Atomipommiuskonto


”Nuclear weapons are psychological devices – not radiation devices. Stress can and will kill you long term.”

”Psychological fears also show up after radiation accidents. Reporting on the impact of the catastrophic 1986 Chernobyl nuclear disaster 20 years later, the World Health Organization found more psychological than physical fallout among the local population. “Persistent myths and misperceptions about the threat of radiation have resulted in ‘paralyzing fatalism’ among residents of affected areas.” – the report said.

Read more: http://fakeologist.com/blog/2017/11/30/psy-war/#ixzz5JAJXWBFz

Päivitetty 17.6.2018

Atomiteorian ja myöhemmin sen keskeisen elementin, eli neutronin kehitteli juutalainen tiedeyhteisö 1900-luvun alussa.  Teoria aineen atomimallista on toki vanhempaa perua. On väitetty, että idea atomipommista perustuu HG Wellsin 1914 julkaisemaan tieteisnovelliin : The World Set Free. Ohessa mielenkiintoinen artikkeli tästä aiheesta : https://www.bbc.com/news/magazine-33365776

Tästä tieteisfantasiasta tuo tiedeyhteisö sai ajatuksen atomipommista (tai idean tuohon novelliin). Myös massamurhaaja Winston Churchill innostui tästä tieteenalasta :

‘There is no question among scientists that this gigantic source of energy exists. What is lacking is the match to set the bonfire alight … The scientists are looking for this.’ Churchill on nuclear energy (1931)

ja hän yritti hankkia jopa rahoitusta ydinpommin kehitysprojektiin:

http://grahamfarmelo.com/churchills-bomb/

Ajatus neutronin sinkoamisen aiheuttamasta ketjureaktiosta tuli ”aivan sattumalta” juutalaisen Leo Szilárdin mieleen syksyllä 1933 hänen odotellessaan tuskaisena liikennevalojen vaihtumista  liikenneruuhkassa. Idea on epäilyttävä, sillä oikeastaan koko ydinteollisuusala mukaanlukien isotoopit ja monet muut atomitason ilmiöt perustuvat teoriaan neutronin olemassaolosta. Esim. ydinpolttoaine eli uraani-235 (235U) on uraanin isotooppi ! ja sen olemassaolo on riippuvainen siitä, että myös neutroni -niminen hiukkanen on olemassa. Eiko olekin mielenkiintoista ? Tätä neutroniteoriaa ei oltu edes ehditty oikeaksi todeta, kun jo Leo Szilárd kehitti ketjureaktioteoriansa neuronien käyttäytymisestä liikennevalojen tapaan! Idea neutronista kehiteltiin 1932 (James Chadwick) ja heti perään 1933 Szilárd kehitteli siihen tuon atomipommin toimintaan tarvittavan ketjureaktioteoriansa. Ikäänkuin tilauksesta? Onko neutronin olemassoloa tai käyttäytymistä kuitenkaan näytetty missään kongreettisesti toteen – vielä tänäkään päivänä ? Asia lienee edelleen auki ja tutkimus kesken jopa Euroopan hiukkastutkimuskeskuksessa Cernissä? Silti ydinpommeja pelätään, atomivoimalla rahastetaan ja niitä vastustetaan (kuten Arto Lautri). Tähän hyvin epäloogiseen atomiteoriaan en ole kuullut juuri kenenkään ainakaan Suomessa puuttuvan. Kaikki näköjään menee läpi. 

qqitf.jpg

Lisäksi, alla mielenkiintoinen selvitys atomipommin perustavanlaatuisesta teknisestä ongelmasta. Eli  itsekseen tapahtuvaa ja jatkuvaa rikastetun uraanin tai plutoniumin kriittisen massan räjähdystä on mahdotonta saada aikaiseksi. Koska uraaniatomin ytimien halkeamisten hallitsematon ketjureaktio sammuisi heti alkuunsa, sillä tämä aines leviäisi ympäriinsä sulaessaan ja menettäisi näin kriittisen massansa.  Tämä massa ei jatka itsekseen räjähtelemistä enää missään luomassaan ”ionisoidussa” ilmassa, kuten jotkut atomipommiteoreetikot valheellisesti väittävät. Sillä luonnontieteessä ja reaalielämässä asiat tapahtuvat tietyssä järjestyksessä, eli on aina olemassa jokin looginen tapahtumajärjestys, ja myös aika on otettava huomioon. Pienikin viive voi olla ratkaiseva. Myös tapahtumien keskinäinen järjestys on otettava huomioon. Jokin tietty asia ei voi tapahtua, jos sitä edellyttävä tapahtuma estyy. Tieteelläkin on siis rajansa. Ohessa esimerkki:

Essential critical mass would be destroyed

Heat is very much a limiting factor in the maintenance of a NUCLEAR chain reaction, because it would melt or vaporize the metal, and then it would no longer be a critical mass. People make the mistake of applying chemical thinking to nuclear phenomenon, and even professors of physics shamelessly do this ! An example is Prof Muller in the lecture UC BERKELEY PHYSICS NUKES. He says that at a certain point, the energy density becomes as great as dynamite, and at that point the critical mass blows apart.
It is VERY good for our purposes that he is saying that it blows apart with ONLY the force of dynamite, and he ADMITS that it is not good, because then it is an explosion only as great as dynamite ( and a small one at that, because it is only 132 pounds ). He claims that a SECONDARY fissioning would occur in mid air. But I say, this is IMPOSSIBLE, because it would no longer be a critical mass ! He contradicts himself, because early on in the lecture, he made such a big point that the critical mass was absolutely essential.

But I would go further. I am not sure it would even explode with the force of dynamite. Prof Muller did NOT explain WHY it would explode at all. A lot of gases would be released when dynamite explodes — that is what causes the explosion, but the only way the grapefruit sized portion of U 235, the critical mass, would explode, is if the energy were great enough to vaporize the metal. Fine, then. But the same problem arises. The critical mass would be scattered all over the place. VERY, VERY importantly, the energy required to vaporize the ENTIRE grapefruit of U 235 is about one ten thousand times LESS than the claimed energy release for the Hiroshima bomb. This is based on very well established measurements of the molar heat of vaporization for uranium.

the WATER DROP MODEL of nuclear fission helps to explain why nuclear bombs will not explode, because it points out the time delay between the absorption of the neutron, and the fissioning, and why this is the case — and what is more, not all of the U 235 nuclei that absorb a neutron will even fission. The general public was sold on the idea that the fissioning is instantaneous — and that notion supports the quick release of energy essential for an explosion. ”

lähde:
http://www.big-lies.org/NUKE-LIES/www.nukelies.com/forum/can-nuclear-bombs-ever-work-Leahy-1-of-2.html

Siksi ydinkärjet, atomipommit ja kaikenlainen pelottelu ydinsodalla ovat pelkkää propagandan ja pelon lietsontaa. Mielikuvien manipulointia siis. Toki tällä ”ydinpelotteella” saadaan pidettyä jonkinlaisia sotilaallisia ja poliittisia voimasuhteita yllä, niin kauan kuin tähän uskotaan. Siksi laitoin tähän otsikon atomipommiuskonto. 

On toki olemassa erilaisia joukkotuhoaseita, räjähteitä ja palopommeja,  mutta kriittisen massan räjähdystä niissä ei tapahdu.

Tässä alla video valheellisista ydinkokeista ja kokeellisista näytösluontoisista ”ydinpommin” räjäytystesteistä, jotka lienevät alusta asti todellakin pelkkää näytelmää, kun miettii ketkä näitten takana ovat. Noissa ”ydinkokeissa” on ehkä räjäytetty vain iso kasa dynamiittia tai jotain muuta räjähdysainetta, jolla iso sienipilvi on saatu aikaiseksi. Sienipilven saa kuulemma aikaiseksi myös tavallisella dynamiitilla. 

”Ydinräjähdyksiä” voidaan myös lavastaa elokuvastudioissa kts. linkki. Ohessa verrokkina tiettyjen alkalimetallien reagointia veden kanssa: https://youtu.be/cqeVEFFzz7E

Samaa näytelmää lienevät eri maissa tapahtuneet ”katastrofaaliset” ydinvoimalaonnettomuudet, joista ”tappavaa säteilyä” väitetään levinneen vähän joka puolelle maailmaa. Ydinsäteily (eli gamma-, alfa- ja betasäteily) vaatii kyseenalaisen neutronin olemassaolon. Auringosta saamme kuitenkin niskaamme kaikenlaista säteilyä hyvin laajalla taajuuskaistalla. Säteily on yksi elämän edellytys maapallolla. Siksi ydinsäteily on enemmänkin hysterian lietsontaa. Säteily on hiukkasten värähtelyä eetterissä kuten lämpö tai valo (fotonit). Ns. sähkömagneettisia aaltoja. Säteily ei tartu ja leviä kuten bakteerit. Säteilylle ei voi noin vain vaarallisesti ”altistua” jollet oleskele liian lähellä jotain voimakasta säteilylähdettä, esim. röntgen- tai solariumlamppu, mikroaaltouunin koneisto tai jokin antenni. Ihmiset tuntoaisti yleensä tunnistaa aika hyvin voimakkaat säteilylähteet. 

Kuten kuvasta näette – säteily tarvitsee AINA myös energialähteen. Siksi ”ydinsäteilyn” leviäminen ilmavirtausten kantamien hiukkasten mukana on hyvin triviaali asia. Mitä on esim. Radon -säteily ?  Myöskään pelkät ydinvoimaloiden polttoainesauvat eivät räjähtele mihinkään itsekseen, kuten Fukushimassa väitetään tapahtuneen. http://www.big-lies.org/NUKE-LIES/www.nukelies.com/forum/fukushima-radiation-levels-myths.html  Ehkä siellä katkesi vain jokin höyryputki tms. maanjäristyksen seurauksena ?

Ohessa atomivoimaloiden toimintaselostuksista löytämäni epäloogisuus käytettyjen polttoainasauvojen käsittelyssä :  

Neutrooneita hidastavalla väliaineella (eng. initiator tai moderator ) ei ole näköjään mitään merkitystä uraaniatomien halkeamiseen, koska tämän atomien halkeamisen ketjureaktio -teorian väitetään toimivan mm. atomipommissa, jossa ei kuitenkaan ole mitään hidastavaa väliainetta (esim. vettä) ”neutroneille” – vaikka neutronien liikkeiden nopeus on kuulemma oleellista ydinreaktion syntymiselle? http://www.radioactivity.eu.com/site/pages/Slow_Neutrons.htm Uraaniatomin halkeaminen tapahtuu kuulemma neutronin törmättyä  3-4% :ksi rikastetun uraanin isotoopin U-235- ytimeen sopivalla nopeudella (nopeutta pitää hidastaa n. 10000 osaan normaalista). Entä neutronin olemassa olo ylipäätään ? Onko asiaa kyseenalaistettu lainkaan ? Neutronin sinkoamisen hidastamistarvetta väliaineen avulla ei tiedetty vielä 40-luvulla.

Toinen neutronien liikettä hidastavan väliaineen tarpeen kumoava asia on tämä :

Atomien halkeilu tuntuu jatkuvan myös käytettyjen polttoainenippujen ollessa jäähtymässä vesialtaassa (ns. jälkilämpö), vaikka alkujaan vesi oli nimenomaan se elementti joka mahdollisti ketjureaktion hidastamalla neutroonit sopivaan nopeuteen sauvojen välissä (eng. initiator tai moderator ). Tässä on epäloogisuus, tai se mahdollisuus, että meille kerrotaan satuja? Ydinvoimalan reaktorin pitäisi periaatteessa sammua heti, kun polttoainesauvat nostetaan pois reaktorin painesäiliöstä (jossa ne siis keittävät  vettä) ja erotetaan erilleen toisistaan. Miksi ne kuitenkin pistetään takaisin vesialtaaseen toinen toisensa viereen ”jäähtymään” ? Eikö ilmavirta ja välimatka olisi parempi keino? Vesi vain aktivoi reaktiot uudelleen käyntiin.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ydinreaktori

Esim. Ohessa  oletettavasti uusia ydinvoimalan polttoainesauvoja kuljetetaan huolettomasti jopa rekan lavalla ? Entä jos auto kaatuu ojaan tms.? http://www.loviisansanomat.net/lue.php?id=6335&vo=51

Ydinteknologia metallien transmutaatioineen ja atomien halkeamisineen (ydinreaktioissa syntyy kuulemma myös uusia alkuaineita) muistuttaa täysin samaa alkemiaa mitä tietty heimo harrasti jo keskiajalla. Jo keskiajalla nämä velhot virittelivät valheitaan alkemian parissa, yrittivät tehdä mm. kultaa kemiallisesti. Nykyään harrastetaan modernia alkemiaa. Tunnustavat sen itsekin. Ohessa erään transuraanisten alkuaineiden isän Glenn T. Seaborgin teorioita käsittelevä kirja – Modern Alchemy: Selected Papers of Glenn T. Seaborg,  kuuluisan Berkeley -yliopiston kasvatti hänkin.
http://www.amazon.com/Modern-Alchemy-Selected-Scientific-Chemistry/dp/9810214405

Ydinräjähdys eli hallitsematon ketjureaktio uraaniatomien halkeamisessa perustuu aineen atomitasolle menevään teorianäkemykseen, jonka rauhanomainen sovellus on, että kaksi täysin paikallaan olevaa tarpeeksi puhtaaksi jalostettua metallikappaletta alkaa tuottaa itsekseen lämpöä, ilman ulkopuolista apua, kun ne pistetään tarpeeksi lähelle toisiaan ja niiden välissä on sopivaa hidasteainetta ”neutroneille”. Näiden kappaleiden atomitasolla tapahtuva fissio voi tapahtua myös ilman neutroneita hidastavaa väliainetta? Täten neutronien kimpoilua hidastavan väliaineen olemassaolo on siis ilmeisesti yhdentekevää, ja ketjureaktion tapahtumiselle ylipäätään ei ole juuri estettä, jos uraani on tarpeeksi rikkaaksi jalostettua ”U-235-isotooppia” ja sitä on ”kriittisen massan” (61kg) verran samassa paikassa? Atomipommeissa 1945 ei kuulemma ollut mitään hidastavaa väliainetta ”neutroneille”, vaikka neutronien liikkeiden nopeus on oleellista ketjureaktion syntymiselle. Näin vakaalla pohjalla ydinfysiikka siis on.

Atomipommi perustuu siis teoriaan, jossa nämä kaksi tarpeeksi puhdasta uraanijalostetta sisältävää kappaletta eli 30.5 kg U235 räjähtävät yhteen liitettynä (= 61 kg (235U)) paljon suuremmalla voimalla, mitä saman massainen kappale mitä tahansa muuta räjähdysainetta räjähtäisi. Eli energiaa muodostuu sekunnin tuhannesosissa huimasti lisää ikään kuin tyhjästä, kunhan vain nämä kaksi jaloa metallikappaletta joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa muodostaen 61 kiloisen ”kriittisen massan”.

Tornion terästehdas ei pysty vieläkään valmistamaan 100% puhdasta terästä, mutta tarpeeksi puhdasta uraani-isotooppia (80% U235 ) on pystytty nopeasti louhimaan ja jalostamaan jo 40-luvulla ? Tätä ainetta jalostettiin jopa muutamassa kuukaudessa toisen maailmansodan lopussa, lähes heti kun todettiin kokeellisesti (eli aivan naurettavasti vain uraania sisältäviä harkkoja isoon halkopinoon kokoamalla, googlaa Chicago Pile 1) tarvittavan kriittisen massan määrä. Kuulostaako uskottavalta ?

Milloin eksakti tiede pystyy osoittamaan tuon ”kriittisen massan” teorian asiallisesti  todeksi puolueettomien todistajien vahvistamana (ei noin kuten Chicago Pile 1) ? Mistä atomipommin valmistaja tietää, että metallikappaleet ovat varmasti tarpeeksi hyvin rikastettua ja puhdasta ainetta, jotta kriittinen massa muodostuu, ettei vain tule suutaria ? Ehkä eri maitten ydinohjelmat ovat täyttä teatteria ?

Hiroshima & Nagasaki ovat voineet olla Tokion ja Dresdenin kaltaisia palopommituksia? Pommitustuhojen jäljet vaikuttavat identtisiltä. Räjähdysalueillahan pörräsi kuvaajia ja sotilaita jo heti muutaman päivän perästä vaikka väitetään, että ydinlaskeuma saastuttaa ja tuhoaa kaiken elämän pitkänkin ajan päästä tapahtumasta. Myöskään kuvat Japanin muista pommituksista ja syöpätilastot eivät tue atomipommitarinaa: https://steemit.com/life/@sift666/atomic-bombs-are-a-complete-con-job-they-don-t-even-exist

Niin, ja Tšernobyliin on jo kauan voinut tehdä turistimatkoja ja alueelle on jo perustettu hotellikin. https://www.chernobyl-tour.com/overnight_in_the_chernobyl_hotel_en.html

Atomiteoria perustuu siis vahvasti neutronin olemassaoloon ja aineen atomimalli -näkemykseen (muitakin malleja on, mutta ne eivät ole suuren yleisön tiedossa). Mikään eksakti tieteellinen koe ei ole vielä pystynyt osoittamaan tätä kyseistä aineen rakennemallia todeksi. Ydinfysiikka on siis paljolti vain tieteen ylipappien paasaamaa liturgiaa yksi teoria toisensa perään ja uusien vain laboratorio-olosuhteissa (tarvitaan sopiva sentrifugi jms.) esiintyvien transuraanisten alkuaineiden ”löytämistä” ainakin sodan jälkeisen ajan, käymättä välillä lainkaan eksaktin tieteen puolella. 

Samassa Berkeleyn yliopisto -nimisessä sylttytehtaassa on kehitelty mm. iso osa ns. transuraanisista alkuaineista. Näitä ovat mm. neptunium, plutonium, amerikium, curium, berkelium, kalifornium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium ja lawrencium. http://www.wikiwand.com/fi/Transuraani

Noiden hatusta vedettyjen alkuaineiden olemassaoloa on vaikeata vahvistaa, koska niistä useimpia voi valmistaa VAIN ydinreaktoreissa. Kuitenkin näitä aineita mm. plutoniumia väitetään käytetyn menestyksekkäästi esim. ”avaruustutkimuksessa”  mm. Voyager luotaimissa oli plutonium ”ydinparistot” ja tietenkin tässä tieteen ylipapiston lempilapsessa atomipommissa käytetään plutoniumia. Mutta, Kuka pystyy todentamaan onko näitä aineita oikeasti olemassa ? Aika harva. Alkemia on muuten alkuaineen muuttumista toiseksi alkuaineeksi. Juurikin tätä ydinreaktoreissa kuulemma tapahtuu. Modernia alkemiaa.

Evoluutioteorian eräällä tutkimustyökalulla, eli hiiliajoitus-huuhaalla ja säteilyn toteamiseen tarkoitetulla geigermittarilla on muuten syntypaikkanaan tuo tasan sama tuttu sylttytehdas – eli tuo Berkeleyn yliopisto Kaliforniassa. Siinäpä vasta mielenkiintoinen yliopisto. 
http://hoaxbusterscall.blogspot.ca/2014/08/the-carbon-14-dating-game.html

 

Oklahoma 1995


Ohessa taas arkistoista löytynyt teksti. Kiitos alkuperäiselle kirjoittajalle :

Oklahoman pommit olivat hallituksen omia

Pommeja Alfred P. Murrah Buildingissa

Tunteja Oklahoma Cityn pommi-iskun jälkeen 19.4.1995 KFOR-TV raportoi, että kuvernööri Frank Keating kertoi Bill Clintonille: ”Juuri nyt he sanovat, että tämä on erittäin taidokkaan ryhmän työtä. Tämä on erittäin hienostunut väline. Sen on täytynyt tehdä räjähdysaineiden asiantuntija.” 168 ihmistä oli kuollut ja lukemattomat muut vammautuneet. Pian kaikki puheet pommeista rakennuksen siäsllä unohdettiin, vaikka niitä oli esitetty monissa uutisfilmeissä. Sen sijaan virallinen selitys oli, että kaksi amatööriä – Timothy McVeigh ja Terry Nichols – oletetusti käyttäen vain karkeasti valmistetun ammonimunitraatin ja paloöljyn seoksesta valmistetun ANFO-pommin avulla olivat attentaatin takana. Kun asiaan perehtyy, puheet lannoitepommista  rakennuksen edessä ovat niin typeriä, että jopa lasta olisi vaikea saada uskomaan viralliseen totuuteen iskusta. Selvästi kuitenkin sarja pommeja räjäytettiin rakennuksen sisällä ja ne aiheuttivat vauriot. Pommit oli asetettu rakennukseen ennen iskupäivää strategisiin pisteisiin. Hallituksen voimilla, mukaan luettuina FBI ja aiemmin mainittu ATF (Ks. Waco-kirjoitus), oli täydellinen ennakkotieto tästä iskusta. SIlti ne eivät tehneet mitään estääkseen sitä tai varoittaakseen ihmisiä. Pikemminkin tietenkin vaikuttaa siltä, että hallituksen väki oli pommien asettaja ja koko attentaatn ohjaaja.

Daniel J. Adomitas sanoo tulleensa klo 07:30 hyväntekeväisyysjärjestön kokouksesta Oklahoman Towerista. Tämä paikallinen lakimies jatkaa: ”Näin ison kuorma-auton perävaunun kanssa. Sen ovessa oli kyltti, jossa luki ”Bomb Disposal” tai ”Bomb Squad”. Renee Cooper kertoo nähneensä ”Pommiryhmän oikeustalon edessä. Siellä oli kuusi tai seitsemän miestä. Näky sai hänet voimaan huonosti.” Cooper sanoi myös lukeneensa miesten vaatteista sanat ”bomb squad” isoilla kirjaimilla. J.D. Reed, Oklahoma County Assessor’s Officen työntekijä näki myös pommiryhmän auton parkeeranneen Hudson Streetin pohjoispuolelle Oikeustalon eteen 19.4. ennen pommi-iskua. 30-vuotias Norma Joslin, Oklahoma Country Board of Electionsin työntekijä sanoi nähneensä myös saman auton samassa paikassa. Hän sanoi kertoneensa työtoverilleen epätavallisesta havainnostaan Monet ihmiset kertoivat pommiryhmästä oikeustalon lähellä ennen pommi-iskua ja siitä, kuinka epätavallista tällainen oli. Ryhmän on täytynyt olla paikalla erityisestä syystä. Vaikka FBI ensin yritti painostaa todistajia muuttamaan käsityksiään havainnoistaan, Sheriffin virasto myöhemmin myönsi, kuukausia kestäneen sheriffi J.D. Sharpin  tiukan kiistämisen jälkeen, että pomminpurkajaryhmän auto oli todellakin ollut Oklahoma Cityn kesustassa tuolloin jo aamulla (Evans-Pritchard). Jos pommiryhmiä on autoineen jonkun talon lähellä, johon pian kohdistuu itse isku, niin on selvää, että ryhmillä on ollut ennakkotieyto iskuista.

Yksikään ATF:n agentti ei saanut surmaansa iskuissa. Edye Smithin lapset saivat surmansa. CNN:n haastattelussa hän kysyi: ”Missä helvetissä oli ATF? Haluan tietää sen. Kaikki 15-17 heidän työntekijäänsä selvisivät ja heidän toimistonsa on 9. kerroksessa. He olivat iskun kohde ja missä he olivat? Oliko heitä varoitettu? Ajattelivatko he, että oli paha päivä mennä toimistoon? Minun lapseni eivät voineet tehdä sellaista valintaa. Kukaan muu rakennuksessa ei voinut. Ja me vain kysymme kysymyksiä. Emme syytöksiä (Minä: No luulisi kyllä tekevän, ei taida uskaltaa). Me vain haluamme tietää. Ja he kertovat meille: ”Pitäkää suunne kiinni. Älkää uhuko tästä.”” Todellakin, virallisesti McVeigh piti pääkohteenaan ATF:n väkeä, koska se oli tehnyt Wacon 1. iskun ja oli mukana myös piirityksessä 1993. Mutta taas murhattiin lapsia päiväkotikeskuksessa ja ATF:n väki oli muualla. Yksikään sen työntekijöistä ei ollut rakennuksessa tuona päivänä. ATF väitti myöhemmin agentti Alex McCauleyn selvinneen kuin ihmeen kaupalla. Tarina oli todellakin ihmeellinen, sillä sen mukaan agentti olisi pudonnut viisi kerrosta ja selvinnyt vahingoittumatta raunioiden keskellä. Tutkijat tyrmäsivät väitteet, sillä yksikään hissi ei ollut pudonnut. Kaikki olivat pikemminkin jumittuneet kiinni. Ja ne olivat tyhjiä. Niiden avaamiseen oli mennyt 12 tuntia. Hissifirman edustaja oli ottanut valokuvia tutkimuksessa, joka oli todennut kaikki kaapelit ehjiksi. Jos kaapeli ei ole katkennut, hissit eivät putoa. Nämä todisteet esitettiin ABC:n 20/20 -ohjelmassa. (Russ Kick: You have been lied to/2001) Yksi agentti paljasti kuitenkin myöhemmin kasvot peitettynä (ATF:n kostoa peläten), että hänelle oli kertonut agenttitoveri, että ”meitä oli neuvottu (by of our pagers mikä on pager?) olemaan tulematta töihin tuona päivänä.” (sama) ABC:n 20/20 oli myös löytänyt olennaista todistusaineistoa siitä, että FBI oli ohjeistanut paikallisia paloviranomaisia ennen iskua, että muutamia tyyppejä olisi tulossa kaupunkiin ja heidän tuli olla varuillaan.

