Suomalainen ihminen yhteiskuntaa hoitamassa = katastrofi


Pari nettilainausta:

Suomalainen ihminen yhteiskuntaa hoitamassa = katastrofi

Puhun katastrofista, joka tuhoaa Suomen ja Suomen kansan absoluuttisella varmuudella. Katastrofin syy on suomalainen ihminen itse.

Katastrofi on automaattinen seuraus siitä, ettei suomalainen ihminen ymmärrä yhteiskuntamme toiminnan selkärankaa, raha- ja pankkijärjestelmäämme. Raha- ja pankkijärjestelmämme ei ole osa yhteiskuntaamme vaan yksityinen kansainvälinen rikoshanke, jolle Suomen kansa on antanut maassamme monopoliaseman. Tuossa rikoshankkeessa raha on korollista velkaa noille (juutalaisten johtamille) kansainvälisille rikollisille. Raha tulee liikenteeseen vain velkana, ottamalla sitä lainaksi pankeista. Kaikki liikenteessä oleva raha on pankista lainattua. Jos kaikki maksaisivat pankkivelkansa yhtaikaa pois, mihinkään ei jäisi rahaa. Rahaa on liikenteessä velkojen nimellisarvon verran, mutta koska pankeille on maksettava takaisin tuon nimellisarvon lisäksi korot, yhteiskunnassa on koko ajan takaisin pankeille maksettavaa enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Tämä pakottaa yhteiskunnan jatkuvaan lisälainaamiseen. Aina jonkun jossakin on pakko ottaa lisää velkaa selvitäkseen entisistä veloista. Yhteiskuntaan syntyy eksponentiaalisesti syvenevä velkakierre ja velkaorjuus, ja lopulta yhteiskunta tuhoutuu.

Suomalainen ihminen ei ymmärrä, että monopoliasemassa harjoitettu rahan lainaaminen korkoa vastaan johtaa väkisin yhteiskunnan tuhoutumiseen. Kyseessä on pyramidihuijaus, joka on vaarallisempi joukkotuhoväline kuin mitkään armeijat. Se on kuin pahanlaatuinen syöpä, joka riuduttaa uhrinsa vastustamattomalla voimalla kuoliaaksi. Raha- ja pankkijärjestelmämme tuhoaa sekä Suomen valtion että Suomen kansan väkisin, kenenkään voimatta estää sitä. Ainoa keino pelastua automaattisesta tuhosta on irtautua rikollisesta monopoli raha- ja pankkijärjestelmästä, mutta sitä Suomen kansa ei tee, koska se ei ymmärrä kyseistä järjestelmää eikä niin ollen osaa irtautua siitä. Yhteiskuntamme ei ole velkaantunut yli varojen elämisen, liiallisen velanoton tai holtittoman taloudenpidon vuoksi vaan raha- ja pankkijärjestelmämme itsensä vuoksi.

Missään ei ole puututtu itse velkaantumisen syyhyn.

Rahamme on korollista velkaa rikollisille – rikoksen väline.

Kukaan maamme päättäjä tai ylipäätään kukaan poliitikko tai yhteiskunnassa toimiva virkamies ei ymmärrä yhteiskuntamme toiminnan selkärangasta ja perusasiasta, raha- ja pankkijärjestelmästämme, mitään.

Tämä on lohduton asia. Kuinka maatamme voivat hoitaa henkilöt, jotka eivät ymmärrä yhteiskunnan toiminnan perusasiasta, rahasta, yhtään mitään? Eivätkö he pikemminkin ole henkilöitä, joiden ei missään nimessä tule hoitaa Suomen asioita? Maassamme on absoluuttisen kyvytön johto, virkamieskunta ja puoluekenttä. Jos rahajärjestelmää ei tunneta, ei ole mitään edellytyksiä toimia yhteiskunnan päättävissä viroissa.

