Suomalainen ihminen yhteiskuntaa hoitamassa = katastrofi


Pari nettilainausta:

Suomalainen ihminen yhteiskuntaa hoitamassa = katastrofi

Puhun katastrofista, joka tuhoaa Suomen ja Suomen kansan absoluuttisella varmuudella. Katastrofin syy on suomalainen ihminen itse.

Katastrofi on automaattinen seuraus siitä, ettei suomalainen ihminen ymmärrä yhteiskuntamme toiminnan selkärankaa, raha- ja pankkijärjestelmäämme. Raha- ja pankkijärjestelmämme ei ole osa yhteiskuntaamme vaan yksityinen kansainvälinen rikoshanke, jolle Suomen kansa on antanut maassamme monopoliaseman. Tuossa rikoshankkeessa raha on korollista velkaa noille (juutalaisten johtamille) kansainvälisille rikollisille. Raha tulee liikenteeseen vain velkana, ottamalla sitä lainaksi pankeista. Kaikki liikenteessä oleva raha on pankista lainattua. Jos kaikki maksaisivat pankkivelkansa yhtaikaa pois, mihinkään ei jäisi rahaa. Rahaa on liikenteessä velkojen nimellisarvon verran, mutta koska pankeille on maksettava takaisin tuon nimellisarvon lisäksi korot, yhteiskunnassa on koko ajan takaisin pankeille maksettavaa enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Tämä pakottaa yhteiskunnan jatkuvaan lisälainaamiseen. Aina jonkun jossakin on pakko ottaa lisää velkaa selvitäkseen entisistä veloista. Yhteiskuntaan syntyy eksponentiaalisesti syvenevä velkakierre ja velkaorjuus, ja lopulta yhteiskunta tuhoutuu.

Suomalainen ihminen ei ymmärrä, että monopoliasemassa harjoitettu rahan lainaaminen korkoa vastaan johtaa väkisin yhteiskunnan tuhoutumiseen. Kyseessä on pyramidihuijaus, joka on vaarallisempi joukkotuhoväline kuin mitkään armeijat. Se on kuin pahanlaatuinen syöpä, joka riuduttaa uhrinsa vastustamattomalla voimalla kuoliaaksi. Raha- ja pankkijärjestelmämme tuhoaa sekä Suomen valtion että Suomen kansan väkisin, kenenkään voimatta estää sitä. Ainoa keino pelastua automaattisesta tuhosta on irtautua rikollisesta monopoli raha- ja pankkijärjestelmästä, mutta sitä Suomen kansa ei tee, koska se ei ymmärrä kyseistä järjestelmää eikä niin ollen osaa irtautua siitä. Yhteiskuntamme ei ole velkaantunut yli varojen elämisen, liiallisen velanoton tai holtittoman taloudenpidon vuoksi vaan raha- ja pankkijärjestelmämme itsensä vuoksi.

Missään ei ole puututtu itse velkaantumisen syyhyn.

Rahamme on korollista velkaa rikollisille – rikoksen väline.

Kukaan maamme päättäjä tai ylipäätään kukaan poliitikko tai yhteiskunnassa toimiva virkamies ei ymmärrä yhteiskuntamme toiminnan selkärangasta ja perusasiasta, raha- ja pankkijärjestelmästämme, mitään.

Tämä on lohduton asia. Kuinka maatamme voivat hoitaa henkilöt, jotka eivät ymmärrä yhteiskunnan toiminnan perusasiasta, rahasta, yhtään mitään? Eivätkö he pikemminkin ole henkilöitä, joiden ei missään nimessä tule hoitaa Suomen asioita? Maassamme on absoluuttisen kyvytön johto, virkamieskunta ja puoluekenttä. Jos rahajärjestelmää ei tunneta, ei ole mitään edellytyksiä toimia yhteiskunnan päättävissä viroissa.

Vasta kun ymmärretään yhteiskunnan toiminnan perusasia, raha- ja pankkijärjestelmä, voidaan ryhtyä hoitamaan ja johtamaan yhteiskuntaa, ja ensimmäinen toimenpide silloin on nykyisestä väkisin tuhoavasta raha- ja pankkijärjestelmästä irtautuminen ja terveen kansallisen raha- ja pankkijärjestelmän luominen, jossa raha ei ole korollista velkaa rikollisille pankkiireille vaan esimerkiksi tulee liikenteeseen vastineena valtiolle suoritetuista töistä ja palveluista, jolloin kansa vaurastuu heti oman työn tuloksena ja nousee suureen kukoistukseen, kun parasiitti on heitetty ulos.

Kaikki velkaantumiseen liittyvä puhe yhteiskunnassa on mennyt asian ohi. Kukaan (muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta) ei ole puuttunut itse ongelman syyhyn. Kuinka se silloin voitaisiin poistaa?

Suomen valtio on siis koko olemassaolonsa ajan ollut vailla olemassaolon oikeutusta (oletan, että Suomessa raha on aina tullut liikenteeseen velkana). Suomalaiset ihmiset eivät ymmärrä yhteiskunnan toimintaa, eikä sellainen ihmisjoukko voi olla oikeutettu perustamaan itsenäistä valtiota eikä mitenkään kykene ylläpitämään sellaista. Suomen valtio onkin koko ajan ollut maamme ulkopuolisten tahojen luomus kansamme lypsämiseksi. Siksi meillä on rahajärjestelmänä pyramidihuijaus, joka lypsää väkisin maasta pois kaiken varallisuuden ja orjuuttaa kansan. Suomen valtio on rikollisten lypsykone, jolla kansa ryöstetään, orjuutetaan ja tuhotaan. Esimerkit tässä ja tässä.

Suomi voisi pysyä itsenäisenä valtiona vain jos suomalainen ihminen ymmärtäisi yhteiskunnan toiminnan perusasiat, joista tärkein on tietysti rahajärjestelmä. Mutta koska Suomen kansa ei ymmärrä sitä, Suomi ei koskaan todellisesti voi olla itsenäinen valtio. Ei se sitä ole koskaan ollutkaan. Kansainväliset rikolliset tahot ovat meille niin vain uskotelleet, ja Suomen kansa tietenkin on asian uskonut, koska se on ollut kyvytön havaitsemaan rikosta ja ymmärtämään mainittujen tahojen varsinaista motiivia. Koko olemassaolonsa ajan Suomi on ollut lypsettävä orjavaltio.

Kansamme on absoluuttisesti kyvytön toimimaan (todellisesti) itsenäisenä valtiona. Olemme orjakansa, koska suomalainen ihminen ei ymmärrä valtion toiminnan perusasioita. Itse asiassa oikea paikka meille on toimia muiden orjina (kuten nyt tilanne onkin ja tulevaisuudessa vielä selvemmin on).

Kun seuraa Suomessa käytävää velkaongelmakeskustelua, käytiinpä sitä millä tasolla hyvänsä, niin siinä narrimaisuus on kasvanut äärimmäisyyksiin. Kukaan ei ymmärrä asiasta yhtään mitään, ja silti koko maa hukutetaan kauheaan puhetulvaan.

10/2011

Voiko yhteiskuntaa rakentaa demokratian varaan?

Kuten lähes läpi koko kansan ulottuva tietämättömyys raha- ja pankkijärjestelmämme luonteesta ja nykyiset yhteiskunnalliset ongelmat osoittavat, ilman perustietoja harjoitettu demokratia vie tuhoon.

Kuinka tietämätön kansa voisi itse hallita itseään? Raha- ja pankkijärjestelmä on yhteiskunnan toimintojen selkäranka, ja nykyinen tuhoisa kansainvälisten rikollisten raha- ja pankkijärjestelmä on päässyt yhteiskuntamme raha- ja pankkijärjestelmäksi kansan tietämättömyyden tähden. Suomen kansaa ei – tiedän sen kokemuksesta – kiinnosta ottaa selvää yhteiskunnallisista asioista. Kansa on räikeällä tavalla välinpitämätön todellisen tietämisen, selville ottamisen ja totuuden suhteen. Demokratiallaan kansa valitsee johtajikseen kaltaisiaan: tietämättömiä, laiskoja, totuuteen pyrkimättömiä ja välinpitämättömiä. Tällaiset johtajat eivät kykene jakamaan kansalle oikeaa tietoa, koska he itsekään eivät ole perillä siitä. Maa elää sokeudessa. Siksi viholliset ja rikolliset ovat lähes rauhassa saaneet uitettua maamme raha- ja pankkijärjestelmäksi oman verenimentäjärjestelmänsä, joka tuhoaa suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansan automaattisesti.

Tästä seuraa (kun muita asioita säätelevässä ydinasiassa ollaan harhassa), että aivan kaikki kansan ponnistelut, puhumiset, kirjoittamiset, vaatimusten esittämiset, politikoinnit, yhteiskunnalliset aktiivisuudet ja vaaleissa äänestämiset vievät maata yhä suurempaan tuhoon. Tuhoisan raha- ja pankkijärjestelmänsä ohessa viholliset tuhoavat maata ja kansaa vaatimalla tänne ”suvaitsevaisuutta”, so. itsensä, vihollisten, hyväksymistä ja kurin hylkäämistä (malliesimerkkinä nykyiset ”rasismi”-puheet, jotka tähtäävät siihen, että viholliset, rikolliset ja tuhoajat on hyväksyttävä ja heitä suojeltava lain voimin). Vihollisella on hallussaan jo myös tiedotusvälineemme, koulumme, yliopistomme, kirkkomme, poliittiset puolueemme ja hallituksemme. Kaikki tulosta demokratian levittämästä kansan tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä ja ryhdin puutteesta. Sellainen kansa voi demokratialla saada aikaan vain tuhoa – itsetuhon.

On alettava ottaa selvää asioista ja on kyettävä irrottautumaan omista vääristä käsityksistä. Maan johtoon on saatava tietävimmät, koetelluimmat, lujimmat ja oikeudenmukaisimmat miehet. Tämä voidaan saada aikaan vain niin, että kylätasolla kylän asukkaat valitsevat keskuudestaan johtajikseen kylän pätevimmät miehet, ja tämän valinnan he pystyvät tekemään, koska tuntevat kokemuksesta oman kylänsä asukkaat. Sitten nämä kylien johtajat valitsevat omasta keskuudestaan pätevimmät kunnan johtajiksi. Kuntien johtajat puolestaan valitsevat keskuudestaan pätevimmät läänien johtajiksi, ja nämä taas keskuudestaan pätevimmät maan johtajiksi. Näin taataan se, että maata johtavat pätevimmät henkilöt. Kaikki ovat myös alun perin kansan itsensä kokemuksen perusteella parhaimmiksi katsomia. Vastuuvelvollisuus kulkee samaa reittiä, mutta päinvastaiseen suuntaan (maan johtajat ovat tilivelvollisia tekemisistään läänien johtajille, nämä taas kuntien johtajille jne.).

Nyt maa on kansan omaa syytä ajautunut tilanteeseen, jossa sekä maata että itse kansaa uhkaa tuhoutuminen. Tietoa vihollisen toiminnasta maassa, varsinkin yhteisten toimiemme selkärangasta, raha- ja pankkijärjestelmästä, on levitettävä. Tappelun sijaan on ryhdyttävä tekemään yhteistyötä, ja maa on lujin toimin palautettava terveelle raiteelle. ”Suvaitsevaisuus” on kokonaan hylättävä ja yhteiskuntaan on palautettava kuri (vain niin viholliset, tuhoajat ja epäsosiaaliset ainekset saadaan kontrolliin). Kansan on ryhdistäydyttävä. Silloin myös yhteiskunnan toiminnan selkärangaksi kyetään rakentamaan terve raha- ja pankkijärjestelmä, johon vihollismielinen parasiitti ei pääse väliin.

Rahan kohtalo on kansan kohtalo.

5/2011

A. H. M. Ramsay: Ranskan vallankumous


(ohessa taas yksi internetistä 2015 kopioitu teksti)

Pitänee kerrata välillä Ranskan vallankumouksen todellinen ja salattu historia. Se käy helposti suomentamalla ja referoimalla Archibald Henry Maule Ramsayn kirjaa The Nameless War kyseisestä kohtaa:

Ramsay

Ranskan vallankumous oli rajuin asia Euroopassa sitten Rooman kukistumisen. Uusi ilmiö oli alhaison ilmeisen organisoitu ja onnistunut vallankumous muita valtion luokkia vastaan, idealistisilta kuulostavien, mutta lähinnä hölynpölyltä kuulostavien iskulauseiden nimessä ja sellaisilla keinoilla, joissa ei ole jälkeäkään em. sloganeissa julistetuista periaatteista. Aivan uutta oli se, että osa kansasta otti kaiken vallan ja hävitti kaikki kansallisen elämän ja tradition ilmentymät, kuninkaan, uskonnon, aateliston, papiston, perustuslain, lipun, ajanlaskun ja paikannimet vaihtaen ne uusiin (tyhjänpäiväisiin) luomuksiin. Tapahtuma olisi syytä analysoida perin juurin. Jos Suuren vallankumouksen tapahtumia ja taustoja alkaa selvittää, paljastuu kauhistuttava totuus: Ranskan vallankumous ei ollut ranskalaisten teko Ranskan olojen parantamiseksi. Se oli muukalaisten työtä ja heidän tavoitteensa oli tuhota kaikki, mikä oli ollut Ranska.

Oivallukset lisääntyvät tarkasteltaessa yhtäläisyyksiä Ranskan 1789, Englannin vuoden 1640, Venäjä 1917, Saksan ja Unkarin 1918-19 ja Espanjan 1936 välillä. Asioita paljastuu lisää.

Vallankumous on halvaantuneen kriisissä olevan yhteiskunnan murenemista. Silti vallankumous vaatii aina valtavan organisaation ja suuret resurssit, kuten myös erittäin osaavaa ja salaista ohjausta ulkomailta ja kotimaasta. On hämmästyttävää, että ihmisten tulisi yleisen käsityksen mukaan uskoa, että “katuhuligaanit” tai “kansa” olisi ryhtynyt tai olisi edes voinut ryhtyä noin kalliiseen ja monimutkaiseen yritykseen. Tämä olisi kohtalokkain mahdollinen erehdys, sillä tällöin ei pystyttäisi käsittämään tapahtumien merkitystä tai tunnistamaan vallankumousliikkeen alkulähdettä ja ydintä.

Vallankumouksen organisoinnin prosessi vaatii siis ensin maan halvaannuttamisen ja sitten vasta yhteiskuntajärjestyksen murentamisen. Maan kriisiyttämisessä kaiken a ja o on toiminnan salaisuus. Ulkonaisia tunnusmerkkejä ovat velkaantuminen, julkisen kontrollin puute ja muukalaisten vaikutuksen alaisuudessa olevien salaisten organisaatioiden olemassaolo.

Velka, etenkin ulkomainen velka, on tärkein ja sen ote ylivoimainen. Sen avulla miehet korkeissa asemissa lahjotaan ja/tai saadaan vaikutusvallan alaisiksi ja muukalainen vaikutus ja valta saadaan mukaan politiikkaan. Kun velkakoukku on kunnolla viritetty, kaiken julkisen elämän ja poliittisen toiminnan kontrolli seuraa pian perässä ja tietysti täysi ote teollisuusmiehistä. Ja vuoteen 1780 mennessä Ranska alkoi olla halvaantunut raha-asioidensa osalta. Maailman suurten rahoittajien asema oli vahva. He omistivat niin suuren osuuden maailman kulta- ja hopeavaroista, että koko Eurooppa oli heidän velallisensa, etenkin Ranska.

McNair Wilson kirjoittaa kirjassa Life of Napoleon: “Euroopan taloudellisessa rakenteessa oli tapahtunut perustavaa laatua oleva muutos, kun kaiken perusta oli vaihtunut vauraudesta velaksi. Vanhassa Euroopassa rikkaus oli mitattu maaomaisuutena, viljasadoissa, eläinlaumoissa ja mineraaleissa, mutta nyt uusi standardi oli otettu käyttöön, nimellisesti rahan muodossa, jolle nimitys luotto oli annettu.” Ranskan velat olivat suuret, mutta eivät mahdottomat, paitsi kultavaroissa. Jos kuninkaan neuvonantajat olisivat päättänet laskea rahaa  vakuutena maat ja Ranskan todellinen rikkaus, asema olisi ollut helposti korjattavissa. Mutta nyt oli päädytty kriisiin johdonmukaisesti ministeri ministeriltä, jotka eivät voineet tai halunneet irrota kansainvälisten koronkiskurien järjestelmästä. Tämä heikkous tai kunnottomuus johti väistämättä siihen, että koronkiskurien velkabondit kasvoivat koko ajan raskaammiksi, koska velat olivat kullassa ja hopeassa, joita Ranska ei itse tuottanut.

Ketkä olivat uuden velkakoneiston yksinvaltiaita; näitä kullan ja hopean manipuloijia, jotka onnistuivat kääntämään Euroopan finanssit ylösalaisin ja vaihtamaan vaurauden miljooniin ja miljooniin koronkiskontalainoihin? Lady Queensborough kertoo kirjassaan Occult Theocrasy muutamia merkittäviä nimiä, lähteenään juutalainen Bernard Lazare. Lontoossa vaikuttivat veljekset Benjamin ja Abraham Goldsmid, Moses Mocatta kumppaninaan sekä tämän veljenpoika Sir Moses Montefiore. Nämä kaikki on yhdistetty suoraan Ranskan vallankumouksen rahoittamiseen. Myös Daniels Itsig Berliinissä ja hänen poikapuolensa David Friedlander sekä Alsacen Herz Cerfbeer. (M: Nämä nimet muistuttavat mieleen erään kuuluisan fiktiivisen novellin: ) “Kultastandardi on osoittautunut niiden valtioiden surmaksi, jotka sen ovat hyväksyneet, sillä se ei ole tyydyttänyt rahan kysyntää, sitä vähemmän, koska me olemme poistaneet kultaa kierosta niin paljon kuin olemme pystyneet.”…”Velat roikkuvat kuin Damokleen miekka hallitsijoiden päiden yläpuolella…ja he tulevat pyytämään lisää käsi ojossa”. Sir Walter Scott kuvaa tilannetta kirjassaan Life of Napoleon Vol. 1 näin: Nämä finanssimiehet kohtelivat hallitusta kuin konkurssikypsän tuhlarin velkojat, jotka toisella kädellä mahdollistivat tuhlailun jatkumisen ja toisella kahmivat haaskattua omaisuutta mitä järjettömimpinä korvauksina omaksi edukseen. Tuhoisien lainojen jatkumo ja erinäiset edut, jotka oli myönnetty velkojille niiden takuiksi, koko Ranskan finanssit menivät sekaisin totaalisesti.”

Kuningas Ludvigin rahaministeri näiden viimeisetn vuosien aikana oli Necker, Sveitsin saksalainen, saksalaisen professori Neckerin poika. McNair Wilson kirjoittaa: “Necker järjesti itsensä kuninkaan rahaministeriksi velkajärjestelmän edustajana, jolla oli sitoumuksia tähän systeemiin.” Siis velkojat olivat halunneet miehen, joka oli ennestään tunnettu häpeämättömänä pörssikeinottelijana. Ei ihme, että hänen toimensa neljän vuoden aikana Ranskan tilanne huononi rajusti ja lisää velkaa tehtiin 170 miljoonaa puntaa.

Vuoteen 1730 mennessä vapaamuurariliike oli saapunut Ranskaan. Liike oli suureksi osaksi viaton henkilöstönsä ja politiikkansa osalta ensi alkuun, mutta sen piirissä tosiasiallinen valta oli häikäilemättömillä verikoirilla. Philippe Duc de Chartres, myöhempi Orleansin herttua ei kuulunut heihin. Vuonna 1771 hänestä tuli suurmestari. Hän oli tuhlasi, turhamainen ja kunnianhimoinen vapaa-ajattelija, periaatteeton, mutta ei kaavailut enempää kuin kuninkaan syrjäyttämistä ja demokraattisen monarkian perustamista hänen ollessa tuo monarkki itse. Koska hän ei ollut kovin älykäs, hänestä saatiin täydellinen keulakuva ja bulvaani ensimmäiseen ja maltillisimpaan vallankumouksen vaiheeseen. Halukas työväline miehille, joita hän tuskin tunsi ja jotka lähettivät hänet giljotiiniin heti, kun hänen halpamainen avausroolinsa oli näytelty.

Markiisi Mirabeau seurasi häntä vallankumouksen johtavana hahmona. Hänet oli värvätty vastaavaan rooliin. Hän oli paljon kyvykkäämpi kuin Orleansin herttua, mutta niin kauhea elostelija, että oli oman luokkansa halveksima ja vangittu useamman kerran isänsä toimesta. Hänen rahoittajansa oli Moses Mendelssohn ja hänen sanotaan olleen tekemisissä juutalaisen rva Herzin kanssa enemmän kuin tämän aviomies. Hän ei ollut tunnettu vapaamuurari liikkeen kunniallisina vuosina, mutta hän toi Illuminaatin Ranskaan. Illuminaatti soluttautui kaikkiin Grand Orientin looseihin ja se oli salaseur, joka siis toimi vapaamuurariliikkeen sisällä. Mielenkiintoista on, että sekä Orleansin herttua että Talleyrand vihittiin Illuminaattiin heti kun Mirabeau oli tuonut sen Ranskaan Frankfurtista, jossa sen oli perustanut Adam Weishaupt vuonna 1782.

Vuonna 1785 tapahtui kummallinen sattuma, kuin taivaalliset voimat olisivat viime hetkellä yrittäneet varoittaa Ranskaa ja Eurooppaa näistä pahan yhdistyneistä voimista: Salama tappoi Illuminaatin kuriirin Ratisbonissa. Poliisi löysi paperipinkan, jossa oli suunnitelmat maailmanvallankumousta varten. Baijerin hallitus teki ratsian Illuminaatin päämajaan ja lisää aineistoa löytyi. Ranskan viranomaisia varoitettiin, mutta mädätysprosessi oli niin pitkällä, että mitään ei tapahtunut.

Näin siis illuminismi Weishauptin alaisuudessa oli perustettu suuren salaisen organisaation kontrollointia varten. Organisaatio kattoi koko Ranskan. Illuminaatin alaisena toimi Grand Orientin vapaamuurariliike ja sen alaisena Sininen tai Kansallinen vapaamuurariliike operoi siihen asti, kun ne liitettiin Grand Orientiin Orleansin herttuan hohdolla 1773. Hra Egalite ei paljoa ymmärtänyt saatanallisista voimista, joita oli nostattamassa.

Säätyjen yleiskokoukseen mennessä 5. 5.1789 viranomaishallinnon halvaannuttaminen salaisilla järjestöillä oli täydellisesti loppuun viety. Julkisuuden ja yleisen mielipiteen kontrolli oli myös pitkälle otettu hallintaan. Esim. juuri hra Egalite oli mahdollistanut suuren propaganda- ja turmeluskoneiston pystyttämisen tuhlaamalla lukuisat kiinteistönsä velkojilleen, jotka pystyttivät niihin korruptiokoneistonsa. Tämä kaupunginosa antoi poliisille enemmän työtä kuin kaikki muut kaupunginosat yhteensä. Juutalaisilla raharuhtinailla oli valtavat resurssit korruptoidakseen yhteiskuntaa.