Joukko ihmisiä ATF:stä, FBI:stä, pommiryhmästä ja hätäapuvoimista tiesi jotain dramaattista tulevan tapahtumaan. Em. ohjelmassa kerrottiin myös, että toimeenpaneva toimisto Oikeushallinnossa sai 24 tuntia ennen räjähdystä ilmoituksen, jonka mukaan Oklahoma City liittovaltion rakennus oli pommitettu. Minkäänlaisia tiedotuksia tai varoituksia ei kuitenkaan jaettu. Entä väitetty 4800 paunan ammoniumnitraatin ja polttoöljyn sekoitus? Aluksi FBI puhui 1200 paunasta. Pommi olisi räjäytetty talon edessä pysäköidystä autosta. Alan asiantuntijat toteavat, että jos nämä miehet olisivat yleensä saaneet tehtyä tällaisen pommin, se olisi kyennyt vain rikkomaan rakennuksen ikkunat. Tällaisen pommin rakentamiseen olisi mennyt aikaa viikkoja. Kuitenkin iskun tekijöiden väitettiin tehneen sen päivässä. Lisäksi olisi ollut haastavaa saada se räjähämään samaan aikaan. Tämä olisi vaatinut huippuosaamista. Iskun tekijöiden raportoidaan kuitenkin v. 1994 yrittäneen räjäyttää maitopulloon rakentamansa lantapommin ja tulos olisi ollut fiasko. Mutta pommi ei siis olisi kyennyt aikaansaamaan mitään vaurioita, vaikka miehet olisivat sellaisen pystyneet tekemään. Asiantuntijat ja tavallinen ihminenkin pystyy lisäksi havaitsemaan, että pahimmat vauriot olivat aivan muualla ja muutenkin epäsymmetrisiä, kun taas pelkkään paineaaltoon perustuva pommi aiheuttaisi vaurioita eniten räjähdyspaikassaan ja sitten koko ajan vähemmän.

Iskujen jälkeen olisi tietenkin ollut tärkeää, että pelastusryhmät olisivat päässeet noipeasti toimeen. Tuolloin pelastusryhmät kuitenkin pysäytettiin kaksi eri kertaa, jotta pommiryhmät olisivat voineet poistaa räjähtämättömät pommit! Toria Tolley CNN:ltä raportoi: ”On yhä vaara toisesta suuresta räjähdyksestä. Poliisi on havainnut kaksi muuta pommia rakennuksessa. Viranomaiset sanovat, että pommit on löydetty ja tehty vaarattomiksi. Pommiryhmän sanotaan olleen juuri tekemässä vaarattomaksi kolmatta.” Myöhemmin KWTW raprtoi: ”Kolmas räjähdyslaita, toinen pommi – emme tiedä, onko siellä kolme vai neljä – mutta ehkä toinen pommi on löydetty  rakennuksen sisältä. He ovat käskemässä kaikki takaisin uudelleen. Tämä olisi jo neljäs kerta, kun näin tapahtuu.” Thorn sanoo nähneensä tämän materiaalin omin silmin ja todistusaineisto on ratkaisevaa. Alkuperäiset uutisnauhat ovat paikalliselta OKC TV:ltä ja ne näyttävät pommiryhmien kantavan räjähtämättömiä pommeja ulos Murrah-rakennuksesta. OKC:n lainvalvontaviranomaiset sanoivat: ”Valtatiepartion lähetyslokit selkeästi osoittavat, että kaksi pommia löytyi Murrah-rakennuksesta räjähdyksen jälkeen. Seuraavat taltioinnit löytyvät: 10:29: ”Täällä on toinen pommi eteläsivulla rakennusta. Tarve poistaa niin kauas kuin mahdollista…evakuoikaa rakennuksen alue välittömästi. 10:37: OC Paloviranomaiset vahvistavat, että ovat löytäneet toisen laitteen rakennuksesta”.”
(OKBIC:Final Report/2001)

Ne eivät olleet ainoat lähteet useista pommeista rakennuksen sisällä. Department of Defence (DOD) Atlantic Command memoNorfolkista Virginiasta 20.4.1995 myös osoittaa kaksi muuta räjähdyspanosta löytyneen (sama).Todisteet pommeista ovat niin selvät, että sitä ei enää voi kiistää. Joe Harp on eläkkeellä oleva CIA-operatiivi, joka asuu nyt Texasissa. Hän kertoo seuraavaa. Pommituspäivänä hän oli Murrah-rakennuksessa n. klo 11:00 ja havaitsi Explosove Ordnance Disposalin osaston jäseniä palokunnasta poistamassa kahta räjähdettä ja luovuttavan Bomb disposal -yksikölle. Hän kuvaa räjähteitä sotilasmateriaalin oliivinvihreiksi ja kokoa viiden gallonan rummuiksi (drums?). Hän myös kertoo, että saapuessaan hän tiesi, että räjähteet , jotka olivat aiheuttaneet vauriot, eivät olleet ANFO-pommeja, koska hän saattoi haistaa rikin ilmassa ja se muistutti häntä kaasuperusteisesta ”Daisy Cutter”-pommeista, joita käytettiin, kun hän palveli Vietnamissa” (sama). Nämä pommit aiheuttivat vahingot ja räjähtämättömät aiheuttivat lisää uhreja, koska ne viivyttivät pelastustoimia. Räjähdyksen jälkeen tri Tom Coglione suoraan ilmoitti: ”Tällä hetkellä lääkintäjoukot eivät pääse auttamaan uhreja raunioissa, koska alueella on lisää pommeja”. Olen kuullut poliisiviranomaisilta, että vammautuneita päästään pelastamaan sitten, kun pomit on saatu poistettua (sama). Ensimmäisten uutisten aikana syytetty terroriviranomainen tri Randall Heather sanoi: ”Meillä oli tänään onnea, jos ajattelette mitään onnea tässä tragediassa. On itse asiassa suuri onnenpotku, että meillä on räjähtämättömiä pommeja. (sama)” Samoin noin klo 11:31 EST pommituspäivänä KFOR televisio lähetti seuraavan ilmoituksen:”FBI onvahvistanut, että liittovaltion rakennuksessa oli toinen pommi. Ei ole kerrottu, missä kerroksessa ja minkä tasoinen, mutta on olemassa todellakin uuden räjähdyksen vaara (sama). Voimme kiteyttää: ”Vaikka vain vähän tästä on esitetty valtamediassa, silminnäkijät ja muu todistusaineisto osoittavat, että räjähtämättömiä latauksia oli paikannettu ja tämä haittasi pelastustoimia, jotka olivat käynnissä (sama).

Manhattan Projektin tri Sam Cohen, joka vietti neljä vuosikymmentä atomiräjähteiden parissa, sanoi: ”Uskon räjähdyslatausten olleen rakennuksen sisällä tietyissä avainbetonirakenteissa ja niiden tehneen vauriot rakennukseen. Olisi luonnonlakien vastaista ja täysin mahdotonta, että vauriot olisivat aiheuttaneet lannoitteesta ja öljystä koostunut pommi rakennuksen edessä. Sellainen ei pystyisi tuomaan rakennust alas.”(OKBIC:Final Report/2001) Tällaista on testattukin Armament Directoraten testeissä Wright Laboratoriossa Eglin Air  Force tukikohdassa Floridassa. Simuloituja urbaaneja rakennuksia ei pystytty vaurioittamaan tällaisilla open-air pommeilla (Kellett/2006). Räjähteitä tarvitaan kantaviin rakenteisiin tuomaan alas kerrostaloja. ”Ilmavoimientesti vastasi olosuhteita, joissa Murrhah-rakennus tuhoutui.  . David Hoffmann lainasi em. 1997 testien raporttia ja toteaa: Täytyy tehdä johtopäätös, että Murrah-rakennuksen vauriot eivät johtuneet kuorma-auton pommista, vaan muista tekijöistä, kuten räjähdelatauksista kantavissa betonirakenteissa.” (sama9 Toinen herra, joka oli kuluttanut paljon aikaa vastaaviin tutkimuksiin, oli prikaatinkenraali Ben Partin, sotilasräjähteiden ja aseiden asiantuntija. Partin kommentoi tapauksen jälkeen: ”Kun näin räjähdyksen vaikutusten kuvat, välitön reaktioni oli, että vaikutukset olivat teknisesti mahdottomia ilman täydentäviä räjäytyksiä kantavissa rakenteissa.” (sama) ”Partinin yksityiskohtaisessa analyysissä esitettiin, että oli fyysisesti mahdotonta, että ANFO-pommi olisi aiheuttanut tuhoja teräsvahvisteisissa betonipilareissa kaukana autopommista” (sama). ”Asiantuntija Partin huomauttaa, että pilarit B-4 ja B-5 olivat pystyssä, vaikka ne olivat autopommin välittömässä läheisyydessä, kun taas pilari A-7, joka sijaitsi 60 jalkaa autopommista, on sortunut” (sama). Thornin kirjassa on luetelt myös muita asiantuntijoita, jotka ovat antaneet vastaavat lausunnot: Armeijan veteraani Gary McClenny kirjeessään 16.5.1995 FBI:lle. Räjäytysekspertti Sam Groning (Neljä kertaa suurempi ANFO-pommi ei kyennyt kaatamaan miestä 300 jaardin päässä räjäytyksestä. 1996 FEMA-tutkimus (4800 paunan ANFO-pommi ei olisi riittänyt aiheuttamaan 30 jalan kraatteria OKC:ssä. Vuodettu Pentagontutkimus raportoi, että ”Liittovaltion rakennuksen tuho viime huhtikuussa oli viiden erillisen pommin tulos”. USA:n hallituksen tekninen manuaali n:o 9-1910 sisältää seuraavan tiedon: ”ANFO ei ole voinut tuottaa aaltoa, joka olisi vaurioittanut kantavia rakenteita.” Tri Charles Mankin Oklahoman yliopiston geologian laitokselta on tehnyt havainnon, että ”hänen analyysissään seismografisesta datasta räjähdyksiä oli kaksi perustuen hänen analyysiinsä kahdesta lähteestä peräisin olleeseen dataan. Seismografit osoittavat kaksi erillistä ”piikkiä” karkeasti kymmenen sekunnin väliajoin” (sama).

Viimeksi esitetty seismografitodiste osoittaa, että autopommin perään on räjäytetty toinen lataus. ”Kuten on raportoitu laajasti CNN:n ja TV-asemien kautta ympäri maata, ehkä jopa neljä pommia oli löytynyt rakennuksen sisältä ja raunioista 19.4.1995” (sama). Miksi hallitus unohti nämä tiedot? Koska se oli varannut kaksi syntipukkia ja heidän varaansa kudotun tarinan tapahtumista. Hallinnon etukäteistieto tältä suunnalta oli myös valtava. Yksi prmäärilähteistä ensi käden tietoon oli ATF-informantti Carol Howe, joka ”oli soluttautunut Elohim Cityyn ja saanut tietää salaliitosta liittovaltion rakennusten pommittamisesta Oklahoman osavaltiossa. Juonittelua johtivat Andreas Strassmeir ja Dennis Mahon. Kaikki oli raportoitu USA:n hallitukselle jo kauan ennen pommi-iskua. (sama). Howen havainnot on verifioitavissa myöhemmin hallituksen dokumenteista. Ennakkotieto käy ilmi 21.4. päivätystä FBI-memosta (sama). Hallinnossa ja mediassa jotkut saivat tietää tästä eivätkä kaikki halunneet vaieta. Eläkkeellä ollut eversti Roger Charles sai potkut ABC-Newsistä, koska oli protestoinut ääneen. Hänelle perusteltiin eroa seuraavasti: ”Tämä tarina kaataisi hallituksen” (sama).

Howe informoi kaksi päivää Oklahoman iskun jälkeen FBI:tä Strassmeirin suunnitelmista ja toimsta ennen iskua. Hän puuhasi salamurhia ja lisää iskuja. Silti FBI ei nähnyt tarvetta kuulustela Strassmeiriä. Starssmeir oli itse hallituksen agentti ja Elohim Cityssä oli lukuisia muita eri tahojen informantteja ja agentteja. Strassmeir suunnitteli OKC:n iskun, ei McVeigh.Hän oli patsy, kuten Harvey Lee Oswald. Kuten Oswald, McVeigh tapaili myös hallituksen viranomaisia. Tutkija David Hall: ”Yöllä ennen pommitusta usea silminnäkijä näki McVeighin tapaavan ATF-agentti Alex McCauleyn ja kaksi muuta Lähi-idästä peräisin ollutta miestä Oklahoma Cityn McDonaldsissa n. klo 21.30 (sama). Kyllä, sama McCauley, jonka väitettiin pudonneen viisi kerrosta ja sitten murtautuneen ulos hissistä ilman, että tästä oli jäänyt mitään jälkiä. 1994 liittovaltion agentti oli paljastanut, että hallitus oli levittänyt sanaa, että Strassmeir oli luokiteltu ”hands off”-henkilöksi. Keskustelussa The John Doe Timesin julkaisijan Mike Vanderboeghin kanssa agentti sanoi: ”Me olemme menneet niin pitkälle kuin voimme tämän kanssa; meitä on käsketty peräytymään. Ehkä te pojat voite tehdä jotain.” Sitten agentti sanoi Vanderboeghille, että Strassmeir on ollut hallituksen sponsoroima konna Oklahoman pommituksessa. (sama)”

Elohim City connection

Kuten tulemme huomaamaan, hallitus salasi Strassmeirin ja Mahonin osuuden iskuun. Vain McVeigh ja Terry Nichols saivat syyt päälleen. Kuitenkin on laajasti tiedossa, että Strassmeir organisoi ja ideoi iskun. Andreas Strassmeir oli saksalainen, joka oli siirtynyt Yhdysvaltoihin v. 1991. Hän pätyi lopulta Elohim Cityn turvallisuusvastaavaksi. Strassmeirin isä oli tärkeä vaikuttaja Saksojen yhdistymisessä ja Kohlin tärkeä alainen. Strassmeir oli 7 vuotta Bundeswehrissä Panssarikrenatööreissä, joka on uudessa Saksassa tiedustelujoukkojen eliittiyksikkö. Strassmeirin ala oli disinformaatio. Kuitenkin Strassmeiriä väitetään usein kiihkeäksi neonatsiksi, jos hänestä yleensä halutaan puhua ollenkaan. Tiedustelueliitti ei yleensä ota palvelukseensa mistä, joka voisi muuttua neonatsiksi. Lisäksi neonatsismiin nähden erikoista oli se, että Strassmeir puhui sujuvasti hepreaaa. London Times raportoi myös, että Strassmeirillä oli juutalainen tyttöystävä, joka palveli Israelin armeijassa. Strassmeirin saapumisen jälkeen Strassmeir oli Immigration and Naturalization Servicen tietokoneella merkittynä statuksella ”AO”. Muutamaa vuotta myöhemmin merkintä poistettiin. Monille tutkijoille on ollut ylivoimaista saada selville, mitä merkintä oli tarkoittanut.

Strassmeirin sijoittamisen Amerikassa hoiti Kirk Lyons, joka on paljastettu ajat sitten peitetyötä tehneeksi agentiksi. Hän oli kai Strassmeirin yhdysmies tai jonkinlainen ”handler”. Lyons sijoitti Strassmeirin Elohim Cityyn ja esitteli hänet siellä. Lyonsin lakifirma sai puhelun Timothy McVeighiltä 18.4.1995. Puhelu kesti 15 minuuttia. 1991 Strassmeir lähestyi myös Civil War reenactment -väkeä. Tämä on vahvasti eri CIA:n ryhmien soluttama vahvasti ja sitä on käytetty peitteenä CIA:n asesalakuljetuksissa. Strassmeir ystävystyi entisten armeijan upseerien ja CIA-veteraanien kanssa. Eräs heistä oli Vincent Petruskie, joka oli erikoisagentti Ilmavoimien Erikoistutkimusten yksikössä (OSI, mutta ilmeisesti eri asia kuin natsien metsästykseen erikoistunut oikeusministeriön OSI, huom.) 1954-75 ja joka myös tunsi Strassmeirin isän Berliinissä. Petruskie oli tiedustelu-upseeri, joka oli palvellut Vietnamissa ja Washingtonissa vastavakoilun parissa. Hänet oli uudelleenaktivoitu v. 1991 sodan yhteydessä uusiin erikoistehtäviin. Petruskie oli siis yhdistetty syviin tiedustelulähteisiin vuosikymmeniä ja verkostoitunut ex-sotilaisiin sekä entisiin ja nykyisiin CIA:n miehiin, jotka olivat mukana asekaupassa, palkkasotilastehtävissä, vastavakoilussa, huumekaupassa, kiristyksessä ja asolutuksessa sekä rahanpesussa. Nämä olivat mustien operaatioiden miehiä ja Petruskie teki uransa toimien näiden kanssa eri operaatioissa. Kun Strassmeir saapui Amerikkaan, Vincent Petruskie avasi hänelle oven Virginiassa (Petruskie Associates Manassasissa). Petruskie yritti saada töitä Strassmeirille Huumeiden vastaisessa virasossa, Rahaministeriössä ja Oikeusministeriössä.

Kun Strassmeir jäi kiinni ilman ajokorttia ajamisesta ja tunnuksettomalla autolla, Kenny Peace, hinausauton kuljettaja Mudldrowista Oklahomasta alkoi saada outoja soittoja majurilta tai kenraalilta Fort Braggista North Carolinasta, eräältä asianajajalta Houstonista, Liikkuvan Poliisin piiritoimistosta, Sisäministeriöstä ja kuvernöörin virastosta – kaikki käskivät häntä heti vapauttamaan ajoneuvon. He myös sanoivat, että Strassmeirillä oli täysi diplomaattinen koskemattomuus, vaikka hänen viisuminsa oli evätty.

Strassmeirin salkun sisällä oli kopio Terroristin käsikirjasta, jossa myös neuvotaan ANFO-pommien ja laukaisinten tekeminen. Myös oli papereita neuvotteluista Petruskien firman kanssa aiheena lentokoneen ostaminen ja liikennöinti Costa Ricaan. Tästä muistuu mieleen mustien operaatioiden huumekuljetukset. Petruskien jälkeen Strassmeir liittyi kansalaismilitiaan nimeltä Texasin Kevyt Jalkaväkiprikaati. Sen väki kuitenkin alkoi epäillä Strassmeirin motiiveja ja lojaliteettia. He seurasivat häntä eräänä iltana ja havaitsivat hänen menevän Liittovaltion rakennukseen. Siellä he havaitsivat hänen menevän sähkölukitulle ovelle, jonka hän avasi sähkökoodilla itse. Tässä rakennuksessa oli myös ATF:n toimisto. Texas Light Infantry Brigade osoitti tämän jälkeen ovea peitepoliisina ja vakoojana pitämälleen miehelle.

14.7.1996 The McCurtain Gazette raportoi, että erään korkean FBI:n tiedusteluosaston lähteen mukaan Strassmeir oli ATF:n maksettu informoija ja toimija, jonk atehtävä oli soluttaa Elohim Cityä. McVeighin lakimies tephen Jones vahvisti tämän ja sanoi, että Strassmeir oli Louis Freehin värväämä mies syviin peite- ja tiedustelioperaatioihin FBI:lle. Hän sanoi keskustelleensa Strassmeirin FBI-siteestä Saksan hallitukseenUS-syyttäjä Beth Wilkinsonin kanssa.On myös paljastunut FBI:n 302-kaavake, jonka mukaan Strassmeir oli CIA:n toimija ja lainassa Saksan hallitukselta. Nyt siis Strassmeir teki töitä ATF:n, SIA:n ja FBI:n hyväksi, joten voimme puhua USA:n hallitukselle töitä tehneestä lainamiehestä.

Nyt Strassmeir suuntasi siis Lyonsin avulla Elohim Cityyn, joka oli maatila Muldrowin lähellä Oklahomassa. Tämä yhteisö oli Time-lehden mukaan ”radikaalioikeiston who is who”, koska jäsenet kuuluivat erinäisiin radikaaleihin järjesöihin KKK:sta alkaen sekä moniin militia- tai neonatsijärjestöihin.Yhteisössä oli osa hautonut liittovaltion rakennusten räjäytyksistä yms. jopa vuodesta 1983. Aggressiivisuus ja toisaalta se, että hallitus oli tiiviisti soluttanut yhteisön, herättää ihmetystä. Kaikesta oltiin selvillä. Solutus kai on vastaus siihen, miksi yhteisöä ei koskaan ratsattu. Informantti Gary Hunt oli maksettu ATF-tiedonantaja, joka oli videoitu kahden muun ATF-agentin seurassa hotelli Grand Continentalissa OKC:ssä viikkoa ennen iskua. Hänet videoitiin myös iskupäivänä OKC:n televisioaseman luona kumppanin seurassa. Molemmilla oli radiolähettimetja he kävelivät nopeasti pois Alfred P. Murrah Buildingista. Hunt oli videoitu myös erään ATF-agentin hautajaisissa arkunkantajana.

T. McVeigh ja Terry Nichols ajoivat 12.10.1993 Elohim Cityyn tapaamaan Andreas Strassmeiriä. Elohim Cityyn viittavat McVeighin osalta myös hotellikuitti 13.9.1994, ylinopeussakko lähellä maatilaa 1993, puhelindata – McVeigh soitti Strassmeirille Elohim Cityyn 5.4.1995, muutamaa minuuttia sen jälkeen, kun oli vuokrannut kuorma-auton. Myös vankilahaastattelut ja osallistuminen Strassmeirin vetämiin sotilasharjoituksiin Elohim Cityssä 12.9.1994. Myös Carol Howen tiedoksiantoraportit linkittivät McVeighin Strassmeiriin, Dennis Mahoniin ja Pete Wardiin. FBI:n dokumentit antavat vahvasti syytä olettaa, että McVeigh osallistui Ohuio-pankin ryöstöön joulukuussa 1994 muutamien Aryan Nationin jäsenten kanssa. Sisaren tiedonanto rahanpesupyynnöstä tuohon aikaan tukee tätä oletusta. 8.4.1995 McVeigh, Strassmeir ja Michael Brecia videoitiin turvallisuuskameraan Lady Godivan strippijointin luona Tulsassa Oklahomassa. 60 minuuttia-ohjelman Kanadan versiossa Fifth Estate vahvistetaan vierailu. McVeigh sanoi eräälle tanssijattarista, että tämä muistaisi hänet koko loppuelämänsä ajan.

McVeighin rooli saa uusia ulottuvuuksia, kun paneudumme siihen syvemmälle. Vankilassa hän sanoi David Paul Hammerille, että armeijan jälkeen hän tapasi kolme hämärää hahmoa, jotka tunnistettiin vain koodonimillä ja että heillä oli yhteyksiä armeijan turvallisuuspalveluun. Yksi tapaaminen oli Camp McCallissa lähellä Fort Braggia Pohjois-Carolinassa j ayksi miehistä oli ”Majuri”. Tämä ja paikka viittaavat ehkä Petruskieen. Tässä kokouksessa ”Majuri” sanoi, että McVeigh oli hyväksytty armeijan eliittierikoisjoukkoihin, joten hän saattoi osallistua mustan budjetin operaatioon, jossa hän keräisi tietoa hallitukselle radikaalioikeiston jäsenistä, etenkin järjestöistä KKK, Aryansja ilitioista. McVeighistä tuli USA:n hallituksen pseudoagentti. McVeighin sisar sanoo samaa kirjeessään grand jurylle v. 1995. McVeigh oli luullut hänen mukaansa menevänsä Erikoisjoukkoihin peiteyksikköön taistelemaan pahantekijöitä vastaan. David Hoffmann vahvistaa asian kirjassaan. McVeigh kirjoitti sisarelleen Jenniferille, kun oli vielä armeijassa ja kertoi, että hänet oli valittu tällaiseen em. yksikköön, jonka toimiin sisältyi laiton toiminta. Myös tämä kirje esitettiin grand jurylle. Juryn jäsen Hoppy Heidelberg kertoo, että laiton toiminta sisälsi ”huumelastien suojelemista, kilpailijoiden eliminointia sekä väestön kontrollointia.”

AP raportoi myös, että hallitus oli myös monitoroinut läheisesti heitä, jotka tulivat ilmaisemaan tukeaan lahkolle Davidin Oksa ennen Wacon piiritystä. Myös McVeigh osallistui ja jakoi paljon anti-New World Order -kirjallisuutta. McVeighin kietominen muka salaiseen toimintaan muistuttaa vahvasti Lee Harvey Oswaldin käsittelyä ennen tunnettua rooliaan. Hänet uudelleenkeksitäisiin rasistisena vallankumouksellisena, joka näyttelisi mndzhurian kandidaatin osaa jossain tulevassa projektissa? Hoffmanin mukaan paljastava sarja puhelinsoittoja edustaja Charles Keylle sisältävät nimettömän lähteen paljastuksen, jonka mukaan McVeigh oli läsnä useissa kokouksissa ATF-agenttien ja DEA-agenttien kanssa päivinä, jotka välittömästi edelsivät pommi-iskua. Kokoukset olivat eri paikoissa Oklahoma Cityssä. Oletettu tarkoitus oli ohjeistaa McVeighiä ja määrittää rahoitus. David Hall KPOC-TV:stä löysi tiedon, että McVeigh oli tavannut paikallisen ATF-agentin Alex McCauleyn yöllä ennen pommi-iskua. Hänen nähtiin antavan McVeighille kirjekuoren.