Vasta kun ymmärretään yhteiskunnan toiminnan perusasia, raha- ja pankkijärjestelmä, voidaan ryhtyä hoitamaan ja johtamaan yhteiskuntaa, ja ensimmäinen toimenpide silloin on nykyisestä väkisin tuhoavasta raha- ja pankkijärjestelmästä irtautuminen ja terveen kansallisen raha- ja pankkijärjestelmän luominen, jossa raha ei ole korollista velkaa rikollisille pankkiireille vaan esimerkiksi tulee liikenteeseen vastineena valtiolle suoritetuista töistä ja palveluista, jolloin kansa vaurastuu heti oman työn tuloksena ja nousee suureen kukoistukseen, kun parasiitti on heitetty ulos.

Kaikki velkaantumiseen liittyvä puhe yhteiskunnassa on mennyt asian ohi. Kukaan (muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta) ei ole puuttunut itse ongelman syyhyn. Kuinka se silloin voitaisiin poistaa?

Suomen valtio on siis koko olemassaolonsa ajan ollut vailla olemassaolon oikeutusta (oletan, että Suomessa raha on aina tullut liikenteeseen velkana). Suomalaiset ihmiset eivät ymmärrä yhteiskunnan toimintaa, eikä sellainen ihmisjoukko voi olla oikeutettu perustamaan itsenäistä valtiota eikä mitenkään kykene ylläpitämään sellaista. Suomen valtio onkin koko ajan ollut maamme ulkopuolisten tahojen luomus kansamme lypsämiseksi. Siksi meillä on rahajärjestelmänä pyramidihuijaus, joka lypsää väkisin maasta pois kaiken varallisuuden ja orjuuttaa kansan. Suomen valtio on rikollisten lypsykone, jolla kansa ryöstetään, orjuutetaan ja tuhotaan. Esimerkit tässä ja tässä.

Suomi voisi pysyä itsenäisenä valtiona vain jos suomalainen ihminen ymmärtäisi yhteiskunnan toiminnan perusasiat, joista tärkein on tietysti rahajärjestelmä. Mutta koska Suomen kansa ei ymmärrä sitä, Suomi ei koskaan todellisesti voi olla itsenäinen valtio. Ei se sitä ole koskaan ollutkaan. Kansainväliset rikolliset tahot ovat meille niin vain uskotelleet, ja Suomen kansa tietenkin on asian uskonut, koska se on ollut kyvytön havaitsemaan rikosta ja ymmärtämään mainittujen tahojen varsinaista motiivia. Koko olemassaolonsa ajan Suomi on ollut lypsettävä orjavaltio.

Kansamme on absoluuttisesti kyvytön toimimaan (todellisesti) itsenäisenä valtiona. Olemme orjakansa, koska suomalainen ihminen ei ymmärrä valtion toiminnan perusasioita. Itse asiassa oikea paikka meille on toimia muiden orjina (kuten nyt tilanne onkin ja tulevaisuudessa vielä selvemmin on).

Kun seuraa Suomessa käytävää velkaongelmakeskustelua, käytiinpä sitä millä tasolla hyvänsä, niin siinä narrimaisuus on kasvanut äärimmäisyyksiin. Kukaan ei ymmärrä asiasta yhtään mitään, ja silti koko maa hukutetaan kauheaan puhetulvaan.

10/2011

Voiko yhteiskuntaa rakentaa demokratian varaan?

Kuten lähes läpi koko kansan ulottuva tietämättömyys raha- ja pankkijärjestelmämme luonteesta ja nykyiset yhteiskunnalliset ongelmat osoittavat, ilman perustietoja harjoitettu demokratia vie tuhoon.