Jakobiinit käyttivät propagandakoneistoaan häväistyskampanjoihin, jotka suuntautuivat kaikkia vastaan, jotka olivat heidän suunnitelmiensa tiellä. Tunnetuimmat kampanjat suunnattiin kuningatar Maria Antoinettea vastaan.  Mikään valhe ja häväistys ei ollut liian ilkeä tai mahdoton häntä kohtaan. Kuningatarta pidettiin vaarallisena, sillä hän oli älykäs ja sai varoituksia jatkuvasti vapaamuurareista sukulaisiltaan Itävallasta. Valitettavasti hänkin oli pitkään aivan liian hyväuskoinen. Tunnettu hoax on kuningattaren timanttikaulanauhan tapaus. Jakobiinien agentti tilasi neljännesmiljoonan arvoisen kaulanauhan kuningattaren nimellä. Kuningatar tiesi asiasta vasta, kun häneltä kysyttiin hyväksyntää asialle, jolloin hän tietysti torjui nauhan sanoen, että sellaisen  hankkiminen olisi erittäin väärin Ranskan kurjassa tilanteessa. Pimeyden voimat levittivät kuitenkin aivan toisenlaista tarinaa lehdissään ym, vaikka olivat itse myös Ranskan kansan kurjuuden takana. Vastaavia skandaaleita tehtailtiin lisää. Juttujen arkkitehti oli Cagliostro alias Joseph Balsamo, juutalainen Palrmosta, kabbalistisen taiteen tohtori ja Illuminaatin jäsen, Weishauptin vihkimä 1774.Kun kaulanauha oli tehnyt tehtävänsä, se lähetettiin Lontooseen, jossa useimmat timantit luovutettiin juutalaiselle Eliasonille. Muutkin kunnolliset ihmiset joutuivat vastaavien hyökkäysten kohteiksi, jotka vastustivat jakobiiniklubien vaikutusta. Halvaantuminen oli täydellistä.

Kun rahastonhoitajat saivat kuninkaan kutsumaan säädyt koolle, oli ensimmäinen vallankumouksen (halvaantumisen) vaihe saavutettu. Suunnitelmallisesti seurasi lisää väkivaltaa ja uusia radikaalimpia toimia, jotka ryöstäisivät Ranskalta sen kuninkaan, kirkon, valtiosäännön, aateliston, alemman aateliston, papiston, porvariston, traditiot ja sen kulttuurin, jättäen tilalle, kun giljotiini oli työnsä tehnyt, puunhakkaajien ja vedenkantajien muodostaman kansan muukalaisen rahavallan diktatuurin alaisuuteen. Jokainen uusi vaihe oli väkivaltaisempi uusine vaatimuksineen ja uudet johtajat surmasivat edelliset. Jokainen vuorollaan hallinnut johtoryhmä oli vain nukkehallitus, koska todelliset vallankäyttäjät pysyttelivät taustalla.

Philip Egalitea käytettiin valmistamaan maaperää vallankumoukselle; suojaamaan sitä nimellään ja vaikutusvallallaan sekä vaikuttamaan lapsenmieliseen vallankumousklubiin, popularisoimaan vapaamuurariliike ja kuninkaallinen palatsi (Orleansin herttuaprheen asunto oli Palais Royal, josta tehtiin kumouksellisen toiminnan ja propgandan päämaja) ja sponsoroimaan toimia kuten naisten marssi Versaillesiin. “Naiset” olivat tässä tapauksessa useimmiten miehiä valepuvussa. Orleans oli siinä uskossa, että kuningas murhattaisiin ja hän astuisi sijaan. Suunnittelijat olivat kuitenkin ihan eri linjoilla: päätarkoitus oli saada kuninkaallinen perhe siirretyksi Pariisiin ja pois armeijan suojeluksesta Pariisin alueen kansankokouksen valvontaan. Egalitea käytettiin siihen asti, kun hän kruunasi alhaisen uransa äänestämällä tyhjää kuninkaan kuolemantuomiosta äänestettäessä lähettäen siten serkkunsa giljotiiniin. Tämän jälkeen hänelle ei ollut enää käyttöä ja hänet lähetettiin pian giljotiiniin samalla kertaa eri kansanluokkien teloitettavien kanssa.

Mirabeaun rooli oli vastaava. Hän oli ajatellut, että vallankumous loppuisi kuninkaan tultua korvattua perustuslaillisella monarkilla hänen toimiessaan pääneuvonantajana. Hän ei ollut halunnut väkivaltaa kuningasta kohtaan. Päinvastoin, viimeisinä päivinä ennen mystistä kuolemaansa myrkytettynä hän teki kaikkensa saadakseen kuninkaan pois Pariisista armeijansa turviin, jossa lojaalit kenraalit yhä komensivat. Hän oli viimeinen maltillinen ja monarkisti, joka dominoi Pariisin jakobiiniklubia, vallankumouksen verenhimoista keskusta, joka oli Orientin vapaamuurarien ja Illuminaatin luomus. Mirabeaun ääni oli pitänyt ruodussa kasvanutta, siellä kokoontuneiden murhanhimoisten fanaatikkojen kiihtymystä. Ei ole epäilystäkään, etteikö hän lopulta havainnut sen hirviön todellista luonnetta, jonka vapauttamiseksi hän oli työskennellyt niin kauan ja järjestelmällisesti. Viimeisellä yrittämällä koettaessaan pelastaa kuninkaallista perhettä hän itse asiassa onnistui huutamaan kumoon koko vastassaan olleen opposition jakobiiniklubilla. Samana iltana hän kuoli äkilliseen ja rajuun sairauteen. Kirjan The Diamond Necklace kirjoittaja kertoo: “Ludvig ei ollut tietämätön siitä, että Mirabeau myrkytettiin”. Siten, kuten Philippe Egalite ja myöhemmin Danton ja Robes Pierre, Mirabeau myös sysättiin sivuun näyttämöltä, kun hänen roolinsa oli ohitse. …. E. Scudder kirjoittaa kirjassa Life of Mirabeau: “Hän kuoli hetkellä, jolloin vallankumous olisi vielä voitu saada aisoihin”.

Ensimmäisten vallankumouksen vaiheiden aikana Lafayetten hahmo esiintyy usein keskeisissä tapahtumissa. Häntä Ramsay kuvaa yksinkertaiseksi henkilöksi, joka olisi ollut melko tietämätön tapahtumien todellisesta luonteesta. Suosittuna hahmona häntä käytettiin eri tapahtumissa, kuten naisten marssissa Versaillseiin, hyökkäyksessä Tuilleriesiin jne. Hän myöskin olisi halunnut perustuslaillisen monarkian eikä hyväksynyt mitään uhkaa kuningasta kohtaan edes Philippe Egaliten taholta. Hänestä tuli ilmeinen este vallankumouksen takana olleille voimille ja siksi hänet lähetettiin sotaan Itävaltaa vastaan, jonka Ludvig oli pakotettu julistamaan. Hän yritti kerran Pariisiin kuningasta pelastamaan, mutta oli pakotettu takaisin rintamalle.

Dantonin, Maratin ja Robes Pierren sekä jakobiiniklubin fanaatikkojen villit hahmot dominoivat sittemmin näyttämöä. Sir Walter Scottin mukaan pääasialliset johtajat jakobiiniklubilla olivat “ulkomaalaisia”. Seuraavat ovat huomionarvoisia: Choledo de Laclos, kuninkaallisen palatsin johtaja, sanottu olleen espanjalaista alkuperää. Manuel, aluesyyttäjä, hän aloitti hyökkäyksen kuninkaallisia vastaan konventissa, mikä kulminoitui Ludvigin ja Maria Antoinetten teloituksiin David maalari, johtava hahmo yleisen turvallisuuden komiteassa, joka hoiti uhrien oikeudenkäynnit. Hän vaati aina kuolemantuomiota. Mainittava on myös Reubel ja Gohir, kaksi viidestä “direktorista”, jotka Robes Pierren kaatumisen jälkeen hallitsivat vanhimpien kokouksen kanssa tullen tunnetuksi “Direktoriona”.

Pariisissa Robes Pierre on viimein yksin, ilmeisesti tietysti tilanteen todellisten valtiaiden kanssa, mutta tätä ei huomaa. Kirjassa Life of Robes Pierre G Renier kertoo: “Huhtikuusta heinäkuuhun (Robes Pierren kaatumiseen) 1794 terrori saavutti huippunsa. Ei ollut koskaan kysymys yhden miehen diktatuurista, vähiten Robes Pierren.Noin 20 miestä (Yleisen turvallisuuden ja julkisen turvallisuuden komiteat) jakoivat vallan”… “28.7.1794 Robes Pierre piti pitkän puheen konventissa…hyökkäyspuhe ultra-terroristeja vastaan…ilmaisten epämääräisiä syytöksiä. “En uskalla nimetä heitä tällä hetkellä ja tässä paikassa. En pysty vetämään peitettä tämän vaikeaselkoisen mysteerin edestä. Mutta voin mitä vahvimmin vakuuttaa, että tämän juonen suunnittelijoiden joukossa ovat korruption ja tuhlailun järjestelmän agentit, kaikkein voimakkaimman kaikista keinoista, jonka ovat keksineet ulkomaalaiset tasavallan tappioksi; tarkoitan saastaisia ateismin apostoleita ja moraalittomuutta, joka on se taustalla.”…Renier jatkaa myhäillen: “Jos hän ei olisi sanonut näitä sanoja, hän olisi vielä saattanut voittaa!” Tällä toteamuksella hra Renier täydentää Robes Pierren viestin ja paljastaa “salaiset ja korruptoivat muukalaiset”. Ilmaisu oli ollut aivan liian lähellä totuutta ja vain vähän lisää ja kaikki olisi paljastunut. Klo 2 samana yönä Robes Pierreä ammuttiin leukaan ja seuraavana aamuna hänet vietiin giljotiiniin.

Muutama poiminta aiheeseen tästä luvusta: Vallankumouksen tekniikka lehittyy

…Cromwellin vallankumouksen yhteydessä muutamien kirkkojen ja luostareiden vaurioittaminen ja muuttaminen tilapäisesti talleiksi ym (ja raakuudet katolisia pappeja ja nunnia kohtaan). Ranskan vallankumouksen aikoihin ilmeni jo laajaa tuhotoimintaa kristittyjä kirkkoja kohtaan ja niiden muuttamista yleisiksi pesuhuoneiksi, ilotaloiksi ja kaupoiksi  sekä jopa kristinuskon harjoittamisen kieltämistä, jopa kirkonkellojen soiton kieltämistä. Armeija pidettiin onnistuneesti erossa asioista ja estettiin sisällissota. Tämä kertoo huomattavasta yhteiskunnan kontrolloinnista. Nyt siis näytti siltä, kuin yhteiskunnan pohjasakka olisi voitollisesti likvidoinut kaikki luontaiset johtajansa, itsessään mitä luonnottomin ja epäilyttävin tapahtumasarja. Vielä epäilyttävämpää on äkillinen vahvojen aseistettujen huligaanien ilmestyminen marsseille Pariisista Lyoniin ja Marseillesiin, erityisesti niiden raportoitu koostuminen ulkomaalaisista. Tässä törmäämme ensimmäisiin muodostelmiin ulkomaisista rikollisista ja palkatuista aineksista, jotka pakottavat vallankumousta maahan, joka ei ole heidän omansa. Nämä olisivat 150 vuotta myöhemmin kehittyneemmässä muodossa Espanjan sisällissodassa (Kansainvälinen prikaati). Nykyisinhän globalisteilla on kymmeniä tuhansia “alqaidalaisia” pyssymiehiä, joita siirrellään arabimaasta toiseen “vallankumouksia” tekemään.

Mullistusten hengessä myös maan lippu vaihdettiin. Ranska sai trikolorin, murhien ja raiskausten tunnuksen. Tässä kuitenkin tehtiin paha virhe. Trikolori ei saattaisi välttämättä olla kunnioitettu Ranskan lippu. Se voisi olla joukkomurhien veren tahraama lippu, kuninkaanmurhan ja rikollisuuden symboli. Se voisi haista rikollisille, jotka suunnittelivat sen ja määräsivät Ranskan kansalle. Mutta sitä mainostettiin kansallisena lippuna ja siitä tuli kansallinen lippu. Ja kansallisen lipun mukana tuli kansallinen armeija ja kansallinen johtaja Napoleon.

Ei vienyt kauan, ennen kuin tämä suuri ranskalainen kukisti salaisten voimien vallan, jotka siihen asti olivat kontrolloineet Ranskan armeijoita. Ne olivat suunnitelleet nämä armeijat pakottamaan kaikki Euroopan maat vallankumoukseen, yksi toisensa jälkeen, kukistamaan kaiken johtajuuden ja pystyttääkseen nimellisesti alhaison vallan, todellisuudessa omansa. Juuri näin Ramsayn aikana maailmaneliitti suunnitteli käyttävänsä Puna-armeijaa. Mutta siis sata vuotta aiemmin kaikki meni pieleen. Kansallinen armeija synnytti kansallisen johtajan, joka kohta ensimmäiseksi konsuliksi noustuaan erotti salaisten voimien edustajat ja heidän nukkensa. Vuoteen 1804 mennessä hänelle oli ilmeisesti valjennut kaikki suunnitelmat ja konnankoukut Ranskaa vastaan ja hän palautti voimaan kaiken, minkä vallankumous oli lakkauttanut. Tästä hetkestä lähtien suurfinanssi nostatti kaikki mahdolliset koalitiot häntä vastaan ja Ramsay kertoo juutalaiseliitin vielä hänen aikanaan ylpeilevän sillä, että Rothschild oli Napoleonin todellinen kukistaja eikä Wellington.

Kommentti: Ranskalaiset taitavat yhä juhlia tuota vallankumoustaan. Heh. Muualta olen saanut tietää todellakin Englannin käyneen taloussotaa Ranskaa vastaan saattaen maata kriisiin ja ranskalaisia vallankumousjohtajia ohjeistetun ja kurssitetun Englannin puolella. Maasta tehtiin todellakin “Pankkiirien tasavalta” ja eräällä tavalla Englannin satelliitti. Pankkiirit jatkoivat 1800-luvulla suuria omaisuusvalloituksia ja manipuloivat maan muutamaan otteeseen talouskriisiin, jos sen johtajat yrittivät olla liian itsenäisiä. Kumouksen tapahtumissa järkyttävät suuret teurastukset, jotka tosin kalpenivat kommunismin saavutuksiin pelkästään Venäjän sisällissodan aikana ja jopa suurille puhdistuksille Ranskassa II maailmansodan jälkeen.

Erityisesti kauhistuttaa tämä Illuminaatin kuriirin paljastuminen. Miksi koko Eurooppa ikäänkuin sivuutti koko asian? Miksi vain nuo Ramsayn mainitsemat Scott ja Wilson lähinnä tuolloin kirjoittivat Vallankumouksen oikeasta historiasta? Miksi koko maailman lehdistö ja muut instanssit vähättelivät Illuminaattia jo paljastusten aikaan (myös vallankumouksen jälkeen!) ja juuri mihinkään ei ryhdytty Baijerin poliisin ja hallinnon pakollisia kuvioita lukuun ottamatta? Ikäänkuin kaikki vähänkin valtaa käyttävät olisivat olleet jo taskussa. Tuo kaikki kertoo siitä, kuinka vahva ote salaisella eliitillä on ollut jo tuolloin vallasta eri puolilla Eurooppaa. Samoin tietysti tuo talousjärjestelmä ja kultastandardi.

Toinen teksti siirretty tähän:

Muutama sitaatti epilogista:… Professori Harold Laski kirjoitti lehdessä New Statesman and Nation 11.1.1942: “Sillä tämä sota on olemukseltaan enemmän valtava vallankumous siinä missä sota 1914, Venäjän vallankumous ja vastavallankumoukset mannermaalla olivat sen aikaisempia vaiheita.” …

Forrestal-diaries sisältää tunnetun paljastuksen, jossa Joseph Kennedy paljastaa golf-kentällä Chamberlainin puuskahtaneen FDR:lle, että “Amerikka ja maailmanjuutalaisuus olivat ajaneet Englannin sotaan”. Vastaavaa sanoi entinen Etelä-Afrikan puolustusministeri Oswald Pirow, joka kertoi 14.1.1952 Associated Pressille Johannesburgissa, että Chamberlain oli kertonut kokeneensa valtavaa painostusta maailmanjuutalaisuuden taholta olla sopimatta Hitlerin kanssa. Parlamentissahan Chamberlain lokakuussa 1939 totesi maailman rahaeliitin ja USA:n hallituksen pakottaneen Englannin sotaan. Ramsayn kirjassa todetaan, kuinka kv. eliitti oli 2. maailmansodan takana ja kuinka se ajoi eri maita siihen. Nämä voimat ajoivat myös terroripommituksia Englannissa. FDR:n sodanjulistukset Japanille kerrataan ja myöskin siis ratkaiseva rooli Ranskan ja Englannin ajamiseen sotaan Saksaa vastaan. FDR palveli täydellisesti kansainvälistä rahaeliittiä. Kaikki muut hän petti, paitsi ihmiset, joiden intressissä oli alusta lähtien USA:n asevoimien ja resurssien käyttö tuhoamaan Euroopan, joka oli vapauttanut itsensä … kullasta ja vallankumouksellisesta kontrollista; ihmiset, jotka halusivat hajottaa Brittiläisen imperiumin; ja pakottaa sellaisen velan kahleisiin, jota ei pysty maksamaan takaisin; ja mahdollistaa bolshevikkien vyörymisen Eurooppaan, toisin sanoen kansainvälisen eliitin. 

Sotapuolue Englannissa sabotoi rauhanneuvottelut ja sai torjuttua kaikki Hitlerin rauhantarjoukset. Ramsayn mukaan “pankkiireilla oli kaikki menetettävänään eikä mitään etua siinä tapauksessa, että Saksan kullasta vapaan rahajärjestelmän ja juutalaisvaikutuksesta vapaan Saksan hallinnon kanssa olisi tehty rauha. Toinen maailmansota oli varmasti kansainvälisen eliitti tavoite muutenkin, mutta paisti kosto Saksan ja Italian puuttumisesta Espanjan bolshevisointiyritykseen, ennen kaikkea maailman aseet oli suunnattava Saksaa ja Italiaakin vastaan, koska nämä maat olivat parasta aikaa perustamassa Eurooppaan talousjärjestelmää, joka oli riippumaton kullasta ja koronkiskonnasta, mikä olisi kehittyessään murskannut … vallan ikiajoiksi. (Lihavointi Ramsayn)

Venäjän vallankumous on jo kerrattu esim. Reed- ja Solzhenitsyn -bloggauksissa. Kirjassa mainitaan Jacob Schiffin rahoittaneen Venäjän nihilistejä viimeisinä tsaarinvallan vuosikymmeninä. Selvästi vallankumousliikehdintä oli ulkomailta rahoitettua ja ohjattua jo 1860-luvulla eli alusta asti. Ramsay toteaa kyseessä olevan standarditekniikan, joka on nyt paljastettu. Jos maahan aiotaan vallankumous, vapaamuurarit ovat luoneet terroristiorganisaatioita, kutsuttiin heitä nihilisteiksi tai sitten, kuten 1789 Ranskassa, “pyhiksi joukoiksi”, “marseillelaisiksi” tai sitten “operatiiveiksi”, kuten Britanniassa Kaarle I:n aikana. Kerrattakoon pari sitaattia. Hollannin Pietarin lähettiläs Ouendyke lähetti viestin hra Balfourille, jossa oli mm. seuraava kappale: (kirjailija on lukenut sen, Reed kertoi viestin tulleen sensuroiduksi Englannin valkoisesta kirjasta, ilmeisesti myöhemmin 50 luvulla(?)) “Mielestäni bolshevismin kiireellinen kukistaminen on maailman tärkein asia, tärkeämpää kuin sota, jota yhä käydään. Jos bolshevismia ei nitistetä kehtoonsa heti, se leviää Eurooppaan ja muualle maailmaan, sillä sen ovat organisoineet ja sitä toteuttavat juutalaiset, joilla ei ole kansallisuutta ja joiden tavoite on tuhota vallitseva järjestys omien päämääriensä vuoksi.” …

Neljä vallankumousta kiinnittää historiasta erityistä huomiota. Niissä on kaikissa perustavaa laatua olevia yhtäläisyyksiä, mutta myös jatkuvaa kehitystä tekniikoissa, joilla niitä on tehty. Vallankumoukset ovat Cromwellin vallankumous, Ranskan vallankumous, Venäjän vallankumous ja Espanjan vallankumous 1936.  Kolme ensimmäistä onnistuivat ja johtivat hallitsevan kuninkaan murhaan sekä tämän kannattajien likvidointiin. Ensimmäisiä hallintotoimenpiteitä vallankumouksellisilla on jokaisella kerralla ollut juutalaisten “emansipaatio”.

Cromwellia rahoittivat monet juutalaiset. Erityisesti Manasseh Ben Israel ja Carvajal, “Suuri Juutalainen”, hänen armeijansa varustaja. ..Juutalainen vaikutus pysyi rahallisena ja kaupallisena, kun taas propaganda-aseet ja välikappaleet olivat puoliuskonnolisia, kaikki cromwelliaanit olivat vanhatestamentillisella judaismilla kyllästettyjä, eräät, kuten kenraali Harrison jopa vaativat Mooseksen lain säätämistä Englannin laiksi ja kristillisen sunnuntain vaihtamista lauantaisapattiin. Cromwellin vallankumous oli lyhytikäinen. Tuhotyö ei ollut ollut riittävää lannistaakseen vastavallankumousta ja vanhan hallinnon restauraatiota. Toinen vallankumous, ns. Maineikas Vallankumous 1689 oli välttämätön. Tämä oli taas juutalaisten raharuhtinaiden rahoittama, erityisesti Solomon Medinan, Moses Machadon ja muiden. (Muistamme tietysti, että jo Cromwellin kumous esim. sementoi rahaeliitin vallan melko perusteellisesti, vaikka Cromwellin radikalismi kokikin vastavallankumouksen.)

Ranska-kirjoituksessa olenkin jo maininnut Ranskan tulleen totaalisesti solutetuksi ja yhteiskunnan siis haltuun otetuksi salaseurojen ja taloudellisen korruption avulla. Myös on mainittu ulkomaisten huligaanijoukkojen käyttö. Fouchen elämäkerrasta olen lukenut esim. Lyonissa suuria kansanjoukkoja ammutun tykeillä kuoliaaksi suurella avonaisella kentällä. Erittäin raaka väkivalta esti sisällissodan syntymisen, vaikka se ilmeisesti oli lähellä ainakin paikallisten levottomuuksien muodossa. Myös todettiin, kuinka maailmanvallankumous jäi tekemättä, ilmeisesti vastustajan voiman ja Napoleonin ansiosta. Lopulta kansainvälinen eliitti oli kukistamassa Napoleonia ja pystyttämässä uutta tasavaltaa, joka oli raha-aatelin hyppysissä tiukasti. Ranskan vallankumouksesta on mainittu esim. Nachum Goldmanin Geist of Militarism -kirjasta tuttu tyyli tuhota kaikki ja luoda kaaoksesta aivan uusi maailma ja järjestys. Hyökättiin rajusti kristinuskoa vastaan ja tuhottiin kaikki entinen yhteiskuntajärjestys ja kulttuuri paikannimiä myöten.

Ei ihme, että Venäjän vallankumouksessa ei enää hyväksytty kansallista lippua, armeijaa tai kansallislaulua. Kun yhteisön pohjasakka oli (muka oma-aloitteisesti) tehnyt mahdottomasta mahdollisen ja likvidoinut kaikki muut yhteiskuntaluokat kulakkeja myöten (ihminen, jolla on kolme lehmää tai enemmän), se muodosti polyglotin nimeltä Puna-armeija, jonka lippu oli kansainvälinen, kuten myös armeijan tunnussävel. Tekniikka Venäjän valankumouksessa oli saavuttanut sellaisen tason, että se varmisti vapaamuurarien vallan niin, ettei sitä ollut Ramsayn kirjan ilmestymiseen asti kyetty kukistamaan vastavaikutuksella. Taistelu kristinuskoa vastaan oli vielä Ramsayn kirjan aikoihin voimissaan eivätkä sodan ajan lievennykset olleet estäneet Reed-bloggauksesta tuttuja ilmiöitä miehitetyssä Saksassa.