James Nichols väittää kirjassa Freedom’s End, että vankilassa McVeigh tapasi kohtalokkaan MK-ULTRA-mielensekoittajan tri Jolyon Westin, joka julisti Jack Rubyn hulluksi tämän tapettua Oswaldin ja käsitteli myös Sirhan Sirhania Robert Kennedyn murhan jälkeen. McVeigh kertoi, että hän ajatteli, että häneen oli istutettu mikrosiru, kun hän oli armeijassa. Monet ovat julistaneet, että hän oli mind-control -huumeiden vaikutuksen alaisena pommituksen jälkeen vankilassa. McVeighin persoonaa valaiseen Lynda Haner-Mele, joka teki töitä hänen kanssaan Burns Securityssä v. 1992 alussa. ”Tim ei ollut sellainen, joka teki aloitteit atoimintaan. Hän oli oikein hyvä, kun joku sanoi: ”Tim, vartioi tätä ovea – älä laske ketään sisään.”. Tim, jonka tunsin, ei olisi kyennyt suunnittelemaan OKC:n iskua. On täytynyt olla joku, joka on sanonut: ”Tim, tee näin. Sinä ajat.”

ATF-soluttautuja Carol Howe on selvästi kertonut, että Strassmeir oli OKC-mastermind ja pommituksen aloitteen tekijä. McVeigh oli lähinnä hänen suojattinsa. Hänen mukaansa Strassmeirillä oli paljon vaikutusvaltaa McVeighiin. Monen vuoden valehtelun jälkeen tiedämme, että Howen informanttitunnus oli 53270-183, lyhyemmin CI-183. Kun tämä oli paljastettu, hallitus väitti, että Howe pudotettiin palveluksesta kesällä 1995. Mutta ATF-raportti 31.1.1996 esittää hänen olleen taas aktiivinen tiedonantaja. Ristikuulustelussa hänen esimiehensä Karen Finley myönsi hänen olleen informantti 18.12.1996 saakka. Kirjassa esitetään tunnukset ATF-raportille, joka piti Howen toimintaa merkittävänä ja intsensiivisenä. 24.4.1997 Finley todisti, että Howe oli kertonut Strassmeirin uhkauksista räjäyttää liittovaltion rakennuksia ennen pommi-iskua.  Kuukausina ennen iskua Howe lähetti Finleylle 70 raporttia ATF:n kontrollitoimistoon. Howen luotettavuus oli monta kertaa tarkistettu ja hänet oli aina todettu luotettavaksi. Howea ei koskaan haluttu kuulla iskujen jälkeen, koska tämä syytti selvästi Strassmeiriä ja Dennis Mahonia iskusta. Howe jopa oli näiden mukana tiedustelumatkoilla Oklahomaan. Finley vahvistaa tämän ja että oli käynyt Howen kanssa paikoilla, joissa miehet olivat käyneet. Kaikki oli tedossa etukäteen, kuten Finley vahvisti Howen oikeudenkäynnissä. Myös, että Howe varoitti pommi-iskuista. ennen 19.4.1995. Howe sanoi oikeudesa, että hallituksella oli yksityiskohtainen tieto iskusta etukäteen, mutta jotenkin epäonnistui pysäyttämään sitä.

7.2.1995 Karen Finley ja muut ATF-agentit lensivät Oklahoma State parol pilotin Ken Staffordin kanssa Elohin Cityn ylitse valokuvatakseen kompleksia j akerätäkseen tietoja. Erityisesti kohteena oli Strassmeir, joka Howen mukaan hän oli julistanut: ”On aika ryhtyä sotaan” ja ”On aika ryhtyä pommittamaan liittovaltion rakennuksia”. Tämä johti suunnitelmaan ratsiasta, mutta yllättäen se peruutettiin, kun seniorijäsenet ATF:n, FBI:n ja USA:n Attorneyn toimistosta olivat kokoustaneet.Oklahoman edustaja Charles Key sanoi World New Dailylle 22.5.2001: ”On reilua spekuloida, että FBI esti ratsian tai halusi peruuttaa tai joku suuren vallan haltija teki näin. Jos he eivät olisi peruuttaneet sitä, Murrah Building olisi yhä pystyssä.” On syytä mainita, että INS perui FBI:n määräyksen vangita Strassmeir ja että Ulkoministeriö ei halunnut Saksan yhteistyötä Strassmeirin kysymyksessä pommi-iskun jälkeen. Vuoria aineistoa hankkinut Howe, jolta otettiin lausunto iskun jälkeenkin, ei saanut todistaa McVeighin oikeudenkäynnissä. Tuomari Richard Matschin mukaan tämä olisi ”saattanut hämmentää juryn jäseniä”.

ATF:n huippuviranomaisen Robert Sandersin mukaan Elohim City oli intensiivisen tarkkailun alla. usean liittovaltion toimiston huippujohdon taholta. Pommi-isku oli laajalle leviinnyt äärijärjestöissä ja jopa kuolemaantuomitut tiesivät siitä etukäteen. On melko todennäköistä, että joku hallinnonhuipulta – hallituksesta tai oikeusministeriöstä kielsi ratsian.

Karen Finley, Howen esinainen sanoi raportissaan 29.11.1994 jo, että Strassmeirin suunnitelmissa oli räjäyttää liittovaltion rakennuksia, tehdä salamurhia, joukkoammuskeluja j apommi-iskuja. ATF:n ja muiden virastojen tietokoneet olivat niin täynnä tietoa Strassmeirista, että hänen täytyi olla joko tutkinnassa tai agentti. Näin arvelee moni taho. Kun McVeighin asianajaja halusi hänen tietonsa, niitä täytyi kysyä CIA:lta. FBI:n johtaja Louis Freeh oli tietoinen Strassmeirista ja oli monitoroinut hänen toimintaansa. Sisäministeriön terrorismin torjuntajoukotolivat myös kiinnostuneita hänestä. Tulsan ATF halusi pidättä hänet viikkoja ennen iskua ja iskun jälkeen hänestä suoritettiin tutkinta, mutta kuitenkin hän ja Mahon pudotettiin pois kaikesta seuranneesta toiminnasta. Miksi? Koska tällöin kaikki olisi johtanut liittovaltion hallitukseen ja ehkä syvemmällekin. 1995 toukokuussa Oklahoma News Servicen videomateriaali osoitti Strassmeirin asustelevan edelleen kaikessa rauhassa Elohim Cityssä! Toinen klippi esittää hänet Michael Brescian kanssa, vaikka Howen raportit ja muut tiedot paljastivat hänet pääsyylliseksi. Jopa valtamedian Roger Charles sanoi heinäkuussa 2001 Soldier of Fortune makasiinille, että Strassmeirilla oli ennakkotietoa iskusta. Hän myös huomautti, että ao. haastatteluissa Strassmeir sanoi, että kaksi kuorma-autoa liittyi iskuun eikä vain yksi ja että liittovaltion viranomaiset laittoivat jäljityslaitteet autoihin, kun ne saapuivat tuona päivänä Oklahoma Cityyn. Strassmeiriä ei pidätetty koskaan, vaikka hän oli USA:ssa tammikuuhun 1996. Saksan eliittiosasto terrorismin torjunnassa GSG-9 hoiti hänen siirtonsa pois maasta, vaikka Lyons oli siinä näkyvänä järjestelijänä.

Poistuttuaan maasta Strassmeir alkoi jakaa monia haastatteluita. Hän kertoi McVeighin tienneen, että kuljetti pommia, mutta että hän ei tiennyt, miten iso lataus siinä oli. McVeigh halusi vain tehdä mielenosoituksellisen eleen. Evans-Prittchardin kysymykseen, voisiko informantti koskaan puhua iskusta, Strassmeir vastasi: ”Kuinka hän voisi? Mitä tapahtuu, jos paljastuisi, että koko pommi-isku olisikin jokin naruista vedelty operaatio alusta lähtien? Mitä tapahtuu, jos selviää, että soluttaja oli provokaattori? Tietenkään informantti ei voi astua esiin. Hän on pelosta jäykkä jo muutenkin.” Haastattelijalta kysyttiin, luuliko hän S:n viitanneen itseensä puhuessaan soluttajasta E-P vastasi: ”Tietysti. Hän vastasi nin hyvin kuin pystyi tunnustamatta rikollista toimintaa.”

ADL

21.4.1995 The Washington Post julkaisi kertomuksen McVeighistä, jossa se väitti, että McVeigh oli julkaissut sarjan ilmoituksia lehdessä Spotlight. Lähde tietoon oli ADL ja se kertoi McVeighin käyttäneen nimeä ”T,Tuttle”. Lehti nimesi päivämäärät, jolloin ilmoitukset julkaistiin. Hän olisi myynyt ilmoissa raketinheittimiä, kun kyse oikeasti oli tavallisista aseista. Hän olisi myös lehden mukaan soittanut lehden puhelinkortilla nimellä Darryl Bridges. Kaksi päivää iskun jälkeen siis ADL tiesi tämän kaiken.  Lehden työvoima ryhtyi kuumeisesti selvittämään asiaa. Kyseessä oli aika, jolloin lehdellä ei ollut tietokoneita, joten kaikki vei aikaa. Ilmoitukset oli löydettävä ja verifioitava. Lopulta ilmeni, että ADL oli tiennyt, milloin ilmoitukset oli suunniteltu jötettäväksi. Kuitenkin tuotannollinne ongelma esti ilmoitusten julkaisemisen suunniteltuna aikana. Kuinka ADL oli niin nopeasti kaikesta selvillä ja kuinka se tiesi ilmoituksista kaiken, vaikka ne eivät oleet tulleet julkaistuiksi silloin kuin olisi pitänyt? Tiedot eivät olleet tietokoneilla lehdessä ja siis ne oli ADL-järjestöllä jo ennen pommitusta. Tämä kaikki merkitsi, että ADL omasi kontaktseja MCVeighiin ja että sillä oli ennakkotietoa iskuista. Pian virheliike huomattiin ja koko tarina katosi jo lehden iltapäivän versiosta. The Washington Postin arkistoistakaan ei aamukappaletta varmastikaan alkuperäisenä löydy tai sitä ei näytetä.

ADL halusi hyökätä lehteä The Spotlight vastaan ja yhdistää sen iskuihin ja McVeighiin. ADL tunnetusti omaa tiedot valtavasta määräsytä amerikkalaisia ja vakoilee tiiviisti etenkin kansallismielisiä ja nationalistisia ryhmiä. FBI tekee tiivistä yhteistyötä sen kanssa ja myös tiedustelupalvelut. ADL on taas Mossadin ja B’nai B’rithin ja mafian taisteluväline. Nämä tahot taitavat olla parhaiten selvillä kaikesta mahdollisesta USA:ssa ja maailmassa.

Lisää omituisuuksia / motiivit

27.4.1995 FBI:n erikoisagentti Hudspeth teki taustatarkistuksen Strassmeirista Saksan poliisin tiedusteluosastolle. Raportti lähetettiin ulkoministeriön terrorisminvastaisen osaston vastaavalle ministerille Strobe Talbottille, joka on Clintonien läheinen kumppani jo 60-luvulta lähtien. FBI haastatteli Strassmeiriä vasta 30.4.1996 puhelimitse.

Lisa Giuliani totesi, että 25 vuoteen kukaan ei ollut kuullut ANFO-pommeista ennen Oklahoman iskua. Tällaista lannoitepommia ei ollut käytetty minkäänlaiseen julkiseen tuhotekoon 25 vuoteen. Aikaisin 1994 BATF ja Armeijan insinöörijoukot alkoivat kuitenkin testaamaan NAFO-pommeja New Mexicossa. Operaation koodinimi oli Dipole Might.Mukana oli ATF:n agentti Harry Everhart, joka myös näyttäytyi OKC:n pommi-iskun yhteydessä. Hän oli itse asiassa ensimmäinen liittovaltion upseeri, joka raportoi yksityiskohtia pommi-iskusta esimiehilleen minuutteja iskun jälkeen. Satu ANFO-pommista syntyi pian iskun jälkeen, kun Harry Everhart ilmoitti Dallasin ATF-virastoon todistettuaan iskua: ”Joku on juuri räjäyttänyt liittovaltion rakennuksen OKC:ssä kuorma-autollisella ANFOA. Kuinka olakaan juuri tämä mies on paikalla. Mistä hän tietää heti, että kyseessä olisi ANFO-pommi?

Maksikossa Dipole Mightissä simuloitiin juuri tällaista tapausta. Oli määrä luoda tietokonemalli paljastamaan terroristiautoja ja hyökkäyksiä kuorma-autopommeila. Kunka ollakaan, Dipole Mightiin osallinen ATF-agentti oli juuri OKC:ssä 19.4.1995 Liittovaltion Oikeustalossa vastapäätä Murrah-rakennusta.Minuuttien kuluessa agentit Dipole Mightista oli siirretty pommitusalueelle. He muka identifioivat pommin tyypin ja koon välittömästi. Miten näin voidaan tehdä noin nopeasti? Miksi tällaiseen juuri oli varauduttu mielettömän isolla panostuksella? Miten identifiointi voidaan tehdä, kun oikeasti ANFO ei voi aiheuttaa tuollaisia vaurioita?

Iskun jälkeen Clintonien hallinto ajoi läpi Patriot Actia muistuttavan antiterrorilakien paketin, joka oikeutti hallitusta vakoilemaan kansalaisiaan. Lakeja oli alettu valmistella kongressissa jo ennen iskuja. Nyt ne vietiin lävitse yleisen kuohunnan vallassa, vaikka niden suhde perustuslakiin oli ongelmallinen. Bushien ja Clintonien hallitukset ovat toimineet tässä suhteessa aivan vastaavasti kuin vapaakauppalaeissa, joissa Bushit ja Reagan pohjustivat ja lopulta Clintonit ajoivat läpi NAFTA:n. Bushit valmistelivat terrorilakeja, joita Clinton kehitti ja ajoi läpi OKC:n tapahtumien jälkeen. Se oli perusta uudelle Isoveli-laille, joka ajettiin läpi nuoremman Bushin aikana ja jota oli valmisteltu jo ennen hänen kauttaan.

Clintoneilla oli myös henkilökohtaisia mtiiveja. Huomio kiinnittyi pois Whitewaterin, Wacon, Menan, ATF:n ja Vince Fosterin skandaaleista ja erinäisistä tutkimuksista, joita niiden suhteen tehtiin. Ruby Ridge oli tapahtunut jo ennen Clintonien valtakautta. Oikeudenkäynnt em. tapauksiin liittyen saivat vähemmän huomiota.On hyvin mahdollista, että tuhotussa rakennuksessa myös oli säilössä kopioita tai alkuperäisiä asiakirjoja Menasta ja muusta Clintoneita ja Busheja syyllistävistä skandaaleista.

Timothy McVeigh antoi nyt huonoa mainosta koko rahan edestä militioille ja nationalisteille ym. New World Orderin vastaisille ryhmille. Nyt valtamediaa kuunneltiin ja uskottiin. Antiamerikkalaisia eivät olleet enää kommunistit ja vastaavat vasemmistolaiset yms. ja globalistit. Antiamerikkalainen kiilusilmäinen äärioikeistolainen hullu oli nyt syntynyt tai muuttunut todeksi kansan mielissä. Isänmaan pelastajat leimattiin antiamerikkalaisiksi  Aseiden vastainen lainsäädäntö alkoi pyöriä ja saada kannatusta.

Terrence Yeakey+kiteytys+murhia

Pahat poliisit ovat saaneet tässä kirjoituksessa tilaa. Hyviäkin on ja parhaat ammutaan joskus pahojen poliisien toimesta. Yeakey oli ensimmäisiä paikalla ja hänen urhea toimintansa pelasti monia. Rohkeudestaan ja uroteoistaan hän sai korkean kunniamerkin. Tai siis 11.5.1996 hänen oli määrä saada. 8.5. hänet murhattiin, mutta asia kuitattiin itsemurhana. Hän katkaisi kurkkunsa kahdesti, kun oli ensin hakannut 11 kertaa kyynervarsiinsa ruoskalla. Sitten hän ryömi mailin karkeassa maastossa ja kiipesi aidan ylitse, kunnes ampui itseään revolverilla. Tosin kaulassa oli narunjälkiä, käsissä käsiraudanjälkiä ja mutaa ruoskanhaavoissa, joten joku oli suorittanut avustusta itsemurhatoimissa. Sivusto Officer.com on sitä mieltä, että kyseesä on selvät kidutusteloituksen merkit, ruumiinavaustietojen perusteella. Pistooli löytyikin vasta sitten, kun FBI oli saapunut paikalle.

Terrence Yeakey murhattiin, koska hän oli nähnyt räjäytyksen jäljet ja ne eivät sopineet viralliseen tarinaan. Hän on saattanut nähdä esim. pommeja ym. Hän oli kai ensimmäinen, joka huomasi petoksen.Vaimo Tonia vahvistaa, että mies oli ollut erittäin järkyttynyt siitä, mitä hän oli nähnyt päivähoitokeskuksessa 19.4.1995. Hän oli halunnut palata valokuvaamaa sitä, mutta häntä ei ollut laskettu enää paikalle. Yeakey alkoi tehdä tutkimuksia paljastaakseen totuuden. Pian tämä huomattiin viranomaisten taholla. Kun hän murhapäivänä oli matkustamassa El Renoon tarkistamaan jotain, hänen oli ensin karistettava FBI:n agentit kanoiltaan.

Oliko hän viimeistelemässä tutkimuksiaan ja valmistautumassa kertomaan löytämästään juuri palkitsemistilaisuudessa? Jos Dixie-mafia voi tappaa poliisin noin kauhistuttavalla tavalla mitä ilmeisimmin isojen tekijöiden kanssa yhteisymmärryksessä tai sellaisille työtä tehden, kukaan ei ole turvassa.

Kiteytys Thornin esityksistä: McVeigh ja Strassmeir olivat hallituksen miehiä. McVeigh luuli vain  silti esittävänsä jonkinlaisen protestin ja viestin, sillä tiesi, että pommi ei muuta kuin rikkoisi ikkunoita. Samalla saataisiin kuitenkin veruke hyökätä äärioikeistoa vastaan ja muutenkin propagandaa sitä ja muuta kansallista ajattelua vastaan. Vankilassa McVeigh omasi selviä hetkiä, mutta lopulta huumattiin, jota hän ei yrittäisi paljastaa totuutta.

Hallitus järjesti niin, että McVeighin pommin jälkeen räjähti muutaman sekunnin viiveellä sarja pommeja. Ilmeisesti alun perin oli tarkoitus tuottaa suurempaa tuhoa tai sitten tällaisissa tapauksissa saattaa pommeja jäädä räjähtämättä. Kyseessä oli kylmäverinen joukkomurha omaa kansaa vatsaan. Clintonit olivat tiiviisti mukana, mutta eivät välttämättä korkeimmat vastuulliset ja aloitteen tekijät. Heilläkin oli ja on isäntänsä.

Luvusta Clinton Body Count:Woody Lemon: Kuoli lento-onnettomuudessa 16.5.1998. ”Lemonilla oli ainoa kopio raportista räjähdysainejäämistä, tulokset testikappaleista, jotka oli otettu Murrah-Buildingista ja ympäröivältä alueelta. Lemon oli, kuten myös Joe Harp, OKC:n tapahtumapaikalla pian pommituksen jälkeen. Harp sanoi nähneensä oliivinvärisiä drab -kanistereita viedyn ulos rakennuksesta…Harp oli allekirjoittanut valaehtoisen lausunnon, joka koski hänen kokemuksiaan ja jossa sanottiin, hänen mielestään pommi(t) eivät olleet ANFO:sta tehtyjä, vaan ne olivat elohopea-räjähdysaine-pohjaisia. (Downside Legacy Research-nettisivu, 6.2.2001)

Alan Whicher, Micky Maroney, Donald Leonard ja Cynthia Campell-Brown: Kaikki nämä olivat Salaisen Palvelun agentteja, jotk aolivat työskennelleet Valkoisessa Talossa. Kaikki olivat Murrah-rakennuksessa 19.4.1995. Whicher on soittajan Gordon Liddy showiin mukaan epäilty olleen se turvamies, joka paljasti Hillaryn heittäeen Billiä lampulla. Lokakuussa 1994 Whicher siirrettiin Secret Servicen kenttäupseeriksi OKC:n Murrahin rakennukseen (Nettisivu Clinton Circle of Death). Sama kuvio kuin Wacossa. clintonit tässä ovat täysillä mukana. Operaatioiden johtaja tietenkin Hillary!

Mike Loudenslanger: ”Viikkoja ennen OKC:n iskua tämä G.S.A.:n työntekijä sai selville, että laaja määrä räjähteitä ja taisteluvälineitä oli sijoitettu rakennukseen ja hän vahvasti kehotti monia vanhempia ottamaan lapsensa pois rakennuksesta.Näiden varoitusten vuoksi paljon vähemmän lapsia sai surmansa hoitokeskuksessa, kuin mitä muutoin olisi saanut. Iskujen jälkeen hän oli nopeasti auttamassa pelastustoimia. Monet paikalla näkivät hänet tai puhuivat hänen kanssaan. Hänennähtiin riitelevän ensimmäisten pelastustoimien aikana jonkun kanssa hyvin kovasti. Monien poliisiupseerien ja pelastustyöntekijöiden suureksi hämmästykseksi myöhemmin ilmoitettiin, että Mike Loudenslangerin ruumis oli löydetty Murrah-rakennuksen sisältä seuraavana sunnuntaina, hiljaa työpöytänsä äärestä. Tämä siis sen jälkeen, kun monet olivat nähneet hänet hengissä iskun jälkeen! (Michael O’Camb: Unsolved Deaths in Oklahoma/2000) Hänet olivat nähneet esim. Jack Colvert, Jackie Majors ja Buddy Youngblood (Kellett).

Tri Don Chumley: Lääkäri Broadway Medical klinikalta oli ensimmäisiä pommi-iskupaikalla. Hänen ryhmänsä olilähetetty maanalaista parkkihallia kohti. Kolme miestä tulivat kuitenkin pian juosten takaisin ja huusivat: ”Siellä on pommi!” (David Hoffmann: The Death of an Oklahoma bombing wittness) Muutamaa kuukautta myöhemmin Chumleyn Cessna 210 syöksyi maahan Amarillon lähellä (Kellett).

Shawn Tea Ferrins: Eksoottinen tanssijatar Lady Godiva’s strippikubista, joka vietti aikaansa Timothy McVeighin , Strassmeirin ja Michael Brecisin kanssa hieman ennen OKC:n iskua ja oli tietoinen, että ”McVeigh oli BATF:n maksama, mitä tukee fakta, että hänellä oli 2000 $ pidätyshetkellä” (Kellett/2006). Ferrins löydettiin kuolleena asunnossaan, 23-vuotiaana, hieman sen jälkeen, kun ”strippiklubinauhan” olemassaolo tuli tiedoksi (sama). 

Ted Richardson: Hän oli ”pommi- ja tulipaloasiantuntija Oklahoman läntisessä piirissä” (sama), joka huomasi epäilyttävää aktiviteettia Alfred P. Murrahin iskun ympärillä. Häntä on kuvattu ”yhdeksi harvoista hyvistä ihmisistä, joilla on vahva omantunto”(sama). Richardsson olettettavasti teki itsemurhan, kun Oklahoman jury oli kokoontunut (sama). Richardson löydettiin kirkon parkkipaikalta haulikolla rintaan ammuttuna.Kuolinsyyntutkija ei löytänyt jälkiä ruutijäämistä paidassa tai haavassa, mikä on kummallista, kun hänen oletettiin laittaneen haulikon rintaansa vasten ja laukaisseen (sama).

Pojat junanraiteilla


Arkistoista :

Pojat junanraiteilla

https://www.youtube.com/watch?v=bk45bxuOKEc

https://www.youtube.com/watch?v=aOeumq8nse8

https://www.youtube.com/watch?v=loqswCJd8Z4

Tuossapa myös mainio video aiheesta. Tämä juttu liittyy tiiviisti Menan huumelentoihin. 23.8.1987 kaksi teinipoikaa Kevin Ives ja Don Henry sanoivat menevänsä kaurismetsälle. 24.8. kli 04:25 aamulla Union Pacific -juna näki poikien makaavan junanraiteilla vierekkäin. Juna ei ennättänyt jarruttaa.  Arkansasin osavaltion lääketieteellinen tutkija Fahmy Malak totesi kuolemat ”onnettomuuksiksi”. Hän snoi, että pojat olivat  seonneet poltettuaan liikaa marhuanaa ja nukahtaneet raiteille. Ensin hän tosin päätyi kaksoisitsemurhaan. Kun vanhemmat sanoivat, että tämä ei voinut olla mahdollista, hän muutti mieltään. Nt kyseessä oli marihuanahumalassa tehty itsemurha tai nukahtaminen raiteille. Kumankaan pojan vanhemmat eivät uskoneet tätäkään selvitystä. Malak pysyi tarinassaan ja väitti poikien polttaneen 20 marihuanasavuketta ja vaipuneen transsiin junanraiteilla (THC-myrkytys).