Kuinka tietämätön kansa voisi itse hallita itseään? Raha- ja pankkijärjestelmä on yhteiskunnan toimintojen selkäranka, ja nykyinen tuhoisa kansainvälisten rikollisten raha- ja pankkijärjestelmä on päässyt yhteiskuntamme raha- ja pankkijärjestelmäksi kansan tietämättömyyden tähden. Suomen kansaa ei – tiedän sen kokemuksesta – kiinnosta ottaa selvää yhteiskunnallisista asioista. Kansa on räikeällä tavalla välinpitämätön todellisen tietämisen, selville ottamisen ja totuuden suhteen. Demokratiallaan kansa valitsee johtajikseen kaltaisiaan: tietämättömiä, laiskoja, totuuteen pyrkimättömiä ja välinpitämättömiä. Tällaiset johtajat eivät kykene jakamaan kansalle oikeaa tietoa, koska he itsekään eivät ole perillä siitä. Maa elää sokeudessa. Siksi viholliset ja rikolliset ovat lähes rauhassa saaneet uitettua maamme raha- ja pankkijärjestelmäksi oman verenimentäjärjestelmänsä, joka tuhoaa suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansan automaattisesti.

Tästä seuraa (kun muita asioita säätelevässä ydinasiassa ollaan harhassa), että aivan kaikki kansan ponnistelut, puhumiset, kirjoittamiset, vaatimusten esittämiset, politikoinnit, yhteiskunnalliset aktiivisuudet ja vaaleissa äänestämiset vievät maata yhä suurempaan tuhoon. Tuhoisan raha- ja pankkijärjestelmänsä ohessa viholliset tuhoavat maata ja kansaa vaatimalla tänne ”suvaitsevaisuutta”, so. itsensä, vihollisten, hyväksymistä ja kurin hylkäämistä (malliesimerkkinä nykyiset ”rasismi”-puheet, jotka tähtäävät siihen, että viholliset, rikolliset ja tuhoajat on hyväksyttävä ja heitä suojeltava lain voimin). Vihollisella on hallussaan jo myös tiedotusvälineemme, koulumme, yliopistomme, kirkkomme, poliittiset puolueemme ja hallituksemme. Kaikki tulosta demokratian levittämästä kansan tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä ja ryhdin puutteesta. Sellainen kansa voi demokratialla saada aikaan vain tuhoa – itsetuhon.

On alettava ottaa selvää asioista ja on kyettävä irrottautumaan omista vääristä käsityksistä. Maan johtoon on saatava tietävimmät, koetelluimmat, lujimmat ja oikeudenmukaisimmat miehet. Tämä voidaan saada aikaan vain niin, että kylätasolla kylän asukkaat valitsevat keskuudestaan johtajikseen kylän pätevimmät miehet, ja tämän valinnan he pystyvät tekemään, koska tuntevat kokemuksesta oman kylänsä asukkaat. Sitten nämä kylien johtajat valitsevat omasta keskuudestaan pätevimmät kunnan johtajiksi. Kuntien johtajat puolestaan valitsevat keskuudestaan pätevimmät läänien johtajiksi, ja nämä taas keskuudestaan pätevimmät maan johtajiksi. Näin taataan se, että maata johtavat pätevimmät henkilöt. Kaikki ovat myös alun perin kansan itsensä kokemuksen perusteella parhaimmiksi katsomia. Vastuuvelvollisuus kulkee samaa reittiä, mutta päinvastaiseen suuntaan (maan johtajat ovat tilivelvollisia tekemisistään läänien johtajille, nämä taas kuntien johtajille jne.).

Nyt maa on kansan omaa syytä ajautunut tilanteeseen, jossa sekä maata että itse kansaa uhkaa tuhoutuminen. Tietoa vihollisen toiminnasta maassa, varsinkin yhteisten toimiemme selkärangasta, raha- ja pankkijärjestelmästä, on levitettävä. Tappelun sijaan on ryhdyttävä tekemään yhteistyötä, ja maa on lujin toimin palautettava terveelle raiteelle. ”Suvaitsevaisuus” on kokonaan hylättävä ja yhteiskuntaan on palautettava kuri (vain niin viholliset, tuhoajat ja epäsosiaaliset ainekset saadaan kontrolliin). Kansan on ryhdistäydyttävä. Silloin myös yhteiskunnan toiminnan selkärangaksi kyetään rakentamaan terve raha- ja pankkijärjestelmä, johon vihollismielinen parasiitti ei pääse väliin.

