Silloin ajatuskin rehellisyydestä kiinni pitämisestä saa heidät raivoihinsa. Esim. juuri puolueväki eli puoluekoneiston ”mallikelpoiset” aktiiviset jäsenet ym. Muunlaiset eivät voi oikein enää avata suutaan menettämättä työpaikkaansa ym. Esim. taiteilijat pakotetaan vastaaviksi, jos he haluavat menestyä.

Silti on kova pala ajatella, että pitäisi vaieta. Ehkä se on liian myöhäistäkin, sillä juutalaiset ovat jo käskeneet aloittaa vihapuhujien vainot.”

Eräs hieno Kommentti Vesa-Ilkka Lauriolta v. 2013 käsitteli sosiaalidemkraatteja.  Hän totesi sosiaalidemokratian olevan kommunismia, siis juutalaisuutta, talmudjuutalaisuutta. Hän totesi, että sosiaalidemokratia pyrkii juutalaiseen maailmanvaltioon edustuksellista tietä (parlamenttien kautta), kommunismi suoraan vallankumouksen kautta. Molempien tarkoituksena on tuhota kansallisvaltiot (isänmaat) ja ihmisten identiteetit (+ tuhota suurin osa ihmiskuntaa), jotta valta saadaan juutalaisille.  Tässä ote kommentista: ”Sosiaalidemokratia (ja itse asiassa kaikki puolueet; käsitän ne kaikki sosiaalidemokraattisiksi, pelkiksi juutalaisten työkaluiksi, jotka kansa verovaroilla eli puoluetuella kustantaa) tuhoaa maan talouden sopivan alas, jotta kansaa voidaan lypsää sen kuolematta, ja kun sama kurjistaja lupaa olojen parantamista, suuri osa kansasta äänestää sitä. Tosin nyt on sama, ketä äänestää, sillä kaikki puolueet ovat juutalaisten toimistoja (olleet jo heti toisesta maailmansodasta lähtien). Sodan jälkeen joka ikinen asia täällä on ollut juutalaisessa kontrollissa, ja se, ettei tätä ei-juutalaista maata ja kansaa vielä ole tuhottu, johtuu siitä, että ensin maa ja kansa lypsetään tyhjiin (kaikki työ täällä on asiallisesti ottaen orjatyötä), ehkä osin myös siitä, että Suomi tuhotaan koko muun Euroopan kanssa yhtaikaa (siksi EU ja EKP). Surkeaahan tämä kaikki on, mutta sodan jälkeen missään Euroopassa ei ole pantu juutalaisia ja heidän apureitaan kuriin. On tosiaan ollut leipää ja sirkushuveja. Asioihin ei ole perehdytty. Ei ole otettu selvää (esim. rahajärjestelmästä ja ns. holokaustista). On ryypätty ja siinä sivussa jätetty kaikki retuperälle. Kaikista ”älykkäistä” tulee vihollisen innokkaita palvelijoita. Luonnolliselta eliitiltä (luonnostaan maan lujimmilta ja isänmaallisimmilta miehiltä, jotka on luotu johtamaan) tukitaan kaikki tiet ja haukutaan ”natseiksi” ja ”rikollisiksi”. Haukkujana oma kansa. Nykyisellään kansa on siis elinkyvytöntä. Ei tällainen maa ja kansa voi pitkään olla olemassa, ei ole mitään edellytyksiä.”

Tässä vielä yksi Vesa-Ilkka Laurion kommentti samasta aiheesta samalta ajalta:

”Joka hallitsee velkaa (jota rahamme on), se hallitsee kaikkea, aivan kaikkea. Tästä olen kirjoittanut vuosikausia, mutta se ei ole liikuttanut juuri ketään (toki muutama on noteerannut asian, mutta ”muutama” vastuullinen ei riitä). Raha- ja pankkijärjestelmämme ei ole osa yhteiskuntaamme; se on yksityinen (juutalainen) kansainvälinen rikoshanke, jossa raha on korollista velkaa (tulee liikenteeseen vain pankista lainaa ottamalla). Velkaantuminen syntyy väkisin, koska koko ajan pankeille on takaisin maksettavaa enemmän kuin rahaa on olemassakaan; siis liikenteessä on sen verran kuin on lainattu mutta takaisin on maksettava ko. lainasumma + korot (joihin ei luoda rahaa). Jonkun yhteiskunnassa on aina pakko ottaa lisälainaa entisistä lainoista selviämiseksi, ja näin yhteiskuntaan syntyy väkisin velkakierre, velkaorjuus ja orjuus (jossa olemme). USA:n juutalaiset valtasivat täydellisesti v. 1913 (syntyi FED, USA:n keskuspankki, joka on juutalainen yksityinen pankki). USA joutuu lainaamaan omat rahansa juutalaisilta (absoluuttinen orjuus). Koko maailma tosiaan vajoaa väkisin gulagiksi, koska juutalainen velkarahajärjestelmä, hirvittävä tuhoase, on käytössä koko maailmassa. Koko maailma on koko ajan hirvittävässä velassa juutalaisille, eikä maailman tuhoutumista voi mitenkään estää. Sen ovat kansat itse aiheuttaneet ottaessaan käyttöön juutalaisen massatuhoaseen, tuon heidän raha- ja pankkijärjestelmänsä. Kaikki maailman kansat ovat vastuuttomia idiotteja. Joutavatkin kitua juutalaisessa hirressä ja tuhoutua. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Suomi on esimerkki täydellisen vastuuttomasta ja luihusta kansasta, jollaisella ei ole mitään olemassaolon edellytyksiä. Kaikki toimet tässä maassa johtavat vain tuhoon (ei ole poikkeuksia).

Suomen kansa on luihussa stuporissa; tilassa, joka on seuraus täydellisestä ja pitkäaikaisesta vastuuttomuudesta (syvenee koko ajan). En voi enää puhua kenenkään kanssa, kun vastaan tulee sekavaa sontamongerrusta ja tyhjän tynnyrin kuminaa. Kaikki on kulminoitunut massaidiotiaksi, hyvin syväksi idiotiaksi, jossa esim. orjuutta, jossa olemme, pidetään vapautena ja elämän kaventumista enää aivopesunkatseluelämäksi, alapääelämäksi ja päänsekoittamiselämäksi pidetään tavoiteltavana elämänä, elämän täyttymyksenä. Merkillistä tällainen idiotia, joka tekee suomalaisista eläimiäkin alempia (aivopesuako lienee vai mitä).

Myöskään tiedotusvälineitä en voi enää seurata; kaikki on mielipuolista, psykoottista ja hysteeristä sekasontaa, jossa ei ole enää mitään oikeaa. Seuraan enää silloin tällöin joitakin urheilutapahtumia.”