Atlantan johtava lääketieteellinen tutkija tri Joseph Burton murskasi malakin selvityksen. Hänen mukaansa malak oli ottanut virtsahuumetestin poikien verestä sen sijaan, että olisi tehnyt verihuumetestiä.Kun kuolinsyytutkija Malak sai tietää, että pojat olivat raittiita, hän muunsi tarinaansa jälleen. Nyt hän oli jälleen sitä mieltä, että kyseessä oli itsemurha. Kuitenkin hän alkoi syytellä junan kuljettajia ja puhui myös mahdoollisesta murhasta. Hän sanoi, että jos ohjaajat olisivat pystyneet jarruttamaan, mutta jos eivät tehneet sitä, niin se olisi tällöin murha. Ehkä alkoholin tai marihuanan vaikutuksessa ajaen. Todellisuudessa huolimaton ja epäpätevää työtä tehnyt oli Malak, joka ei ollut maininnut puuttuvaa jalkaa ruumiinavauksessaan. Yksi jaloista tuotiin vasta sen jälkeen eli se oli jätetty keräämättä. Myös junan annettiin pian jatkaa tekemättä mitään tutkimuksia sen suhteen. Kyseessä ei ollut epäpätevyys, vaan tarkoituksellinen ”erehtyminen”. Kuten myös siinä, että tutkimusraportissa ei ole valokuvia rikos- / onnettomuuspaikasta tai ne ovat kadonneet. Ei myöskään mainintaa sijainnista/ siitä, mistä näytteet on otettu.

Tutkinta oli muutenkin puutteellinen. Raportissa oli monia todistuksia tai johtolankoja, joita ei oltu seurattu. Junan kolme kuljettajaa olivat nähneet vihreän vaatteesta tehdyn peitteen poikien päällä ja se oli osittain peittänyt heitä. Eräs toinen miehistöstä oli nähnyt tämän tarpin ojassa raiteiden vieressä. Tämä todiste viittasi siihen, että joku oli halunnut peittää ruumiit siten, ettei niitä huomattaisi liian aikaisin. Tarpissa olisi ollut ehkä dna:ta, verta ym.

Uusi ruumiinavaus tehtiin huhtikuussa 1988 ja nyt Atlantan tutkija tri Joseph Burton löysi v-muotoisen pistohaavan rintaan ja vasempaan alarintaonteloon Don Henryn ruumiissa. Hän näytti valokuvasuurennosta kuudelle muulle tutkijalle ja he kaikki vahvistivat, että kyseessä oli pistohaava, jonka oli aiheuttanut iso veitsi, jossa oli leikkaava terä. Hän havaitsi myös, että Kevin Ives oli saanut päähänsä kiväärinperän iskun, luultavasti .22 kaliiperin metsästyskivääristä. Pojat eivät olleet kuolleet heti, koska keuhkoissa oli havaittavissa jäljet huomattavasta reaktiosta.  Piirisyyttäjä Richard Garrett kertoi reporttereille, että ”patologi oli löytänyt sellaisia haavoja molemmissa ruumiissa, jotka eivät sopineet junan aiheuttamiin ruhjeisiin.” Malak oli siten peitellyt selvää murhaa ja väittänyt sitä onnettomuudeksi ja itsemurhaksi. Toista oli isketty veitsellä selkään ja toisen pää murskattu. Selvien todisteiden nojalla grand jury päätti 1989, että pojat oli murhattu. Murhan jälkeen heidät oli siirretty ja asetettu raiteille. Todisteet viittasivat siihen, että murha olisi tapahtunut kauan aikaa ennen raiteille asettamista.

Fahmy Malak oli Clintonin ja Arkansasin mafian suosikki. Egyptiläinen, joka puhui huonoa englantia. Hän jatkuvasti valehteli suosituskirjoistaan / pätevyydestään, esitti väärin ruumiinavauspöytäkirjoja ja väärensi löydöksiään. Laboratoriossa hän tuhosi todistusaineistoa ja asetteli väärin ruumiita. Hänen kuuluisimmat saavutuksensa: 1. Hän päätteli, että James ”Dewey” Milam oli kuollut mätähaavaan ja perheen koira oli syönyt hänen päänsä. Malakin mukaan koira oli syönyt koko pään ja sitten oksennellut, jolloin se oli jättänyt jälkiä osittain sulaneesta aivomateriaalista. Malakin harmiksi miehen pää löytyi myöhemmin.  Sitä ei ollut purtu yhtään. Miehen pää oli leikattu terävällä veitsellä. Malak oli todennut: ”päättömän ruumiin tapaus oli luonnollisen syyn aiheuttama kuolema”. 2. Viidesti päähän ammuttu mies oli tehnyt itsemurhan malakin mukaan. 3. Eräässä toisessa murha-asiassa Malak oli käyttänyt väärän ruumiin DNA:ta varmistaakseen, miltä etäisyydeltä ase oli laukaistu. 4. Taas uudessa tapauksessa hänen oma teknikkonsa todisti, että Malak oli käskenyt häntä manipuloimaan valokuvaa kiväärinperästä, jotta se olisi vastannut Malakin vääriä päätelmiä. 5. Viiden vuoden aikana Malak oli haastettu oikeuteen 17 kertaa muiden patologien  taholta; Kansallinen lääketieteellisten tutkijoiden yhdistys sanoo tätä epätavallisen korkeaksi lukemaksi. Malakin väärät päätökset olivat niin röyhkeitä ja hän oli niin halveksittu ja epäluotettu, että ryhmä perheitä muodosti järjestön VOMIT (Victims Of Malak’s Incredible Testimony) rajoittaakseen hänen julkisia esiintymisiä ja painostaakseen kuvernööri Clintonia.

Tapaus oli ilmiselvä ja aiheutti Clintonin hallinnossa enemmän hämmennystä ja vahinkoa kuin mikään muu asia, mutta Malakin onnistui pysyä toimessaan. Lisäksi Clinton ignoroi VOMIT:n valituksia ja nosti Malakin palkkaa niin, että se oli koko hallituksen toiseksi suurin. Hän kieltäytyi tapaamasta Linda Ivesiä ja muita perheitä osavaltiossa, jotka olivat tri Malakin uhreja. Malak puolestaan kerskui olevansa yksi harvoista osavaltiosssa, jotka pystyivät näkemään kuvernöörin 15 minuutin päästä ilmoituksesta. Jopa Arkansasin lehdistön oli pakko ottaa kantaa Malakia vastaan, jonka käytös oli myös vainoharhaista ja omituista. Clintonin lisäksi Malak sai tukea Osavaltion lääketieteellisen tutkimuksen komission päälliköltä tri Jocelyn Eldersiltä, joka kieltäytyi toimenpiteistä. Hänestä puolestaan tuli myöhemmin osavaltion pääruumiinavaaja. Kolmas vahva tukija oli vaikutusvaltainen senaattori Max Howell, joka johti lakiasäätävää komiteaa, jonka oli määrä tutkia Malakin työtä. Hän sanoi ihailevansa Malakin tapaa toimia. Lopulta paine kasvoi liiaksi ja Malakin oli väistyttävä 1992.

Mutta tri Jocelyn Elders pelasti hänet ja siirsi vain tosiin tehtäviin Arkansasin Terveyshallinnossa. Työpaikka oli luotu vain häntä varten, 70 000 $ vuodessa. Kuka oli tämän työpaikan takana? Clintonin läheinen työntekijä vahvisti, että kuvernöörin lakimiesosaston jäsen oli auttanut saattamaan Malakin lakimiehen ja terveysviraston virkamiehet yhteen. B. Clinton väitti lehdistölle, että mitään sopimusta ei ollut tehty. Hän väitti, että työpaikka vain satuttiin avaamaan juuri silloin, kun Malak tuli saataville. Mikä oli suosimisen taustalla? Malak oli niin epäsuosittu, että hänen oikeusvierailuidensa aikana ihmisillä oli yllään ”Vomit”-paidat. Media vyörytti rajuja syytöksiä myös.

Monissa osavaltioissa kuolinsyytutkija on nimitetty virkamies, jonka ei tarvitse olla tohtori tai omata lääketieteellistä harjoitusta. Jo toukokuussa 1982 The Los Angeles Times julkaisi artikkelin Clintonin suhteesta tri Malakiin.  Jo tuolloin artikkeli tiesi kertoa, että Clinton oli kieltäytynyt jo usean vuyoden ajan syrjäyttää tohtori, jonka kiistanalaiset ansiot olivat sisältäneet päätöksiä, jotka auttoivat Clintonin äidin, anestesiahoitajattaren jäämään rangaistuksetta potilaskuoleman tapahduttua. Clintonin äidin huolimattomuus ja /tai epäpätevyys koitui ainakin kahden poltilaan kuolemaksi. Hän selvisi rangaistuksetta Laura Slaytonin kuolemasta, vaikka ei ollut monitoroinut kunnolla potilasta. Virginia Kelley oli katkaissut hapen saannin potillaalta kesken leikkauksen. Jo 70-luvun lopulla lääkärit olivat alkaneet kieltäytyä työskentelemästä hänen kanssaan. Hän tapasi pukeutua epäasiallisesti ja esim. hoitaa kynsiään, kiillottaa kenkiään tai lukea raviuutisia silloin, kun olisi pitänyt keskittyä leikkaukseen. 27.6.1981 neiti Susie Deer kuoli vastaavanlaisesti rutiinioperaatiossa, jossa ei pitänyt olla mitään riskiä. Syynä Clintonin äidin huolimattomuus ja epäpätevyys. Hänellä oli myös alkoholiongelma. Slviytymiseen vaikutti, että hänelle tehtiin mahdolliseksi päästä käsiksi ruumiinavauspöytäkirjaan. Tämän mahdollisti Jocelyn Elders. Näin hän pystyi puolustautumaan paremmin. Mitään seurauksia ei koitunut. Edelleen Quachita Hospitalin väki kuiskii, että Virginia Dwire ”oli koskematon” ja hänellä oli ”immuniteetti”. 1992 NBC haastatteli Jesse Chandleria, tri Malakin entistä pääavustajaa. Malak oli tutkinut nti Susie Deerin tapauksen ja nyt Chandler vahvisti, että Malak oli peitellyt totuutta suojellakseen Clintonin äitiä. Toinen vahva syy on Dixie-mafia. Malak toimi mafian (ja CIA:n) toimeksiannosta.

Dan Harmon

Don Henryn ja Ken Ivesin ruumiit olivat löytyneet läheltä huumepudotusten maalia, josta huumekuljettajat käyttivät tunnusta A-12. Poliisikersantti Barney Phillips vahvisti tämän 1989, kun kirjoitti:”Pojat kuolivat alueella, joka on Texasista saapuvan huumeliikenteen pudotuspaikka.” Myös korkealle arvostettu Salinen maakunnan huumeidenvastustusvoimien syyttäjä Jean Duffey yhdisti kuolemat Arkansasin pahamaineisimpaan rikollisoperaatioon. Hän siteerasi pilottia, joka oli kertonut hänelle lentäneensä Salinen maakunnan pudotuskohteeseen, jota kutsuttiin koodilla A-12 ja että hän ”otti määräyksiä CIA:n työntekijöiltä Menasta.” Saman pilotin mukaan: ”Sheriffi Jim Steed suojeli huumekuljettajia, Roger Clinton ja Skeeter Ward, Seth Wardin poika, usein poimivat huumelasteja alueelta.” Richard Garrett sanoi NBC:n Robert Stackille (Unsolved Mysteries): ”Saline ja Keski-Arkansasin alue olivat huumekuljetusten ylilentoalueita – ja kyse oli korkean tason huumekuljetuksista, joka oli kytketty muihin osavaltioihin ja muihin valtioihin.”

Kaikki jäljet johtavat Menaan, CIA:n huumesalakuljetuksiin ja Iran-Contraan. Kuten eräs video aiheesta toteaa: ”Clinton on integroinut suuren määrän korruptoituneita poliiseja, tuomareita ja poliitikkoja korkeisiin asemiin varmistamaan huumesalakuljetusten jatkuvan onnistumisen sekä jatkuvan rahanpesuoperaation. Kaikki sujui kohtalokkaaseen yöhön loppukesällä 1987″. Russel Welch, poliisitutkija,oletti, että kaikki korkeimmat johtajat osavaltiossa olivat yhteydessä suureen huumeiden salakuljetusoperaatioon, ja jos alkaa tutkimaan poliisiasiakirjoja ja uutispätkiä, paljastuu heti ilmeiseksi, että kuolemat liittyivät järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jota liittovaltion viranomaiset ovat kutsuneet nimellä Dixie Mafia. Dixie-mafia on löysästi kutoutunut ryhmä konnia, joita löytyy kaikkkialta Etelästä.” Sharlene Wilsonin todistus on tärkeä. Nainen käveli 10.12.1990 USA:n piirikunnan oikeustalooon ja kertoi Grand jurylle, että hän oli tarjonnut kokaiinia Bill Clintonille Le Bistro-nimisessä yökerhossa tämän ensimmäisellä kuvernöörikaudellaan. Hän todisti myös, että Clinton oli ollut niin sekaisin, että oli kaatunut roska-astiaan. Wilson oli myös ollut niin mukana kuvioissa, että oli jopa ollut kolme tai neljä kuukautta Menan lentokentällä purkamassa kokaiinilasteja Itä-Arkansasin vuorilla.

Wilson kertoi myös kokaiinipäivistään Roger Clintonin kanssa. Myös Bill Clintonin kokaiinin käytöstä Coachman’s Innissä lähellä Little Rockia 70-luvun lopussa. Wilson emännöi, tarjoili drinkkejä ja kokaiinia tarjottimelta. Ihmiset jakoivat seksipartnereita Rooman orgioista kerrottujen tarinoiden tapaan. Ne olivat eliitin kokoontumisia, kymmenstä kahteenkymmeneen ihmistä, yleensä julkisia viranomaisia, lakimiehiä ja paikallisia merkkihenkilöitä toisiinsa yhteydessä olleiden huoneiden labyrintissä. Huoneissa oli naisia, myös teinityttöjä.Bill Clinton oli siellä ainakin kaksi kertaa. Wilsonin mukaan imien kokaiinia melko intohimoisesti Dan Harmonin kanssa. Ensimmäisen kokaiinikauppansa Wilson teki Harmonin ja Roger Clintonin kanssa. Wilson kertoi selkeästi, kuinka hän yleensä keräsi kokaiinilasteja rautatieraiteilta läheltä Alexanderin pikkukaupunkia, 30 mailia Little Rockista etelään. ”Joka toinen viikko, vuosien ajan, menin raiteille, keräsin paketin ja vein sen Dan Harmonille, tämän kotiin tai omaan talooni.” Hän lisäsi: ”Roger Clinton poimi lastein muutaman kerran.”

Toiset tietävät totuuden, mukaan luettuna Larry Ives: ”Arvelen, että että syy siihen, että kunnon tutkimusta ei ole aloitettu, on se, että iso huumerinki operoi Salinessa ja paljon ihmisiä on mukana, ja he eivät halua tutkimusta, koska se sotkisi heidän pienen kerhonsa.”  Dan HArmon on keskeinen hahmo murhiin liittyen. Hän oli Arkansasin 7. oikeuspiirin valtionsyyttäjä. Keith McKasklen mukaan ”Harmon oli Salinen maakunnan suurin kauppias”. McKaskle pääsi myöhemmin Clintonin ruumislistalle kurkku auki viillettynä. Pulaskin maakunnan huumetutkijat vahvistavat tämän, sillä he olivat alkaneet kuulla Salinen ja Pulaskin lähellä asuneilta informanteiltaan, että Harmon osti ja myi huumeita ja tarjosi huumekauppiaille suojelua.Reilut 10 vuotta myöhemmin Harmon joutui tilille osasta tekemisiään. Näin tapahtui 1997. Harmon oli yksi komissaareista, jotka olivat luoneet politisoidun rikosoikeudellisen järjestelmän Clintonin kuvernöörikaudella. Tyson. Lasater, Stephens, Ward, Shellnut, Harmon. Suuret nimet Clintonin ympärillä ja taustalla ovat kaikki huumemafiosoja.

Tästä pääsemme murhayöhön. Aiemmin siteerattu CIA-pilotti kertoi Jean Duffeylle, että liittyen koodiin A-12, pudotus 46 oli rahapudotua, joka katosi. Hän kertoi, että poliisit, joiden tuli poimia pudotukset, kätkeytyivät seuraavien pudotusten aikana katsoakseen, kuka mahdollisesti varastaisi uuden pudotuksen. Kevin ja Don sattuivat olemaan tuolloin pudotuksen n:o 50 alueella ja heidät väijytettiin. Heidät hakattiin ja tapettiin ja ruumiit asetettiin raiteille.” Pudotus oli samaa operaatiota, kuin Sealin pudotukset olivat olleet, kunnes hänet tepttiin. Wilson sanoi olleensa Harmonin ja Keith McKasklen kanssa raiteilla yönä, jona pojat tapettiin. Kaksi muuta miestä oli myös ollut hänen mukaansa siellä, ja kaikki miehet olivat saaneet ripityksen, koska alueella oli ollut pieni ryhmä poikia, jotka olivat yrittäneet avata pudotusta. Alueella tuli olla pudotus, jossa oli neljä paunaa kokaiinia ja viisi paunaa marihuanaa. Useat pojat olivat paenneet, mutta kaksi oli otettu kiinni. Ives ja Henry.

Etsivä John Brown löysi teinin, joka oli ollut ulkona kahden toverinsa kanssa ja etsinyt marihuanapakkausta. Todistaja oli ollut n. 60 jalan päässä,kätkeytynyt penkan alle ja katsonut ryhmää miehiä, jotka puhuivat raiteilla. ”Yhden miehen tunnistin selvästi olleen Dan HArmon. Sitten huomasin kaksi muuta ihmistä, Kevin ja Don, jotka kävelivät alas raiteita. Ensin näytti, että Harmon olisi puhunut pojille, mutta sitten kuului laukaus. Todistaja kääntyi ja pakeni.” Sharlene Wilson, entinen DEA-informantti, kertoi: ”Dan Harmon, syyttäjä, oli läsnä silloin, kun poliisi tappoi pojat. Korkea-arvoisten virkailijoiden sanotaan olleen mukana.” Sharlenen piti mennä keräämään purotus, mutta hän oli aivan pilvessä. Harmonin lähettämät muut miehet käskivät hänen odottaa autossa, joka oli parkkeerattu Quarry Roadille. Oli noin keskiyö. Hän kuuli kaksi junan ääniä ja huutoja. Kun Harmon palasi, hän oli näyttänyt pelokkaalta. Hänen jalkansa olivat aivan veressä. Myöhemmin hän sai tietää, että ryhmä poikia oli ollut pudotusalueella. harlenen mukaan toiset olivat päässeet pakoon, mutta kaksi oli saatu kiinni. Harmonin miehet olivat kuulustelleet heitä ja siten teloittaneet heidät. Yksi pojista oli surmattu survival-veitsellä. Ruumiit oli kiedottu tarpauliiniin ja asetettu raiteille, jotta seuraava juna olisi ne pilkkonut. Wilsonin autoa oli käytetty noutamaan vihreä tarp, joka oli juuri vastaava, kuin mikä oli rikospaikalta kadonnut tarp.

Paul Criswell todisti, että hänen aiempi poikaystävänsä Paul Criswell oli kertonut, että hänen isänsä Finis Criswell, autokauppias Davis Calloway ja joku kolmas mies olivat kantaneet poikien ruumiit raiteille, peittäneet osin tarpilla j ajättäneet siihen. Kolme miestä havaittiin kuorma-autossa lähellä paikkaa, kun ambulanssiryhmä saapui. He sanoivat olleensa Alexanderin Palotoimistosta, mutta sellaista ei ole Alexanderissa.   

Sheriffi Judy Pridgen Salinesta tietää: ”Me tiedämme, mihin jäljet johtavat. Haluatteko todella pudottaa USA:n presidentin?” ”Dan Harmon oli estänyt Grand Juryä kutsumasta todistajia. Tapahtumaan liittyvät ihmiset olivat alkaneet kuolla terrorin aalloksi muodostuneessa puhdistuksessa Arkansasin nuorten ihmisten parissa.” Harmon sai lopulta vain kevyen huumetuomion. Linda Ives ym. tiesivät, että kaikki johti mieheen Dan Lasater, Dixie-kummisetään ja Clintonien veljesten ystävään sekä hankkijaan.

Dixie-mafia: Murder Inc.

Kesällä 1988 Keith Coney aji moottoripyörällään valtatiellä 40, kun hän törmäsi kuorma-autoon j akuoli. Todistajien mukaan häntä oli ajettu takaa. Joku poliisi kertoi, että Coneyn kurkku oli leikattu jo ennen pakoa. Coneylle ei tehty ruumiinavausta ja kuolinsyy oli onnettomuus. Eräs poliisupseeri sanoi Coneyn paenneen kurkku auki; häntä oli ajanut takaa toinen ajoneuvo ja hän oli kuollut vernehukkaan ennen törmäystä. ”Coney kertoi äidilleen tietävänsä liikaa rautatiekuolemista ja hän oli pelännyt henkensä puolesta…hän oli ollut poikien seurassa muutamaa tuntia ennen heidän kuolemaansa. Linda Ives uskoo nyt, että he tapasivat uudelleen raiteilla.” Ives uskoo Coneyn olleen pakoon päässyt poika. ”kaksi päivää ennen kuolemaansa Coney oli kertonut ystävälleen Boonie Beardenille (joka myöhemmin katosi mystisesti), että hän tiesi, että poliisi oli sekaantunut poikien kuolemiin. Toiset sanovat, että Coney mui huumeita miehelle, jolla oli yhteyksiä ”Alexanderin palomiehiin”.

Jeff Rhodes, jolla oli tietoa Henry ja Iveksen murhista, löytyi päähän ammuttuna ja kädet ja jalat osin irti sahattuina. Ruumis oli heitetty  (”in a dumpster”?) ja poltettu.Rhodesin isä kertoi lehdistölle, että poika oli soittanut hieman aiemminja selittänyt, että hänen oli piilouduttava, koska hänellä oli tietoa murhista ja McKasklesta. Ruumis oli palanut niin, että oli vaikea erottaa, oliko se ollut miehen vai naisen.Danny Boonie Bearden, poikien ystävä, katosi. Hänen ruumistaan ei koskaan löydetty. On huhuttu, että hän tiesi tarkkaan, mitä raiteilla tapahtui. Tuntematon soittaja poliisille kertoi hänen tulleen tapetuksi. Poliisi löysi hänen vaatteistaan palan Arkansasin joesta läheltä paikkaa, jossa soittaja sanoi hänen tulleen murhatuksi. James Milan löytyi pää irrotettuna (tämä on se Malakin saavutusten kruunu). Tammikuussa 1989 Gregorie Collins, 28, löytyi haulikolla ammuttuna naamaan Nevadan maakunnan maaseudulta. Hänet oli haastettu oikeuteen todistamaan Salinen grand juryn edessä Henryn ja Iveksen tapauksessa. Hän oli myös murtautunut taloihin Beardenin kanssa huumerahoja saadakseen. Keith McKasklella sanottiin olleen tietoja murhista. Hänet löydettiin puukotettuna. Hän oli murhapaikkaa lähellä olleen baarin The Wagon Wheelin toimitusjohtaja ja poliisin informantti ja joka oli tehnyt yhteistyötä murhien tutkimuksissa. Hän oli kertonut Kathy Pearsonille, että piirisyyttäjä Dan Harmon oli sekaantunut huumekuljetuksiin; itse asiassa Harmon oli suurimpia toimittajia. McKaskle murhattiin autotallissaan eräänä iltana myöhään, kun hän oli palannut kotiin. Viisi huppupäistä tummiin pukeutunutta miestä oli puukottanut häntä 113 kertaa. McKaskle oli tunnettu taisteluvoimastaan. Viikkoja aiemmin hän oli sanonut, että hänen henkensä oli vaarassa murhiin liittyvien tietojensa vuoksi.

Toinen grand juryn todistaja Richard Winters oli tapettu kesällä 1989. Tähän murhaan liittyi lavastus. Kesäkuussa 1990 Jordan Ketelsen oletettavasti ampui itsensä autossaan haluikolla. Hänen tyttöystävänsä oli ainoa todistaja. Ketelsen oli tunnettu huumediileri ja yhdistetty Keith McKasklen murhaan. Ruumiinavausta ei tehty. Ketelsenin isä Ron oli huumekauppias Arkansasissa tähän aikaan. Huhuttiin, että Jordanilla oli ollut tietoa murhista.

Loistava tuo video muuten. Jean Duffey ajettiin osavaltiosta ensin ja hän oli vähällä joutua vankilaan. Tutkimukset keskeytettiin ja ero virasta tuli. Tätä säesti Arkansasin median vuosia kestänyt häpäisykampanja. Wilson istuu 30 vuoden tuomiota pikkujutuista, koska paljasti Harmonin.