Espanjan kohdalla on jo puhuttu kansainvälisestä kommunistiarmeijasta, joka polkaistiin jalkeille ja lähetettiin maahan. Hitlerin ja Mussolinin väliintulo tasapainotti tilannetta ja Franco kykeni Euroopan onneksi kukistamaan kommunistikumouksenluotuaan kansallisen armeijan. Ramsay katsoo koko sisällissodan olleen Kominternin järjestämä. Ihmeellistä oli se, että Englannin lehdistö esitti Francon vastustajat liberaaleina ja uudistusmielisinä, kun ne olivat oikeasti jumalattomia vallankumouksellisia. Venäläinen Tsheka huolehti punaisen puolen vankiloista ja punainen terrori vallitsi koko maassa saaden aikaan konfliktista tavattoman julman ja verisen. Monet parlamentin jäsenet ihmettelivät jatkuvaa valehtelua oleellisista asioista Espanjan sodan suhteen. Tämä valehtelu oli maailmanlaajuista. Mielenkiintoinen on tarina Daily Mailin kontrolliosakkeista. Ne olivat myynnissä 1938 loppupuolella, mikä ei ollut yllätys Ramsaylle, sillä hän oli kuullut useista ilmoitusboikoteista sen vuoksi, että se oli julkaissut kaksi tai kolme artikkelia, jotka olivat internationalistien mielestä olleet pro-Franco -henkisiä (todellisuudessa totuudenmukaisia) sisällissotaan nähden. Ramsay päätti etsiä ostajaa. Hän lähestyi isänmaalliseksi tunnettua ja äveriästä liikemiestä ystävänsä kanssa ja yritti saada tätä isänmaalliseen tekoon. Vastaus oli, että liikemies ei uskaltanut. Hän kertoi, että jos olisi ollut kyse vain hänestä, niin hän olisi taistellut. Mutta hänen osakkeistaan olivat leskien ja orpojen omistuksessa ja hänen oli ajateltava heitä. Ramsay ja co. hämmästyivät, että sellaisen varallisuuden omannut mies saattoi tuntea itsensä uhatuksi taloussodan taholta. Hän kertoi kuitenkin aiemmasta kokemuksestaan. Muutama vuosi aikaisemmin hän oli kieltäytynyt joistain vaatimuksista. Viimeisen varoituksen jälkeen maailmanlaajuinen boikotti oli aloitettu häntä vastaan 24 tunnissa, missä hänellä vain oli agentteja tai toimistoja. Outoja tulipaloja ja murtoja oli alkanut tapahtua lakkojen lisäksi. Valtavat tappiot olivat pakottaneet hänet alistumaan vaatimuksiin. 24 tunnissa boikotti oli lakannut maailmanlaajuisesti.

Churchill nauttii suurta suosiota myös Suomessa yhä tänä päivänä, vaikka hän oli maanpetturi ja valehtelija sen lisäksi, että oli hirvittävimpiä rikollisia, mitä kuuna päivänä on maan päällä kävellyt. Hän palveli koko ikänsä kansainvälistä pankkimafiaa, kuten jo esi-isänsä Marlboroughin herttua 1600- ja 1700-luvuilla. vähemmälle huomiolle on jäänyt Churchillin diktatuuri, jonka hän pystytti heti valtaan noustuaan. Kahden viikon kuluessa pääministeriksi nimittämisestä satoja Britannian kansalaisia, joukossa paljon entisiä sotilaita, pidätettiin vuosikausiksi ilman oikeudenkäyntiä. Tämä oli jotain hyvin poikkeuksellista Britanniassa, jossa Habeas Corpus ym. laillisuustraditiot olivat vuosisatoja olleet kunniassa ja jonka demokraattisessa järjestelmässä oli puheissa totuttu vetoamaan oikeusvaltioon ym. Esim. kirjan kirjoittaja kapteeni Ramsay pidätettiin 23.5.1940 yli neljäksi vuodeksi ilman oikeudenkäyntiä (useimmat pidätetyistä eivät koskaan joutuneet oikeuteen. 4 syytteestä arvostetun amiraalin rouvan mrs. Nicholsonin syytteet menivät nurin. Tämä ei estänyt viranomaisia pidättämästä vapauttavan tuomion saanutta rouvaa vuosikausiksi ilman selitystä). Hänelle ei koskaan kerrottu pidätyksen syytä eikä sitä löydy mistään arkistoistakaan. Ramsay oli parlamentin alahuoneen jäsen, minkä aseman hän sai takaisin vapauttamistaan (28.9.1944) seuranneena päivänä vuonna 1944. Pykälä 18b säädettiin irlantilaisten terroristien avulla. Kaikki IRA-terroristit olivat kommunisteja ja jostain syystä he päättivät järjestää järjettömiä iskuja Lontoossa juuri tuolloin. Pykälä oli tarkoitettu kuitenkin opposition hiljentämiseksi sota-aikana. Toimet Churchillin johdolla eivät kestäneet opposition ääniä. Tämä olisi syytä muistaa niiden, jotka edelleen sallivat mielikuvansa pääministeristä (ja maailmansodasta) muodostua valtamedian ja salaisen eliitin johtamien yhteiskuntien toimesta. Churchill mitätöi oikeusjärjestyksen ja toi tilalle täydellisen mielivallan. Kyseessä oli koko Englannin kulttuurin mitätöinti. Vastaava ilmiö nähtiin WTC-iskujen ja Patriot Actin kanssa hiljattain.

Näin siis siitä huolimatta, että sodan puhkeaminen oli antanut mahdollisuuden pukea aktiviteettia patriotismin kaapuun ja eliitillä oli sotasensuurin tuen lisäksi muutenkin päämediat hallussaan. Heidän suunnitelmiensa arvostelijat pyrittiin leimaamaan pro-natseiksi ja epälojaaleiksi Britannialle. Koska Chamberlainin mukaankaan Britannialla ei ollut absoluuttisesti mitään hyötyä sodasta, ilmeisesti oli varminta vangita antikommunisteja ja tunnettuja sotaa ja eliitin tavoitteita vastustaneita henkilöitä. Heitä muuten kohdeltiin tylymmin kuin Bastiljin vankeja ennen Ranskan vallankumousta eli he olivat täysin eristettyjä ym. FDR:llä oli vastaavia aktiviteetteja USA:n puolella.

Seuraavaan lähteenä on ollut Deanna Spingolan The Ruling Elite 3:

Churchill oli kovissa vaikeuksissa, koska rauhanoppositio oli vahva jopa hallituksissa ennen Churchillin puhdistuksia (tämän jälkeenkin oli täysi työ pitää kansakunta sodassa). Tosiasiassa sodan jälkeisinä totalitaristisian aikoina juhlitut Churchillin toimet eivät kestäisi kritiikkiä avoimessa keskustelussa, vaan paljastuisivat heti. Samoin oli tietenkin sodan aikana, kun Churchill ryhtyi mielipuolisiin rikoksiinsa. Churchill oli ainakin puoliksi amerikkalainen, jos äidin juutalaisuudesta kiisteltäisiinkin. Churchillin isä oli jo juutalaisen rahaeliitin nukke ja Churchill oli nimenomaan tämän eliitin huipulle nostama itseään palvelemaan. Spingola kirjoittaa osuvasti: ”Jotkut ekonomistit huomasivat maailman haavoittuvuuden ja julkaisivat varoituksiaan esittäen sekä kapitalismin että kommunismin ongelmallisina; kumpikin oli suunniteltu hyödyntämään vain hyvin pientä vähemmistöä. Rothschildin Eurooppa-suunnitelma mahdollistaisi vaurauden kontrolloinnin ja palkkaorjien manipuloinnin. Kansat tulivat riippuvaisiksi eliitistä, joka omisti tehtaat. ( June Grem: The Money Manipulators/1971, s. 34) Kapitalistit, vehkeillen hallitusten kanssa luovat korporaatiorakenteita, joiden kautta he saattoivat kontrolloida tuhansia (M: enemmänkin kai?) ihmisiä. Kommunistit saavat aikaan kaaosta ja tyytymättömyyttä, luovat työttömyyttä ja palkkojen lakkaamisia. Molemmat ovat kuolettavia ja haitallisia. Sekä Churchill että FDR lupasivat useita vapauksia kansakunnilleen – pois köyhyydestä, pelosta ja muusta vastaavasta, mutta kyse oli useimmiten vain retoriikasta. Kun tarkastellaan heidän toimiaan, kytköksiään ja esiintymisiään, molemmat paljastuvat täysin epäluotettaviksi valehtelijoiksi, jotka olivat omistautuneita Neuvostoliiton bolshevikeille.” (Donald Day: Onward christian soldiers, s. 96-99)

Churchill erotti pian Vernon Kellin MI5:n päällikön paikalta, koska tämä ei ollut hänen mielestään tarpeeksi tomera fasististen ainesten vastustamisessa Britanniassa. Uuden päällikön hän sai omasta tiedusteluasioiden neuvonantajastaan (Sir Desmond Morton), joka kuului hänen Focus-ryhmäänsä (lähinnä USA:n ja Britannian juutalaisen eliitin ja muiden sotaa ajavien perustama järjestö maailmansodan aikaan saamiseksi, kuten olemme jo lukeneet). Tietyt lähteet ovat esittäneet, että Churchill pian murhautti entisen päällikön (Vernon Kell). Ei mikään ihme siihen nähden, kuinka pitkä Churchillin murhaamien tyyppien lista on. Erään Ahdon sotilasaikakauslehdessä arvosteleman kirjan mukaan hän oli ehdottanut myös de Gaullen murhauttamista. Sikorski ja muut raivattiin tieltä kylmästi heti, kun tarve vaati. Tässä lähteessä puhutaan jopa Chamberlainin murhaamisestahttp://www.thetruthseeker.co.uk/?p=71557 , katsottu 3.7.2013) Tunnetusti kv. pankkiirien valtaa edustanut Churchill vei valtakuntansa satoja vuosia taaksepäin diktatuurillaan, kun hän alkoi pidättämään ihmisiä suuria määriä määräämättömäksi ajaksi ilman oikeudenkäyntiä. Näin hänen täytyi tehdä, koska sota oli epäsuosittu ja jos esim. fasistipuolue olisi saanut sanaa kiertämään vähänkin ja muut vastaavat piirit, Churchill olisi tosiasiassa saattanut kaatua. Esim. parlamentin jäsen Sir Archibald Maule Ramsay pidätettiin vuosikausiksi. Ainoa syy oli se, että oli sitä mieltä, että vapaamuurarit ja juutalaiseliitti olivat saaneet aikaan turhan maailmansodan. 24. 6.1940 sisäministeriö laati syytteet Ramsayta vastaan, turvallisuuden vaarantamisesta ym. Viranomaiset ilmoittivat toukokuussa 1939 hänelle, että hän oli muodostanut 1939 oikeistoklubinsa, jonka toiminta oli suunnattu juutalaisia, vapaamuurareita ja kommunisteja vastaan. Hallitus väitti Ramsayn klubin olleen suunniteltu sodanvastaisen defaitistisen mielialan levittämiseksi kansakunnan keskuuteen. Ramsay sanoi puolustuksekseen klubin olleen nimenomaan muodostettu em. ryhmien vaikutuksen poistamiseksi konservatiivipuolueesta ja järjestäytyneen juutalaisuuden vastustaminen 1938 hänen saamiensa todisteiden nojalla. 26.9.1944 saakka Ramsay oli vangittuna sen vuoksi, että oli syyttänyt juutalaisia sodan provosoimisesta ja suosittelemisesta. (Ramsay: The Nameless War /1952, s. 94-95) Diktatuuri jatkui kauan sodan jälkeen ja kaikkia henkiin jätettyjä ei vapautettu heti sodan jälkeen.

Mahtoi Churchilliä naurattaa esityksensä ja valheensa kansakunnalle sekä historiateoksiaan kirjoittaessaan. Hän toimi täydellisesti kansainvälisen pankkieliitin välikappaleena ja käytti Britannian kansakuntaa välineenä, kuten tämä eliitti niin kauan oli käyttänyt. Nämä satutarinat Churchillistä ja maailmansodasta on kuitenkin ajettu kansakuntien tajuntaan ja kaikki muunlainen esitys on kiellettyä ja rangaistavaa jo kaikkialla Euroopassa. Tämä uskomaton paska on yhtä rajua valehtelua kuin holohoax-valheet. Kaikki ryhmät ja valeoppositiot tuntuvat kuitenkin ihannoivan Churchilliä. Lasse Lehtisestä Perussuomalaisiin ja Muutokseen. Putinisteista kommunisteihin ja ProKareliaan. Kaikki hänen rikoksensa on pimitetty tai niitä puolustellaan. Ne sivuutetaan. Myös pankkiirien palveleminen, sotasyyllisyys, kaikki. Kaikki on 100 % valhetta.

Vuonna 1936 Churchill sanoi: ”Me tulemme pakottamaan Hitlerin sotaan, halusi hän sitä tai ei.” (Udo Walendy: Truth for Germany s. 275-276) Chamberlain ylisti Churchillin puhetta 9.3.1936, jossa hän vastusti Reininmaan miehittämiseen puuttumista. Tapaus jakoi sotapuoluetta, jonka johto ei halunnut Saksan tietävän, että he olivat valmistautumassa sotaan sitä vastaan. (Spingola s. 232) Irving on todennut, että Churchillin sponsori ja konkurssista pelastaja Strakosch oli Tshekkoslovakiassa syntynyt juutalainen. Arthur Butzin mukaan on myös tärkeä muistaa, että hän oli nimenomaan juutalainen Etelä-Afrikassa sijainneen kultakaivoksen omistaja, joka halusi kansainvälisen kultastandardin restauraatiota. (The Journal for Historical Review helmikuu 2002 (Vol. 21 No. 1), s. 9)

Siinä siis lainaus.

Jatkuu täällä kommentein.

 

Poimintoja Spingolan kirjasta The Ruling Elite I


<Taas kannon alta löytyneitä vanhoja backup bloggauksia tässä luettavaksi – kiitokset alkuperäiselle bloggarille. >

 Lainaus alkaa:

Poimintoja Spingolan kirjasta The Ruling Elite I

Posted on heinäkuu 22, 2012

Kommunismin päämäärät Kommunistisen manifestin mukaan ovat lähes identtiset Illuminaatin päämäärien kanssa (Weishaupt). Kansainväliset pankkiirit rahoittivat kommunismin vallan instrumentiksi, superrikkaiden naamioksi. Kommunismin päämäärä ei ole vaurauden tasaaminen tai jakaminen, vaan kaikkien resurssien ja muunpääoman takavarikoiminen ja kontrolli pienen vähemmistön toimesta. Eliitti ei määritellyt kommunismia tai toteuttanut sitä Moskovasta, Pekingistä  tms. käsin, vaan  pankkiirien konferenssipöydistä New Yorkissa, Pariisissa ja Lontoossa.

(Deanna Spingola: The Ruling Elite I (2011), s. 147)

Rothschildit

Napoleonin sodat ja vallankumoussodat olivat nostaneet Rothschildit maailman rikkaimmiksi. Ennen tätä Englannin pankkia ja siis koko maan taloutta kontrolloivat muut juutalaissuvut. Myös silloin maa oli laajentanut valtapiiriään ja pyrkinyt hankkimaan kultaa. Rothschildit jatkoivat kullan hamuamista kaiken muun vaurauden ohella. Keinoina saattoivat olla ryöstöt tai sodat. Rothschildit olivat rahoittaneet sotien kaikkia osapuolia ja rikastuneet valtavasti murtamalla Napoleonin mannermaasulkemuksen. Vain suurilla tekijöillä oli varaa tähän toimintaan suurella riskillä. Rothschildien (ja talmudistien) todella kattava tiedustelu- ja kuriirisysteemi helpotti tietysti murtamisen onnistumista. Sota-aikana hinnat nousivat taloussaarron vaikutuksesta rajusti. Tunnettua on myös tämän verkoston avulla tehty jättikaappaus, kun Englannin pörssissä levitettiin ensin väärää tietoa Waterloon taistelun tuloksesta, mikä johti paniikkiin ja osakkeiden myyntiin polkuhintaan.

Seurauksena oli suuri valta, joka nosti etenkin Englannin taloutta hallinneen Nat Rothschildin suvun ykkösvaikuttajaksi. Vastedes Rothschildit saattoivat pyrkiä jopa maailmanlaajuiseen monopoliin jonkin raaka-aineen tms. tuotteen kaupassa ja hankinnassa. He saattoivat järjestää minkä tahansa maan vaikeuksiin, etenkin täysin hallitsemansa maat, kuten esim. Ranskan, jossa he järjestivät monta talouskriisiä 1800-luvulla poliittisten tavoitteidensa ajamista varten. Heti 1818 näytettiin maan johdolle kaapin paikka ja pakotettiin se ruotuun. Jo ennen kv. kultastandardia 1873 kv pankkiirit olivat perustaneet globaalin verkoston rahanvaihtoon ja arvometallivälitykseen. He olivat luoneet kv rahajärjestelmän, joka on säilynyt nykyisyyteen asti jokseenkin samanlaisena. Tämä rahamonopoli hallitsee maailman taloutta.

Wienin kongressissa Nat Rothschild yritti saada aikaan koko maailmanlaajuisen maailmanhallituksen. Tsaari Aleksanteri I torjui suoralta kädeltä ajatuksen yhteisestä maailmanhallinnosta ja Venäjälle perustettavasta yksityisestä Rothschildin keskuspankista. Rothschild oli ehdottanut hallituksen sijoituspaikaksi Sveitsiä ja siellä Geneveä. Rothschild oli tästä lähtien tsaarin vihollinen ja uhkasi koko Romanovien sukua. Kenties Lincoln oli raivattava tieltä. koska tämä oli sodan aikana ostanut 7,2 miljoonalla tsaarin laivaston vierailun Tyynen meren ja Atlantin satamissa. Kenties koko sisällissota oli tarkoitettu jakamaan maa pysyvästi tai ainakin Englannin ja ranskan tarkoitus oli ehkä sekaantua siihen. Tsaari Aleksanteri II uhkasi sodalla tällaisen puuttumisen seurauksena, mihin ei ilmeisesti oltu varauduttu. (Ehkä USA:n johto oli suunniteltu eri miehelle alun perin ja myös siksi Lincoln oli surmattava?)

Rothschildit rahoittivat Vanderbiltien ja Harrimanien rautatietehankkeet ja Carnegien terästeollisuuden. Monet suuret hankkeet rahoitettiin eurooppalaisella pääomalla USA:ssa, johon sitä kanavoitiin esim. J.P: Morganin kautta. Morganin ja Rothschildin yhteistyö on ollut erittäin tiivistä, mutta on erittäin todennäköistä, että koko Morgan oli alusta lähtien Rothschildin luomus. Hänen isänsä Junius Morgan perusti pankin siirryttyään Englannista 1800-luvun puolivälissä. Tunnettuja Rothschildin agentteja ovat Aaron H. Palmer ja etenkin August Schönberg eli August Belmont, joka saaapui USAan 1837. Koska hänellä oli käytössään valtavat rahamäärät, hän oli pian presidentin neuvonantaja raha-asioissa. Meksikon sodan (1846-48) aikana hän oli hallituksen  fiskaaliagentti. Rothschildit tekivät suuret voitot tuon sodan ansiosta.

Sisällissotaa ajatellen Belmontin papereista selviää, että The goal of conspiracy was to split the United States into several warring parts. Koska isolationistista USAa ei voinut saada suuren sodan osapuoleksi, maata ei pystynyt saamaan Rothschildien massiivisten lainojen koukkuun. Ainoa mahdollisuus oli luoda sisäinen konflikti. Tätä luotiin vuosikymmeniä maksettujen provokaattorien avulla. Yksi strateginen nimitys oli Thomas Cooper, josta tuli Etelä-Carolinan Collegen presidentti 1821. Toisella puolella esim. markkinoitiin massiivisesti vääristelevää fiktiivistä teosta Setä Tuomon tupa ja esim. John Brownin toimia ei voida kuvitella ilman, että takana ei olisi ollut mahtavia voimia. Maksettuja provokaattoreita ja vihakiihottajia oli paljon kummallakin puolella vuosikymmeniä. Talouspolitiikallaan Pohjoinen hyötyi Etelästä ja riisti sitä pakottaen sen maksamaan erinäisiä tariffeja ym. Etelää kohdeltiin kuin siirtomaata.

Illut, Dayn puhe

Illuminaatti julisti petollisesti tavoitteenaan olevan Peace on Earth, mutta tosiasiassa se pyrki kumoamaan kaiken olemassa olevat hallitukset ja uskonnot (kaiken entisen järjestyksen, traditiot ja arvot) jakamalla massat vastakkaisiin leireihin koko ajan lisääntyvissä poliittisissa, taloudellisissa ja sosiaalisissa kiistoissa. Ihmiset taistelisivat keskenään ja heikentäisivät itseään sekä vähitellen tuhoaisivat kansalliset hallitukset ja uskonnolliset instituutiot. Ironista oli, että Strategisten ilmavoimien motto II maailmansodan aikana oli Peace is our Profession. Joukot murhasivat satojatuhansia ihmisiä pommeillaan. Koneiden ja osaston tunnukset olivat vahvasti illuministisia. Illuminaattien ja vapaamuurarien tunnukset ja mystiset symbolit ilmenevät lukuisissa julkisissa rakennuksissa ympäri maailmaa, mikä osoittaa vahvan solutuksen jatkuneen kautta vuosikymmenien.

Väestön vähentämisen puolestapuhuja ja sotahaukka Henry Kissinger piti puheen Istanbulissa Akbank konfrenssissa 31.5.2007. Hän sanoi siinä, että Irakistalähtö riippuu jostakin sellaisesta, mitä sakslainen filosofi Immanuel Kant sanoijonain päivänä koittaa universaalin rauhan aikakausi. Ainoa kysymys on se, saadaanko se aikaan ihmisen näkemysten perusteella, vai tuleeko seniin suuren luokan katastrofien sarjan jälkeen, että ihmiset ovat niin väsyneitä, että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämä on puhdas illuminaattien dogmi. vastaavasti on puhuttu useaan otteeseen Uudesta maailmanjärjestyksestä, joka tulisi kertarytinällä tai asteittain. Myös on puhuttu jo monissa tv-ohjelmissakin, että ihmiskunnan ongelmat voidaan ratkaista vain yhteisen maailmanhallituksen avulla, köyhyys ja ympäristöasiat ym. Esim. Soros on puhunut myös suuresta koettelemusten ajasta. Synkkiä pilviä onkin kerääntynyt koko maailman ja Euroopan ylle. Talous on kaatumassa ja talmudistit ovat aloittamassa jättiläismäistä massamurhaa Syyriassa ja Iranissa. Jo sen valmistelu on johtamassa energiakriisiin ja talouskatastrofiin ilman velkaongelmia ja tahallaan järjestettyä talouskriisiäkin. Venäjän propagandisteiksi naamioituneet eliitin kätyrit mainostavat 3. maailmansotaa jne. Vapaamuurarien ja illujen sekä talmudistieliitin tunnuslause on Ordo ad Chao, uusi järjestys kaaoksesta ja katastrofista, entisen tuhosta ja mullistuksista.

New Order of Barbarians Tuossa linkissä on 20.3.1969 tri Lawrence Duneganin kuulemia asioita Pittsurghin Pediatric Societyn luennolla, puhujna tri Richard Day, insider. Day visioi uudesta maailmanjärjestyksestä, ns. uudeksi barbaarien järjestyksestä, jossa hän määritteli n. vuoteen 2000 mennessä tapahtuvia muutoksia. Systeemi vaati sopivien ihmisten sijoittamista oikeille paikoille etukäteen. Tri Dayn mukaan hän saattoi suhteellisen vapaasti puhua asioista, jotka ennen pidettiin visusti salassa, sillä kaikki on nyt valmiina eikä kukaan voi meitä enää nyt pysäyttää. Hän kuitenkin kielsi kaikki muistiinpanot, nauhoitukset ym. vuodot. Vuona 1988 Dunegan purki nauhalle kuulemansa.