Rahan kohtalo on kansan kohtalo.

5/2011

5 thoughts on “Suomalainen ihminen yhteiskuntaa hoitamassa = katastrofi

 1. Kiitos suuresti taas kerran. Tulee käytyä pari kertaa viikossa katsomassa onko tullut uusia artikkeleita. Kirjoita jos jaksat vai kannattaako tälle aivopestylle orjalaumalle enää edes yrittää. Suosittelen tutustumaan israelin talpiot ohjelmaan. Talpiot program. Brendan o connell tekee yksiä youtube parhaita lähetyksiä asiasta ja myös venäjän juutalaisista kun moni luulee että putin,on,hyvä. Chapav lubavits paskat ne sielläkin määrää niinkuin muuallakin!!!!!

  Tosiaan tuosta talpiot programista on ollut aivan liian vähän keskustelua. Näitä kontrolloituja oppositioita on todella paljon enemmän kuin luulisi?? Monet,niin sanotuista alt right tyypeistä on pelkästää cia mossad m16 ym muut juutalaisten käyttämät murha ja kiristys palveluiden maksamia harhaan johtajia.

  Mutta joo kiitos artikkelista ja jumalan siunausta saatanan kaappaamalle kansalle.

 2. http://www.jewsforhitler.com/index-a.htm

  vesa ilkka tässä yksi parhaista videoista mitä löytyy!! Poistetaan youtubesta kokoajan! Puhuu juuri samoja totuuksia kuin sinä!!

  Varsinkin videot ovat mieltä avaavia ja ne jotka youtubesta poistetaan ilman varotuksia kertoo kaiken oleellisen!!

  Toinen hyvä on e michael jones! Varmaan tuttuja nämä molemmat kunhan laitoin!!

 3. https://www.veteranstoday.com/2018/07/03/communism-the-rothschilds-and-the-central-banking-cartel/

  Modern history reflects the gradual process by which they transfer all wealth and power to themselves, destroying Western Civilization and creating a world police state. In 1938, Rakowsky could say the whole world is controlled by the Sabbatean Jewish bankers and their allies.

  The central banking cartel is the ultimate monopoly. It has an almost global monopoly over government credit. Its object is to translate this into a monopoly over everything – political, cultural, economic and spiritual. One world government = Rothschild monopoly = Communism.

  They produce credit & currency from nothing in the form of a debt to themselves, something our government could do itself, interest-and-debt-free. Organized Jewry and Freemasonry are accomplices in this scam. Alas, our “money” is just coupons, virtual chips in their digital casino. They can manipulate or void these chips any time they want.

  meidän kaikki rakkaat ihanat johtajat ovat vapaamuurareita ja ne jotka eivät ovat heidän käsktyksessään!! siksi kaikki toimii niin SAATANAN kummallisesti eli mitä he palvojat normi aivokuolleen kansalaisen mieleen ei voisi koskaan luonnistua että saatananpalvojat hallitsevat mailmaa ja suomea! Mutta jos ei mene jakeluun niin siinähän ovat tuhoamis työssä mukana!!

 4. perkele victor orban tässä katsokaa!!!!!!!!!!!!

  ja alla venäjän delegaatio:

  uusi mailmanjärjestys nämä jutkut omistaa joka valtion tai on siis ryöstänyt ne itselleen! Bis ja baselin sopimukset kun lukee niin ymmärtää kuinka vapaamuurariuden kautta toteutetaan juutalaista mailmanvalloitusta!! JOKAISEN MAAN ELIITTI PELAA TASAN TARKKAAN JUUTALAISILLE EIKÄ MILLEKÄÄN MUULLE!!!

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s