MS Estonian upottaminen / Ole Dammegård


<Taas kannon alta löytyneitä vanhoja backup bloggauksia tässä luettavaksi – kiitokset alkuperäiselle bloggarille. >

Lainaus alkaa:

MS Estonian upottaminen / Ole Dammegård

lauantai 15. lokakuuta 2016

Minulle Estonian uppoaminen on ollut aihe, joka ei ole kiinnostanut juurikaan. Olen arvellut aihetta salaliittokauppiaiden turhaksi tarinaksi, jota on spekuloitu sivujen täytteenä. Kovastihan yhteiskunta on tähän suuntaan ajattelua ohjannut, joten asia on ollut oikeastaan avoin. Kuten monen muunkin kohdalla on asioiden laita, myös minulla on ollut vaikea uskoa upotukseen sen vuoksi, että en ole keksinyt syytä siihen. Aseiden salakuljetus ei tunnu puolestaan liittyvän upottamiseen mitenkään ensi tuntumalta eikä myöhemminkään. En ole siten jaksanut hirveästi paneutua eri kirjoituksiin ja silloin kun olen, eivät kirjoittajat ole osanneet esittää asioita uskottavasti. Lähteet ovat jääneet arvailujen varaan ja esitetyt motiivit ovat tuntuneet naurettavilta. Samoin spekulaatiot syyllisestä (KGB, Venäjä ym.) Kaikki on johtanut siihen, että en ole viitsinyt ostaa kirjoja aiheesta.

Ole Dammegårdilla on puutteensa, mutta Palmen murhan osalta hän on osannut etsiä myös oikeita fakytoja ja selityksiä ja esittänyt ne kirjassaan Coup d’etat in Slow Motion hienosti. Kirjassa on myös valaiseva esitys Estonian uppoamisesta. Tai siis upottamisestahan melkoisen selvästi on kysymys. Faktat on esitetty kunnolla ja asiat kerrottu viimein perinpohjaisesti. Salailu ja valehtelu sekä kummallisuudet savuavan aseen lisäksi ovat riittävä todiste. Miksi meidän täytyisi tietää edes motiivi? Se voi jäädä tuntemattomaksi. Hyviä arvauksiakin on kirjassa esitetty. Ainakin johtopäätös: Kyseessä oli kylmäverinen massamurha. Se riittää.

Jos haluaa miettiä motiivia, niin globaali eliittihän voi tehdä tällaista ihan silkan murhaamisen vuoksi. Kyseessä voi siis olla vain rituaalimurha ja ihmiskunnan vastainen viha. Tämä on kai ainakin yksi motiiveista. Dammegård esittää myös mahdollisuuden, että olisi salamurhattu suuri joukko ihmisiä. Yksi mahdollisuus on 70 tukoholmalaista poliisia, joista vain neljä selvisi. Ehkä he tiesivät liikaa Palmen murhasta? He olivat juuri saaneet erikoiskoulutuksen. Tietämättömät luulevat, että eliitit eivät murhaisi sivullisia ja siksi esim. jumbojettejä ei pudoteltaisi sen vuoksi, että murhattaisiin jokin yksittäinen ihminen. Kuitenkin, kuten Dammegård toteaa, liikennelentokoneen pudottaminen on juuri kätevä tapa murhauttaa jokin henkilö, sillä eliminoinnilla spekuloijilla voi olla vaikeuksia selvittää, kuka koneessa olijoista olisi mahdollisen salamurhan uhri. Toisaalta juuri ryhmä ihmisiä saadaan kätevästi pois päiviltä ilman epäilyttäviä itsemurhaepidemioita. Näin esim. sattui juuri jonkin sopimuksen vuoksi erikoiskoulutusta saaneita egyptiläisupseereita USA:sta kotiin kuljettanut kone tuhoutumaan ”onnettomuudessa”. Jos esim. nämä ruotsalaiset poliisit olisi haluttu raivata tieltä ilman, että epäilyitä olisi herännyt, oli laivan upottaminen optimaalinen keino. Olettaen tietenkin, että mukana oli varmistamassa henkilöitä, jotka estivät miehiä pelastautumasta. Tällaisia varmistajia oli Titanicin miehistössä, sillä eräiden tunnettujen henkilöiden pelastautuminen estettiin silminnäkijöiden mukaan. Ehkäpä eliminoitavalle laivalle on junailtu myös radioaktiivista tms. materiaalia, joka on saatu näin upotettua ”Kankkulan kaivoon”. Aseiden salakuljettamisesta puheen ollen muistamme teorian Mossadin kahden kanavan taistelusta. Oli tämä totta tai ei, niin jotain sabotaashia esim. Pia Vestan aselastien narauttamisessa on saattanut hyvin olla. Monet uskovat todeksi esityksen, jonka mukaan monet poliitikkojen murhat johtuivat juuri tällaisen sabotaashin jäliseurauksista 80-luvulla. Henkilöt, joiden oli kerrottu tietävän koko salakuljetuksen (ja olleen siis täydellisesti ostettuja), eivät tienneetkään mitään ja heidät oli murhattava, ennen kuin he olisivat kertoneet tietonsa. Esim. Palme oli myös juuri pysäytttänyt kaksi suurta aselähetystä Ruotsista, koska ne olisivat menneet sota-alueille. Tämä oli paha isku Oliver Northin ja kumppanien kuvioille. Olisiko jonkun kilpailijan tai vihamiehen asekuljetus tuhottu upottamalla kuljetusalus? Tai aselähetys taholle, josta Usrael ei pitänyt?

Toimittaja Knut Carlqvist kirjoitti 30.9.1998 lehdessä Finanstidningen: ”Aikaisimpien selviytyjien haastatteluiden sisältö kertoo aivan erilaisen tarinan kuin se, mikä on kirjoitettu viralliseen onnettomuusraporttiin. Alusta lähtien media ja viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä massiivisessa disinformaatiokampanjassa.” Koko virallinen selvitys, poliitikkojen, viranomaisten ja median esitykset ovat siis yksi valtaisa valehteluoperaatio. Esim. yhtäkään selvityjien kertomusta, jotka selvityskomissio sai, ei esitetty alkuperäisessä muodossaan sen raportissa. Virallinen selitys oli, että lyhennelmät olisivat helppolukuisempia. On kuitenkin helppoa huomata, että tosiasiassa oli jätetty pois olennaisia faktoja.

Mielenkiintoinen on kirjailijan spekulaatio siitä, miksi laiva aiottiin peittää betonilla. Olisiko haluttu estää radioaktiivisen materiaalin pääsy mereen? Todellinen operoijahan NCC:n takana oli Dutch Smit Tak BV, johtava spesialisti mereen pudotetun ydinjätteen käsittelyssä. Norjalainen syvänmeren operoija oli valmis tekemään tarvittavat nostot 470 000 dollarilla. Tehtävän sai kuitenkin brittiläinen Rockwater, joka on tunnettu kyvystään toimia luottamuksellisesti ja heidän sukeltajiaan sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hinta oli kaksi kertaa kalliimpi vastineeksi tästä. Joulukuussa sukeltajat nostivat osia paljon puhutusta keulavisiiristä, myös salvan n.s Atlantti-lukosta. Tämä oli tärkeä todistuskappale siihen nähden, kuinka paljon lukko oli vaikuttanut onnettomuuden syntyyn. Salpa on nyt kuitenkin kadonnut. Komission ruotsalaisjäsen Börje Stenström totesi myöhemmin Spiegel-TV:lle, että hän oli yksinkertaisesti heitättänyt tämän takaisin mereen. Hänen mukaansa Ingvar Carlsson, Carl Bildt ja Ines Uusman lupasivat aluksi hylyn nostoa vain miellyttääkseen omaisia ja yleisöä. He tiesivät sen olleen mahdotonta. Kirjailijan mukaan he tiesivät myös, että kaikki salattava olisi tällöin paljastunut ja siksi he eivät tosissaan olleet luvanneet mitään.

Hylyn ohitse useita kertoja viikossakulkeva ruotsalaiskapteeni kertoo, että alueella on partioinut outoja aluksia tähän päivään saakka. Useimmat näyttävät sotilasaluksilta. Tehtävä on vartioida uppoamispaikkaa ja karkottaa kaikki alueelle aikovat. Uusman sanoi kesäkuussa (1996/1995? Kirjassa on painovirhe 1994.) halituksen lykkäävän hyyn kapselointia, koska komissio tai Pariisin haaran omaiset olivat vaatineet uusia todisteita. Kun maaliskuussa 1997 ryhmä omaisia oikeasti vaativat todisteita, Uusman sanoi uuden lain estävän uudet sukellukset. Asianajaja Henning Witte kuvasi menettelyä tekopyhyydeksi (huijaukseksi).

Reikä rungossa

Meritutkija Werner Hummel on laivan rakentaneen Meyer Werftin palkkaaman asiantuntijaryhmän johtaja ja kokenut onnettomuuksien tutkija Saksassa. TV3:n ohjelmassa hänkin puhui vakuuttavasti miehistön piittaamattomuudesta 90-luvun turvamääräysten suhteen ym. Yksi asia vaikutti hämmentävältä kysyjän mielestä. Laaja alue vesirajan alapuolella saunan ja uima-altaiden tasolla oli merkitty korostetusti eräisiin dokumentteihin. Miksi se kiinnosti? Hummel vastasi vastahakoisesti: ”Alue oli täynnä vettä ja paineen alla. En tidä, kuinka näin oli käynyt. On olemassa silminnäkijäkertomus 1. kannelta, jossa matkustaja on kuullut voimakkaan äänen ja nähnyt vesisuihkun. Kuin joku olisi avannut tulpan, mikä kertoo voimakkaasta paineesta.” Tämä ja moni muu seikka viittaavat aukkoon syvällä laivan rungossa. Aukko ei olisi syntynyt uppoamisen yhteydessä, vaan se olisi ollut sen syy. Saksalaisen tutkijaryhmän ensimmäinen arvio viittasi epäsuorasti tällaiseen aukkoon: 1) Ajoneuvokannelle tulvi vettä enen onnettomuusseurauksia. 2) kannella 1 oli vettä eli kansi ajoneuvokannen alla , erityisesti etuosa, oli veden vallassa ennen kuin kallistuminen alkoi. 3) Jako kannella 0, jossa sauna ja uima-allas oli matkustajakannen 21 alla, olis veden vallassa ja paineessa, ts. suoraan kosketuksessa mereen.

Viimeinen kohta merkitsee, että rungossa on täytynyt olla reikä. Kirjailija oli kysynyt asiasta Estonia-näyttelystä ja suora vastaus oli kertonut, että useat asiantuntijaryhmän jäsenet olivat tunnistaneet reiän olemassaolon, mutta sanoneet, että päättivät mieluummin olla mainitsematta sitä ja pitäytyä siinä, minkä voisivat tosiasiallisesti osoittaa. Tämä kuulostaa tietenkin kummalliselta, sillä vesi ei ollut voinut päästä ajoneuvokantta alemmas. Spiegel TV:n lähde Ruotsin Merenkulkuhallituksessa vahvisti joulukuussa 1996, että oli olemassa salattu Säpon raportti Merenkulkutoimelle, joka määritti todellisen syyn Estonian uppoamiselle olleen suuren reiän rungossa. Toinen lähde raportoi, että Merenkulkulaitoksen sisällä kaikki puhuivat tästä reiästä.

Myös kansainvälisesti tunnustettu laivansuunnittelija ja turvallisuustutkija Anders Björkman on esittänyt, että reiän olemassaolo on ollut välttämättömyys uppoamiselle.Dagens Nyheterin haastattelussa elokuussa 1996 hän osoitti lukuisia tekijöitä, jotka olivat vaikuttaneet uppoamiseen ja näin hän täydellisesti tyrmäsi kv. onnettomuustutkimusviranomaisten komission teorian. Esim. se, että keulavisiiri löytyi 1700 jaardia länteen hylystä sotii vastaan väitteitä, joiden mukaan se olisi irronnut jo aluksen ollessa matkalla. Tällöin sen olisi tullut löytyä aluksen takaa reitiltä. Hän on kirjoittanut kirjan nimeltään M/S Estonian uppoaminen.

Insinööri ja keksijä Johan Ridderstolpe on myös asantuntija, joka on käyttänyt paljon ajastaan onnettomuuden tutkimiseen. Hän on osoittanut sinnikkäiden tutkimustensa avulla esim. sen, että onnettomuuden ajakohtana ei Estonia purjehtinut missään myrskyssä, kuten komissio väittää.  Viralliset säähavainnot kertovat 15 metrin sekuntivauhdin tuulesta, kun myrskytuuleksi luokiteltu on vasta 24,5 m/s tai enemmän. Varsinainen myrsky alkoi vasta aamulla, useita tunteja uppoamisen jälkeen.

Räjähteitä laivalla

Johan Ridderstolpe käytti 2 000 tuntia hylyn videofilmien tutkimiseen. Filmit oli kuvattu lokakuusta joulukuuhun 1994 Filmit paljastavat selkeästi, että aluksen oikeassa kyljessä on vesirajan alla suuri aukko. Filmeistä erottuu selvästi myös useita outoja pakkauksia ja laatikko keularampin tasalta. Finanstidningenin numeroissa 3.2.1999 ja 7.2.1999 hän kuvaa, kuinka ROV (Remotely Operated Vehicle)-kamera eli kauko-ohjattava kamera oli laskettu hylylle 11 päivää onnettomuudesta ja paikallistanut hylkyyn kiinnitetyn esineen. Metallilaattaan kiinnitetty keltainen kuutio oli suoraan kiinni rungossa. Esine oli keularampin vasemmanpuolisessa laipiossa, ramppihydrauliikan ja visiirilukon ja visirin hydraulisylinterin luona. Kun robottikamera laskettiin uudelleen 9.12.1994, esine oli kadonnut! Ridderstolpe: ”Olen ollut yhteydessä useisiin asiantuntijoihin ja kukaan heistä ei epäröi tunnistaa esinettä pommiksi. Tämän tyyppisiä pommeja käytävät armeijat kaikkialla maailmassa ja se sisältää puoli paunaa hexogeenityyppistä räjähdettä (Composite B). Tämä pommi ei ollut räjähtänyt, ja on mahdollista nähdä sytytyslanka. Jos pommi olisi räjähtänyt, se olisi tuhonnut rampin ja irrottanut visiirin. On mahdollista, että vastaava lataus on ollut styyrpuurin(oikealla) puolella, sillä siellä on huomattavat vauriot rampissa. Mekaaninen kontakti tekee vaurion, jossa on terävät reunat ja lukuisia kontaktimurtumia. Paineaallot muuntavat kuitenkin levyt ja poikkiraudat pyöreisiin muotoihin. Tällaisia vaurioita on havaittavissa juuri rampin tyyrpuurin puolella useissa paikoissa. Rampin pohjassa kantavat sivupoikkipalkit ovat taipuneet pyöreälinjaisesti eikä suoran kontaktin jälkiä ole. Hieman ylempänä levyt visiirin laipiossa lähellä tyyrpuurilukkoa ovat jotenkin uudelleenmuotoutuneet.” ”En voi tulla muuhun johtopäätökseen, kuin että kaikki nämä havainnot yhdessä vahvasti antavat ymmärtää, että visiiri on räjäytetty irti styyrpuurin puolelta ja että tarkoitus on ollut räjäyttää sekä ramppi että visiiri. Kun vain yksi lataus on räjähtänyt, visiiri on voinut jäädä roikkumaan portista ja lukosta.”

”Asiantuntijaryhmämme, mukaan lukien korkealaatuinen brittiläinen räjähdeasiantuntija, on vakuuttunut siitä, että keula-alueella on ollut räjähteitä. Se on päivänselvästi kaikkien nähtävissä.” Näin sanoi Werner Humpel saksalaisesta tutkijaryhmästä 10.8.1999 (Aftonbladet 11.8.1999). Meyer Shipyardsin asiantuntijat huomauttavat myös, että suippenevan, 24″xb”” muoviin pakatun paketin alakulmasta on havaittavissa sytytin. Pakkaus on keskilaivassa paapuurin puolella, 26 jalkaa vesirajan yläpuolella aluksen 5. kannen ulkopuolella. Merenkulkuasiantuntijoiden mukaan pakkaukset on kiinnitetty magneettilevyillä, joten tämä pakkaus on voinut siirtyä onnettomuuden vuoksi aluksen osasta toiseen. Asiantuntijaryhmän mukaan keulavisiirin ja sen lukkolaitteiden vauriot ovat tyypillisiä räjähdysvaurioita eivätkä lainkaan sellaisia, jotka olisivat syntyneet mekaanisesti, jos onnettomuus olisi tapahtunut siten, kuin mitä tutkimuskomissio on esittänyt. Werner Hummelin mukaan komissio tiesi totuuden räjähdepakkauksista, mutta salasi sen poliittisista syistä. ”En usko, että onnettomuus on voinut tapahtua ilman räjähteitä. Ne olivat ratkaiseva tekijä. Räjäytykset tapahtuivat sarjana ajankohtana, jolloin onnettomuuteen johtaneet tapahtumat olivat alkaneet.” Komissio on esittänyt pakkkaukset jätteiksi, muovikanneksi tai pelastuspakkauksiksi. Suomalaisjäsen Tuomo Karppinen (tekninen asiantuntija komissiolle) kiisti väitteet räjähteistä: ”Suomen poliisi on tutkinut visiirin eikä ole huomannut merkkejä räjähdyksestä. Ei muualtakaan, joten todisteita ei ole. Laatikkoakaan ei voi todistaa räjähdelaitteeksi.”

”He eivät voi selittää, mitä pakkaukset ovat”. Näin sanoo Ann-Louise Eksborg, komission jäsen ja Ruotsin onnettomuuskomission johtaja. ”Totta kai tiedämme pakkaukset, jotka ovat sukellusfilmeissä (ehkä Band(=Nide?) B40B 941203 ja asiakirjaryhmä B2 941009). Emme ole salanneet niiden olemassaoloa, mutta emme ole nähneet niiden olevan merkityksellisiä.” Tämä on ristiriidassa toisen komission jäsenen asiantuntijan Olle Noordin ilmoituksen kanssa: ”Kv. Onnettomuustutkimus ei koskaan tutkinut pakkausten kuvia. Emme ole milloinkaan tutkineet aihetta millään tavalla, kuten emme ole myöskään sulkeneet pois mahdollisuutta, että aluksella olisi ollut räjähteitä.” (TV4-News/Nyhetsmorgon) Tosin mies sanoo, että heillä on todisteet omien tulkintojensa tueksi ja että spekuloinnit räjähtistä olisivat täysin epätosia.

Kirjassa on kuvat räjähteistä. Niin laatikosta kuin useista räjähdelatauksista sytytyslankoineen. Ne on kai löydettävissä myös netistä.

http://members.tripod.com/mv_estonia/Index.html
http://members.tripod.com/mv_estonia/article1.html

Joitain tuolla

http://estonia.kajen.com/estonia.html

Klicka här för större bild av skadorna!

Em. TV4:n ohjelmassa vastaava ministeri Mona Sahln kieltäytyi kommentoimasta ennen raportin saamista uutta tietoa. Hän epäili varustamolla olleen omia syitä näiden seikkojen esiin tumiseen. Paikalle kutsuttu asiantuntija tietenkin syytti varustamoa omien etujen ajamisesta ja oli huolissaan erinäisten ”myyttien” luomisesta. Sama tutkija, C-G Wetterholm vaati hylyn täydellistä tutkimista tai nostamista, jotta asiat voitaisiin tutkia perinpohjin.

Huolimatta tiedoista kauhistuttavasta löydöstä mediassa, vain maasiinilehti Finanstidningen uskalsi julkaista kiistellyt kuvat räjähteistäja vaatia uutta tutkimusta onnettomuudesta. Tällä oli seurauksia. Kun lehti suunnitteli pommikuvien julkaisemista, se joutui Puolustusvoimien Psykologisen osaston vahvan painostuksen kohteeksi. Ruotsin puolustusvoimien yksikkö toimii virallisen totuuten suuna Estonian onnettomuuden suhteen. Lehti ei piitannut uhkauksista, mutta kun pomminumero oli julkaistu internetissä, se olikin vaihdettu sivuun, joka koostui nettipornosta ja merkityksettömästä tekstistä. Toimitukselta kesti kaksi päivää korjata asia. Hieman sen jälkeen, kun räjähteiden kuvat oli julkaistu 1998, TV4:n koko Estonia-arkisto hävitettiin. Samaan aikaan joku murtautui saksalaisen TV-toimittajan Jutta Raben toimistoon ja tutki hänen Estonia-materiaalia. Todisteet osoittavat myös, että Eestin TV:n arkistot M/S Estonian tapauksesta tuhottiin. Tämän lisäksi oli käynyt ilmi, että suomalaisen tutka-aseman Utössä (valvoo kaikkea liikennettä alueella) nauhoitus Estonian viimeisestä matkasta, oli kadonnut. Nauha katosi jo lokakuussa 1994 eikä sitä koskaan löydetty.

Odotukset olivat korkealla yksityisten tutkijoiden parissa, kun kuvat räjähteistä viimein paljastettiin TV4:ssä elokuussa 1999. Mutta valtamedia vaikeni asiasta täysin. Ruotsalaisten suuri enemmistö pidetään yhä pimennossa totuuden suhteen muiden maiden kansojen kera. Uskomatonta. Sillä nyt ei enää puhuttu onnettomuudesta, vaan kylmäverisestä joukkomurhasta.

Reikä havaittu

Kesällä 2000 Jutta Rabe ja amerikkalainen miljonääri Gregg Bemis organisoivat uuden tutkimuksen 200 000 dollarilla. Vaikeuksien jälkeen he pääsivät tutkimaan alusta ja viimein onnistuivat kuvaamaan reiän laivan rungossa. Metallinäytteitä otettiin tutkimuksen yhteydessä ja ne analysoitiinlaboratoriossa Brandenburgissa, kahdessa muussa sksalaisessa instituutissa ja San Antonion Southwest Research Instituutissa Texasissa. Tri Kurt Ziegler ensin mainitusta labrasta kertoi brittiläiselle lehdelle The Independent: ”Laboratoriotestit kahdesta rampin läheltä leikatusta metallipalasta ovat osoittaneet merkkejä räjähdysaineista laivan rungossa ennen sen uppoamista. Metallimuutokset ovat samanlaisia korkean nopeuden räjäytyksissä. Tämä voi indikoida räjähdysainetyypin tai Semtex Hexa Komposiitista.” Entinen USA:n laivaston pommiasiantuntija Brian Braidwood lisäsi: ”Laboratorioanalyysi osoittaa kiistatta sen, että osat ovat olleet alttiina räjähdykselle.

Raben mukaan he löysivät myös pommireiän keskirungosta. Ns. aluksen peittäminen oli ilmeisesti tarkoittanut tämän rikostodisteen piilottamista. Se oli kuitenkin löytynyt, koska hiekkaa oli ollut liian vähän. Reikä havaittiin hiekasta huolimatta eli sitä siirtyi pois pommireiän edestä. Kuvassa keulareikä:

Manipuloituja todistuksia

Oli täydellinen yllätys, että Andi Meister vetäytyi kv. tutkimuskomission johdosta 22.7.1996, juuri ennen tulosten julkaisemista. Virallisesti kyse oli terveyssyistä  Sekasorron keskellä hän kuitenkin ilmoitti, että todellinen syy erolle oli se, että ruotsalaiset jäsenet olivat petkuttaneet häntä harkitusti. Kysymys siitä, mitä tapahtui laivan komentosillalla ja sen tutkimisen merkittävyys aiheuttivat jännitteitä komission sisällä. Dagens Nyheterin haastattelussa pj Meister väitti sukellusoperaation olleen pintapuolinen ja huonosti toteutettu. Sen sijaan, että olisi tutkittu oleellisia asioita, sukeltajat keskittyivät esim. hytissä 6230 mahdollisesti olleen salkun etsimiseen. Salkku oli kuulunut selviytyjälle nimeltään Alexander Voronin. Hän puhui hytistä 6320 ja sanoi rehdyksessä esittäneensä kaksi eri numeroa. Tai sitten etsittiin toisen kapteenin Avo Pihtin salkkua em. huoneesta, sillä se oli kuulunutkin hänelle. Sukeltajat puhuivat intensiivisesti ”piirroksesta”. Meister ihmetteli, että vain 14 riviä oli kirjoitettu komentosillasta, vaikka sukeltajat olivat olleet siellä 61 tuntia.

Asianajaja Henning Witten mukaan sukeltajia oli ohjeistettu olemaan tutkimatta ajoneuvokantta, vaikka tämä olisi ollut juuri olennaista. Olisi tullut tutkia lastia, sen painoa ja verrata sen käsittelyä turvallisuusmääräyksiin. Liikenneministeri Uusman selitti, että tämä olisi ollut liian vaarallista. Meister syytti samaan aikaan, että ruotsalainen kontingentti komissiosta oli sensuroinut sukellusaineiston niin, että ei olut enää mahdollista selvittää, ketkä komentosillalla olivat olleet. Kirjailija huomauttaa, että suomalaisten sotilaslähteiden saksalaiselle makasiinille Der Spiegel vuotamien tietojen mukaan komentosillalla oli ollut viisi miestä, joista yksi siviilipuvussa. Lisäksi vuodon mukaan kapteeni Avo Andressonilla on oletettavasti ollut luodinreikiä päässä!

Uusi puheenjohtaja Uno Laur toisti syytökset sukellusvideoiden sensuroinneista. Lopulta komissio myösni Puolustusvoimien Mediatoimiston editoineen videoita. Väitetty syy oli uhrien ruumiiden kuvien sensuroiminen. Ray Honour yhtiöltä Rockwater kertoi tuhonneensa omat varmuuskopionsa (yhtiö sai yhden sääntöjenmukaisesti) siltä varalta, että joku lankeasiai johonkin tiedotusvälineen muhkeaan tarjoukseen.