Tri Day sanoi, että kaikella on kaksi tarkoitusta. Näennäinen syy on saada asia hyväksytyksi kansalaisten taholta. Toinen on todellinen tarkoitus, joka liittyy uuden systeemin perustamiseen ja johdon todelliseen tarkoitukseen (yleensä näennäinen, ihmisille kerrottu perustelu on kai täyttä potaskaa). Day esitti seuraavia taktiikoita, joiden avulla kulttuuria muutettaisiin ja väestöä vähennettäisiin, focus perheessä, yhteiskunnan perusyksikössä:

1. Ihmisten määrää planeetalla on rajoitettava. 2. Ihmisten ei ole lupa hankkia enää lapsia halujensa mukaan tai vapaasti/huolettomasti. 3. Ihmisten on erotettava seksi lisääntymistarkoituksesta ja silti heitä kannustettaisiin seksuaaliseen aktiivisuuteen. Ehkäisyä suositeltaisiin vahvasti ja ehkäisylääkkeitä olisi saatavilla kaikkialla amerikkalaisissa apteekeissa vapaasti. 4. Seksiopetusta kouluissa lisättäisiin, jopa alkeis- / peruskoulussa (elementary school), jotta lapset vieteltäisiin aikaisin. Teiniraskaudet tulisivat lisääntymään. 5. Abortti tullaan sallimaan eikä se ole enää rikos missään. Veronmaksajat kustantavat sen niille, joilla ei ole siihen varaa. Aborttia tullaan pitämään normaalina asiana.  6. Enemmän ihmisiä tulee omaksumaan homoseksuaalisen elämäntyylin. 7. Avioerot lisääntyvät. Perheiden merkitys vähenee. 8. Lääketieteen asiantuntijat tulevat suosittelemaan eutanasiaa niille, jotka ovat saattaneet itsensä hyödyttömiksi. 9. Vakuutusyhtiöt ja yksityinen teollisuus kytkevät terveydenhoidon työllisyyteen (työterveyshoito). Terveydenhoitokulut lisääntyvät ja viranomaiset joutuvat säännöstelemään lääkkeitä ja sairaanhoitoa. Ilmainen / julkinen terveydenhuolto lopetetaan asteittain. 10. Hallitus ja korporaatiot tulevat vaatimaan työntekijöiltään valokuvatunnistetta ja julkisiin rakennuksiin tulevilta. 11. Tohtoreista tulee pitkälle erikoistuneita spesialisteja. 12. Uusien sairauksien diagnosointi vaikeutuu ja myös parantumattomia uusia sairauksia ilmenee. 13. Tri Day sanoi: Me voimme jo nyt parantaa lähes kaikki syövät jo nyt. kaikesta tästä on tiedot olemassa Rockefeller-instituutissa. Kuitenkin, jos ihmiset eivät enää kuolisi syöpiin, me ylikansoittaisimme alueita. Hän sanoi myös, että salamurhaajat tulevat pystymään stimuloimaan sydänkohtauksia. 14. Convenience (mukavuuslaitos? herkut?) tai valmisruoat muuttuvat vaarallisiksi (hazardous). 15. Ihmisille mainostetaan ja suositellaan maailmanlaajuista uutta uskontoa. Raamattu muutetaan.16. Toimittajat/kustantajat muuttavat vähitellen/huomaamattomasti (subtly) kirjallisuuden klassikoita.17. Lapset tulevat viettämään enemmän aikaa koulussa, mutta heistä tulee lahjattomampia/tuottamattomampia. 18. Eliitti tulee rajoittamaan julkaisutoimintaa: kirjat katoavat kirjastosta. 19. Lakeja muutetaan, myös sinistä lakia, joka kieltää kauppojen sunnuntaiaukiolot. 20. Valtiot laillistavat uhkapelin ja tekevät siitä instituution. Ne kontrolloivat korporaatioiden kilpailua, muuttavat antitrusti-lakeja  ja luomaan uudet säännöt, jotka mahdollistavat monopolikapitalismin ja yksityiset julkiset kumppanuudet. 21. Alkoholin ja huumeiden kulutus lisääntyy ja siitä taas syntyy tarvetta tehokkaampaan poliisien valvontaan ja ihmisten vangitsemisiin, mahdollisesti yksityisesti omistettuihin vankiloihin. Veronmaksajat maksavat vankien kulut. Rikosta käytetään yhteiskunnan ohjaamiseen. 22. Matkustusrajoituksia säädetään ja matkustamista vaikeutetaan. Ihmiset tulevat tarvitsemaan lupia maan sisälläkin matkustamiseen. Auto-onnettomuudet ja lento-onnettomuudet lisääntyvät. 23. Hallitus luo keskitetyn valvontajärjestelmän. Ehkäpä kotejakin valvotaan kaapelimedian välityksellä.  24. Infrastruktuurin annetaan rapistua, mikä saa aikaan masentuneen ilmapiirin.  25. Teollisuutta rajoitetaan sillä perusteella, että muiden maiden olisi mahdollista saavuttaa samat asemat. Työpaikojen väheneminen saa aikaan ihmisten uudelleen sijoittumista, joissain tapauksissa väestö lisääntyy hirmuisesti. Teollisuussabotaashi saattaa myös aiheuttaa tuottavuuden vähenemistä ja väestön siirtymisiä. 26. Viihteestä tulee enemmän seksuaalisesti suorasukaisempaa, eloisampaa ja väkivaltaisempaa, jotta ihmiset muuttuisivat vähemmän herkiksi ja hienojakoisiksi. Kuoleman esittäminen hyväksytään helpommin.  27. Eliitit, mahdollisesti maatalousbisneksen kautta, Rockefeller-säätiön esityksen mukaisesti, keskittävät ruoan tuotannon ja jakelun aiheuttaen tällöin tahallaan pulaa ruoasta. Pienet maatilat tulevat katoamaan. 28. Tri Day sanoi: Me voimme tai voimme pian kontrolloida säätä. 29. Asumiskulut nousevat rajusti (Muodossa: niistä tulee estäviä (prohibitive)). 30. Eliitti kontrolloi taloutta inflaatiolla. Rahasta tulee luottoa ja sen vaihtamisesta sähköistä. kaikesta huolimatta yksinkertainen pankkijärjestelmä kontrolloi kaikkia finanssitoimintoja. 31. Eliitti käyttää terrorismia yhdyskuntien kontrolloimiseksi ja drakonisen lainsäädännön aikaan saamiseksi.

Kustaa III

Vuonna 1789 Kustaa III, Ruotsin kuningas, vaati parlamenttia laskemaan liikkeelle velatonta paperirahaa, joita kutsuttiin riikintaalereiksi, Ruotsin kansallisen velkatoimiston kautta. Yksityiset pankkiirit, jotka olivat ennen tätä tehneet huikeita voittoja, eivät pitäneet tästä. Kolme vuotta myöhemmin aatelismies Anckarström murhasi kuninkaan. Perhe muutti nimensä Löwenströmiksi. Sodan aikana rahaa painettiin liikaa ja sotaan liittynyt inflaatio tuhosi velattoman rahan konseptin 1834 mennessä. Jos hallitus laskee liikkeelle velatonta rahaa, sen on myös kontrolloitava sen määrää ja kiertoa (ehkäpä Otto Wagener olisi ollut liian radikaali Saksan taloutta johtamaan 1933 myös tästä syystä. Nyt hallittu muutos muodostui menestykseksi. Wagenerin ajatukset olivat oikeita myös siinä, että systeemi selviäisi suurestakin taloussodasta. Kannatuksen hankkiminen ennen tällaista ja suhteiden rakentaminen ulkomaille oli kuitenkin viisaampaa, sillä Kolmas valtakunta oli täysin aseeton tuolloin ja muutenkin palasina, alttiina tuholle pienestäkin vastoinkäymisestä, ainakin uusi hallitus kaatuisi helposti. Gottfried Feder oli myös tunettu talousdemokraattisen ajatuksen edustaja  natsipuolueessa. Hän luennoi aiheesta Reichswehrin tilaisuudessa, jossa Hitler oli propagandakurssilaisena. Hän luennoi aiheesta myös 1919 ensimmäisissä kokouksissa, joissa Hitler oli mukana).

Andrew Jackson

Kaksi kautta 1829-37) hallinnut Jackson on jostain syystä ns. vaihtoehtomediassa esitetty sankarina. Ilmeisesti toisen keskuspankin luvan uudistamatta jättämisen ympärille on rakennettu sopiva tarina. Tässäkin motiivit ovat aivan erilaiset kuin on väitetty, kuten myös syyt erinäisiin pankkiirien vastaisiin purkauksiin. Esim. Anthony Sutton taas on sanonut FDR:n myöntäneen , että presidentti Andrew Jacksonin ajoista lähtien ovat New Yorkin ja hieman myös muiden suurkaupunkien rahaeliitit päättäneet kaikesta siitä, mitä maassa tehtiin ja hallitukset ja presidentit ovat olleet vain heidän palvelijoitaan. Kaikki tällainen aiheuttaa varmaankin paljon väärinkäsityksiä, jos jostain syystä jossain vihjataan, että Jackson olisi taistellut rahaeliittien ylivaltaa vastaan. Mikään ei voisi olla kauempana todellisuudesta. Etenkään Jackson ei ollut mikään kansan mies, vaan rikkaan suurmaanomistaja ja eliitin etujen ajaja. Sen valitsema. Hän miehitti hallintonsa vauraimman eliitin miehillä. Tässäkin ns. Totuus-liike ja 100 % petosta oleva CIA-historia astuvat oudosti yhtä jalkaa (The Era of Common Man)

Nuoruudessaan Jackson ei edes ollut lojaali USA:lle, vaan osallistui espanjalaismielisiin ja englantilaismielisiin maanpetoksellisiin kuvioihin, joista pääsi luikertelemaan joutumatta vastuuseen. Englantilaismielinen hän oli lopun ikäänsä. Hän oli se presidentti, joka solmi tiiviit yhteydet Rothschildeihin. Hän korvasi näin hallituksen perinteiset luotottajat eli Baring-suvun pankit. Hänen valintansa takana oli jo Rothschild-agentti Belmont sekä englantilaismielinen Van Buren, jotka määräsivät uuden Demokraattisen puolueen ohjelmasta. Hänet valittiin edistämään Wall Streetin etuja, kuten muutkin presidentit.  Rothschild-agentit, kuten Cohen, toimivat hallituksen fiskaali-agentteina. Keskuspankki oli juuri Baringiin kytkeytynyt. Toimiluvan kaataminen liittyi siihen, että 1830-luvulla Rothschildeista tuli hallituksen pankkiireita. Cohen lähetti 1836 Jacksonia esittävän maalauksen Lontooseen Nat Rothschildille. Rothschildit toimivat hallituksen fiskaaliagentteina vuoteen 1843.

Melko omalaatuinen ja estoton Jackson käyttäytyi suorasukaisesti ja toimi oman päänsä mukaan. Keskuspankin toimiluvan hylkääminen liittyi tällaiseen ja tiettyjen pankkiirien suosimiseen. Hänen vihansa kaikkia pankkeja kohtaan on peräisin nuoruuden vastoinkäymisistä. Tätä ei pidä ymmärtää väärin (erinäisiä purkauksia, jotka on valikoitu valheellista tarinaa tukemaan). Ilmeisesti väitetty viha ei ollut merkittävä tekijä tai sitten kohdistui vain entisiin pankkiireihin. Keskuspankkijuttu liittyi osittain whigien ja demokraattien taisteluun. Hän oikeastaan takavarikoi talletukset ja siirsi ne yksityisestä pankista toiseen. Hän siirsi yhteiskunnan rahat pankeista toisiin ja salli niiden käytön riskisijoituksiin, jolloin monet pankit kaatuivat ja ihmiset menettivät rahansa. Taloustoimillaan hän sai maan talouden kaaokseen ja paniikkiin. Keskuspankin veto oli oikeastaan yksi melko härski ja laitonkin toimenpidesarja, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena. Esim. kongressia ei kuultu, kun rahojen jakelu noin vain siirrettiin pankeista toisiin. Toimenpiteet suosivat spekulaatiota ja vähensi luottoa kovaan rahaan, minkä hänen ihailijansa huomasivat. Hänet uudelleenvalittiin tästä huolimatta, ei sen ansiosta. Siirrot loivat luottoekspansion ja inflaation, maalla spekuloinnin. Peter Temin kirjoitti, että kriisi olisi tullut joka tapauksessa tämän boomin myötä. Jackson pahensi paniikkia 1837 lisäten intensiivisyyttä julkisen maan hankintaa kohtaan, mikä aiheutti suuren rahaylijäämän liittovaltiolle. 1836 laki maanmyynnin hillitsemiseksi ja em. rahamäärän jakelu 1837 loivat 1837 paniikin.  Kupla puhkesi tällöin ja maa vajosi yhteen pahimmista lamakausista USA:n historiassa. Nichola Biddlen mukaan keskuspankin luvan peruutus kannusti vastuuttomaan paperirahan luontiin valtionpankkien taholta, mikä laukaisi kriisin.

Jackson oli suuren luokan orjanomistaja ja mies, joka alkoi suuret maanryöstöt intiaaneilta. Kuinka ollakaan, maat annettiin edullisesti suurimmille maanomistajille ja suurplantaasien perustamista varten tms. Intiaanit ajettiin julmasti pois, mutta maita sai ostaa 1837 jälkeen vain kullalla ja hopealla, joita oli vain rikkaimmilla. Pieniä maatiloja ei enää syntynyt. Miljoonien tavallisten ihmisten unelmat särkyivät. Maatiloja kaatui myös talouskriisissä ja saalistajia suosivina aikoina. Pienet pankit kaatuivat talouskriisin ja päättömien pykälien vuoksi. Muutenkin keskuspankin jälkeisenä aikana spekuloijat ja konnat menestyivät ja useita tavallisia petettiin. Jacksonin aika muistettiin vuosia sanoen: You are a den of vipers and thieves. I intend to rout you out, and by the grace of the Eternal God I will rout you out. Valheet omaksuttiin vasta vähitellen, etenkin 1900-luvulla. Em. lausetta muisteltiin sentään esim. 1984 Time Magazinessa.

Jacksonin aikana Etelävaltioiden kannalta törkeä vero- ja tariffipolitiikka sai aikaan erotunnelmia. Jackson uhkasi käyttää sotavoimaa, jos maita eroaisi unionista tai tariffeista kieltäydyttäisiin. Alkuperäinen perustuslaki lähti siitä, että liittovaltio ei olisi voinut säätää epäoikeudenmukaisia lakeja. Sillehän oli käynyt huonosti. Ns. nollaamiskriisissä presidentti tuli vastaan ja kiistanalaisia tariffeja pienennettiin (1831).

Eversti House

Thomas W. House (Huis) oli oletettavasti Rothschild-agentti. Hän vaurastui suuresti Lincolnin sodan aikana. Hän oli juutalaista syntyperää, joten siten hänen poikansa Edward Mandell House oli myös. Eversti Housen toinen nimi Mandell on peräisin isän juutalaiselta kauppiasystävältä. Thomas emigroitui Englannista j asettui Texasiin, jossa siis vaurastui suuresti sotasaarron aikana saarron murtamisen johdosta. Sodan loppuun mennessä hänen omaisuutensa oli Texasin suurimpia. Hänen laivansa veivät tavaraa myös Rothschildeille. Eversti House oli sittemmin kuuluisa sionistien välikäsi, joka ohjasi Woodrow Wilsonin toimintaa ja oli myös hänen edeltäjiensä ja seuraajiensa neuvonantaja aina FDR:n valintaan asti. Hänellä oli erittäin läheiset yhteydet Rothschildeihin.

Theodore Roosevelt intiaanisodista

Theodore Rosevelt puhui halveksivasti ulkomaalaisista, japanilaisista, espanjalaisista ym, mutta etenkin intiaaneista ja värillisistä. Intiaanit olivat petollisia, julmia, uskonnottomia, jne. jne. Heidän elämänsä oli muutamaa luokkaa vähemmän tarkoituksettomampaa, likaisempaa ja villimpää kuin  villieläinten, joita he omistivat kollektiivisesti. Hänen näkemyksensä eivät eronneet muista 1800- ja 1900-luvun ekspansiivista politiikkaa ajaneista johtajista. Hän väitti sotaa intiaaneja vastaan hyveelliseksi toiminnaksi. kaikkein täydellisimmin oikeutettu kaikista sodista on sota alkuasukkaita vastaan , vaikka se on yleensä myös kaikkein kauhein ja epähumaanein. Tylylle ja rajulle uudisraivaajalle, joka ajaa villit maasta , on koko sivistynyt maailma velkaa tämän teon ansiosta. Ei ihme, että Roosevelt puolusti suuria joukkomurhia, jotka olivat tapahtuneet aiemmin ja joissa oli teirastettu satoja naisia ja lapsia. kaikki teot olivat täysin hyväksyttäviä ja jopa kiitettäviä hänen mukaansa.

Lainaus päättyy.

 

Oliko Tukholman rekkaisku lavastus?


Ohessa eräs todella omituisia palveluja tarjoava yritys josta voi käsittääkseni tilata esim. Tukholman, Nizzan tai vaikkapa Lontoon terrori-iskun kaltaisen näytelmän / lavastuksen, esim. henkilöstön koulutustarkoituksia varten ;

http://www.crisis-solutions.com

”We plan and deploy crisis simulation exercises that feel REAL.”

http://www.crisis-solutions.com/simulations-and-exercises/crisis-simulations/

Tsekkaa myös tämän yrityksen asiakkaat : International finance, Government and public sector, Houses of Parliament, Banco Santander’s Group, Lloyds Banking Group, Societe Generale, IAA, Royal Bank of Scotland, jne.

Asiakkaita on lueteltu lisää tuolla, kts. vaihtuva banneri
http://www.crisis-solutions.com/crisis-solutions-clients/

varalinkki:
http://web.archive.org/web/20170408124642/http://www.crisis-solutions.com

http://web.archive.org/web/20170408173011/http://www.crisis-solutions.com/crisis-solutions-clients/

On toki muitakin firmoja kuin tuo, josta voi tilata terrori-iskun lavastuksen. Esim. http://crisiscast.com

Epäilen, että näiden selkeästi lavastettujen terrori-iskujen tilaajana on mm. BIS -pankkikartelli,

koska kansojen sekasorto, sodat ja kriisit ovat näille pankkiireille ikäänkuin paratiisi, mutta rauha yhtä painajaista, koska asiakkaat eivät velkaannu, jolloin he ovat huonommin kontrollissa. Ja kukaan ei tutki – kansa toimii vain mielihalujensa, himojensa ja olettamustensa varassa. Vuosien aivopesu (eng. Perception management ) on tehnyt tehtävänsä. 

Huomatkaa, että myös valtiot ovat yksityispankkiirien asiakkaita. Valtiot eivät voi tulostaa omaa rahaansa. Siksi iänikuinen kestävyysvaje

Lisäksi näillä erilaisilla kriiseillä ja tällä pelon lietsonnalla saadaan tietyt agendat helpommin läpi. Näitä terrori-iskuja on vähemmän Suomessa, koska täällä menevät  kaikki niiden agendat ja valheet sellaisenaan läpi. 

Esim. lokakuun vallankumous 1917 sentään oli vieraan kansan valloitusretki Venäjällä jolla Rothchildeja vastustanut tsaarivalta sysättiin väkivalloin syrjään ja samaa settiä ovat olleet muutkin kähinät, esim. Ranskan vallankumouksessa joku yllytti kansaa sysäämään syrjään kansallismielisen eliittinsä. Tuorein esimerkki lienee arabikevät, pankkiirien alkuun lietsoma liike sekin. Mutta, Suomessa kaikki on helpompaa – Suomalaiset ihan itse vapaaehtoisesti äänestävät vuosi toisensa jälkeen valtaan omat teurastajansa ja alistuvat pankkityrannialle.

Poliitikkojen pitäisi palvella kansaa, mutta ne ovat täydellisesti pankkiirien palveluksessa. Pankki- ja rahajärjestelmä jonka Suomen kansa on välinpitämättömyyttään hyväksynyt käyttöönsä on ikäänkuin vankila jonka avaimet (rahanluontioikeus) on annettu psykopaateille. Suomen kansa on itse rakentanut tämän vankilan ympärillensä, joten on turha valittaa. Kansalla olisi myös valta purkaa tämä vankila ympäriltään, mutta siitä ohjaillaan huomio pois.

jews 14426e0afaa513534b6f045_1.jpg

Ohessa viimeisin saneltu käskytys. Näitä totellaan. Kiitos naivin kansan. Naivius ja mediauskollisuus on todettavissa esim. ohesta:

Iltalehti 17.11.2016 :

Tutkimus: Vain yli puolet eurooppalaisista luottaa mediaan – vankinta luotto on Suomessa

Yli puolet eurooppalaisista luottaa mediaan, kerrottiin torstaina julkaistussa EU-tutkimuksessa.

Vastaajista 53 prosenttia oli sitä mieltä, että kansallinen media antaa luotettavaa tietoa, kun taas 44 prosenttia ei mediaan luottanut. Vankinta luotto oli Suomessa, sillä suomalaista 88 prosenttia sanoi luottavansa mediaan.

Myös Ruotsissa ja Tanskassa luottamus oli korkealla tasolla, 77 prosentissa.

Etelä-Euroopassa sen sijaan ei mediaan uskota, sillä vain 26 prosenttia kreikkalaisista, 34 prosenttia ranskalaisista ja 38 prosenttia espanjalaisista sanoi pitävänsä mediaa luotettavana. Britanniassa 44 prosenttia luotti mediaan.

lähde: http://www.iltalehti.fi/uutiset/201611172200028937_uu.shtml

Suomalaiset ovat muutenkin helposti höynäytettävää kansaa; täällä ollaan huipputasolla rahapelien, viihteen, ja päihteiden käytössä. Ja murhaamisessa; Suomen kansa on murhannut aborteissa, laillisesti jo n. 700 000 lasta. Vuosittain murhataan n. 10 000 lasta. 

Suomalainen identiteetti on siis täynnä ahneutta, itsekeskeisyyttä, naiviutta, nilkkimäisyyttä ja omahyväisyyttä. Sitä on ns. Suomalainen kulttuuri. Siksi nuo edellämainitut asiat ovat Suomessa niin suuressa suosiossa, lisäksi tämä kansa elää tuon tutkimuksen mukaan median luomassa illuusiossa. 

 

dumb_dees-1.jpg

Täällä lisää tämän kansan ”sivistyneisyydestä”.

 

Rahanlainaajan valta


 

Demokratia ja lähes kaikki poliittinen mesominen täällä on turhaa. Sillä, kun valtion talouden sydänveri, eli sen raha- ja pankkijärjestelmä on ulkopuolisen ja täysin valtioiden hallinnosta irrallaan olevan yksityisen kartellin (BIS) hallussa, ei ole väliä nimitetäänkö sitä yhteiskuntaa kommunistiseksi, kapitalistiseksi, fasistiseksi, sosialistiseksi tai demokraattiseksi. Tässä ei kannata myöskään luulla, että jollain nimellisellä asialla, kuten valuutan nimellä, tai sen keskuspankin nimellä olisi jotain merkitystä. Edes EU -jäsenyydellä tai siitä eroamisella ei ole merkitystä. Esimerkiksi Suomi on ollut tämän velkajärjestelmän orja jo 1863 lähtien.