Toukokuussa 1997 Olof Forsberg erotettiin komissiosta. Virallinen syy oli toiminta JAS Gripen-onnettomuuksien tutkinnan yhteydessä sekä bussionnettomuuden Norjassa tutkinnassa. Kovia syytöksiä esitettiin, mutta ministeri Uusman ilmoitti edelleen luottavansa Forssbergiin ja siirsi vain toisiin tehtäviin hänet ministeriössään entisellä palkalla. Samana iltapäivänä Saksan Spiegel-TV sai vihjeen Ruotsin Merenkulkuministeriöstä: Olof Forssbergin erottaminen oli hallituksen järjestämä. Itse asiassa oli pidetty pitkä kokous ministeriössä ja paikalla olivat olleet Uusman, Forssberg ja kaksi virkamiestä ministeriöstä. Lähteen mukaan amerikkalaiset olivat hyvin tyytymättömiä Forssbergin tapaan hoitaa M/S Estonian tapausta ja että liian paljon salaista tietoa oli vuotanut. Lisäksi uuden johtajan nimittäminen antaisi oivan verukkeen lykätä loppuraportin julkaisemista.

Loppuraportti julkaistiin 3.12.1997. Se piti kiinni myrskyn irrottamasta visiiristä ja tätä kautta alukseen (autokannelle) tulleesta vedestä onnettomuuden syynä. Laivan upottamiseen olisi vaadittu kuitenkin 12 000 tonnia vettä autokannen alle. Muussa tapauksessa ilmataskujen ilma olisi pitänyt laivan pinnalla pikän aikaa. Ehkä päiviä. Kuitenkin alus upposi nopeasti. Komission mukaan 2000 tonnia vettä autokannella riitti laivan suistamiseen tasapainosta. Se ei kuitenkaan pysty selittämään sitä, kuinka vesi pääsi alemmille kansille. Laiva oli itse asiassa suunniteltu siten, että vesi olisi voinut jatkaa vain kansille 0 ja 1 keskellä laivaa olleen aukon läpi, jossa porraskuilu oli. Mitään muita aukkoja alas ei ollut. Lisäksi suljetut ovet porraskuiluun estovät veden kulkemisen sieltä. Ainoa mahdollinen selitys on se, että autokannen alla on ollut rungossa reikä. Merirakentamisen professori Anders Ulfvarson sanoo: ”Ei ollut mitään selvää reittiä vedelle siirtymiseen”. Hän kiisti täydellisesti komission raportin esitykset. Virallinen tapahtumien kulku ei myöskään saa tukea yhdestäkään todistajalausnnosta. Päinvastoin, useat todistajat olivat kuulleet ensin kaksi kovaa paukahdusta, jotka he mielsivät räjähdyksiksi. Vasta sitten alus oli kallistunut 25 astetta oikealle. Se oli suoristunut, mutta kallistunut sitten uudelleen, jolloin katastrofia kohti alettiin kulkea.

Matkustaja Carl Övberg heräsi klo 23.15 voimakkaisiin iskuääniin. Kuin moukarilla olisi lyöty metallia. 15 minuutin kuluttua oli kuulunut hydrauliikan ääniä, kuin laivan keulavisiiriä avattaessa. On muistettava, että miehistöllä oli ollut jo kauan vaikeuksia avata ns. Atlantti-lukkoa ja sitä oli jouduttu hakkaamaan moukarilla. Moukaroinnit ja muut äänet olivat toistuneet klo 23.45 saakka. Kun kapteeni oli kuullut iskuääniä ruokapöydässään, hän oli välittömästi poistunut kiireesti kohti siltaa. Ilmeisesti tällöin laiva oli jo ottanut vettä saunan ja uima-altaiden kerrokseen. Silti laiva oli jatkanut täydellä nopeudella, kuten merisaiarudesta kärsinyt matkustaja oli kertonut. Laiva oli alkanut liikkua niin oudosti, että orkesterin oli lakattava soittamasta. Kenties siviilipukeinen mies sillalla oli määrännyt laivan kulkemaan 9 mailia etelään normaalireitiltä M/S Silja Europan ja M/S Mariellan näkyvistä kohti aluetta, joka oli Suomenlahden syvin. Joko ennättääkseen lähimpään satamaan tai sitten alueelle, jossa salainen lasti olisi voitu upottaa mahdollisimman huonosti erinäisten onnettomuustutkijoiden näkyviltä.

Useat ruotsalaiset rekkakuskit ovat sanoneet kuulleensa moottorien ja rautaketjujen ääniä autokannelta. Autoistaan huolestuneina he olivat menneet katsomaan, mitä oli tapahtumassa. Todistusten mukaan miehistö oli juuri yrittänyt työntää ensimmäistä kuorma-autoa mereen toisen auton avulla. Ilmeisesti jotain haluttiin upottaa ja eri paikkaan kuin mihin laiva ehkä uppoaisi. Tai sitten tämä upotus olisi tehty joka tapauksessa. Kapteenin oli määrättävä laiva pois aaltorintamista, mutta liian myöhään.

Carl Övberg kuuli voimakkaita pamauksia. Aika oli n. 24.15 – 24.20. Bengt Nilsson sanoo, että ääni oli uskomattoman kova metallin ääni. Et voinut olla kuulematta sitä ja myöhemmin tiesit, mikä oli aiheuttanut kallistuman. Miehistön jäsen Henrik Sillaste kuuli myös kaksi voimakasta pamausta, jonka jälkeen laiva oli pysyvästi kallistunut. Kokenut merimies tajusi jotain olevan vinossa ja riensi heti konehuoneeseen. monitorista hän pystyi havaitsemaan, että keulavisiiri oli yhä paikallaan. Tämä oli huomattava havainto, sillä koko onnettomuus on selitetty visiirin irtoamisen jälkeen laivaan tulvineen veden aiheuttamaksi. Nyt siis laiva oli jo kallistunut, kun visiiri oli yhä paikallaan. Poliisimies Valter Kikusts esitti myös merkittävän todistuksen. Kannelta 7 hän oli nähnyt, kuinka visiiri oli avattu ja suljettu useita kertoja, ennen kuin se lopullisesti oli irronnut pian klo 24.30 jälkeen Ruotsin aikaa, jolloin Estonia oli lähetttänyt ensimmäisen hätäsanomansa (24.24). Visiiri oli siis irronnut vasta sitten, kun alus jo oli lähettänyt viisi minuuttia aiemmin sanoman pahasta tilanteesta ja kallistumasta. Lehden Aftonbladet mukaan (27.10.1994) komissio päätti olla julkaisematta Kikustsin todistusta. ”Hän oli luultavasti sekoittanut Eestin ja Ruotsin ajat keskenään”. Tämä oli virallinen selitys, joka lähti irronneen visiirin teoriasta.

Kadonneet selviytyneet ym.

On paljastunut, että lähes kaikkia selviytyneitä miehistön jäseniä on  onnettomuuden jälkeen uhkailtu. Myös asianajaja henning Witte on saanut kokea uhkailua häväistyskampanjoiden ja muun kiusanteon lisäksi. Kuten muut totuuden puhujat. Juhani Luttusen paljasti, että kollega Christer Koivistolla oli ollut ongelmia Atlantti-lukon kanssa jo kesäkuussa 1993. Koivisto ja Luttunen joutuivat sanaharkkaan, jonka päätteeksi Luttunen ampui Koiviston kuoliaaksi. Luttunen sai murhasyytteen ja suljettiin mielisairaalaan, jossa häntä pidettiin hurjilla lääkeannoksilla sekapäisenä. Hänen lakimiehensä väittää kyseessä olevan neuvostotyylisen hiljentämisen. Usean miehistön jäsenen omaiset ovat myös raportoineet läheistensä tulleen ilmoitetuiksi pelastuneiksi, mutta kadonneen myöhemmin. Kaikein vahvimmin on ollut esillä toisen kapteenin Avo Pihtin tapaus. Estlinesin hengissä selvinneiden luettelossa Tallinnassa 25.9.1994 on Piht mainittu numerolla 37 klo 13.03 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Samana päivänä Turun merenkulkujohtaja Erik Mörd sanoi, että Avo Piht on kuljetettu autolla Helsinkiin. 28.9. virolainen radioasema KuKu lähetti helikopterin miehistön jäsenen haastattelun. Ilmeisesti ruotsalaisen kopterin Y-64. Haastateltu kertoi pelastaneensa Avo Pihtin. Kun Spiegel TV:n Jutta Rabe yritti hankkia haastattelunauhaa, radioaseman johtaja kertoi hänelle, että Eestin turvallisuuspoliisi oli jo takavarikoinut nauhan. Kaksi päivää myöhemmin Reuters haastatteli Bengt Stenmarkia, Vesikuljetusturvallisuuden osaston päällikköä. Myös hän sanoi olleensa yhteydessä Pihtin kanssa onnettomuuden jälkeen. 1.10.1994 Eestin suurlähetystö jätti protestin Ruotsin ulkoministeriöön, koska heiltä oli estetty pääsy eestiläisiä matkustajia koskeviin tietoihin.Ruotsin poliisi oli myös estänyt Eestin konsulia vierailemasta tapaamaan selviytyneitä Södersjukhusin sairaalaan. Eestin Punainen risti julkaisi ilmoituksen: ”Emme saa enää lainkaan tietoja Ruotsista. Täydellinen informaatiosulku on vallinnut 1.10.lähtien.”

16.10.1994 Aftonbladet kertoi, että ainoa hengissä selvinnyt upseeri oli laivan lääkäri Viktor Bogdanov, 42. Miehistön jäsen Anders Vikner oli aiemmin soittanut Bogdanovin vaimolle ja vakuuttanut: ”Viktor on pelastunut ja täällä minun kanssani.” Mutta Viktor ei koskaan tullut kotiin ja on kadonnut jäljettömiin. Vikner on pyytänyt anteeksi ja väittänyt erehtyneensä kuohuksissaan. Vaimo kertoi miehensä olleen aina hyvin vaitelias työstään, oli kuin hän olisi omamnnut salaisuuden, joka oli raskas kantaa. On oletettu, että ensimmäinen mekaanikko Lembit Leiger olisi alun perin otettu Huddingen sairaalaan Ruotsissa ja komissaari Stridlund kertoi Leignerin omaisille, että sairaalahoidon jälkeen Leiger lähetettäisiin Tallinnaan lentokoneella. Kun perhe saapui noutamaan Leigeriä, hän ei ollut koneessa. Tämän jälkeen Leiger on kadonnut jäljettömiin. Komissaari Stridlund kiisti myöhemmin kaiken osallisuutensa Spiegel TV:lle. Kuitenkin on olemassa kirje, jonka Stridlund on lähettänyt Leigerin omaisille Ruotsin Tallinnan suurlähetystön kautta. Kun komissaarille huomautettiin tästä, hän oli vedonnut yleiseen hämmennykseen/epäjärjestykseen.

Kaksossisaret Hennely ja Hanka-Hannika Velde olivat tanssijattaria. vanhemmat sanovat, että Huddingen sairaalasta oli kerrottu 4.-6.10.1994, että heitä olisi hoidettu siellä. Yksi sisarista oli vieläpä merkitty ensimmäiseen salaiseen selviytyjien listaan lempinimellä ”Anne”, joka oli tuntematon ulkopuolisille. Myöhemmissä listoissa nimi oli vaihdettu viralliseen etunimeen. Ruotsin poliisi, Ruotsin Kriisikeskus, Ruotsin Punainen risti ja Ruotsi sisäministeriö kaikki vahvistivat sisarusten selvinneen vahingoittumattomina. Myöhemmin sairaala kiisti tiedot. Sittemmin he ovat kadonneet. Äiti sanoi saaneensa puhelun vuoden jälkeen katoamisesta toiselta tyttäristä, mutta että keskustelu oli katkaistu. Tax-Free-Shopin johtaja tiina Müur, upseeri Kaimar Kikas ja insinööri Agur Targama myös katosivat jälkiä jättämättä. Tiina Müurin isä otti yhteyttä Sisäministeriöön, jossa kehotettiin soittamaan Tiina Müurin kotiin. Ministeriön mukaan ”Tiina oli jo saapunut Eestiin.” Tätä aiemmin eestin radio 2 oli ilmoittanut Müurin olleen elossa, mutta shokkitilassa ruotsalaisessa sairaalassa. Tämän vastauksen jälkeen ruotsalainen suurlähetystö kieltäytyi vastaamasta mihinkään kysymyksiin häntä koskien.

Miehistön jäsenen Kalevi Vahtraksen vaimo Ruth Vahtras oli saanut tietää Ruotsin poliisilta: Aviomiehenne on pelastettujen listalla, mutta emme pysty sanomaan, mihin sairaalaan hänet on viety”. Listan oli vahvistanut Eestin Kuljetusministeriö, sanoi Eestin radioasema KuKu Tallinnassa. Uutistoimisto FilmiMAX julkaisi listan 29.9.1994. Vahtraksen poika otti sitten yhteyttä Sisäministeriöön, Terveysministeriöön ja Punaiseen ristiin. Kaikkialla vastattiin, että isän nimi oli listalla. Oletettavasti joku Sisäministeriössä oli sanonut: ”Kyllä, isänne on elossa, mutta älkää Jumalan nimessä kertoko tätä kenellekään.” Kun Ruth Vahtras myöhemmin soitti uudelleen, hän huomasi, että hänen puolisonsa nimi oli pyyhity pois. R. vahtras oli järkyttynyt ja soittanut Tallinnan Merimiessairaalaan. Hänelle oli kerrottu, että puoliso oli Turun Yliopistollisessa sairaalassa Suomessa. Sairaalan pelastuneiden lista ei sisältänyt vain Vahtraksen nimeä, mutta siinä oli myös kuvattu tämän ruumiinlämpötilan olleen ”alempi kuin normaali”. Listan oli laatinut Antti Järskalainen, sairaalan johtaja. Ruth matkusti välittömästi Turkuun, mutta sai kuulla täällä, että aviomies olisikin toimitettu sairaalaan Ruotsissa. Useiden puheluiden jälkeen hän lopulta sai kuulla, että hänen puolisonsa kuollut ruumis oli löytynyt Suomen rannikolta. Muserretun vaimon oli tunnistettava Vahtraksen ruumis valokuvan perusteella. Hänelle vakuutettiin, että miehen selviytyminen oli ollut erehdys. Vahtraksen ruumis saapui sitten arkussa Tallinnaan, jossa se oli määrä avata. Sisältö oli järkytys, sillä ruumis oli täysin ruhjottu ja siinä oli jälkiä viilloista ja pistoista niskan seudulla. Kalevi Vahtras näytti tulleen hakatuksi ja kidutetuksi ja sen jälkeen tunnistamattomaksi ruhjotuksi. Kaikesta huolimatta kuolinsyyksi oli merkitty: ”Hukkunut Itämereen”. Ruth Vahtras otti yhteyttä tunnettuun valokuvaajaan, joka katsoi arkun sisällön perheen kotona. Valokuvat osoittivat myöhemmin Vahtraksen tulleen kidutetuksi ja puukotetuksi. Kuolintodistus oli Suomen Oikeuslääketieteen keskuksen vahvistama, mutta siinä ei kuvattu minkäänlaisia sisäisiä tai ulkoisia vammoja. Kuolinsyyntutkija koetti selittää leskelle, että meri olisi ruhjonut ruumista kiviä vasten. Mutta leski oli saanut miehensä vaatteet, joissa ei ollut ollut mitään merkkejä väkivallasta. Toisaalta ruumis oli veressä yltä päältä, vaikka meri olisi huuhtonut veren pois, jos vahtras todella olisi ollut meressä kauan aikaa.

Lisäksi selviytynyt johtaja Eestissä Peter Palgunov saksalaisen toimittajan Jutta Raben haastattelussa kertoi, että oli ollut katastrofin jälkeen lautalla kalev Vahtraksen kanssa. Vahtras oli ollut hyvällä mielellä, kun Palgunov oli nostettu kopteriin. Johtaja osoitti toista kopteria, joka oli lähestymässä ja hän oli ollut vakaassa uskossa, että vahtras olisi pelastettu pelastusviranomaisten toimesta. Toukokuussa 2001 Jutta Rabe haastatteli Silver Lindeä todistajien Kaj Holmbergin ja Ene Moldaun kanssa. PalmeNytt julkaisi osan haastattelusta (3/2002). Pelastumisensa jälkeen Linde oli kuljetettu Turun Yliopiston siaraalaan, jossa hän oli maannut samassa huoneessa kuin Kalev Vahtras. He olivat olleet kollegoita ja tunteneet toisensa hyvin. Vahtras oli yhä kärsinyt hypotermiasta ja oli lämpötyynyjen peittämä. Linde oli keskustellut Vahtraksen kanssa ja päättänyt käydä katsomassa muita selviytyneitä merimiehiä, etenkin Victor Psnetsnoita. Kun tämä oli löytynyt, he olivat päättäneet palata Vahtraksen huoneeseen. Mutta nyt sekä Vahtras että tämän vuode olivat kadonneet. Hoitajatar väitti, että tämä oli siirretty toiseen sairaalaan. Silver Linde otti myöhemmin yhteyttä Ruth Vahtrakseen, jota oli tällä välin uhkailtu ja käsketty luopumaan miehensä kohtalon tutkimisesta ja kyselyistä. Linde pelästyi ja päätti vaieta. Hän sai myöhemmin Suomessa 9 vuoden vankeustuomion huumekaupasta, miehen mukaan täysin väärin perustein eli syyte olisi ollut väärä. Jutta Rabe oli kysynyt Atte Järskeläiseltä ja tämä oli kertonut mystisistä asioista selviytyneiden suhteen ja kehottanut kääntymään Helsingin oikeuslääketieteellisen keskuksen puoleen. Täältä oli evätty pääsykaikkiin teitoihin salassapitosääntöihin vedoten.

Palataan Avo Pihtin kohtaloon. Eestin konsuli oli saanut tietoja, että Piht olisi ollut vankina pienessä talossa Uppsalassa. Luotettava ruotsalainen lähde Ruotsin Puolustusministeriössä on kertonut Spiegel TV:lle, että USA:n tiedusteupalvelu on kaapannut Pihtin ja muut, koska he tiesivät liikaa. Lähteen mukaan he asuisivat nyt USA:ssa ja olisivat saaneet rahakorvauksen kärsimyksistään. Tiedot ovat verifioineet kapteeni Werner Hummel ja asianajaja Peter Holtappels. Interpol on myös laatinut etsintäkuulutuksen mystisestä kapteenista. Andi Meister vahvisti eestiläisen sanomalehden päeväleht mukaan, että Piht ja muut selvisivät. Meisterin mukaan piht oli niin tärkeä todistaja, että tämä oli eliminoitava. On huomioitavaa, että kummallisuudet eloonjääneiden suhteen ovat rajoittuneet pieneen osaan miehistöä, joilla on saattanut olla tietoja M/S Estonian arkaluontoisesta lastista. Heillä on täytynyt olla erittäin raskauttavaa tietoa. Erityisesti Eestissä ja Saksassa Pihtin ja muiden katoaminen on saanut valtavasti huimiota. Vain Ruotsin (Ja Suomen) media on enemmän tai vähemmän kieltäytynyt käsittelemästä aihetta. 1996 kuitenkin Ruotsin Rikospoliisi suoritti kyselyn. neljä miehstön jäsentä väittivät, että olivat nähneet järkyttyneen, mutta elävän Avo Pihtin uutisfilmissä Saksan televisiossa. Myös Estlinesin oma kapteeni Erich Moik miestensä kera kuuluu niihin, jotka olivat nähneet Avo Pihtin televisiossa. Työnantajansa versiossa Moik kiisti tämän. Moik informoi STV Rapportia, joka ei kuitenkaan halunnut näyttää haastattelua. Kun Spiegel TV tiedusteli kanavalta ZDF uutisfilmiä, vaivautunut arkistonhoitaja oli kertonut, että Saksan tiedustelupalvelu BundesNachrichteniDienst oli jo etsinyt arkistosta näitä kuvia. Uutisklippi näyttää, kuinka ruotsalainenambulanssi kuljettaa Pihtin pois. Farstasta peräisin olevassa ajoneuvossa on tunnus B804. M/S Estonian tuho mainitaan myös Venäjän tiedustelupalvelun SVR:n raportissa. Sen mukaan salakuljetus oli koskenut huumeita, mutta myös koboltti oli mainittu. Lähde SVR:n tietoon oli varajohtaja Eestin tullihallituksesta Igor Kristipovich, joka murhattiin asunnossaan 22.10.1994.  Igor Kristipovitsh oli johtava asiantuntija salakuljetuksen vastaisesssa taistelussa ja hän olisi ilmeisesti vastaan ottanut tulenarkaa tietoa koskien Estonian roolia. Murhan olivat suorittaneet ammattimaiset tappajat.

On syytä muistaa, että Ruotsin oman selvityskomission entinen johtaja Olof Fossberg ja tämän seuraaja Anne-Louise Eksborg ovat toimineet myös johtajina puolustusministeriössä. Olof Fossberg oli myös selvittämässä mystistä lento-onnettomuutta 1989, jossa kuolivat tärkeät Palmen puoluetoverit ja henkilöt, jotka olivat saaneet tietoja esim. Hans Holmerin liikkeistä Palmen murhayönä.

Psykologisen Puolustuksen virasto, salakuljetus ym.

Joka kerta, kun tapahtuu jotain sellaista, mikä voi uhata Ruotsin yhteiskunnan vakautta, kätketyt voimat alkavat toimia. Psykologisen puolustuksen virasto (SPF, http://www.psycdef.se ) on keskusviranomainen, joka tarjoaa neuvoja ja ohjausta joukkotiedotusvälineiden kontingentille suunnittelussa ja median valmiudessa vakavien yhteiskuntaa koettelevien iskujen varalta rauhan aikana. SPF myös levittää ja edistää tietoturvallisuutta ja totaalista puolustautumista sekä seuraa yleisen mielipiteen kehittymistä tärkeissä asioissa psykologisen puolustautumisen vuoksi. Toimistolla on 17 työntekijää mukaanluettuna johtaja. Kirjan kirjoittamisen aikana avainjäsenistä erottuu erityisesti Yrsa Stenius, joka vastaa juuri mediamaailmasta. Suomenkin puolella vaikuttanut Yrsa Stenius on se, joka televisiossa ja lehdistössä yleensä ilmestyy kommentoimaan Estonian ja Palmen murhan tragedioiden yhteydessä. Mielipiteitä ohjattiin kovasti. Muistan, kuinka Suomessakin media raivoistasti syyllisti Petterssonia ja toisaalta paheksui voimakkaasti ”salaliittoteorioita” Estonian tragedian yhteydessä ja esitti niljakkaita käsityksiä siitä, miksi omaiset olisivat halunneet nostaa hylyn, omaisten ruumiit, tutkia alusta, vastustivat betonikuorta ym. Ja Jutta Rabea ym. paheksuttiin sensaatioihmisenä ja valiteltiin, kuinka aina tällaisia tarinoita levitellään silloin, kuin jotain tapahtuu. Totuudenetsijät olivatkin omaisten surun ja hautojen häpäisijöitä ym. Varustamo tietenkin yritti pestä käsiään edustajineen jne. Osa käsityksistä muodostui nimenomaan ns. demarien ja vassarien jutuiksi, esim. Lisbet Palmen vuoksi ja koska Palme oli kova vasemmistolainen. Muistan omien omaisteni kohdalla luonnollinen reagoinnin: Pettersson oli syyllinen ja Rabe ym. raivostuttavia häirikköjä ym. Näinhän media ja yhteiskunta auktoriteettien suulla opettivat. Yrsasta voisi muistaa, kuinka hän arvosteli sankariaan Albert Speeriä, josta oli kiinnostunut. Speer kuulemma kiehtoi häntä, mutta oli siis langennut ”pahuuden” kelkkaan. Kuitenkin tiedämme, että Speer joutui valehtelemaan henkensä edestä sodan jälkeen. Todellisuudessa tämä valehtelu isänmaansa ja kansansa tappioksi oli hänen halveksittavin tekonsa. Yrsa syyllistyy vapaahetoisesti joukkomurhan peittelyyn ja mahdollistaa syyllisten jäävän pimentoon, saati sitten, että joutusivat vastuuseen.

M/S Estonia ei ole ainoa autolauttakatastrofi, joka on tapahtunut epäselvissä olosuhteissa. 12.1.1995 Aftonbladet paljasti, että jokin suuri reikä laivan M/S Jan Heweliusz rungossa vaikutti tämän uppoamiseen talvimyrskyssä 14.1.1993. Se oli lähtenyt klo 22.30 Swinoujsciesta (Swinemünde?) Ystadiin, kun se upposi 35 km Sassnitzista.  Onnettomuus vaati 54 kuolonuhria. Päiviä onnettomuuden jälkeen raportoitiin, että kysymyksiä oli herättänyt miksi kapteeni Andrzej Ulasiewicz oli lähtenyt niinkovaan myrskyyn ja miksi häneltä oli vienyt puoli tuntia siihen, että oli lähettänyt ensimmäisen hätäviestin. Onnettomuus vei 10 rautatievaunua ja 29 rekkaa, mukaan lukien 7 ruotsalaista ajoneuvoa, kun laiva upposi vain 11 m. Kokonaisia rekkoja ja suuria kontteja/pakkauksia on sittemmin kadonnut jäljettömiin hylystä, sanoi hämmästynyt Aftonbladetin toimittaja. ”Ne on täytynyt jonkun nostaa hylystä! On tarvittu suuri operaatio sellaiseen toimenpiteeseen. Saksalaiset viranomaiset vahvistivat reiän olemassaolon rungossa.

Paljon kysymyksiä on herättänyt myös tanskalaisomisteinen Scandinavian Star. 7.4.1990 kusi erillistä tulipaloa vei hengen 158 matkustajalta.Siitä lähtien ikävä vaikutelma suuren luokan peittelystä on löyhkännyt mystisen ja traagisen tapahtuman ympärillä. On puhuttu vakuutuspetoksesta ym., mutta tähän päivään saakka viranomaisten toiminta asian suhteen on ollut kummallista. Voisiko olla niin, että niin Estonia kuin jan Heweliusz olivat osa kansainvälistä salakuljetusreittiä? Siten monia muitakin laivoja on olemassa ja myös muita reittejä. Onko aseita ja radioaktiivista materiaalia kuljetettu salaa Idästä Länteen Ruotsin kautta viranomaisten myötävaikutuksella? Iran-Contra-affäärin ja siihen liittyneiden ja sen yhteydessä paljastuneiden asereittien ym. tapahtumien suhteen tämä ei ole mitenkään mahdotonta. Tätä kokoluokkaa oleva jupakka voi johtaa valtaviin ponnistuksiin totuuden salaamiseksi.”Haluaisin osoittaa, kuinka poliittinen establishmentti näyttäisi pitävän avainmedian toimittajia ja julkaisijoita rautaisessa ottseessa.” Näin totesi Henning Witte Nexus New Timesissä julkaisemassaan artikkelissa. ”Tunnen monia toimittajia, jotka olisivat halunneet julkaista Estonian pommikuvatja muut outoudet, mutta heidät on pysäytetty korkeimmilta tahoilta tulleilla määräyksillä heidän tiedotusvälineissään. Joitain on jopa erotettu.” ”Jos en olisi kokenut itse kaikkea tätä, en olisi koskaan uskonut, että ruotsalainen media ja sen toimittajat olisivat näin raskaasti sensuroituja ja että ne väärentäisivät tai salaisivat materiaalisia todisteita.”

NATO:n laivastoharjoitus ym.

On harvoin mainittu sitä, että onnettomuus tapahtui 10-päiväisen Nato:n sotaharjoituksen ensimmäisenä päivänä. Yli 15 laivaa ja suuri määrä merivoimien ilmavoimia oli mukana. Harjoituksissa olivat mukana Nato-maiden lisäksi kumppaneina Venäjä, Ruotsi, Puola ja Liettua.Pääosa harjoituksista tapahtui Skagerrakissa, Norjan, Tanskan ja Ruotsin välissä. Kirjan The Hole (2006) kirjoittaja Drew Wilson kirjoitti, että NATO:n pelastusjoukot olisivat voineet pelastaa ainakin muutamia ihmishenkiä henkilökuntaa ja välineitä luovuttamalla. Lisäksi on olemassa todisteita siitä, että Estonian hätäsanomien kulkua häirittiin (VHF-kanava 16 ja 2182), kuten myös kaikkia radioyhteyksiä Suomen koko etelärannikolla. Eivätkö NATO-yksiköt tekosatelliitteineen ja muine laitteineen kuulleet Estonian viestitystä? On hyvä huomioida, että puhelin- ja muiden yhteyksien katkeaminen tapahtui myös tarkasti JFK:n salamurhan ja Syyskuun 11. päivän iskujen v. 2001 aikana. Werner Humel, saksalainen tutkija, osoitti, että paikallinen radioverkko oli ollut alhaalla klo 01.03 – 01.58. Juuri sen ajan, joka kului Estonian ensimmäisistä vaikeuksista sen uppoamiseen pois tutkakuvasta. Kaikki nämä seikat viittaavat tiedustelupalveluiden tai armeijan vastaavien voimien sekaantumisen laivan uppoamiseen / upottamiseen. Hätäsignaalien blokkaaminen viittaa osallistumiseen massamurhaan.

On myös viitteitä, että tässäkin yhteydessä on esintynyt ilmiö, jossa terrori-iskua edeltää juuri vastaavanlaisen terrori-iskun varalta järjestetty harjoitus. Joskus harjoitus on menossa parasta aikaa, kuten 7/7/2005 tai 11/9/2001, jolloin juuri harjoiteltu terroriskenaario tapahtuikin juuri tuolloin täsmälleen sillä tavalla, kuin harjoituksien käsikirjoitus sen kuvasi. Ja samoihin kohteisiin. Tutkija Christopher Bollyn kertoo, että M/S Estonia oli osallistunut v. 1994 ainakin kaksi kertaa harjoituksiin pommi-iskun varalta. Toinen harjoituksista oli viety läpi juuri uppoamismatkaa edeltävänä päivänä. Feikkipommi-harjoitus järjestetiin tallinnassa yhdessä RITS:n, Ruotsin Meripalokunta- ja pelastuslaitoksen ja Tukholman Poliisin kanssa. Terrorisimulaatio sisälsi skenaarion, jossa feikkipommi oli sijoitettu sauna- ja uima-allasalueelle alemmalle kannelle, vesirajan alapuolelle laivan keulaan. Toinen pommi oli asetettu ensimmäisen kannen vuodeosastolle eli myös vesirajan alapuolelle. Ainakin ensimmäinen toi mieleen seuraavan päivän reiän sijainnin. Skenaariossa pommit räjähtivät noin puolimatkassa Ruotsin ja Eestin välillä. Juuri näin tapahtuikin sitten seuraavana yönä. Hädän ja tuhon keskellä miehistön jäsenet kuulivat koodatun tulipalohälytyksen ”Hra Taivaanvalo 1:een ja 2:een” laivan julkisesta verkosta. Tätä viestiä oli käytetty harjoituksessa vuonna 1994 helmikuussa. ”Mr. Skylight” oli signaalipalomiehille edetä paloasemiin 1 ja 2 ja valmistautua vahinkojen kontrolloimiseen. Annettu hälytys viittasi vahinkoihin, jotka oli aiheuttanut räjähdys ja jotka vaativat välitöntä puuttumista/huomiota.

Uppoamispäivänä Aftonbladet raportoi, että pelastustyöntekijä Kenneth Svensson oli pelastanut ruotsalaisella helikopterilla Y-64 yhdeksän miehistön jäsentä. Aluksi ei esitetty nimilistoja, mutta myöhemmin paljastui, että kyse oli miehistön jäsenistä Avo Piht, Kalev Vahtras, Hannely ja Hanka-Hannika Veide, jotka oli poimittu pelastuslautalta X1 n. klo 03.30. Sama kpteri ja Kenneth Svensson oli noutanut klo 3.50 lautalta X 2 henkilöt Kaimur Kikas, Merit Kikas, Tiit meos, Agur Targama ja Ago Tomingas. Nämä pelastetut oli sitten viety Huddingen sairaalaan, jonne he saapuivat klo 04.40 28.9.1994. Nämä pelastukset on täysin sensuroitu muutamaa vuotta myöhemmin julkaistusta loppuraportista (JAIC). Sen mukaan Kenneth Svensson pelasti vain yhden ihmisen klo 05.10. Svensson sai palvelustaan ansiomitalin Ruotsin ylikomentaja Owe Victorinilta, joka on korkea vapaamuurari. Häneltä vaadittiin, että hän ei koskaan saisi kertoa asiasta mitään enää. Sama komentaja on osoitettu henkilöksi, joka salli Neuvosto-aseiden salakuljetuksen Eestistä. Tullikomissionaari Ulf Larsson ja Owe Victorin olivat sopineet salaa, että erityinen vanhempi tulliviranomainen sallii laittoman kuljetuksen etenemisen puhtaana ilman mitään tarkastuksia Tukholmaan. Tämän sopimuksen nojalla ainakin kaksi kertaa Estonia oli salakuljettanut syyskuussa 1994 aseita Tallinnasta Ruotsiin.

Em. tyylin salakuljetuksesta ja tulliviranomaisten ym. viranomaisten osallisuudesta on esitetty paljon todisteita. Kirjailijan mukaan on myös todisteita siitä, että miehistön jäseniä kidnapattiin ja kuljetettiin pimeästi maasta pois Arlandan lentokentän kautta. Ruotsalaisen journalistin Sven Anérinmukaan väkivaltaiset kidnappaukset Ruotsista eivät ole mikään uusi ilmiö. Nämä kidnapatut olisivat voineet todistaa tapahtumista laivalla ja mahdollisesti uppoamisen syistä. Ruotsin siviili-ilmailuhallituksen tiedotuspäällikkö Jan Lindqvist on tarjonnut Anérille dokumentteja kahdesta Arlandasta lähteneestä koneesta, joissa on ollut 9 rekisteröimätöntä matkustajaa. Ensimmäinen kone oli Boeing 727-200, rekisteröity VR-CLM, joka kuului Larman Aviation Cayman Ltd. -yhtiölle, Bermudassa sijaitsevalle yhtiölle, jonka on perustanut Lars-Erik Magnusson, ruotsalainen kiinteistömoguli, joka oli investoinut raskaasti Turkmenistanin öljy- ja kaasuteollisuuteen samana vuonna. 161-paikkainen kone saapui Amsterdamista 27.9.1994 ilman matkustajia ja se lähti seuraavan päivänä klo 20.54 mukanaan 4 rekisteröimätöntä matkustajaa. Toinen kone, Gulfstream 4, rekisteröity N971L, kuului International Lease Finance Corporationille (ILFC) Los Angelesissa. Kone saapui Amsterdamista n. klo 23 28.9.1994 ilman matkustajia ja lähti klo 05.13 29.9. mukanaan 5 rekisteröimätöntä matkustajaa Maineen. Arlandassa on käytäntö että ILFC Gulfstreamin varaukset tehdään USA:n suurlähetystöön Tukholmassa. ILFC on lentokoneiden leasing-yritys, jota kontrolloi miljardööri Maurice R. Greenburgin American International Group (AIG). IFLC:llä on liiketoimintaa lähes jokaisen suuren lentoliikenneyrityksen kanssa maapallolla.

Eräiden tutkijoiden mukaan Maurice Greenberg on keskeinen hahmo laajimmassa liittovaltiotason bailoutissa USA:n historiassa, kuten hänen on osoitettu olleen syvällä 9-11 -salaliitossa.AIG onmaailman laajin vakuutusyhtiö, jonka alaisia ovat Marsh McLennan, ACE Ltd ja AIG tytäryritys ja ”yksityinen vakoilutoimisto”, Kroll-Associates Kroll (kaikki CIA:n välineitä myös) ja jotka kaikki ovat Greenbergin perheen pyörittämiä. Maurice ”Hank” Greenberg on CFR-jäsen ja AIG:n kummisetä. Perheen lonkerot ulottuvat onnettomuuden ympärille monelta osin. ”Hank” on myös entinen New Yorkin Fed-pankin johtaja, ollut ehdokas CIA:n johtoon, Bilderberg-kokousten säännöllinen osanottaja, aiempi New Yorkin pörssin johtaja, Starr Foundationin puheejohtaja ja hänet on yhdisettty useisiin USA:n tiedusteluun linkitetyiksi ymmärrettyihin firmoihin.

Kuten alussa oli puhetta, Tidningarnas telegrambyrå TT raportoi vain muutama tunti onnettomuuden jälkeen, että n. 70 hallintovirkailijaa Tukholman poliisista oli ollut matkustajien joukossa.He olivat virallisesti osallistuneet Valtion työntekijäyhdistyksen järjestämälle kurssille. Tutkija Bollyn on paljastanut informaatiota, jonka mukaan poliisimiehet olivat juuri osallistuneet em. pommihatrjoitukseen ja he olivat paluumatkalla kotiin, kun laiva upposi. 70 poliisista vain muutama selvisi hengissä. On kummallinen sattuma, että juuri tämä määrä matkustajaluetteloista puuttuneita matkustajia vastaa näiden poliisimiesten määrää, jotka olivat juuri suorittaneet harjoitukseen laivalla ja jotka toisten dokumenttien mukaan olivat ”poliiseina palkattuja, mutta eivät poliiseja.” Mitä tämä tarkoittaa? Olivatko he tilintarkastajia ja kirjanpitäjiä? Vai olivatko he turvallisuuspalveluiden palkkaamia poliiseja tai muita salaisten voimien jäseniä?

Lainaus päättyy.

Kuvia ja linkkejä lisää esim.  täällä

kommentteja:

Jepulisjepsis20. lokakuuta 2016 klo 2.21

Selvästi järjestetty juttu – ei mikään onnettomuus. Jutun tutkinnassa näkyy selvästi hyvin vahvaa ohjailua jostain tahoilta tms.

Ihmisten pitäisi tietää millaisten hirviöitten vallan alla elämme näinä päivinä, silti moni elää jossain pilvilinnoissa tv:n takia.

En tiedä pitikö itkeä vai nauraa, aina kun tämä ”onnettomuustutkija” ilmestyi ruutuun selittelemään, myös muiden tapausten yhteydessä : 

http://www.hs.fi/kotimaa/a1411744038450

http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/lehtola-tyrmaa-ruotsalaisten-estonia-hankkeen-turhana/87648/

 

Jepulisjepsis 20. lokakuuta 2016 klo 8.22

Jutta Rabe Estonia 1994

Meillä vain suorastaan rikollista selittelyä jostain keulavisiireistä yms., kun aukko laivan kyljessä näkyy selvästi tuossakin videossa ja Raben kirjassa s.160. 

Hyvin noloa miten Suomen ja Ruotsin rannikkovartiosto yritti ilmeisen käskettynä tuota tutkimusta estää, vaikka olivat kansainvälisillä vesillä. Asenne kertoo taas kaiken. Olisivat päinvastoin auttaneet tuota Raben tutkimusryhmää vuonna 2000, kun kerran paikalla olivat.
 

 

Jepulisjepsis 27. marraskuuta 2016 klo 14.42

Ole Dammegård on hokannut ilveilyn tässä ”muslimiterrorissa” mitä nyt on ollut täällä Euroopassa :

Esim. Ohessa Breivik lavastuksesta Oslosta 2011. Naisella iso puutikku päässä, eikä nouse ambulanssiin. Sen sijaan, uhrit viedään bussiin?
https://youtu.be/RoTTMrQ3Sc8

Jopa pösilön pitäisi periaatteessa huomata tuollaiset lavastukset, ei tartte kuin pysäytyskuvia vähän tarkemmin kattella.

Mutta, eipä ihmisiä näinä päivinä tunnu kiinnostelevan yhtään minkään asian todellinen luonne tässä maailmassa…

 

Jepulisjepsis TeroPekkaPekka8. joulukuuta 2016 klo 12.26

Ihan asiallinen suomenkielinen video Estoniasta:

https://youtu.be/4ptatFQFk6I

 

 

Jepulisjepsis TeroPekkaPekka14. joulukuuta 2016 klo 2.58

Estonian kyljessä on Jutta Raben (Alfamerin kirja 2002) mukaan on kaksi reikää. Ilmeisesti aluksen kyljessä keskemmällä on myös repeämä / räjäytetty aukko, jota on yritetty PEITTÄÄ hiekalla !

Löytyyköhän tästä aukosta selkeimpiä kuvia, siis muita kuin tuo Jutta Raben kirjassa oleva yksi mustavalkoinen kuva sivulla 160 ? Hän sanoo kirjassa, että he kuvasivat sen hyvin tarkasti kauko-ohjattavalla robottikamerallaan ?
 

nnn

Kah, tekstissä olisi pitänyt painottaa tosiaan, että myös pommireikä löytyi. Alushan piti peittää hiekalla. Tosiasiassa peittäjät olivat vain pettäneet runkoa pommireikään saakka. Sitten työ oli jätetty kesken ja taas lätisty jotain moraalisaarnoja ja selitelty. Jutta Raben ryhmä kuitenkin löysi reiän kuin ihmeen kaupalla. Se oli peitetty liian ohuelti ja se oli tullut jälleen esiin. Kun hiekkaa vähän tongittiin tai sen läpi tuli jokin virtaus. Luulin tuon reikäkuvan olleen juuri tämä reikä. En nyt ole varma .

 

nnn

Joo tuo onkin se rampin näytereikä. Mutta onhan sekin pommireikä.   

 

  1.  nnn
  1. Pitää nyt sitten kun jaksan tarkastaa tämä reikäjuttu. Eli joutuivatko etsimään juuri keulareikää hiekan alta

Jepulisjepsis 19. joulukuuta 2016 klo 11.50

Ei sitä keulareikää voi peittää, vaan laivan keskivaiheilla kyljessä vesirajan alapuolella on mahdollisesti toinen pitkulainen reikä joka on melkein kokonaan hiekkakummun alla. Tätä oli siis yritetty peittää. Tämä repeämä ei mitenkään voinut aueta siihen vain  keularampin irtoamisen vuoksi.

Hiekkaa oli siis jo 90-luvulla kipattu juuri sopivaan kohtaan laivan päälle, ja ehkä jollain turbiinilla vielä puhallettu keoksi laivan kylkeä vasten, koska joku sukeltaja ihmetteli myös laivan sisuksiin joutunutta hiekan määrää. Jotain on siis yritetty peitellä – sanoo Rabe.

Rabe otatti siis näytteet helpommin löydettävästä keulapäässä olevasta reijästä ja tätä reikää on mahdotonta peittää millään peittämättä koko laivaa. Muistathan betonointiaikeet … 

Mutta yksikin kongreettinen todiste tahallisesta tihutyöstä riittää eli ne näytepalat. Ja nuo peittelytoimethan toimivat jo sinällään aihetodisteena. Tuo todisteiden peittely hiekalla ja betonointiaikeet ovat jo sinällään rikollista.

Siksi Jutta Rabe teki muutaman omaisen kanssa Saksan yleiselle syyttäjälle  rikosilmoituksen 850 ihmisen murhasta silloin sukellusretkensä jälkeen v.2000.

Psywar – mielikuvien sota


Mielikuvia ja käsityksiä erinäisistä asioista kontrolloidaan nykyään erittäin vahvasti (eng. Perception management )  ja jopa kapinamielialoja lietsotaan, mutta aina yksi tietty rahanväärentäjä elätti joukkio (A Small Ruthless International Clique) saa juonia rikoksiaan täysin rauhassa. Se on aina lakien ja kohujen yläpuolella, ja julkisuudelta piilossa. Rahvaan kapina ja vihastuminen tämän klikin riistämisen seurauksista kohdistetaan näiden pankkiirien itsensä luomien valeoppositioiden ja ties minkälaisten hallittujen ryhmittymien ja liikkeiden avulla ns. ohi, tai merkitsemättömiksi sijaistoiminnoiksi. Kaikki vain politisoidaan tai alistetaan ”demokraattisille prosesseille”, jolloin mitään todellista korjausta ei juuri mihinkään saada, mutta puhetta ja mielipiteitä riittää ja niiden esittämistavoista ja vapauksista voidaankin sitten vaikka joutessamme kiistellä ankarasti, jotta meitä riistävä pankkiiri saa työrauhan. Muotitermejähän tässä kähinöinnissä ovat mm. poliittinen korrektius, rasismi, hybridisota/infosota, sananvapaus, oikeudet, taistelu, vaalit ja demokratia ja näistä kaikista milloin mitenkin päin johtuva kiihottuminen. Sanoistakin on siis tehty ns. raateluvälineitä.

Jotta syntyisi edes pientä käsitystä siitä mistä tämä kaikki johtuu, kannattaa katsoa ohesta ainakin ekat 15min. Siinä kerrotaan miten 2003 alkaen tämän saman osapuolen toimesta tehtiin Irakille juuri se mistä Nürnbergin oikeudenkäynnissä Saksalaisia 1945 syytettiin (vaikka Saksa kävi koko ajan itseasiassa puolustussotaa ja esitti rauhantarjouksia). Yli miljoona ihmistä murhattiin sotatoimissa siinä Irakin valloituksessa ja tuhoamisessa, eikä se terrori ole loppunut siellä vieläkään. Ja kaikki vain etsittäessä hyökkääjän (usrael) omasta päästään kehittelemää keinotekoista vihollista nimeltä Al-Qaeda. Kaikki perustui siis satuihin ja tekaistuihin syihin. Todellisuudessa kyseessä oli länsivaltojen jo ed. mainitun rahaklikin komennossa suorittama kansanmurha. Kuitenkin valhepropaganda ja ”axis of evil” -hömppä meni läpi jopa näin ”sivistyneellä” 2000 -luvulla ja naiiviutta oli paljon ilmassa.

 

Ja nämä Irakin murhaajat ovat edelleen vapaina.

Ohessa tämä Psywar -dokumentti :

Tuota oheista dokumenttia pidemmälle katsoessa ei voi välttyä siltä mieleyhtymältä, että tätä kaikkea meille esitettyä valheellista mielikuvaa tiettyjen asioiden tilasta on syötetty meille jo kauan jostain samasta komentokeskuksesta. Video tosin erehtyy esim. Hitlerin maailmanvalloitus haaveiden osalta, mutta yleiskuva kertoo miten hirvittävää aivopesua, harhaanjohtamista ja mielten manipulointia meille on vuosikymmenet tarjoiltu ja sitä on kritiikittä otettu vastaan. Ja huom. nimenomaan täällä ”sivistyneissä”  länsivalloissa – etenkin Yhdysvalloissa. Huom. Neuvostoliiton loppuaikoina ja luulempa, että kaikkina aikoina väestölle siellä oli ikäänkuin itsestään selvää, että heidän valtionsa väkivalloin valloittanut joukkio valehtelee. Ja huom. Venäjällä ei tapahtunut vallankumousta 1917 – sen johto (Keisari Nikolai II) murhattiin ja valta kaapattiin. 

1932-bad-jew-commies.jpg

 

Ja tottakai, tämä Venäjänkin tuhonnut kv. pankkiiri loi itsensä suojaksi esim. ammattiliitot, puolueet,  jms., jotteivat mahdolliset iskut kohdistuisi häneen, vaan rahvas riitelisi vain keskenään, tai työnantajansa tai esivaltansa kanssa. Se voi rahanpainokoneensa avulla luoda lähes mitä tahansa; kriitikoita, vastarintaliikkeitä, terroristijärjestöjä, puolueita, valtioita, lakeja, sotilasliittoja, armeijoita, se voi tilata murhia, tai ”onnettomuuksia”, tai vaikka vallankumouksen, kuten Ranskassa tekivät. Ja tottakai – väärentää historiankirjoitusta.

Oheislukemista : MS Estonian upottaminen tai vaikkapa Palmen murha.

Kansalle luodaan siis vain mielikuvia – totuus on liian kiusallista kerrottavaksi. Mikä on esim. talouslamamme todellisuusonko meillä nyt vain keinotekoinen talouslama, joka perustuu meille syötettyyn mielikuvaan rahan niukkuudesta ja siihen, että rahan hallinta on täysin yksityistetty BIS -rahakartellille ?  Sillä rahaa on ja sitä luodaan kokoajan velkakirjojen takaisinlunastuksiin. Tämän todistaa keskuspankkien valtiovelkakirjojen osto-ohjelma yksityisiltä sijoittajilta. Rahasta ei siis ole aitoa niukkuutta. Lue myös : Eurooppaa ravisteleva taloudellinen kriisi on täysin suunniteltu – Kaninkolo blogi 2012.

Sitten taas ajantäytteeksi – tottakai – kansalle on pakko tarjota sirkushuveja yms. ettei kukaan ehtisi perehtymään mihinkään todelliseen, ja selvittämään kuka todellisuudessa on esim. tämän keinotekoisen rahan niukkuuden ja rahalla keinottelun syypää. Saati historiankirjoituksen tutkiminen. Mutta, kaikki hyvin, Ei kansaa kiinnosta rahajärjestelmät. Kansa kyttää vain himojaan, viinaa, leipää, sukupuolielintään ja viihdettä.

Ranska-2016.jpg

Orja pysyy sitten työnsä ohessa kovin kiireisenä ja ”unessa”  hänen seuratessaan noita kaikenlaisia sirkushuveja ja nautistellessaan pankiirien hänelle järjestämiä päihteitä. Lisäksi, tälle pankkieliitin orjalle ohjelmoidaan kaikkia kanavia pitkin hänen ja kansakuntansa turmioksi koituvat arvot joita hänen pitää koko elämänsä noudattaman, tai muutoin ”syrjäydyt”.  Myös patriotismia voidaan käyttää hyväksi tai pelotella kansaa vaikkapa illuusioilla milloin mistäkin ”vihollisesta” ja näin saadaan aina jokin tämän kv. klikin agenda toteutettua. Miettikää siis, mitä nämä viimeaikaiset ”rekkaterrori-iskut” todellisuudessa ovat ?  Pelko on tämän kv. klikin lempityökalu. Varsinkin meidän kuolemanpelkomme.

Kristittyjen Raamatussa sanotaan, Henkilöt, jotka pelkäävät kuolemaa, ovat orjia läpi elämänsä :

”…että hän (Jeesus) – – vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia” (Hebr. 2:15).