Ajatellaampa asiaa vaikkapa näin; Jos minä olisin maailman tyranni, eli BIS raha- ja pankkijärjestelmä -kartellin hallitsija, en välittäisi siitä mikä puolue, tai -ismi jossain maassa olisi vallassa, kunhan he vain käyttäisivät vaihdonvälineenään minun järjestelmäni rahaa ja velkaantuisivat vain minun järjestelmälleni, joko yksityisesti tai valtiollisesti, tai liittona keskenään, ihan miten vain. Ei paljoa kiinnostaisi mikä ideologia/puolue missäkin on vallassa, tai mikä uskonto tai aate.

Mutta, jos ne valtiot irtautuisivat tästä minun rahakartellista, kuten Saksa 1930 -luvulla tai Libya, niin hermostuisin. Kaikki tälläiseen irtautumiseen johtavat toimet kitkisin perinjuurin jo heti alkuunsa ja perustaisin tilalle vaikkapa valeoppositioliikkeitä tilanteen rauhoittamiseksi. Myös huomion vetäminen tästä asiasta pois (sirkushuveja kansalle) olisi tärkeää. Tarvittaessa vaikka päihdyttäisin kansan viinalla, huumeilla ja psyykenlääkkeillä, jottei se heräisi tähän asiaan.

Huh … onneksi minä en ole maailmantalouden tyranni :)

Huomattavaa on, että myös Islanti kuuluu edelleen tähän BIS -rahakartelliin. Todellakin, paras orja on sellainen, joka ei tiedä olevansa orja.

Tämä yksityinen rahanlainaaja ( BIS -rahakartelli) määrää joka ikisen vähääkään merkittävän asian yhteiskunnassamme, ja asettaa myös valtaan omat nukkehallitsijansa kuten presidentit, hallitukset ja ministerit. Vaalit, demokratia, politiikka ja puolueet ovat tässä systeemissä sille vain teatteria, eli kansan aktiiviisen osan sitomista erilaisiin turhiin näennäistoimintoihin – näin kansa luulee pystyvänsä ”vaikuttamaan” asioihinsa, vaikka se todellisuudessa vain rimpuilee velkahirressä. Kapinaliikkeet vesitetään soluttamalla.

Ettei kansa kokonaan riudu velkataakan alle – kansaa pidetään juuri ja juuri sen verran hengissä, että sitä voidaan ”lypsää” tämän velkarahajärjestelmän avulla. Kuitenkin nämä pankkiirit luovat lainansa tyhjästä, käytännössä ilmaiseksi, eivätkä lainaa mitään omaansa.

BIS (synt. 1930) on Rothschildien ja muiden juutalaisten velkarahadynastioiden luomus; hehän ovat hallinneet maailmaa saatuaan oman yksityisen velkarahapankkinsa maailman voimakkaimman valtion USA:n keskuspankiksi v. 1913 (FED; USA:n hallitus joutuu lainaamaan omat rahansa yksityisiltä pankkiireilta).

Lisää aiheesta :

The biggest mistake the American people

Kun he tuolloin saivat USA:n täydelliseen orjuuteensa (joka hallitsee velkaa, hallitsee kaikkea), he tulivat samalla käytännössä maailman herroiksi (loppu on vuoden 1913 jälkeen ollut vain maailmanvallan käytännön hiomista ja muotojen luomista). Aluksi BIS hoiti Saksan kulta-asiaa; Saksahan oli Versailles’ssa alistettu ja orjuutettu juuri Rothschildien johtamien juutalaisten toimesta (eri maiden edustajat olivat juutalaisia tai heidän käsikassaroitaan).

BIS sitten kehittyi mainittuna maailmanvallan muotoseikkojen kehittelynä keskuspankkien keskuspankiksi. Ne keskuspankit, jotka kuuluvat BIS:iin, ovat Rothschildien ja muiden juutalaisten rahadynastioiden hallinnassa tai omistuksessa, aivan sama kumpaa sanaa käytetään. Ne harvat keskuspankit, jotka olivat näiden kansainvälisten pankkiirien kontrollin ulkopuolella, ovat joutuneet (esim. Libya) tai joutumassa väkivalloin (sota) Rothschildien täydelliseen orjuuteen. Rothschildit edustavat koko heimoa. Esim. EKP on BIS:n jäsen eli täydellisesti Rothschildien pankki.

jacob-rothschild.png

Suomen Pankki on EKP:n haaraosasto (kuten EKP:n ja SP:n sivuilta käy ilmi) ja siten täydellisesti Rothschildien yksityinen pankki. EKP:ssa ei ole EU:lla tai sen jäsenmailla minkäänlaista sananvaltaa; se on täysin riippumaton yksityinen rothschildilainen pankki.

Koko systeemi on Rothschildien luomus, joten eihän näistä asioista pitäisi olla mitään epäselvyyttä.
Sisäpiiriläisenä asioita näkemässä ollut Carrol Quigley kirjoitti v. 1966 kirjassaan ”Tragedy and Hope” (s. 324):
Rahakapitalismilla oli toinen kauaskantoinen päämäärä, ei enempää eikä vähempää kuin luoda maailmaan yksityisissä käsissä oleva taloudellinen kontrollisysteemi, joka kykenee hallitsemaan jokaisen maan poliittista systeemiä ja koko maailman taloutta. Yhteistyössä toimivien maailman keskuspankkien oli määrä kontrolloida tätä systeemiä feodaalisella tavalla salaisilla sopimuksilla, joita solmittaisiin usein pidettävissä yksityisissä kokouksissa ja konferensseissa. Systeemin huippuna olisi Bank for International Settlements Baselissa Sveitsissä, yksityinen pankki, jonka omistavat ja jota kontrolloivat maailman keskuspankit, jotka itse ovat yksityisiä yrityksiä.

BIS säätelee varantovaatimus- ja korkohanoillaan suvereenisti keskuspankkejaan ja siten meitäkin. Kyseessä on orjuus. Maailmaa pyörittää ”pyhä” rikolliskolmikko Maailmanpankki, IMF ja BIS.
BIS on tekemisissä keskuspankkiensa kanssa (varantovaatimus- ja korkohanojensa lisäksi mm. myöntää pikalainoina ns. siltalainoja [bridge loans] eri maiden keskuspankeille ennen kuin varsinaiset Maailmanpankin tai IMF:n lainat saadaan ko. maiden hallituksille). BIS päättää valuuttojen devalvoinneista tai tukemisista ja pankkitoiminnan säännöistä. Se kykenee kaatamaan tai nostamaan kokonaisia talouksia.

Lue :

https://ebolakani.blogspot.fi/2010/02/se-joka-hallitsee-rahaa-hallitsee.html

Sen ydintehtävänä on palvella kansainvälisen (pääasiassa juutalaisen) yksityisen pankkijärjestelmän etuja jopa kansallisten talouksien tuhoutumisen uhalla (tarvittaessa se pakottaa kansat suurtyöttömyyteen ja kehityksen pysähtymiseen, etteivät pankkiirien edut vain kärsi). Se myös toi Eurooppaan euron ja EKP:n ja riisui kansalliset keskuspankit, esimerkiksi Suomen Pankin, kaikista kansallisista siteistä palvelemaan yksin kansainvälisiä pankkiireja. Se nauttii hallinnollista immuniteettia, ei maksa veroja, ei ole tilivelvollinen kenellekään, sillä on omat poliisivoimat ja se on lain yläpuolella ja täysin itsenäinen. Rahoituksensa se saa jäsenpankeiltaan. Tällaiseen asemaan siis järjestäytynyt rikollisuus maailmassa on kohonnut. Kansainvälinen pankkieliitti ehkä on tekemässä BIS:stä koko maailman keskuspankkia, jolloin kenties nykyiset keskuspankit lakkautetaan.

BIS sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Siksi Rothschildit eivät ole ulottaneet maailmansotia Sveitsiin. Koska BIS tarvitsee rikollisjärjestönä turvaa, Sveitsissä lähes kaikki 20-30 -vuotiaat miehet saavat miliisikoulutuksen ja aseenkäyttökoulutuksen. Kaikki he saavat pitää henkilökohtaista asetta kotonaan ja hankkia niihin omilla varoillaan ammuksia. Sveitsissä on asukasta kohdin kolmanneksi eniten aseita ihmisillä, kaiken kaikkiaan 1,2 – 3 miljoonaa asetta. Järjestelmän tarkoitus on suojella BIS:iä ja varmistaa nopea vastaisku aggressioon.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_politics_in_Switzerland

Rahajärjestelmämme takaa sen, että velan täytyy kasvaa riippumatta siitä, mitä ihmiset, liikemiehet tai hallitus tekevät tai jättävät tekemättä tai pitävätkö he budjettinsa tasapainossa tai eivät (Richard Walbaum: ”The Poverty Trap”).

Antakaa minun painaa ja kontrolloida kansakunnan rahaa ja minä en välitä, kuka sen lait kirjoittaa (pankkiiri Meyer Rotschild v. 1790).

Lue lisää :

Se joka hallitsee rahaa, hallitsee valtiota.

Kansainvälinen järjestelypankki – maailmantalouden tyranni

The biggest mistake the American people

Usury: Weapon of the International jewish Banking Cartel Families against the world
Money For People NOT Jewish Bankers
Secrets Of Jewish Money Control
Jew Money and our World Leaders
AFP’s Most Viewed Article: Rothschilds Want Iran’s Banks 
The New Babylon: Those Who Reign Supreme – PDF
*WHO CONTROLS AMERICA?

Suomeksi;

https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2014/05/25/kansallissosialistinen-saksa-oli-kauhistus-kansainvaliselle-pankkikartellille/

https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2013/07/20/fuller-toisen-maailmansodan-syyna-saksan-irrottautuminen-kultakannasta

https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/06/26/esimerkkeja-omaa-valuuttaa-velkarahan-sijaan-kayttaneista-yhteisoista-suomen-tila/


Jos amerikkalaiset koskaan sallivat pankkien kontrolloida heidän rahansa liikkeelle laskemista, ensin inflaation avulla (lainahanat avataan), sitten deflaation avulla (lainahanoja kiristetään), pankit ja korporaatiot, jotka kasvavat heidän ympärilleen, tulevat viemään ihmisiltä kaiken omaisuuden, niin että lopulta heidän lapsensa havaitsevat olevansa kodittomia mantereella, jonka heidän isänsä valtasivat. – – Uskon vilpittömästi, että pankkilaitokset, joilla on oikeus laskea liikkeelle rahaa, ovat vaarallisempia kuin armeijat” (USA:n presidentti Thomas Jefferson).

Oheinen dokumentti hieman erehtyy siitä rahoittiko kukaan Hitleriä, mutta pääasia tulee selväksi.

Ohessa ex-sotilas paljastaa koko roskan :

Onko Suomi koskaan ollut itsenäinen ?


Nappasin talteen hyvin mielenkiintoisen kommentin eräältä palstalta. lähde:

http://magneettimedia.com/mafian-ulkopoliittista-loanheittoa-ja-syyrian-karsimysten-tuottajat/#comment-37095

Ohessa tämä kommentti. Korostuksia lisätty omatoimisesti :

Ei Suomella ole KOSKAAN ollut minkäänlaista itsenäisyyttä, ei myöskään Neuvosto-Venäjällä, nykyisellä Saksalla tai USA:lla vuoden 1913 jälkeen (silloin USA:n keskuspankiksi tuli juutalaisten yksityinen pankki Fed ja USA:n hallitus joutui siitä lähtien lainaamaan omat rahansa juutalaisilta korkoa vastaan).

Viittaan tässä toissapäiväiseen kommenttiini (21.10. at 14.46) uutisartikkelissa ”IMF: maailma ei ole koskaan ollut yhtä velkaantunut kuin nyt!”:

TOISSAPÄIVÄINEN KOMMENTTI ALKAA

Vaikka Suomessa on turha puhua mitään totuutta mistään, muutama sana kuitenkin. Velkaantuminen johtuu velkarahajärjestelmästä itsestään. Velkarahajärjestelmä on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden (heimovetoinen) järjestelmä, joka on käytössä jo kaikkialla maailmassa. Siksi maailma velkaantuu koko ajan. ”Pitkään ja karuun lamaan” eivät joudu varautumaan vain ”tavalliset yrittäjät ja työntekijät” vaan kaikki (velkarahajärjestelmä sulkee sisäänsä kaikki). Julkisella ja yksityisellä velalla ei ole eroa, molemmat ovat velkaa järjestäytyneelle rikollisuudelle, joka ko. järjestelmän on luonut ja omistaa. Valtionvelat maksetaan kansalaisten verovaroista (tuloverotus), ja siksi yksityinen velka kasvaa (muuten raha eli velka loppuisi ja kukaan ei voisi elää). Velkarahajärjestelmä vie väkisin velkakierteeseen, orjuuteen ja tuhoon. Se on sota-ase. Ei siis pidä jaaritella. Maailmantaloutta eivät tuhoa päättäjät vaan velkarahajärjestelmä. Velkarahajärjestelmän koron vuoksi kansalaisten palkat eivät voi pysyä velkaantumisvauhdin tahdissa. Se, että ”pankkiirien lahjoma eliitti päätti pelastaa pankit veronmaksajien rahoilla”, on pientä, sillä koko velkaantuminen (velkarahajärjestelmä) maksetaan veronmaksajien rahoilla. ”Velkatyrannian aikakauteen” siirryttiin Suomessa jo v. 1863 (sitaatti vajaa kuukausi sitten julkaistusta tekstistä):

”Pankkiirien orjuuteen Suomen kansa joutui jo v. 1863 Suomen suurruhtinaskunta-aikana, kun J. V. Snellman, Fabian Langenskiöld (senaatin finanssitoimikunnan päällikkö; Snellman seurasi häntä kesällä 1863), pankkiirien yksityinen luottolaitos Suomen Hypoteekkiyhdistys ja (takaajana) itse Suomen Suurrruhtinaskunta, siis valtio, perustivat (keisarin luvalla) maahan itsenäisen rahan, jonka alkupääoma (3 miljoonaa Preussin taalaria eli n. 9 miljoonaa silloista markkaa; suuri summa silloin, noin 9% BKT:sta) otettiin lainaksi yksityiseltä Rothschildien (juutalaisia) pankkilaitokselta (johon yhteyksiä oli luonut Snellman Saksan-vuosinaan 1840-luvun alussa ja joita yhteyksiä hän piti koko ajan yllä). Tämä Suomen juutalaisorjuuteen sitova velkarahajärjestelmä otettiin käyttöön v. 1865. Markka (silloinen ”hopeamarkka”) alistettiin Suomen Pankille, ja Suomi tuli rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä. Rothschildien hopeamarkka julistettiin ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi Suomessa (näin Suomi sidottiin orjuuteen).

jacob-rothschild

”Jotta koko ajan kasvavat velanhoitokulut saataisiin orjuuttajille maksettua, Suomi keräsi tullituloja ja otti pian käyttöön myös erilaisia tuloveron esiasteita (esim. ”suostuntavero”; pysyvä tulo- ja omaisuusverolaki astui voimaan v. 1921). Vuosina 1860-1890 BKT kasvoi 2,2% vuodessa, ja valtionvelan suuruus oli tuona aikana luokkaa 9-15% BKT:sta, joten velan määrä kasvoi koko ajan (kuten velkarahajärjestelmässä väkisin käy). Pankkien ja muiden rahoituslaitosten luottovoluumi oli v. 1860 11 miljoonaa markkaa ja v. 1913 jo 1,6 miljardia markkaa (netistä kaivamieni tietojen mukaan). Suomen raha on siis vuodesta 1863 lähtien ollut osa juutalaista väkisin velkaannuttavaa, orjuuttavaa ja tuhoavaa velkarahajärjestelmää. Suomi on 153 vuotta ollut juutalaisten absoluuttinen orja.

rothschilds-infamous-let-me-issue-control-money-quote-end-the-fed Joka kontrolloi velkaa (”rahaa”), kontrolloi kaikkea (jopa ohi lakien). ”
Sitaatti on otettu seuraavasta jutusta (”Maahanmuutto on myrkkyä taloudelle”), sen toistokommenteista 26.9.2016 at 15.40, at 15.46, at 15.49 ja at 16.11 :

 

  1. V. Snellman ja muut sitaatissa mainitut tahot ovat Suomen suurimmat rikolliset sitoessaan Suomen kansan väkisin velkaannuttavaan, orjuuttavaan ja tuhoavaan rikollisten velkarahajärjestelmään. Suomi pärjäisi paremmin, jos lehmä pantaisiin johtamaan maata (väärät päätökset jäisivät – ja olisivat jääneet – tekemättä).

TOISSAPÄIVÄINEN KOMMENTTI LOPPUU

1800-luvulla itsenäisyyskiihkoiset suomalaiset siis rakensivat itsenäisyyttä sitomalla Suomen kansan velkaorjuuteen ja siten kaikkeen muuhunkin orjuuteen (joka kontrolloi velkaa eli rahaa, kontrolloi kaikkea; välineinä lainahanat, korkohanat, kriisit, lainaehdot, kiristäminen, pakottaminen, uhkailu, lahjonta jne.). 1863 Suomi toteutti itsenäisyyttä toteuttamalla täällä kaikenkattavan orjuuden. Sitä on jatkunut tähän päivään asti, koska Suomen kansa (Suomi on demokratia) on pitänyt voimassa juutalaista velkarahajärjestelmää, jossa raha tulee liikenteeseen vain lainana pankista, velkana siis (jonka pankki luo tyhjästä pelkkänä kirjanpitotoimena korkoa vastaan; korkoon ei kuitenkaan luoda erikseen rahaa, mikä aiheuttaa yhteiskuntaan jatkuvan lisävelkaantumisen pakon entisistä veloista selviämiseksi). Kun Suomi sitten saavutti ”itsenäisyyden” v. 1917, se ei saavuttanut mitään itsenäisyyttä, päinvastoin orjuus juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästä vain vahvistui, kun velallisiksi tulivat ”itsenäisyyden” sanelemina yksin suomalaiset veronmaksajat (tulovero) ilman ulkopuolista apua. Suomen itsenäisyys v. 1917 sinetöi Suomen kansan orjuuden. Siksi Suomelle myönnettiin ns. itsenäisyys. Venäjän asioista päästiin irti, mutta samalla jouduttiin entistä suurempaan (siis yksinomaisempaan) velkojien orjuuteen, kuten Venäjäkin juutalaisvallankumouksen myötä.

Lisätietona :

Venäjän lokakuun 1917  vallankumous oli kosto– ja valloitusretki venäläisiä ja Venäjää suojellutta tsaaria ja Venäjän aatelistoa vastaan.

xstalins-willing-executioners-jpg-pagespeed-ic-iutdrpnwrm  ”Venäjän vallanneet johtavat bolševikit eivät olleet venäläisiä. He vihasivat venäläisiä. He vihasivat kristittyjä. Heitä motivoi etninen viha. He kiduttivat ja teurastivat säälimättömästi miljoonia venäläisiä. Lokakuun vallankumous ei ollut ’venäläinen vallankumous’. Se oli vieraan kansan valloitusretki Venäjällä. Lähes kukaan ei ymmärrä tätä vieläkään, mikä todistaa, että kansainvälinen valtamedia on saman heimon käsissä.” – Nobel-palkittu kirjailija Aleksandr Solženitsyn.

On helppo päätellä, että Suomen ”itsenäisyys” on koko 99 vuoden ajan ollut kulissi, jolla asioita ymmärtämätöntä kansaa petetään. Kaikki tapahtumat Suomen itsenäisyyden aikana ovat olleet ulkoapäin ohjattuja, myös sotien tapahtumat ja lopputulokset. Koko 153 vuoden ajan (vuodesta 1863 lähtien) Suomen kansa on ollut lypsylehmä, jonka kaikki tuotos (työ) on valunut kansainvälisten juutalaisten pankkiirien taskuun. Muuta merkitystä tai vapautta Suomen kansalla ei ole missään vaiheessa ollut. Suomen kansa on ollut aina orjakansa, kaikkia oleellisia asioita myöten.

Suomea ei pelasta ”puolueettomuuspolitiikka” (kuten Juutinen väittää) vaan Jumala, jonka yhteyteen Jeesus Kristus (syntien anteeksiantamus) on tie. Jumalattoman kansan tie hukkuu. VL

25.10.2016 

Pieni täsmennys vuosilukuihin: Elokuussa 1863 saatiin Venäjältä lupa omaan hopeamarkkaan, jos ulkomailta saadaan laina markan sitomiseksi hopeaan eikä enää ruplaan (kuten oli ollut laita vuodesta 1860 lähtien). Laina Rothschildeiltä saatiin joulukuussa 1864. Lopullisesti Suomen oma hopeamarkka varmistui marraskuussa 1865 keisarin allekirjoituksella. Valtiontakuu (maksumiehiksi Suomen kansalaiset) lainalle saatiin v. 1864.

Tiedot löytyvät useasta paikasta internetistä, esim. Antti Kuusterän ja Juha Tarkan kirjoittamasta julkaisusta ”Suomen Pankki 200 vuotta”, nide I, s. 243-245:

http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/muut_julkaisut/pages/sp200_historiateos.aspx(löytyy latauslinkki).

 

Lainailu päättyy.

Wikipediasta :

Suomen lainoitus

Saksalainen Carl von Rothschild oli ”Suomen talouden tukijalka” kahdesti 1860-luvulla. Ensin hän lainasi Suomelle varoja markan arvon sitomiseksi jalometalleihin. Vuonna 1867 Suomen Pankki lähetti johtajansa Otto Reinhold Frenckellin lainaamaan Euroopasta rahaa Suomen katovuosien takia. Tarkoitus oli saada ostetuksi viljaa nälkää näkevälle kansalle. Lontoosta, Amsterdamista ja Bordeaux’sta lainaa ei herunut, koska takaisinmaksukykyyn ei luotettu. Frankfurtissa Frenckell sai Rothschildin suostumaan miljoonaluokan lainaan, jonka tämä antoi henkilökohtaisista varoistaan.[36] Carl von Rothschild oli henkilökohtaisesti mukana kaikissa Suomen ulkomaisissa lainoissa aina kuolemaansa vuonna 1886 asti[37].

Frenckell työskenteli 1860–1867 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtajana, ja oli ottanut joulukuussa 1864, ennen Suomen valtionlainaa, Hypoteekkiyhdistyksen ensimmäisen ulkomaisen lainan M. A. V. Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeestä, joka sijaitsi Frankfurt am Mainissa, kooltaan kolme miljoonaa Preussin taalaria.[38]

Oma kommenttini tähän on :

Aito Itsenäinen valtio ei lainaa pääomaa hopeamarkkojen arvon ”sitomiseen” jalometalleihin ulkomaiselta yksityiseltä raha-suvulta !

Itsenäisen valtion perustaja lainaa ulkomailta korkeintaan setelipainokoneen.

 

G2VhphG.jpg

bank-run__thomas_jefferson___joeforamerica__com-2.png

Pankkikriisin uskottavuus ?


 

Tässä on kommenttini Magneettimedia-lehden artikkeliin ”Goldman Sachs painostaa Italiaa pelastamaan rikollispankit ja pysymään EU:ssa

Ainoa kriisi mikä noilla pankeilla on – on uskottavuuskriisi.

Sillä vain idiootti saa sellaisen yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin, jolla on oikeus luoda rahaa tyhjästä.

Meille yritetään edelleen uskotella, että pankit lainaavat jostain muualta saamansa rahaa, ja ”nyt kassa on tyhjä!”, ”Tarvitaan äkkiä uutta pääomaa yhteiskuntien takaamana, jotta koko järjestelmä ei romahda.”, ”Nyt on kriisi”, ja niin edelleen. Täyttä soopaa !

Jopa jo EKP :n sivuilla ohessa myönnetään, että kyllä tämä heidän järjestäytyneen rikollisuuden tavoin toimivat  yksityisen BIS- rahakartellin hallinnassa olevat liikepankit todellakin luovat uutta pääomaa itse itsellensä, täysin tyhjästä. He harrastavat siis laillistetua rahanväärennöstä.
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.fi.html

Pankeilta ei siis ulos lainattava pääoma lopu, sillä pankkien kassa on tuon rahanluonnin ansiosta kuin pohjaton kaivo. Se on tyrehtymätön lähde. Oikea rahasampo.

Kuka siis enää uskoo, että pankit eivät enää osaakaan käyttää tätä tähän asti käyttämäänsä rahanluonti oikeuttaan, ja omaa rahakartelliaan omaksi hyväkseen ja luoda itse sitä ilmoittamaansa puuttuvaa pääomaa itselleen, kuten ovat tehneet tähänkin asti, ja lainata sitä rahaa sitten esimerkiksi toisilleen ? Näin niiden taseet tulisivat taas ”terveeksi” ja mitään ”pelastuspaketteja” ja ns. pääomitustarvetta yhteiskuntien taholta ei enää tarvittaisi.

Tässä ns. pankkikriisissä on kysymys siis vain uskottavuudesta. Tämä on täydellistä narripeliä. Viheliäistä teatteria.

Ei edes tarvita mitään talletussuojarahastoja.

Talletussuojarahaston ainoa tarkoitus on huijata ihmisiä luulemaan, että pankeissa on ”oikeaa” rahaa eikä vain bittejä tietokannoissa, jotka on ”korvattavissa” suoraan tietokoneen näppäimistöltä ilman minkäänlaista summa rajaa.

Kiristyskeino, eli ”vaara” yksityisissä liikepankeissa olevien yleisötalletusten tuhoutumisesta pitäisi eliminoida muilla keinoin. Esim. perustamalla kuntapankkeja tms. johon ihmiset voisivat siirtää talletuksensa turvaan. Pelkästään tälläisen mahdollisuuden olemassa olo, vesittää tämän yksityisen BIS- rahakartellin konkurssilla uhkailu kiristyskeinon. Kohtuullisen helppo ratkaisu pankkikriisiin on siis olemassa. Miksei sitä käytetä?

Silla noilla kaikenlaisilla pankkien kriisipuheilla ja ”asiantuntija” -lausunnoilla saadaan ihmiset vain luulemaan, että pankit toimivat ainoastaan rahan välittäjinä, ja että ne lainaavat vain jostain muualta saamansa rahaa, tai tallettajien rahaa, tai valtion luomaa rahaa. Mutta, ne ovat kartellissa keskenään ja luovat itse ulos lainaamansa pääoman tyhjästä ilmasta keräämättä sitä mistään. Pankeilla ei siis mitenkään voi olla aitoa pääomapulaa tai maksuongelmia esim. toisillensa. Asia kerrotaan mm. ohessa :

http://www.talouselama.fi/kirjat/pankit-tekevat-sita-mista-alkemistit-vain-haaveilivat-6547760

Ja ohessa :

http://www.hameensanomat.fi/kolumnit/257029-bank-england-tuli-ulos-kaapista

Kyseinen toiminta on Suomen kansan ja sen edustajien laillisesti hyväksymää, se on laillistettua rahanväärennystoimintaa, tämän yksityisen BIS -keskuspankkikartellin omistajien hyväksi.

Pitäisi ymmärtää sekin asia, että valtiolla ei ole enää edes omassa hallussaan olevia pankkitilejä maksuliikenteensä hoitamiseen tai talletustensa, tai yleisön talletusten varalle. Valtiomme rahaliikenne kulkee vain yksityisten liikepankkien (esim. Nordea) tilien kautta, ja suoraan minkään valtion viraston alaisuudessa olevalle tilille et voi maksaa esim. veroja tai sakkoja. Suomen valtio on täten tavallaan siis vain yksityinen yritys.

Jokainen päättäjä täällä tietää, että raha- ja pankkijärjestelmä on yhteiskunnan taloudellinen sydänveri. Se on kuin verenkiertojärjestelmä. Mutta, nyt se on yksityisissä käsissä olevan rikolliskartellin (eräänlainen mafia) hallinnassa, joka voi kiristää valtioita, esim. nyt ns. systeemikriisin nimissä, kuten nyt Italialle tehdään. On typerää, ettei näin yksinkertaiselle ja tärkeälle asialle kuin valtiomme rahaliikenne ja rahahuolto ole edes varajärjestelmää, joka olisi valtion hallussa.

Ellei päättäjä jostain syystä sittenkään tunne tämän nykyisen rahajärjestelmämme  luonnetta, hän on täysin sopimaton päättäjäksi ja voi aiheuttaa vain tuhoa. Hän on sopimaton minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan. Tämän tietämättömyyden ja demokratian antaman välinpitämättömyyden (vastuuta yhteiskuntamme päätöksistä ei ole henkilökohtaisesti oikein kenelläkään, paitsi kansalla itsellään ) tähden viholliset ja rikolliset ovat lähes rauhassa saaneet uitettua maamme raha- ja pankkijärjestelmäksi oman verenimentäjärjestelmänsä, joka tuhoaa suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansan automaattisesti. Miten ihmeessä maassa on päättäjät, jotka eivät tunne edes perusasioita yhteiskunnan toiminnasta?  

Vastaus : Päättäjämme ovat valikoituneet tehtaviinsa ihan taalta oman kansakuntamme keskuudesta, demokraattisen vaalisysteemimme mukaisesti.  Kansa saa nyt syödä siis oman vaelluksensa hedelmiä. Snl. 1:24-32. Lue lisää täältä ja täältä. Ei kansaa kiinnosta rahajärjestelmät. Kansa kyttää vain himojaan, viinaa, leipää, sukupuolielintään ja viihdettä. On väärin luulla, että kansa välittäisi mistään yhteiskunnallisista asioista sikäli kuin vastuuseen tulee. Kansa välittää vain sirkushuveista ja leivästä, ja kun niitä riittää, muusta ei ole väliä.

Kun kansa on kuvatunkaltainen, kansalle ei missään tapauksessa saisi antaa valtiovaltaa tai minkäänlaista yhteiskunnallista vastuuta. Kansa on täydellisen kyvytön, täysin pihalla, täysin vailla ymmärrystä yhteiskunnallisissa asioissa. Kansanvalta antaa valtioiden vihollisille ja  kv. järjestäytyneelle rikollisuudelle mahdollisuuden riehua valtiossamme täysin vapaasti. He voivat lahjoa päättäjät ja korruptoida kaiken aikalailla vapaasti. Ja jos tälle joukkiolle annetaan viela rahapolitiikkamme hallinta, niin valta on silloin täysin heidän käsissään ja olemme alistettuja vain heille. Orjia. Hyvinvointiyhteiskunnastamme jää jäljelle pelkät kulissit – kansan pitämiseksi siinä luulossa, että elaisimme jossain itsenäisessä valtiossa. On siis vitsi, että perustuslain 2§ säätää: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle.”

Sekin pitäisi jo tietää, että euro ei ole osa yhteiskuntaamme; se on yksityinen kansainvälinen rikoshanke. EU:n taustalla lymyilevät suuret pankkiirisuvut ( kts. Kalergi-suunnitelma, tästä sama suomeksi ) ovat kautta aikojen lainanneet rahaa valtioille ja täten alistaneet ne valtaansa. Sanotaan ”Kuka hallitsee valtion rahanpaino-oikeutta hallitsee valtiota.”
 Euro on käytännössä ulkomaanvaluutta ja siksi kaikki eurovaltiot joutuvat lainaamaan tarvitsemansa eurot kuten ulkomaanvelan. Euroja Suomen valtiolle lainaavat pankit ( googlaa Päämarkkinatakaajat ) ovat kaikki yksityisiä yhtiöitä – käytännössä liikepankkeja.
MUTTA !

Hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämiseen ei oikeasti tarvita ollenkaan ulkomaanvelkaa. Vaihdonvälineen – eli fiat rahan (fiat raha = rahan arvoa ei ole sidottu mihinkään standardiin) suvereeni valtio voi aina luoda itse.  Kestävyysvaje -potaska on tämän BIS  -rahanlainaajakartellin harjoittamaa riistopolitiikkaa ja pelkkää talousterrorismia.
http://ebolakani.blogspot.fi/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html

Aivan kuin suvereeni valtio ei voisi lainata rahaa itse itsellensä, jos ylipäätään pitää jotain niin keinotekoista asiaa kuin fiat -muotoinen raha jostain lainata ! Koska myöskään tämä ulkomailta lainaksi otettu raha ei ole yhtään ihmeellisempää kuin bittejä tietokannoissa.
http://ebolakani.blogspot.fi/2011/10/esitetaan-yksinkertainen-kysymys.html

nacc88yttocc88kuva-2016-03-21-kello-19-55-58.png

Yksi valtion virasto tai tilitoimisto voisi muutaman työtunnin aikana luoda muutamalla tietokoneen näppäimistön näppäilyllä esim. Suomen pankin tilille ja muutamien kuntapankkien tileille saman rahamäärän mitä nyt ulkomailta vuosittain lainaksi otetaan, hoitaa kirjanpidon ja jne. Bittimuotoisen fiat – rahan luomiseen tyhjästä ei tarvita kv. liikepankkeja, IMF:ää, BIS-rahakartellia ja luottoluokittajia.

Yksi puoluepolitiikasta irrallaan oleva valtion virasto, tai jopa keskikokoinen tilitoimisto voisi periaatteessa hoitaa koko valtiomme rahahuollon, toimien ikäänkuin mekaanisesti. Liikkeellä oleva rahamäärä, ja siitä johtuva inflaatio/deflaatio -sykli olisi täten jopa paremmin kontrollissa kuin nyt, koska kaikki luotu raha olisi tarkkaan kirjattu ylös, ja liika kierrossa olevaa raha olisi vedettävissä pois kierrosta esim. haittaveroilla tms.

Meitä huijataan hienoilla talousteorioilla ja ”talousasiantuntijoiden” puheilla luulemaan, että tämä fiat – raha on ikäänkuin jokin ehtyvä luonnonvara, mutta se ei sitä ole. Nykyinen fiat rahamme on täysin  keinotekoinen asia. Silti käytämme tätä rahaa, ikäänkuin olisimme kultakannassa. Lisäksi valtiot ovat vapaaehtoisesti luovuttaneet veronmaksuvälineeseensä liittyvät valtuudet pois. Valtio ei voi edes kirjoittaa itselleen shekkiä.

Rahaa luodaan siis uusien pankkilainojen yhteydessä, ja sitä poistuu kierrosta kun lainaa maksetaan pois. Pankit voivat luoda uutta rahaa lainan antoonsa eli velkaa tyhjästä nykyisin rajattomasti, rahan arvoa ei ole sidottu mihinkään (tätä on fiat raha). Uuden rahan luonti toki vaikuttaa jo liikkeellä olevan rahan ostovoimaan. Tämän seurauksia katselemme juuri parhaillaan. Hintakuplia on joka paikassa ja yleisön ostovoima heikkenee koko ajan ja tilanne vain pahenee.

Jos inflaatiosta puhutaan, niin kyllä yksityisten liikepankkien rahanluonti on jo nyt aiheuttanut tänne hirvittävän inflaation, esim. asumisen hintaan. Tietyissa asioissa rahan ostovoima on jo nyt niin pieni, etta se on jo suuri ns. kustannuskilpailukyvyttömyyden ja nykyisen taloustaantumaan syy. Rahan ostovoiman heikkouden takia palkkapyynnöt ovat täällä niin korkeita. Lisäksi kaikissa hinnoissa on mukana velanhoitokustannuksia. Iso osa veroistakin  menee velanhoitokuluihin. Mutta näistä asioistahan ei edes puhuta. Pitäisi alkaa puhumaan totuutta. Sehän tuntuu nykyisin olevan hyvin vastenmielistä niille, joilla on valta.

Kaikki taloudellinen valittelu raha- ja pankkijärjestelmämme ulkopuolella on asian ohi puhumista. Olisi tartuttava todelliseen syyhyn.

https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2013/08/04/yksityiset-liikepankit-luovat-myontamansa-lainat-tyhjasta-miksi-tasta-vaietaan/

Tiedoksi, rahajärjestelmämme on yksityinen kartelli, jottei kukaan muu kuin BIS -keskuspankki kartellin alainen yhtiö voi perustaa laitosta jossa on tili, jolle voi tallentaa euroja. Kuten sanoin,  Edes valtioilla ei ole käsittääkseni tilejä omissa laitoksissaan, vaan ne hoitavat rahaliikenteensä yksityisissä liikepankeissa (kuten Nordea) olevien tilien välityksellä.

BIS- kartelli määrittää rahavaltansa avulla valtioille lait, säädökset ja käytännöt, jotka liittyvät mm. pankki- ja rahajärjestelmään ja kontrolloi lähes kaikkien valtioiden keskuspankkeja, ja perusteli niitä lisää viim. vuosisatojen aikana, mm. Englantiin, Ranskaan, Yhdysvaltoihin (Fed), ja viimeksi Libyaan. Useiden valtioiden keskuspankit ovat siis BIS:n keskuspankkeja, eivät valtioiden omia. Ja BIS:llä ei käsittääkseni pahemmin ole kilpailijoita, eikä se niitä edes salli. Mm. Saksalle julistettiin talousaarto 1933, kun he irroittautuvat tästä järjestelmästä (BIS toimi silloin eri nimellä).

BIS kartelli on siis valloittanut jo rahamarkkinat itselleen valtioilta ja muilta kilpailijoilta eri keinoin keplottelemansa rahanluonti- ja koronkiskontaoikeuden turvin ja määrittää näin lähes kaikki asiat (jopa lait) asiakasvaltioissaan (joissa on siis vaihdonvälineenä ja ainoana verojen maksuvälineenä BIS:n hallinnoima raha).

Kun yksi kartelli on monopoliasemassa (määrittää toiminnalleen itselleen sopivat reunaehdot, valtioiden kautta), valtioiden on vaikeata enää vapauttaa tätä asiaa kilpailulle. Valtiot ovat menettäneet valtansa tehdä mitään muuta kuin ottaa oman pankki- ja rahajärjestelmänsä omaan haltuunsa. Sillä BIS:n valtaa voi horjuttaa vain joku toinen yhtä iso organisaatio, eivät yksittäiset valtiot (muutoin kuin ehkä joukolla, samaan aikaan eroamalla BIS:stä).

http://magneettimedia.com/kansainvalinen-jarjestelypankki-maailmantalouden-tyranni/

Ainoa todellinen kriisi tässä taitaa olla se, että totuus pankkijärjestelmämme petollisesta rakenteesta tulee yhä useamman tietoon. Siksi tämä valta on järjestellyt valheen puolustusmekanismikseen DDR -mäiset valvontatoimet ja vihapuhelait ja poliisivaltion. Ja ennen kaikkea idiotian vallan, eli demokratian. Demokratiallaan kansa valitsee johtajikseen kaltaisiaan: tietämättömiä, laiskoja, totuuteen pyrkimättömiä ja välinpitämättömiä. Tällaiset johtajat eivät kykene jakamaan kansalle oikeaa tietoa, koska heistä kaikki eivät ole itsekään perillä siitä. Maa elää petoksessa ja sokeudessa.

Kuulemma isoveli valvoo jo internet kirjoituksiakin. Ehkä siksi yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneiden huomio halutaan kohdistaa enemmän vain kohuihin, esim. falseflag terrorismiin, maahanmuuttoon, ja rasismiin ja sen vastustamiseen, tms., jos jostain yhteiskunnallisista asioista sattuu olemaan edes kiinnostunut.

Kaikesta puhutaan ja valitetaan, mutta ei tunnisteta, että nykyinen pankki ja rahajärjestelmämme on hirveä tuhoamisväline. Kaikkien taloudellisten ongelmiemme juurisyy.  Lisäksi meitä tuhotaan sillä tarkoituksellisesti. Päättäjämme Suomessa, EU:ssa ja EKP:ssä siirtävät osin tietoisesti ja osa hölmöyttään ja huolellisesti huomion pois itse velkaantumisen syystä, rahajärjestelmästä, puhumalla asian ytimen ohi vain yli varojen elämisestä ja huolettomasta velanotosta ja vaatimalla säästämistä ja leikkauksia.

Juuri näin meidät tietoisesti ja hyvin julkealla tavalla tuhotaan. Vain harva huomaa, että syyllinen on rahajärjestelmä itse, emme me ja meidän taloudenpitomme. Päättäjämme palvelevat tätä kansainvälistä yksityistä rikoshanketta, eivät kansaa. He tuhoavat meidät. He OVAT rikollisia.

Tämä yksityinen BIS raha- ja pankkijärjestelmä on päässyt yhteiskuntamme raha- ja pankkijärjestelmäksi kansan tietämättömyyden tähden. Se ei ole osa yhteiskuntaamme; se on yksityinen kansainvälinen rikoshanke. Sen taustalla lymyilevät suuret pankkiirisuvut ja se on kylmäveristä rikollisuutta.

 

Eurooppaa ravistelevan taloudellisen kriisin syy


Euroopan keskuspankkia on erikseen kielletty lainoittamasta viranomaisia tai julkista sektoria. Tämän lisäksi jokaisen EMU maan paikallisella keskuspankilla on täsmälleen sama kielto.

Tämä tarkoittaa sitä, että  euro ei ole valtionvaluutta. Yksikään 17 valtiosta, jotka käyttävät euroa, ei voi liikkeelle laskea euroja, vaan ovat kyseisen valuutan käyttäjiä. Valtion, joka on omaksunut euron, on lainattava valuuttansa. Niiden on maksettava mitä tahansa velkakirjamarkkinat vaativatkaan. Ja tämä on se syy, joka ajaa valtion kuin valtion hakemaan rahoitusta finanssimarkkinoilta.

Tästä syystä 65% EMU maista on taantumassa tai lamassa! Tästä syystä EU maista noin 50% on taantumassa tai lamassa.

Eurooppaa ravisteleva taloudellinen kriisi on täysin suunniteltu.

Rahan määritelmä:

Mikäli sillä pystyy maksamaan verot, sakot sekä pankista lainatun velan korot, se on rahaa.

Pankit lainaavat sekä luovat rahaa.

On Suomen lakien sekä todellisuuden vastaista väittää, ettei pankeilla ole rahaan monopolia.

Nykyisessä järjestelmässä pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Ne lainaavat tuotettaan kaikille sitä haluaville tai tarvitsevalle, mutta sillä ehdolla että se (lainattu tuote) palautetaan heille 100% takaisin plus korot, jota pidetään ”tuotteen hintana”. Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla tuotteella, jonka tuottamiseen niillä (pankeilla) on monopoli. Nykyisessä järjestelmässä ilman velkaa ei ole rahaa. Ja ilman rahaa ei ole verotuloja, työtä tai koko talouttakaan.

Ja tuo velkaan perustuva talous tässä on koko ongelman ydin.

Nykyinen rahamme on siis ns. FIAT-rahaa. FIAT tarkoittaa let it be done. Järkevässä systeemissä voisi esimerkiksi olla vain kansallisvaltion oma keskuspankki, joka voisi esimerkiksi ”ostaa” valtion velkakirjoja valtiolta ja keskuspankki siirtää velkakirjoissa mainitun summan valtion tilille. (kirjanpidollista kikkailua) Valtio voisi siis olla velkaa itselleen ja näin ollen on hölmöläisten hommaa rahoittaa valtion menoja ulkomaisella velalla, koska valtiolla voisi olla oma rahasampo käytössään.

Tällä hetkellä tämä rahasampo on kuitenkin annettu kansan hölmöyden tähden pois Suomen valtiolta, koska on suostuttu kaikessa välinpitämättömyydessämme erinäisiin EU-sopimuksiin. Nyt ainoa laillinen vaihdonvälineemme on yksityistä liikepankkirahaa, tämä on katastrofi !

(Esim. Maastrichtin sopimus kieltää jyrkästi keskuspankkeja rahoittamasta hallitusta.   
Maastrichtin sopimus astui Suomea sitovasti voimaan 1.11.1993. Valtion kassakriisi oli juuri 90-luvun laman ollessa juuri käynnissä ilmeinen, joten Maastrichtin sopimus velvoitteineen osui valtiontalouden kannalta hankalaan aikaan. Silti tähän mentiin.)

Valtion velka itselleen kaikessa järkevyydessään, olisi siis sama asia kuin se, että sinä vaihtaisit satalappusta oikeasta kädestäsi vasempaan. Se on silti sinulla koko ajan, eikä ole niin väliä onko vasen vai oikea kätesi satasen velkaa sille toiselle kädellesi. Pääpointtina on hyvä käsittää, että valtio ei toimi mitenkään samalla tavalla, kuin yksityinen talous. Valtio voi LUODA rahaa normaali olosuhteissa ja rahoittaa sillä esim. hoitsuja, opettajia, kaikkea mitä sattuu tarvitsemaan hyvinvointivaltion pyörittämiseen. Verotuksen tulisi säädellä rahan määrää taloudessa, jolloin jättihamstraajia ei pääsisi syntymään.

Kustannuskilpailukyky probleeman syy :

Asuntolainat ovat nopein, yksinkertaisin sekä tehokkain (mutta valitettavasti tuhoisin, kuten olemme jo huomanneet) tapa ”pumpata” talouteen massiivisia määriä rahaa. Tästä tavasta tuli koko taloutemme peruspilari sinä hetkenä kun liityimme EU:n (keskuspankkirahoitus kiellettiin). Tästä syystä jokaisessa EU maassa on jonkinasteinen asuntohintakupla. Asumisen hinta on syynä koviin palkkapyyntöihin Suomessa.

Käytännöllisesti katsoen kaikki varallisuuskuplat (asunto, osake jne.) ovat pankkien luotottamisen tulosta. Tämä on varsin hyvin tunnettu tosiasia (http://ebolakani.blogspot.fi/2012/02/valitettavasti-kanin-on-nyt-tuotettava.html).

Miksi pankit eivät todellisuudessa tarvitse pääomistusta ja tukipaketteja ?

Oheinen artikkeli kertoo syyn. Eli Pankit eivät lainaa asiakkaan tallettamia rahoja yhtään mihinkään:

(Ohessa tämä asia todetaan lakitekstein, vrt. lakitekstien muutos vuodesta 1993 –> 2014.)
Laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993)
1 § Soveltamisala

”Tämä laki koskee liiketoimintaa, jossa ammattimaisesti hankitaan talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä ja jossa näillä varoilla tarjotaan omaan lukuun luottoja ja muuta niihin verrattavaa rahoitusta joko suoraan tai samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen välityksellä.”

(Huomaa pieni muutos uudemmissa lakiteksteissä tässä alla:)

Laki luottolaitostoiminnasta (9.2.2007/121)
4 § Luottolaitostoiminta
”Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta.”

Ja vielä 2014:

Laki luottolaitostoiminnasta (8.8.2014/610 )

 

5 § Luottolaitostoiminta

Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta.
Pankit eivät ole tehneet ns. maturiteettitransformaatiota (eli muunna lyhytaikaisia talletuksia pitkäaikaisiksi lainoiksi) ainakaan viimeiseen ~20 vuoteen.

Itse asiassa asiakkaiden talletuksilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuinka paljon pankki voi lainoja myöntää. kts. linkki.

Näin ollen talletuksista maksettavalla korolla ei ole mitään tekemistä antolainauksen koron kanssa.

Tämän takia pankit eivät voi tehdä juurikaan luottotappioita, ne eivät lainaa juuri mitään omaansa, eivätkä kenenkään muunkaan rahaa, vaan tyhjästä bitteinä ”omaan lukuunsa”  luotua rahaa. Kyseinen toiminta on Suomen kansan ja sen edustajien laillisesti hyväksymää, se on laillistettua rahanväärennystoimintaa,  tämän yksityisen BIS keskuspankkikartellin omistajien hyväksi.
Ja tätä ”omaan lukuunsa” harjoitettavaa rahanväärennöstoimintaa yksinoikeudella hoitelevat pankit ovat vieläpä kartellissa keskenään. Tottakai. Niiden reservivaatimukset, vähimmäisvarantovaatimukset, ohjauskorot ja sen sellaiset ovat identtiset. Ne asetetaan direktiiveillä, laeilla sekä säännöillä (mm. keskuspankki).

Näin ollen pankin oman pääoman määrä määrittelee sen kuinka paljon lainoja se voi myöntää.

Lue: http://ebolakani.blogspot.fi/2012/11/miten-paljon-pankki-voi-lainoja-omaan.html

Tälläinen rahajärjestelmä ei ole osa yhteiskuntaamme; se on yksityinen kansainvälinen rikoshanke. EU:n ja BIS:n taustalla lymyilevät suuret pankkiirisuvut. Nykyinen rahajärjestelmä on kylmäveristä rikollisuutta.

 

Mitä ovat pankkien luottotappiot?

Kun annettu luotto sisältää oikeaa pankin rahaa vaikka 10% (loput luotu ”omaan luukun”  tyhjästä) ja asiakas pysty maksamaan vain lainaa takaisin koko summasta 20% niin paljonko on pankin luottotappio, jos lainalla on reaalivakuus, tai ei ole reaalivakuutta?

Käsittääkseni pankki ei ole kummassakaan tapauksessa kärsinyt senttiäkään luottotappioita. Pankki ei ole tässä tapauksessa lainannut todennäköisesti mitään omaansa, vaan vain luonut sen lainan pääoman tyhjästä ”omaan lukuunsa” laillisesti. Ts.  vain tienannut rutosti ”sijoitettuun  pääomaan” suhteutettuna, koska velallinen on lyhentänyt pankille osan, osa rahasta on tullut korkotuloina, ja pankin haltuun usein jää vielä vakuus (velan pantti) tästä maksamattomasta lainasta, jonka se voi myydä mihin hintaan haluaa. Joskus tämän pantin myymisestä saatavia tuloja ei ole edes käytetty alkuperäisen velallisen hyväksi. Eli tilitys velan, vakuuksien ja realisointien välille saattoi jäädä tekemättä, vaikka Rikoslain 28 luku 4§ ja 5§ edellyttää velkojalta ja keneltä tahansa taholta, joka saa TOISEN VAROJA haltuunsa, tekemään tilityksen.  Tämä lakipykälä on ollut lakikirjassa jo vuosisatoja, mutta sitä ei noudateta edes viranomaisten toimesta, näin kävi mm. 90-luvun lamassa.

Syy : ”Suomen pankit eivät täyttäneet vuonna 1989 EY-säädöstöön kirjoitettuja euro-kriteereitä, joten pankkien taseet oli laitettava euro- ja EY-kuntoon ryöstämällä pankkien laina-asiakkaiden ja takaajien omaisuudet.” -lähde:  http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi

Mitenköhän nykyisin? Käytetäänköhän kohta taas tätä ”taakanjakoa” pankkien pääomittamiseen? Pelimerkit tätä varten on aseteltu jo valmiiksi. kts. linkki.

 

Sitten ”loppukevennyksenä” :

Teksti lainattu osittain Kaninkolo -blogista: 28.11.2013

”Kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus

Helsingin Sanomat – Kestävyysvaje uhkaa Suomen luottoluokitusta


Suomessa ollaan melko yksimielisiä siitä, että julkisen talouden tulot ovat jäämässä pitkällä aikavälillä pienemmiksi kuin menot. Tämän vajeen laskeminen on kuitenkin vaikeaa, ja arviot kestävyysvajeen suuruudesta vaihtelevat.

Mistä kestävyysvaje johtuu?
Kestävyysvajeen keskeisenä syynä on pidetty väestön ikääntymistä. Kun yhä suurempi osa väestöstä on vanhuksia, muun muassa julkisten palveluiden tarve kasvaa. Tämä on omiaan kasvattamaan julkisia menoja.

1900-luvun alku oli myllerryksen aikaa. Syystä tai toisesta Suomessa ihmisiä kuoli kuin kärpäsiä ja syntyvyys laski kuin lehmän häntä Tilastokeskus – Syntyvyys aleni edelleen hieman:

Mutta mitään ”kestävyysvajetta” ei ollut olemassakaan.

Eikä ”kestävyysvajeesta” puhuttu silloinkaan kun Toisessa maailmansodassa Suomi menetti Neuvostoliitolle arviolta 10 % pinta-alasta, 12 % viljelyalasta, muutaman paperitehtaan sekä Uuraan (Vysotskin) sataman. Mitään sanomatta menetetyistä ihmishengistä (arvioilta 10% 15-64 vuotiaista, 2.6% koko väestöstä).

Mitä tapahtui? Mistä-tai-miten ”kestävyysvaje” syntyi?

Syy on mahdollista kiteyttää kahteen asiaan: demokratiaan sekä äärimmäisen pitkälle vietyyn tuotteiden ja palveluiden rahallistamiseen.

Näistä syistä johtuen vanhuuteen liittyvät menot ovat kasvaneet huomattavasti. Ne ovat nelinkertaistuneet vuodesta 1980 lähtien:

Mutta mitä ovat vanhuuteen liittyvät menot? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (PDF, sivu 5) osaa vastata tähän kysymykseen:

Toimeentuloturvana maksettavat etuudet kattavat vanhuus- ja varhennetut vanhuuseläkkeet, sukupolvenvaihdoseläkkeet, luopumistuet, -korvaukset ja -eläkkeet, osa-aikaeläkkeet sekä rintamalisät.

Tämä tarkoittaa sitä, että vanhuuteen liittyvät menot eivät pitäisi olla ongelma. Väitteelle löytyy kaksi perustetta.

Ensinnäkin osa vanhuuteen liittyvistä menoista pitäisi tulla rahastoista: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 05/2012 – Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011 (PDF)

Mutta kuten kuviosta käy ilmi, ei tämä asia ole aivan näin yksinkertainen.

Toiseksi, vuonna 2011 Suomen sosiaaliturvan menot olivat 56,7 miljardia euroa. Tilastokeskuksen mukaan samana vuonna Suomen valtion budjetti oli noin 50 miljardia euroa. Edellä mainitut luvut eivät ole mahdollisia muuten kuin siten että yksi ja sama euro vaihtaa omistajaa useammin kuin kerran. Toisin sanoen leijonanosa Suomen sosiaaliturvan (sekä valtion) menoista katetaan pelkästään sillä, kun yksi ja sama euro vaihtaa omistajaa useammin kuin kerran.

Mutta silti meillä on ongelma, jota kutsutaan ”kestävyysvajeeksi”. Julkisen talouden tulot ovat jäämässä pitkällä aikavälillä pienemmiksi kuin menot.

Miksi näin? Miten voi olla mahdollista, ettei tällaista ongelmaa ollut olemassakaan esimerkiksi Toisen maailmansodan aikana? Yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertainen vastaus: siksi, koska keskuspankki rahoitti valtion alijäämät (PDF). Mutta nyt – tänään – Suomi on EMU:n jäsen, jossa:

Klikkaa suuremmaksi.

Anteeksi, Kani toistaa tuon tummennetun alueen, koska se on (melkein) tärkein kohta ko. kuvassa:

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitus kielletään.

Tuo säädös on tämän ”kestävyysvajeen” aiheuttaja.

On siis aivan täysin turhaa ja ennen kaikkea valheellista selittää ”kestävyysvajetta” esimerkiksi väestön ikääntymisellä, julkisen menojen kasvulla tai työttömien laiskuudella. Tämä on täyttä valhetta. Mikään edellä mainituista ei ole ongelma!

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti…
Tämä kestävyysvaje on melkein yhtä ihana termi kuin Axis of Evil tai Terrorist.

Kakka alkaa hakkaamaan housuun heti, kun sen kuulee, tietää ettei se voi tarkoittaa mitään hyvää ja kaikki tekevät mitä tahansa, jotta kestävyysvajeesta ei tule todellisuutta. On se vain niin pelottavaa, että huh, hu…

Mitään kestävyysvajehössötyksiä ei olisi ilman EU:ta ja EU:kin on joutunut luomaan sen, koska ainakin jotkut siellä tietävät, että valtiot ovat riippuvaisia velkamarkkinoista ( laita googleen hakusanaksi : päämarkkinatakaajat), koska niillä ei ole omaa keskuspankkia. Oman keskuspankin toiminnan estämisen ja velkakirja markkinariippuvuuden (tätä on se luottoluokitus) takia meidän tulee laskea kestävyysvajetta ja suorittaa idioottimaisia toimia, jotta saamme parempia tuloksia, jonkun jännittävässä matemaattisessa kaavassa, joka ei kuitenkaan ota huomioon sitä, että laskemalla menoja valtio vähentää kansalaistensa ostovoimaa, joka johtaa siihen, että menoja pitää jälleen laskea… Pian meillä ei ole ketään hoitamassa niitä kestävyysvajevanhuksia, kun olemme säästäneet kaikki hoitajat työkkäriin.

Tietyt pienet piirit ovat huomanneet, että taloudellinen kurimus pakottaa valtiot myymään kaiken pilkkahintaan, eikä tämä kurimus ole ollenkaan huono asia heidän kannaltaan.  Sanonta kuuluukin ”osta silloin kun veri virtaa kaduilla”. Siksi on heidän kannaltaan ainoastaan hyvä, että valtiot kuristavat itsensä hengiltä.

Esimerkkejä omaa valuuttaa velkarahan sijaan käyttäneistä yhteisöistä / Suomen tila


Ohessa taas eräs internetistä talteen poimittu hyödyllinen artikkeli:

Löysin Vesa-Ilkka Laurion kommentin vuodelta 2013, jossa hän kertaa uudeman ajan historiasta tapauksia, joissa yhteisöt ovat luoneet oman valuutan esim. entisen rinnalle. Vesa Ilkka Laurio:

”Laitan tähän vielä netistä löytämiäni tietoja, jotka osoittavat, että ensimmäinen vaihtoehtosi on oikea. Jokin keskuselin painaa rahat (tai kupongit), ja ne tulevat liikenteeseen, kun niillä maksetaan joissakin sovituissa projekteissa yhteisölle suoritetut työt ja palvelut.

Paras esimerkki on luonnollisesti Hitlerin Saksa, joka otti Saksassa käyttöön oman rahan (irtautui kansainvälisistä pankkiireista). Valtion oma pankki painoi rahat, ja niillä maksettiin valtion projektien työt ja palvelut, ja niin raha tuli liikenteeseen. Raha ei siis tullut liikenteeseen velkana pankeista korollista lainaa ottamalla vaan terveesti palkkiona työstä, korottomasti siis. Nopeasti Saksa nousi suureen kukoistukseen ja hyvinvointiin, niin suureen, että liittoutuneet päättivät tuhota sen.

Vastaavalla periaatteella toimittiin Guernseyn saarella (Englannin kanaalissa) Napoleonin sotien jälkeen v. 1816-1836. Saarella oli suuri köyhyys, eikä lisälainanottoon ollut varaa. Verojakaan ei voitu nostaa. Niinpä saaren parlamentti sai ajatuksen painaa omaa rahaa saaren omiin projekteihin (saarella oli ymmärtääkseni autonomia ja oikeus painaa omaa rahaa, vaikka tätä oikeutta ei oltu käytetty aiemmin). Menestys oli niin suuri, että tähän rahan luontitapaan turvauduttiin toistuvasti sen jälkeen. Surkeista oloista ja työttömyydestä päästiin heti. Omalla rahalla saarelaiset rakensivat suuren kauppahallin, Elisabeth-oppikoulun ja muita kouluja, kunnon tiet, katuja, viemärijärjestelmän ja muita projekteja. Saaresta tuli vauras ja onnellinen. Omaa rahaa lunastettiin takaisin kauppahallin vuokrista ja tulleista saaduilla varoilla. Inflaatiota ei ollut, koska rahamäärä ja tavaroiden määrä pysyi tasapainossa jatkuvan tuotannon vuoksi. Rahaa myös otettiin verotuksella pois kierrosta, mutta kun tuotanto vaati lisää rahaa, sitä laskettiin liikkeelle lisää uusilla projekteilla palkanmaksun muodossa. Hallinto ei myöskään velkaantunut. Kansainväliset pankkiirit lopettivat tällaisen omatoimisuuden tuomalla aluksi saarelle kaksi pankkiaan levittämään velkarahaa ja pääsemällä lopullisesti voitolle v. 1936, jolloin oman velattoman rahan luonti lopetettiin.

Tunnettu esimerkki on myös itävaltalaisen Wörglin kunnan oma raha elokuusta 1932 syyskuuhun 1933. Tuolloin oli suuri lamakausi, työttömyysluvut olivat suuria (Wörglissä 30%), rahaa oli vähän ja teollisuustuotanto laski. Wörglin pormestarin aktiivisuuden ansiosta kunnassa alettiin ottaa käyttöön työsertifikaatteja (nimitystä ”raha” ei siis haluttu käyttää) virallisen rahan rinnalla. Tämä raha oli siis oikeaa rahaa, korvausta työstä (ei lainaa). Raha tuli liikenteeseen hallinnon työntekijöille maksetun palkan muodossa. Tämä Wörglin oma raha oli kuitenkin täysin sidottu viralliseen rahaan (oli vaihdettavissa viralliseen rahaan 98%:lla käyvästä arvosta). Käytössä ollut virallisen rahan määrä pidettiin pankissa kasvamassa korkoa (6%), ja omaa rahaa (työsertifikaatteja) luotiin vastaava määrä. Työsertifikaatti toimi niin, että sen arvo säädettiin laskevaksi 1% kuukaudessa (12% vuodessa), ja kunkin kuukauden lopussa sertifikaattiin tuli hankkia leima arvonalennusta vastaavalla summalla. Ellei leimaa hankittu, sertifikaatti lakkasi olemasta voimassa. Sertifikaateilla saattoi maksaa verot. Vuoden lopussa sertifikaatit täytyi vaihtaa uusiin.

Läheskään kaikkia työsertifikaatteja ei tarvinnut laskea liikkeelle, koska sertifikaatit liikkuivat huimaa vauhtia. Kukaan ei halunnut pitää käsissään kauaa sertifikaatteja, joiden arvo laski koko ajan. Niillä hankittiin nopeasti, mitä tarvittiin, ja veroja maksettiin innolla, jopa etukäteen! Sertifikaatit kiersivät yli kymmenen kertaa nopeammin kuin virallinen raha, ja talous lähti heti nousuun. Ihmiset kuluttivat innokkaasti, jolloin kaupat menestyivät ja samoin tuottajat. Hallinnon projekteja, joiden kautta sertifikaatit tulivat liikenteeseen, olivat tietyöt, siltatyöt, katujen valaistustyöt, viemärityöt, hyppyrimäki ja tehtaiden ja muiden rakennusten (esim. kunnantalon) rakentaminen ja korjaaminen. Työttömyys poistui. Varallisuus kasvoi. Hallinnon verokertymä kasvoi suuresti yleisen taloudellisen kasvun myötä. Myös kuusi lähikuntaa oli liittynyt tähän sertifikaattihankkeeseen, ja 170 muuta paikkakuntaa oli ilmaissut halukkuutensa tulla mukaan.

Sertifikaatit lopetettiin oikeuden päätöksellä syyskuussa 1933 laittomina, vaikka ne oli täysin sidottu viralliseen rahaan. Työttömyys, köyhyys ja nälkä palasivat.

Sitten on olemassa lukuisia erilaisia paikallisrahoja, jotka toimivat virallisen rahan ohessa. Malli on yleensä sellainen, että paikallisen rahan ja virallisen rahan arvot vastaavat toisiaan ja paikallista rahaa voi ostaa ”alennuksella”, esim. 95 dollarilla voi ostaa 100 dollaria paikallista rahaa. Yleensä jokin suljettu yhteisö luo tätä paikallista rahaa omaan suljettuun käyttöönsä. Sitä voi käyttää liikkeissä, jotka hyväksyvät sen. Tässä kaikki hyötyvät: ostaja saa paikallisen rahan alennuksella ja liikkeiden asiakasmäärät kasvavat. Verottajakin hyötyy, sillä paikallisen rahan muodossa saatu tulo on verotettavaa. Liikkeet voivat vaihtaa maksuina saamansa paikalliset rahat viralliseksi rahaksi siten, että 100 dollarista paikallista rahaa ne saavat 95 dollaria virallista rahaa. Kaiken kaikkiaan tällaisen paikallisen rahan tarkoituksena on kiihdyttää taloutta ja rahan kiertoa.

Lähteitä:

Guernsey:

http://www.sovereigntyparty.org.au/attachments/article/129/How%20Guernsey%20Beat%20the%20Bankers.pdf

http://www.alor.org/Library/The%20Guernsey%20Market%20House%20Scheme%20.htm

http://www.michaeljournal.org/guernsey.htm

http://goldnews.bullionvault.com/guersney_experiment_credit_creation_gold_standard_051920083

Wörgl:

http://www.saltandlight.eu/html/woergl.html

http://www.mindcontagion.org/money/hm1930.html

http://alt-money.tribe.net/thread/70e5eb29-853d-44ca-9faa-b789d1757037

http://mises.org/daily/6336/A-Free-Money-Miracle

http://www.mindcontagion.org/worgl/worgl3.html

Paikalliset rahat:

http://usatoday30.usatoday.com/money/economy/2009-04-05-scrip_N.htm?loc=interstitialskip

http://oolaah.com/?p=2713

http://www.berkshares.org/whatareberkshares.htm#faqs

Lainaus päättyy. Pohjois-Amerikan siirtokunnissakin oli omia talouskokeiluita ja emämaan ryhdyttyä vastatoimiin oli tämä yksi ärtymyksen syy ja uusi askel kohti Pohjois-Amerikan Vapaussotaa 1770-luvulla. Adolf Hitler:

”Kansainvälisen juutalaisen hitaasti, mutta varmasti kiristäessä
meitä kurkusta meidän ns. isän-maanystävämme nostavat suuren huudon sitä
miestä ja sellaista järjestelmää vastaan, jotka ovat rohjenneet ainakin yhdessä
tämän maailman kolkassa tempautua irti juutalaisuuden ja vapaamuurariuden
kouristuksesta ja asettaa tuon kansainväliset maailmanmyrkytyksen vastapainoksi
kansallisen vastarinnan.”

”Tuota juutalaisten taitavuutta, miten he osaavat kääntää yleisen huomion pois
itsestään ja kohdistaa sen muuanne, voi taas tälläkin hetkellä tarkastella.”

”Meidän Saksan talouselämämme
kansainvälistäminen, s.o. saksalaisen työvoiman ottaminen juutalaisen maailman-
rahavallan haltuun, voidaan täydellisesti toteuttaa ainoastaan poliittisesti
bolshevistisessa valtiossa.”

”Niin siis juuri juutalaiset ovat tällä hetkellä suuret Saksan lopulliseen tuhoamiseen
yllyttäjät. Missä ikinä koko maailmassa luemmekaan Saksaan kohdistettuja
hyökkäyksiä, aina juutalaiset ovat niiden tehtailijoina, aivan samoin kuin niin rauhan
kuin sodankin aikana juutalaiset pörssi- ja marxilaislehdet suunnitelmallisesta
lietsoivat vihaa Saksaa vastaan siihen saakka, kunnes valtio toisensa perästä luopui
puolueettomuudesta ja lyöden kansojen todelliset edut laimin astui maailman-
sotaliiton palvelukseen.”

”Juutalaisten huomattavimmat miehet uskovat jo näkevänsä heille testamenttina
annetun vaalilauseen, suuren kansojenriiston, täyttymyksen lähenevän.”

Saneltu Berliinissä, tänä huhtikuun 29. päivänä 1945, kello 04.00
Adolf Hitler”

”Sinänsä jo täytyi sen tosiasian, että tuskin oli olemassa yhtään ainoaa todella
merkitsevää kansallista sanomalehteä suunnattoman juutalaisen lehdistön
vastapainona, antaa aika lailla ajattelemisen aihetta.”

Hitler – Taisteluni

Tässä on paikallaan kerrata Vesa-Ilkka Laurion kommentti vuodelta 2013. Se käsitteli Suomen tilannetta. Vesa-Ilkka LAurio:

”Kun olemassaolon reunaehdot kaventuvat, alkaa paska vyöryä ja kaikki hukkuu paskaan.

Olemassaolon reunaehtoja kaventavat ja hävittävät kommunismi (= hanke rakentaa juutalainen maailmantyrannia) ja juutalainen rahajärjestelmä. Kommunismi tähtää kaiken ei-juutalaisen tuhoamiseen, jotta tilalle saadaan rakennettua juutalainen maailmanvaltio, juutalaisten herruus yli kaiken. No, Suomessa kaikki puolueet ovat sodan jälkeen olleet puhtaasti juutalaisia puolueita (juutalaiset määräävät). Tämä on luonnollista, koska maailman juutalaisuus voitti sodan (se kontrolloi rahajärjestelmällään niin Neuvostoliittoa kuin länsiliittoutuneita) ja voittajana se on Talmudin velvoittamana jatkanut sotaa saadakseen koko ei-juutalaisen maailman tuhottua. Se, että Suomessa on ollut monta juutalaiskommunistista puoluetta (siis kaikki Suomen puolueet ovat sellaisia), johtuu siitä, että niiden avulla kansa saadaan tappelemaan keskenään ja unohtamaan varsinaisen vihollisen. Jos kaikki Suomen puolueet ovat, nimestä riippumatta, olleet juutalaisia puolueita, niin silloin Suomessa ei ole sodan jälkeen ollut ei-juutalaisia puolueita. Ymmärränkin Pariisin rauhansopimuksen maininnan siitä, että fasistiset liikehdinnät ovat Suomessa kiellettyjä, tarkoittavan käytännössä sitä, että kaikki ei-juutalaiset liikehdinnät on Suomessa kielletty. Suomessa ei saa olla mitään suomalaista vaikuttamista.

Jos kaikki puolueet Suomessa ovat juutalaisia kommunistipuolueita, silloin Suomessa kaikki puolueet ajavat suomalaisen yhteiskunnan tuhoamista (juutalaisen maailmanvaltion tieltä). Silloin koko virallinen yhteiskunta on ollut Suomen aktiivinen tuhoaja koko sodanjälkeisen ajan. Muu ei ole sallittua. Tästä seuraa, että ns. aktiivinen kansanosa, Suomen koko yhteiskuntarakennelma, kaikki julkinen toiminta (kirkkoa myöten), julkinen järjestöelämä, virkamieskunta, armeija, oikeuslaitos jne. – sanalla sanoen: kansan ns. parhaimmisto – ovat olleet Suomen tuhoamisen asialla. Tästä taas seuraa, että kaikki suomalaisessa yhteiskuntarakennelmassa vaikuttajina olleet ovat olleet yksinomaan vihollisen asialla, maamme ehdotonta pohjasakkaa. He ovat ihmisiä, joiden ei missään nimessä tulisi olla missään päättävässä asemassa. Suomessa normaalit, rehelliset ihmiset eivät missään nimessä voi päästä mihinkään vaikuttavaan asemaan. On myös helppo ymmärtää, että vaaleissa ehdokasasettelun ovat suorittaneet koko sodanjälkeisen ajan juutalaiset (ehdokasasettelun suorittavat puolueet ja puolueet ovat juutalaispuolueita). Suomalaiset eivät ole vaaleissa kertaakaan asettaneet omia ehdokkaita. Ja kun suomalaiset käyvät äänestämässä, he joutuvat aina äänestämään juutalaisuutta, kommunismia, siis Suomen tuhoamista.

Nyt suomalainen yhteiskunta onkin tuhottu liki kokonaan. Näin käy väkisin, kun maassa on vain tuhoaminen (kommunismi, juutalaisuus) sallittua. Suomen kaikki yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmiset, Suomen puolueet, Suomen päättäjät, Suomen poliitikot, Suomen tiedotusvälineet (nekään eivät luonnollisesti saa olla ei-juutalaisia vaan juutalaisia), Suomen oikeuslaitos jne. ovat tuhonneet Suomen. Tämä taas tarkoittaa, että olemassaolon reunaehdot ovat Suomessa kaventuneet ja uhkaavat kadota kokonaan.

Tuo alussa mainittu toinen olemassaolon reunaehtoja kaventava tekijä on juutalainen raha- ja pankkijärjestelmämme, jossa jo raha itse on korollista velkaa juutalaispankkiireille (heidän käsissään on koko pankkijärjestelmä). Raha tulee siis liikenteeseen vain velkana, ottamalla pankeista lainaa. Koron vuoksi syntyy jatkuva lisälainaamisen pakko (kokonaisuutena katsoen), mikä johtaa väkisin velkakierteeseen, velkaorjuuteen ja lopulta tuhoutumiseen. Tämä on juutalaisten joukkotuhoase, jolla he tuhoavat koko maailman. Joka hallitsee velkaa (siis rahaa), hallitsee aivan kaikkea maailmassa. Selvää on, että yhä kasvava velkaisuus kaventaa olemassaolon reunaehtoja (rahaa jää normaaliin elämään yhä vähemmän). On hyvä myös pitää mielessä, että juutalaiset voivat koska tahansa lopettaa lainanannon ja nostaa korkoja, jolloin yhteiskunnasta loppuu raha pikavauhtia (velkojen lyhennykset ja korot täytyy maksaa mutta tilalle ei saada uutta rahaa lainaksi). Suomi voidaan tuhota muutamassa päivässä.

Koska siis suomalaiset itse kommunisteina ovat kaikella yhteiskunnallisella toiminnallaan tuhonneet kaiken täältä ja koska juutalainen rahajärjestelmä (jonka suomalaiset ovat tänne hyväksyneet) johtaa jatkuvaan rahanpuutteeseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla, olemassaolon reunaehdot ovat häviämässä. Suomalaiset tuhoavat sen perusrakennelman, jonka varassa he voisivat elää. Suomalaiset käyttävät rahana korollista velkaa, mikä nopeasti ja tehokkaasti tuhoaa kaikki elämisen edellytykset täällä.

Kun olemassaolon reunaehdot häviävät, alkaa todellinen paskatulva. Kaikki hukkuu paskaan. Suomalaiset näet lähtevät liikkeelle ja tuhoavat ja ryöstävät kaiken toisiltaan mitä erilaisimmin keinoin. Tässä suomalaiset ovat spesialisteja: kuola valuen murhataan, kidutetaan, huijataan, petetään, varastetaan, hakataan, potkitaan, revitään silmät päästä, nyljetään elävältä, uhkaillaan, riehutaan, perustetaan murhajengejä jne. Kaikki, mistä ei pidetä, tuhotaan. Kaikki hukkuu anarkiaan ja mitä erilaisimpaan paskavyöryyn. Ja hillitön ja estoton paskavyöry on jo alkanutkin siellä täällä. Kaikki mahdollinen ilkeys saa vallan. Juutalaiset voivat rahajärjestelmänsä laina- ja korkohanoilla säädellä suomalaista paskatulvaa, ja heillä totisesti on hauskaa.

On sinisilmäistä pitää suomalaista yhteiskuntaa vaikuttavana yhteiskuntana.”

Lainaus päättyy. Kommentti oli vastaus tällaiseen erään hlön kommenttiin:  Saksan tilanteesta voime käsittää todellakin jotain. Koko kansa rynnistää ”neoatseja” vastaan ja toimii täysin käskytettynä. Sama tulee toistumaan muuallakin. Saksassa varmasti suuri osa käsittää, kuinka suurille valheille kaikki on perustettu. Mutta juutalaisilla on jo niin suuri valta, että riittävän moni saksalainen on saatu alistumaan. Juutalaispäälliköt toteavaat julkisesti, että jos Saksa lopettaa maksamisen ja orjastelun, ”se on menettänyt oikeutensa olla olemassa”. Eli massamurhat alkavat jälleen ja pikaisesti. Maassahan on jo miljioonia ulkomaalaisia Mossadin ohjaamia muukalaisia, jotka tarvittaessa murhaavat saksalaisia kunkäsky käy. Tämä kaikki saa saksalaiset alistumaan ja vaikkapa osoittamaan mieltä syyttömiä ihmisiä vastaan ja nimittämään heitä murhaajiiksi ja ties miksi, jotta pääsisivät väärinajattelijoiden kimppuun.

Myös Suomessa kommunistiset massat tulevat uskottelemaan itselleen valheet tai ainakin toistamaan kaikenlaisia valheita ja vasemmistomössöä ja toimimaan halutulla tavalla ja olemaan piittaamatta mistään. Liian suuri mahtiasema pelottaa vastapuolella ja iso osa ei tajua mistään mitään. Aika pieni osa lopultakin suurimman osan isoa kuviota.

Vaarallisia ovat juuri rikolliset opportunistit, jotka tietävät palvelevansa valhetta ja rikollisuutta. He kokevat asemansa uhatuksi, jos joku vielä puhuu totta ja yrittää taistella rikollisia vastaan. He vihaavat totuudenpuhujia ja haluavat tuhota heidät, koska ovat valinneet valheen ja rikoksen polun. Silloin ajatuskin rehellisyydestä kiinni pitämisestä saa heidät raivoihinsa. Esim. juuri puolueväki eli puoluekoneiston ”mallikelpoiset” aktiiviset jäsenet ym. Muunlaiset eivät voi oikein enää avata suutaan menettämättä työpaikkaansa ym. Esim. taiteilijat pakotetaan vastaaviksi, jos he haluavat menestyä.

Silti on kova pala ajatella, että pitäisi vaieta. Ehkä se on liian myöhäistäkin, sillä juutalaiset ovat jo käskeneet aloittaa vihapuhujien vainot.”

Eräs hieno Kommentti Vesa-Ilkka Lauriolta v. 2013 käsitteli sosiaalidemkraatteja.  Hän totesi sosiaalidemokratian olevan kommunismia, siis juutalaisuutta, talmudjuutalaisuutta. Hän totesi, että sosiaalidemokratia pyrkii juutalaiseen maailmanvaltioon edustuksellista tietä (parlamenttien kautta), kommunismi suoraan vallankumouksen kautta. Molempien tarkoituksena on tuhota kansallisvaltiot (isänmaat) ja ihmisten identiteetit (+ tuhota suurin osa ihmiskuntaa), jotta valta saadaan juutalaisille.  Tässä ote kommentista: ”Sosiaalidemokratia (ja itse asiassa kaikki puolueet; käsitän ne kaikki sosiaalidemokraattisiksi, pelkiksi juutalaisten työkaluiksi, jotka kansa verovaroilla eli puoluetuella kustantaa) tuhoaa maan talouden sopivan alas, jotta kansaa voidaan lypsää sen kuolematta, ja kun sama kurjistaja lupaa olojen parantamista, suuri osa kansasta äänestää sitä. Tosin nyt on sama, ketä äänestää, sillä kaikki puolueet ovat juutalaisten toimistoja (olleet jo heti toisesta maailmansodasta lähtien). Sodan jälkeen joka ikinen asia täällä on ollut juutalaisessa kontrollissa, ja se, ettei tätä ei-juutalaista maata ja kansaa vielä ole tuhottu, johtuu siitä, että ensin maa ja kansa lypsetään tyhjiin (kaikki työ täällä on asiallisesti ottaen orjatyötä), ehkä osin myös siitä, että Suomi tuhotaan koko muun Euroopan kanssa yhtaikaa (siksi EU ja EKP). Surkeaahan tämä kaikki on, mutta sodan jälkeen missään Euroopassa ei ole pantu juutalaisia ja heidän apureitaan kuriin. On tosiaan ollut leipää ja sirkushuveja. Asioihin ei ole perehdytty. Ei ole otettu selvää (esim. rahajärjestelmästä ja ns. holokaustista). On ryypätty ja siinä sivussa jätetty kaikki retuperälle. Kaikista ”älykkäistä” tulee vihollisen innokkaita palvelijoita. Luonnolliselta eliitiltä (luonnostaan maan lujimmilta ja isänmaallisimmilta miehiltä, jotka on luotu johtamaan) tukitaan kaikki tiet ja haukutaan ”natseiksi” ja ”rikollisiksi”. Haukkujana oma kansa. Nykyisellään kansa on siis elinkyvytöntä. Ei tällainen maa ja kansa voi pitkään olla olemassa, ei ole mitään edellytyksiä.”

Tässä vielä yksi Vesa-Ilkka Laurion kommentti samasta aiheesta samalta ajalta:

”Joka hallitsee velkaa (jota rahamme on), se hallitsee kaikkea, aivan kaikkea. Tästä olen kirjoittanut vuosikausia, mutta se ei ole liikuttanut juuri ketään (toki muutama on noteerannut asian, mutta ”muutama” vastuullinen ei riitä). Raha- ja pankkijärjestelmämme ei ole osa yhteiskuntaamme; se on yksityinen (juutalainen) kansainvälinen rikoshanke, jossa raha on korollista velkaa (tulee liikenteeseen vain pankista lainaa ottamalla). Velkaantuminen syntyy väkisin, koska koko ajan pankeille on takaisin maksettavaa enemmän kuin rahaa on olemassakaan; siis liikenteessä on sen verran kuin on lainattu mutta takaisin on maksettava ko. lainasumma + korot (joihin ei luoda rahaa). Jonkun yhteiskunnassa on aina pakko ottaa lisälainaa entisistä lainoista selviämiseksi, ja näin yhteiskuntaan syntyy väkisin velkakierre, velkaorjuus ja orjuus (jossa olemme). USA:n juutalaiset valtasivat täydellisesti v. 1913 (syntyi FED, USA:n keskuspankki, joka on juutalainen yksityinen pankki). USA joutuu lainaamaan omat rahansa juutalaisilta (absoluuttinen orjuus). Koko maailma tosiaan vajoaa väkisin gulagiksi, koska juutalainen velkarahajärjestelmä, hirvittävä tuhoase, on käytössä koko maailmassa. Koko maailma on koko ajan hirvittävässä velassa juutalaisille, eikä maailman tuhoutumista voi mitenkään estää. Sen ovat kansat itse aiheuttaneet ottaessaan käyttöön juutalaisen massatuhoaseen, tuon heidän raha- ja pankkijärjestelmänsä. Kaikki maailman kansat ovat vastuuttomia idiotteja. Joutavatkin kitua juutalaisessa hirressä ja tuhoutua. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Suomi on esimerkki täydellisen vastuuttomasta ja luihusta kansasta, jollaisella ei ole mitään olemassaolon edellytyksiä. Kaikki toimet tässä maassa johtavat vain tuhoon (ei ole poikkeuksia).

Suomen kansa on luihussa stuporissa; tilassa, joka on seuraus täydellisestä ja pitkäaikaisesta vastuuttomuudesta (syvenee koko ajan). En voi enää puhua kenenkään kanssa, kun vastaan tulee sekavaa sontamongerrusta ja tyhjän tynnyrin kuminaa. Kaikki on kulminoitunut massaidiotiaksi, hyvin syväksi idiotiaksi, jossa esim. orjuutta, jossa olemme, pidetään vapautena ja elämän kaventumista enää aivopesunkatseluelämäksi, alapääelämäksi ja päänsekoittamiselämäksi pidetään tavoiteltavana elämänä, elämän täyttymyksenä. Merkillistä tällainen idiotia, joka tekee suomalaisista eläimiäkin alempia (aivopesuako lienee vai mitä).

Myöskään tiedotusvälineitä en voi enää seurata; kaikki on mielipuolista, psykoottista ja hysteeristä sekasontaa, jossa ei ole enää mitään oikeaa. Seuraan enää silloin tällöin joitakin urheilutapahtumia.”

Vaihtoehtoväen aivottomuus Venäjän suhteen, päivitetty


”Venäjän vallanneet johtavat bolševikit eivät olleet venäläisiä. He vihasivat venäläisiä. He vihasivat kristittyjä. Heitä motivoi etninen viha. He kiduttivat ja teurastivat säälimättömästi miljoonia venäläisiä. Lokakuun vallankumous ei ollut ’venäläinen vallankumous’. Se oli vieraan kansan valloitusretki Venäjällä. Lähes kukaan ei ymmärrä tätä vieläkään, mikä todistaa, että kansainvälinen valtamedia on saman heimon käsissä.”

Nobel-palkittu kirjailija Aleksandr Solženitsyn.

Olen aina ihmetellyt kritiikitöntä suhtautumista maailman suurvaltojen johtajiin. Okei, ei nykyisissä Suomenkaan päättäjissä kehumista ole, he näyttävät olevan pääosin kv. finanssieliitin (rahanlainaajasuvut) lakeijoita. Mutta silti. Kukaan ei puhu kv. rahanlainaajasukujen vallasta, vaan aina esillä on vain joku naruista vedettävä nukkepoliitikko, hallitus, tai oikeisto vs. vasemmisto välinen taistelu. Pitäisi olla itsestään selvää, että se joka luo valtiolle sen lainaman rahan, johtaa valtiota.

Tässä siis ihan esimerkkinä vähän pohdintaa eräästä Suomen vaihtoehtoihmisten ihailemasta tyypistä Vladimir Putinista.

Ja kun alla puhutaan juutalaisista, tarkoitetaan heidän laumasieluita rikollista käyttäytymistään. Tässä asiallinen kommentti aiheesta :

”Onhan juutalaisten joukossa myös normiyksilöitä, mutta miksi eivät irtisanoudu juutalaisuudesta? Kun koko tuon ”uskonnon” ja diasporan tarkoitus on maailman herruus, niin mitä siitä sitten voi sanoa? Lässyttää ”etteivät ne kaikki ole” jne. ? Jos minä saisin tietää, että kristinusko ajaa tuollaista niin eroaisin kiivaasti kirkosta ja kiroaisin kaiken. Mutta juutalaiset mielellään MAINOSTAVAT juutalaisuutta, ovat ylpeitä asiasta. Tämä on kummallista. Sitä pitäisi arvostella ja torua, eikä puolustella.”

Cliff Barnes: ”Venäjä velkaantuu tasaisesti aivan kuten kaikki muutkin, vaikka siellä velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei ole vielä niin korkea kuin vaikka Suomessa. Venäjällä raaka-aineiden vienti (öljy, kaasu, metallit) mahdollistavat talouskasvun eli uuden velanoton vaikka sekin on hiipumassa pikkuhiljaa. Nykyisessä systeemissähän talouskasvu tarkoittaa käytännössä velanottokykyä. Euroopassa ja Suomessa ei talous juuri kasva, koska täällä ei ole enää kykyä ottaa uutta velkaa vaikka korko on erittäin matala.

Hyvä pointti oli tuo, että Ukrainalle ei haluttu jättää ydinasetta, koska perinteisesti voimakkaan nationalistisena valtiona se olisi voinut oikeasti päätyä riippumattomaksi niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin. Amerikkalaiset saapuivat välittömästi purkamaan Ukrainan ydinaseita, eli tulivat tekemään aseistariisuntaa Venäjän puskurialueelle, ja kumma kyllä, Venäjällä ei ollut silloin mitään ongelmaa tämän asian suhteen, vaikka nyt on olevinaan hirveä hätä Krimin laivastotukikohdan kanssa.  (Minä : hmm… onkohan ydinaseita olemassa ? )

Venäjällä lähes kaikki tärkeä omaisuus on jo juutalaisessa omistuksessa ja tämä yksin osoittaa, että valtio on täysin juutalaisessa komennuksessa. Käytännössähän Venäjä on mafiavaltio, sillä hallinto on täysin korruptoitunut ja tottelee rahan valtaa. Mistään kansanvallasta on aivan turha puhua, kun on kyseessä Venäjä. Jos jossain Venäjän aluehallinnossa pääsee valtaan suoraselkäisiä ja ei-korruptoituneita johtajia, niin he eivät etene kovin pitkään urallaan sillä menestyminen vaati verkostoitumista ja tottelemista niiden suuntaan, jotka omistavat kaiken ja kaiken Venäjällä omistaa juutalainen oligarkkieliiiti.

Venäjän valtion mafiamaisesta luonteesta havainnoi hyvin se, että kaikki suuri business Venäjällä on lakien ja asetusten avulla monopolisoitu valtaapitävien haltuun. Esimerkiksi lääkkeiden vähittäismyynti on yksi tällainen ala, joka on täysin oligarkkiomisteinen monopoli. Virallisesti valtion johtavat viranomaiset eivät saa olla mukana busineksessä, mutta omistussuhteet linkittyvät heihin sukulaisten, ystävien ja tietysti synagogan kautta.

Venäjällä kaikki varallisuus on ryöstetty itseasiassa useampaan otteeseen juutalaiseliitin toimesta. Neuvostoliitossa oli tyypillistä, että juutalaiset olivat johtavissa asemissa tehtaissa ja muissa tuotantolaitoksissa. Tämä johtui siitä, että Neuvostoliitto oli vallankumouksesta alkaen juutalaisjohtoinen. Suhteet länsimaihin oli kielletty kylmän sodan aikana tavallisilta kansalaisilta, mutta tietyt juutalaiset tahot saivat erityisvapauksia ja siten onnistuivat salakuljettamaan länsituotteita Venäjälle ja myymään niitä pimeillä markkinoilla. Tämä pimeiden markkinoiden kauppa loi pohjan Venäjän modernille mafialle, joka nykyään hallitsee valtiota.

Monet juutalaiset olivat pimeän kaupankäynnin vuoksi varakkaampia, kuin tavalliset venäläiset Neuvostoliiton romahtaessa. Kun NL lakkasi olemasta niin, kansallinen varallisuus (tehtaat, luonnonvarat, kiinteistöt) yksityistettiin. Alunperin osuudet tuli jakaa tasaisesti kaikkien kansalaisten kesken, mutta näin ei kuitenkaan tietenkään tapahtunut. Kun NL:n rupla vaihdettiin Venäjän ruplaksi niin siirtymäaikaa annettiin tasan yksi vuorokausi. Juutalaiset olivat tähän tietysti varautuneet, koska he olivat koko siirtymäajan johtopaikalta säätäneet. Sen sijaan monet venäläiset eivät kyenneet liian lyhyessä ajassa vaihtamaan säästöjään ja lukemattomat menettivät hetkessä kaikki elinikäiset säästönsä. Näin tapahtui yksi historian suurimmista ryöstöistä. Varattomina ihmiset alkoivat myydä osuuksiaan, jotka valtio oli yksityistänyt. Nyt juutalaiseliitti kykeni ostamaan kaiken itselleen pilkkahintaan”

Siinä pääasiat, ja jos kiinnostusta riittää niin täällä lisää aiheesta:

https://malluaisentoinen.wordpress.com/2016/03/21/vanhaa-putin-kritiikkia-1/

Ohessa videolinkeissä on lisää Putin kritiikkiä englannin kielen taitoisille.

Putin ei ole mikään vastavoima kv. pankkivallalle, vaan hän nimenomaan edustaa tätä valtaa. Putin ihailee raiskaavaa puna-armeijaa (1945), ja inhoaa Saksan kanssa toisessa maailmansodassa liittoutuneita Baltteja (miksei siis myös Suomea?). Putin jatkaa vanhaa talmudistista neuvostotyranniaa, nitistää puna-armeijan ”hyvyyttä” arvostelevat kriitikot, ja kieltää holokaustin rehellisen tarkastelun nyky-Venäjällä (lähde:mm. videot alla ) + (Putin itse : Re-writing history of the Holocaust is immoral’  . Tuohon saa eng.txt. rattaasta.

Miksi osa Suomenkin ns. vaihtoehto-väestä silti ylistää Putinia ? Mukana ovat verkkomediat, Nwo-havaintoja -sivutot, joskus jopa Magneettimediaan ja MV-lehteen on ilmestynyt Putinia ylistäviä kirjoitelmia, jos oikein muistan ?

Vastavoimia ?

Mitä tulee esim. Venäjän rahaan ja sen keskuspankkiin (Central Bank of the Russian Federation), niin ne kuuluvat juutalaiseen Rothschild-vetoiseen yksityiseen keskuspankkien keskuspankkiin BIS:iin (Bank for international Settlements), joka säätää ja määrää kaiken:

Ohessa BIS:in jäsenluettelo

Venäjän keskuspankki on juutalainen pankki, ja Venäjän raha on juutalainen velkaraha. Samaan systeemiin kuuluvat myös mm. Euroopan keskuspankki, Islannin keskuspankki, Englannin pankki ja USA:n yksityinen juutalainen keskuspankki FED.

Kaikki tämän systeemin sisällä olevat viritelmät voivat olla vain juutalaisia viritelmiä, koska juutalaisilla on JO raha- ja pankkijärjestelmänsä kautta maailmanvalta (sen vastaiset viritelmät ovat mahdottomia). Ja esim. ”uusi IMF” tarkoittaa juuri velkarahaan sitovaa tuhoamista.

+

Myös muiden BRICS-maiden kuin Venäjän (Brasilian, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan) keskuspankit kuuluvat juutalaiseen yksityiseen keskuspankkien keskuspankkiin BIS:iin, kuten BIS-luettelosta käy ilmi. Ja joskus puhutaan USA:n valtaa vastaan toimimisesta valheellisesti ns. vastavoimana, mutta ei kuitenkaan puhuta BIS:iä vastaan toimimisesta, joka Venäjälle, Brasilialle, Intialle, Kiinalle ja Etelä-Afrikalle olisikin mahdotonta, koska niiden raha on jo juutalainen velkaraha ja ne roikkuvat jo juutalaisen velkarahan hirressä, toimintakyvyttöminä ja absoluuttisesti orjuutettuina. Siinäpä kaikki ns. vastakkainasettelusta, missä todellisuudessa sellaista voi olla, jos kaikki ovat samaa systeemiä ?

Juutalaisen velkarahajärjestelmän myötä Nato-maat ovat juutalaisten absoluuttisia orjia. Nato on siis puhtaasti juutalainen nyrkki. George Soros (alkuaan György Schwartz) on unkarilaissyntyinen juutalainen, jonka elämäntyönä on maailman (lue: ei-juutalaisten) tuhoaminen, välineenä mainittu velkarahajärjestelmä, velkahirsipuu. Velkarahajärjestelmän myötä Suomikin on juutalaisten absoluuttinen orja, jolle juutalaiset voivat tehdä aivan mitä haluavat ja koska vain – vaikka tuhota Suomen hetkessä lopettamalla lainanannon, vaatimalla pankkivelat maksettaviksi ja nostamalla korot ylös. Siksi Suomen päättäjät eivät voi eivätkä uskalla puhua sanan puolikastakaan orjuuttajiamme vastaan eivätkä missään nimessä paljastaa velkaraha-hirsipuumme luonnetta ja puhua sitä vastaan (yksikään poliitikko, yksikään puolue, ei vahingossakaan tee sitä – se olisi ko. poliitikon tai puolueen loppu). Rajuja alkavat olla Jumalan rangaistukset tälle julkisyntiselle ja Jumalan vihan sytyttäneelle kansalle. Syntien vuoksi tässä on nyt tuho edessä, kiitos kansan ja sen julkean, avoimen ja Jumalalle ilkeästi irvistelevän syntisyyden – perkeleen.”

Erään nimimerkin kommentti:

”Maailma olisi paratiisi ilman juutalaista koronkiskontaa!”

Kannattaa kuunnella tuolta  nonalignedmedia.com -sivuilta edes oheinen podcast, ei pitkä ja täyttä asiaa !

toinen myös