Kuolemanpelolla myytiin mm. sikainfluenssa rokote 2009. Kansa oikein jonotti piikille. Parkkisakoista piittaamatta. Mitähän kaikkea muuta kansalle pian ”myydään” ?

Ehkä pian tämän kv. klikin valta on jo niin täydellinen, että kaikki systeemin ulkopuolinen ajattelu (kuten Kristinusko) ja muut ideologiat hävitetään rajulla kädellä?

 

Ole Dammegård paljastaa false flag -teatterin, ovatko muslimiterrori-iskut lavastettuja ?


Ole Dammegårdilla on puutteensa, mutta ohessa hän paljastaa hienosti viimeaikaisen false flag -teatterin.

Hän pistää hienosti nippuun nämä tietyt meilläkin täysin totena pidetyt terrori-iskut ja paljastaa osan niistä huijauksiksi, eli false flageiksi, eli suomeksi väärän lipun operaatioiksi. Myös hyviä kysymyksiä esitetään. Ja pohditaan median osuutta ja sitä ketkä ovat oikeita terroristeja ja sitä ketkä tukevat tätä kansan kiihottamista.

Ole Dammegård ”The Global Tour of Terror continues”

Lecture: The Western world have seen more alleged terror attacks this year (2016) than ever before. Horrific massacres in Orlando, Nice, Dallas, Istanbul, Brussels, Paris… Is the world going totally crazy – or are we looking at a series of coordinated, scripted events based on CIA/Mossad’s ‘Strategy of Tension?

Omaa kommenttiani asiasta :

Olisi tosiaan syytä tutkia – ennenkuin hutkitaan, mutta nykyään se ei ole enää muotia. Tunneperäisiä reaktioita vain ja niiden perusteella tehdään päätöksiä ja annetaan lausuntoja nykyään – iskujen oikeiden järjestäjien agendaan sopien. Hajoita ja hallitse. Aina saadaan jokin lakialoite läpi kun kansa on sekaisin ja tunnekiihkossa hyväksytään kaikki idiotia. ”Kunhan vaan ei tule annettua pelolle valtaa” – sanovat nämä meidän omat terroristit.
Yleisesti :
Ovatko nämä asiat liian vaikeita tajuta, ja havaita, vai eikö vain jakseta keskittyä ? Miksi ei ensin tutkita ? Miksi mennä torille huitomaan ilmaa jotakuta vastaan, pelkän huhun perusteella ? Näinkö aina on tehty ? Onko tämä sivistystä ?

Ovatko Suomalaiset (jopa ns. toisinajattelijat) aivan pöhköjä, kun esim. kaikki ns. maahanmuuttovastainen – jopa lavastus – kelpaa mitä valtamediat ja töllö asioista näyttävät, ja sitten mennään suu vaahdossa torille ? Eikö tule mieleen tahallinen asioiden kärjistäminen ja ohjailu ollenkaan ? Eikö joku hyödy siitä, kun porukka täällä kähisee keskenään, esim. maahanmuutosta ? Hajoita ja hallitse.

Kunhan sen tekijän vain sanotaan olevan vaikkapa ns. muslimiterroristi ja se huutelee allahuakbaria mennessään, niin kaikki on ok. Vaikka viestin tuojana olisi se aina kaikissa muissa asioissa valehteleva valtamedia. On sitä kaksinaismoralismia havaittavissa näillä meidän kansallismielikeilläkin.

Kun käy katsomassa esim. Ylewatchin, MV:n ja vastarinta.com jutut esim. näistä Euroopan 2015-2016 selvästi lavastetuista terrori-iskuista, ei voi kuin ihmetellä kuinka suoraan ja aivan purematta niellään narratiivi jostain aivan itsenäisesti toimivista sarjakuvamaisista ”muslimiterroristeista”:

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000004892365.html

Tuokin yo. juttu on todella typerä – suorastaan lapsellinen.

Aivan kuin tuollaisiin terroritekoihin pystyisi jokin itsenäinen ja lansivaltojen päättäjien komennosta irrallinen ”ISIS” – pohjainen muslimiryhmä tässä isoveli valvoo yhteiskunnassa, jossa joka ikinen asia ja raja on tarkkailussa ja valvonnassa? Järki käteen. Todella naivia edes ajatella niin. Muutoin ollaan kyllä mediakriittisiä oikeissakin asioissa. Miksi ei juuri nyt sitten ?
Jos joku edes kysyisi, mitä nämä oletetut ”muslimiterroristit” tai ISIS hyötyvät noista Ranskankin iskuista? Ja jolleivat mitään hyödy, niin KUKA HYÖTYY ?

Isisin propangadavideolla taistelijat ajavat silmiinpistävän usein Toyota-autoilla. Tottakai. Eikun siis … ööö … hetkinen?
Kysymys terrori-iskuissa ei nyt kuitenkaan ole kongreettisesta tai aidosta sotatilanteesta, ja oletetut tekijät jäävät miltei heti kiinni ja joutuvat vastaamaan teoistaan heti (osa jopa ammutaan poliisien toimesta paikan päällä, joten tutkittavaa ei jää? Ja motiiveja ei voi kysellä.).
Ei siis oikein mitään tutkintaa, eikä oikeudenkäyntejä, jotain näytöstä vain ehkä. Uutisissa vain huonot näyttelijät ”todistajina” näistä tapahtumista :

Esim. tämä : Mikä on noin hauskaa, kun poikaystävä saattaa olla terrorismin uhri (Brysselin 2016 isku ) ?

”Following the attacks in Brussels, an emotional American woman joins Brooke Baldwin to discuss the ongoing search for her missing Belgian boyfriend”

ja silminnäkijöinä (kuten yllä)  ja jopa uhreina näyttelijöitä ja itse tapahtumat ovat surkealla video-laadulla kuvattu, vaikka melkein kaikilla on nykyään HD-kamerat, ja kaduilla CCTV -kamerat, joiden kuvaa kuitenkaan harvoin saadaan julki. Esim. Nizzasta takavarikoitiin CCTV -tallenteet, koska joku haluaa peitellä jotain? Vain muutamia tekaistuja (osa selvää CGI:tä) videoita toistellaan, koska kunnon amatöörivideoita ei ole, vaikka älypuhelimet on jo kaikilla. Yksi toimittaja sukulaisineen osasi olla jo ennakkoon paikalla muutamissa iskuissa. Sattumaa?

Syyt ?

Mitään tarkempaa syytä siis näillä oletetuilla ”muslimiterroristeilla” ei tekojensa motiiviksi kuitenkaan ole, kun asioita jälkeenpäin selvitellään. Pelkkä pahanteko tarkoitus ja jotain allahuakbar -huutoa vain. Kylläpä on uskottavaa.

Okei, on mainittu jotain, että oletetulla tekijällä olisi masennus tai uskonnollinen tai aattellinen radikalisoituminen, ehkä ääriajattelu, eristäytyminen, syrjäytyminen, jne. selittelyä, ja kaikki tuo olettelu pitäisi aivottomasti niellä ? Ehdottomasti siis näin ? Ja eikun torille !

MV-lehti -tyyliin sitten oletetaan kritiikittömästi, että ( huom. valtamedian) sormella osoittaman ja oletetun tekijän motiivina terrorismiin olisi vain pelkkä viha, kosto tai uskonto ja oletetaan vieläpä useinpien lukijoiden nielevän koko valtamedian toistama stoori, aiemmasta mediakritiikistä poiketen. Silti vain sarjakuvamaista raivohullua yleisöön kohdistuvaa väkivaltaa, ilman mitään pidempiä julistuksia tai viestejä? Ja media ja vastamediat laulavat samaa laulua ( ohessa todiste ) kuorossa täysin aivottomasti.

Näiden iskujen yhteydessähän ei edes julisteta mitään, tai sanota, että ne olisivat kosto jostain tietystä asiasta (esim. Irakin tuhoaminen tms.). Jos, ne olisivat kosto, miksi ne eivät iske valtioiden hallintoon tai päättäjiä vastaan, tai esim. puolueita vastaan, vaan vain sattumanvarainen tavisjoukko on lähes aina ”uhrina” ?

Paljon kysymyksiä siis, silti tähän vihakiihotukseen pitäisi mennä mukaan ? Ei kiitos. Yleensä täällä on ollut tapana tutkia – ennen kuin hutkitaan, mutta ei näköjään enää.

Sodankäydeiden Suomalaisten pitäisi muistaa mitä vihollisen partisaani toiminta oli. Juuri esim. tälläistä; että pukeudutaan vihollisen sotilaspukuun ja tehdään pahoja. Tätä Neuvostopartisaanit tekivät esim. Virossa. He teurastivat Saksalaisten sotilaitten asuihin pukeutuneina kokonaisten kylien asukkaat, jättäen muutamat henkiin todistamaan ”Saksalaisten” pahuudesta. Tästä oli enemmän jossain blogissa, jota en enää löydä.

Muutama aikaisempi kommenttini  :

http://magneettimedia.com/munchen-22-kesakuuta-vakivallan-taustat/#comment-37151
http://magneettimedia.com/munchen-22-kesakuuta-vakivallan-taustat/#comment-37226

Muuta aiheeseen liittyvää täällä :

https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/07/18/olisiko-taas-aika-herata-huitomaan-ilmaa/
https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/07/17/julki-ihmisten-kaksinaismoraali/
https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/07/15/ihmismielen-uhma-jossa-pelolle-ei-ole-sijaa/

Jos mieli on sokea, eivät silmät voi nähdä totuutta. Viha päihdyttää päät. Vihan tuottama energia pitää kohdistaa ongelman ratkaisemiseen, eikä sokeana ensimmäisenä kadulla vastaan tulevan kimppuun hyökkäämiseen.

Mutta miksi tuo lavastettu terrori tehoaa massoihin ? Se on mielenhallintaa, koska ohjelmointi television kautta, ja ihmisen kuolemanpelko.

Ei-kristityn tuntee siitä, että hän pelkää kuolemaa (kuten ISIS:tä ja muslimiterroristeja), mutta oikeasti hän pelkää  sielun joutumista vastuuseen Jumalan edessä, ja hänen koko elämänsä on kuoleman pelon orjuuden ohjaamaa.

He pelkäävät sielun kuolemaa, ikuista eroa Jumalasta. Sielun kuolemaa pelkää vain sellainen, joka on syntinen, perkeleen orja. Hän tietää joutuvansa ikuiseen vastuuseen ja vapisee hysteerisesti kuoleman edessä. Henkilöt, jotka pelkäävät kuolemaa, ovat orjia läpi elämänsä :

”…että hän (Jeesus) – – vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia” (Hebr. 2:15).

Jos, sinulla arvoisa lukija sattuu olemaan maailmanvalloitusfantasioita – ohessa opas false flag terrorismiin : False Flags For Dummies

 

Wacon joukkomurha USA:ssa 1993


Kannattaa käydä lukemassa mitä tuleman pitää, jos asiat etenevät kuten ne näyttävät etenevän. Kopioin ko. blogi-tekstin taas omin lupineni myös tähän alle.

Alussa annan erään heränneen yksilön kertoa ketkä ovat tälläisen takana.

A Small Ruthless International Clique :

 

Ohessa alla selvitystä siitä, mitä tapahtui Wacossa USA:ssa vuonna 1993. Siinä USA:n sionisti hallituksen joukot (ZOG) pistettiin kenties Clintonin klaanin avulla tuhoamaan erään Kristityn uskonlahkon maatila Texasissa vuonna 1993 ja jälkeenpäin tätä seliteltiin joukkoitsemurhaksi :

lainaus alkaa :

torstai 27. lokakuuta 2016

Waco – ei itsemurha, vaan joukkomurha
 

Seuraavasta videosta kerrotaan paljon Victor Thornin kirjan Hillary (and Bill) 3: The Murder Volume luvussa Waco:

https://www.youtube.com/watch?v=Xr9pQ1pIbiU

Seuraavastakin videosta on puhetta (Waco: The Big Lie):

https://www.youtube.com/results?search_query=waco+the+big+lie&spfreload=1

Myös seuraava:

https://www.youtube.com/results?search_query=waco+the+rules+of+engagement

19.4.1993 liittovaltion agentit rynnäköivät Wacossa saarrettuun maatilaan Mount Carmel, jossa uskonnollinen lahko oli ollut saarrettuna. Iskussa käytettiin tankkeja ja helikoptereita. Totuus on, että 86 miestä, naista ja lasta murhattiin liittovaltion toimesta.Antautumaan pyrkivät ihmiset ammuttiin. Lahkon jäseniä ammuttiin myös helikoptereista. Maatilaan ammuttiin kyynelkaasua vaarallisempaa kaasua sekä herkästi syttyviä kemikaaleja, jotka sytytettiin sitten. Tavoitteena oli juuri tulipalo eli kyseessä oli murhapoltto.Pienet lapset, jotka olivat liian pieniä kaasunaamarien käyttöön, olivat alttiina kuusi tuntia CS-kaasulle, joka on kielletty Pariisin kemiallisten aseiden käyttöä koskevassa sopimuksessa (Evans-Pritchard). Suurin osa naisten ja lasten ruumiista löytyi toisistaan kiinni pitäneinä betonivarastoalueelta keittiön läheltä, jonne he olivat ilmeisesti jääneet loukkuun (tulituksen aiheuttamien) sortumien keskelle (James Tabor-Eugene Gallagher: Why Waco/1995). 51 päivää aiemmin, sunnuntaiaamuna 28.2.1993 n. 100 raskaasti aseistautunutta Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) agenttia olivat hyökänneet rakennuksia kohti kovaa huutaen kuin he olisivat hyökännneet huumekartellin kimppuun. Tällöin paikalla oli ollut vain n. 100 asukasta, enimmäkseen naisia ja lapsia. Davidin Oksa (Branch Davidians) oli melko rauhallinen ryhmä, josta ei ollut ollut kenellekään harmia. Texasin tyyliin ja rahaa ansaitakseen ryhmä osti ja myi aseita ja oli kerännyt laajan asekokoelman. Toiminta oli ja on edelleen täysin laillista.

28.2. agenteilla oli myös helikopterivarmistus. Waco Tribune Herald kertoo myös, että agentit hyppäsivät karja-autoista ja heittivät tärähdyskranaatteja ja huusivat: ”Tulkaa ulos”. Lahkoa johti David Koresh (Vernon Wayne Howell, 1959-1993). Lahkoon kuulunut Harvardissa opiskellut tuomari Wayne Martin soitti hyökkäyksen alettua hätänumeroon 911 rakennuksen sisältä: ”Täällä on 75 miestä rakennuksemme ympärillä ja he ampuvat meitä. Kertokaa heille, että täällä on naisia ja lapsia ja että hyökkäys on pysäytettävä.” Martin pyysi poliisilta 25 kertaa hyökkäyksen pysäyttämistä (Deborah Stone&Christopher mannion: Slick Willie 2/1994).

Mutta mikään ei voinut sammuttaa hyökkääjien verenhimoa nyt. Ratsiaan oli määrätty 100 miehen armeija luotiliiveihin puettuja ja raskaasti aseistettuja miehiä, jotka potkivat ovia ja ikkunoita säpäleiksi. Vaikka paidoissa luki ”ATF”, ratsian toteutustavan saattoi olettaa laukaisevan puolustautumisreaktion (R.W. Bradford: It came from Arkansas/1993). Rakennuksesta vastattiin tuleen ja laukaustenvaihdossa kuoli neljä agenttia 20 haavoittuessa. Lahkolaisia kuoli kuusi ja neljä haavoittui. Yksi haavoittuneista oli Koresh (Tabor-Gallagher).Tämän jälkeen BATF saartoi maatilaa 51 päivää.

Wacon taustalla on useita syitä. Ennen Wacoa naispuoliset ATF-agentit ”väittivät tulleensa seksuaalisesti ahdistelluiksi ja kiusatuiksi miespuolisten kollegoiden taholta” (Stone&Mannion). Toimisto oli joutumassa kriisiin julkisuuskuvansa vuoksi. Syytökset moninkertaistuivat, kun ohjelma ”60 minuuttia” teki raskauttavan paljastuksen niihin liittyen (sama). Ratsia tehtiin vain päiviä ennen vuosittaista määrärahoihin liittyvää kuulemistilaisuutta, joka oli ratkaiseva viraston budjetin kannalta. Tarpeellinen ja onnistunut ratsia avaisi mahdollisuuksia rahoitukselle (sama). Tietenkin tässä täytyy olla muitakin syitä. Ilmeisesti osa niistä on hämärän peitossa. On kuitenkin käynyt ilmi, että lahkolla oli asepaja, jossa muutettiin puoliautomaattiaseita automaattiaseiksi. Tämä saattaisi viitata siihen, että lahkon kautta oli harjoitettu pimeää aekauppaa CIA:n toimeksiannosta. Oliko Koresh muuttunut epäluotettavaksi tällaisne toiminnan vetäjien suhteen? Vastaava toimintaahan oli Arkansasissa Iran-Contra -vyyhtiin liittyen. Ehkäpä maailmaa johtavan perverssin lahkon ihmisvihan lisäksi kyseessä oli pahuuden palvomisen lisäksi myös tällainen syy. Kristinuskon vastaista propagandaa myös harjoitettiin tapaukseen liittyen, tietenkin valheiden perusteella. Myös aseiden ja valkoisten vastaista propagandaa. Militioiden yms. Tosin Waco laukaisi militiatoiminnan boomin, koska ihmiset huomasivat joutuvansa mahdollisesti puolustamaan itseään kommunistisia vallanpitäjiä vastaan. Pian lisää myös murhautetuista agenteista.

Kaikki Clintonin hallinnon kertoma on valhetta Wacon tapauksesta. Väitettiin, että Koresh olisi käyttänyt hyväkseen lapsia kodissaan. Liittovaltion oiekuskansleri Janet Reno väitti jopa, että lapsia piestiin tilalla. Pääpsykiatri tri Bruce D. Perry Texasin Lasten sairaalassa ja Baylorin Lääketieteellisen Opiston työntekijä, joka on tutkinut tyttöjä, jotka oli vapautettu ATF:n ratsian ja tuhoiskun välillä, ei löytänyt mitään todisteita Koreshin sekaantumisesta lapsiin tai edes nuoriin naisiin (Richard Odom: Circle of Death). Ratsian jälkeisenä päivänä FBI:n johtaja William Sessions kertoi kansallisessa televisiouutislähetyksessä, että FBI:llä ei ollut mitään suoraa todistetta lasten hyväksikäytöstä maatilalla tuolloin. Siten FBI:llä ei ollut tällaisesta todisteita (sama). Oikeusministeriö selvensi myös ratsian jälkeen, että sillä ei ollut mitään todisteita lasten hyväksikäytöstä 51 päivän piirityksen aikana (Tabor-Gallagher). Texasin Lastensuojelupalvelu tutki hyväksikäyttösyytökset 1992 ja totesi ne perättömiksi todisteiden puuttuessa (sama). Heidän johtajansa Bob Boyd sanoi, että ATF:n ratsian jälkeen lapset olivat terveitä, onnellisia ja heistä oli huolehdittu ja välitetty (Bradford). Clintonit olivat jälleen valehdelleet. He eivät juuri koskaan puhu totta.

Agentit, jotka kuolivat ratsian yhteydessä helmikuussa, olivat Bill Clintonin henkilökohtaisesti valitsemia palvelemaan turvallisuustehtävissä hänen presidentinvaalikampanjansa 1992 aikana. Sen jälkeen kaikki neljä oli siirretty Salaisesta Palvelusta säännölliseen ATF:n kenttätyöhön. Vielä ihmeellisempää oli, että heidät oli valittu kaikki vielä Waco-ratsiaan (Odom). The American Justice Federation omisti videonauhan ensimmäisestä Waco-ratsiasta. Siinä näkyi: ”Neljä agenttia kiipeää katolla. Kolme heistä etenee rakennukseen ikkunan läpi. Neljäs agentti, kun hän oli odottanut toisten menevän sisälle, heittää kranaatiksi paljastuneen esineen sisään ikkunasta. Hän myös tulittaa ikkunast asisään tämän jälkeen. Kolme ikkunast asisään mennyttä agenttia on ratsiassa kuolleiden listalla. He eivät kuolleet lahkolaisten luodeista. Heidät murhattiin ja se oli ilmeinen lavastus (Michael Kellett: The Murder of Vince Foster/1995). Miehet etenivät Koreshin makuuhuoneeseen. Vain he olivat saaneet tämän tehtävän. (Sama. Samasta aiheesta myös Kellett: Phantoms of the World Stage/2006, Ken Thomas: Parapolitics/2006)

Maatilaa oli tarkkailtu jo pitkään. Koresh tunnisti soluttautujan ja kysyi sheriffiltä, miksi häntä vakoiltiin. Omituisia tarkkailijoita oli havaittu ja maatilaa oli tarkkailtu myös ilmasta. Itse asiassa koko kesän 1992 oli tuntunut, kuin kopteri olisi aina ollut taivaalla. Maatila kuvattiin ilmasta ilmeisesti moneen kertaan. Viranomaiset eivät kuitenkaan koskaan pidättäneet Koreshia. He olisivat pystyneet tekemään sen helposti. Esim. silloin, kun hän säännöllisesti poistui maatilalta Pizza Hutiin syömään tai hölkkäämään. Koresh ei piilotellut eikä esiintynyt väärällä nimellä. Hän oli täysin avoin. Koska hän ei ollut mikään enkeli, oli hän joutunut alistumaan ratsioihin jo aiemmin. Kun ne oli tehty asiallisesti, hän oli hyväksynyt ne. Mitä ilmeisimmin 28.2.1993 ei ollut pääasiallinen tavoite tehdä tarkastusta, vaan murhata Koresh tulitaistelussa, joka tietenkin olisi luettu hänen viakseen. ATF tiesi verenvuodatuksen tapahtuvan ja oli vihjannut paikalliselle ambulanssille, jotta se olisi ollut valmiina. Tämän työntekijä vihjasi asiasta paikalliselle elevisiolle KWTX-TV, joka lähetti reportterin ja kuvausryhmän paikalle.

Ironista kyllä, tämä johti Koreshin pelastumiseen tuona päivänä. Em. reportteri kävi valmistautumassa ryhmineen jo klo 07:00 aamulla maatilan ympäristössä. Reportteri eksyi ja soitteli puhelimellaan, eksyi uudelleen ja törmäsi postinkantajaan, joka neuvoi miehen oikeaan suuntaan. Postinkantaja oli kuitenkin lahkolainen, joka heti kuvausauton poistuttua juoksi varoittamaan lahkolaisia. ATF oli myös itse kutsunut paikallisia televisioasemia kuvaamaan ratsiaa. Lähteinä kahteen edelliseen kappaleeseen olivat olleet Odom ja Bradford. Tähän mennessä Koresh oli jo selvittänyt, että yksi lahkolaisista oli kavaltaja. Mitä teki median hulluksi koiraksi esittämä mies? Sanoi agentti Rodriguezille: ATF ja Kansalliskaarti olivat tulossa. Tee nyt oma valintasi.Me tiedämme, että he ovat tulossa.” Koresh ei tappanut petturia ja agenttia, vaan toivotti onnea, kun tämä käveli ovesta ja poistui maatilalta.” (Dick Reavis: The Ashes of Waco/1995).

Lahkolaiset eivät suinkaan aikoneet hyökätä agenttien kimppuun. Jos he olisivat halunneet väijyttää hyökkääjät tai avata tulen, he olisivat sijoittua sopivasti ja ampua jo lähestyviä autoja ja meihiä, jotka poistuivat niistä. Davidin Oksan puolustusasianajajan mielestä lahkolaiset olisivat voineet ampua .50 kaliiberin konekivääreillä hyökkääjät kuoliaaksi jo avoimiin autoihin.FBI:n Waco-komentaja Jeffrey Jamar totesi myös Okeusministeriön haastattelussa, että lahkolaiset olisivat voineet ampua kaikki agentit kuoliaiksi jo autoihin aseillaan (Kellet/2006). FBI taas saarron aikana järjesti meluterroria, jonka avulla lahklaisia estettiinnukkumasta. Se katkaisi sähköt ja jätevesihuollon maatilalta. Lopulta se puhkoi tankeilla reiät seiniin ja ruiskutti vaarallista kyynelkaasua 15 sekunnin intervalleissa. Lopulta FBI sytytti koko maatilan tuleen. Kuin enteillen tätä, kaiken muun mahdollisen metelin sekään oli kovaäänisistä soitettu Nancy Sinatran laulamana ”These boots are made for walking”, jossa myös uhotaan vastustajan polttamisesta. 200 kanisteria kyynelkaasua käytettiin, mutta kyseessä oli vaarallisempi kaasu, CS. Se on hengenvaarallista ja tappavaa ja lisäksi tulenarkaa (Bradford).

Kun kaasutus ja tankkien särkemiset olivat alkaneet klo 06:04, puolen tunnin kuluessa lahkolaiset heiluttivat valkoista lippua. Myrkkykaasutus kuitenkin jatkui. William Sessionsin vastustuksesta huolimatta Janet Reno oi määrännyt käytettäväksi kiellettyä kasua (CS) ja käyttämään tankkeja hyökkäyksessä.Hän oli määrännyt rynnäkön.Klo 9:55 tankki eteni läpi pääovesta ja klo 11:47 tehtiin uusi tankkihyökkäys. Muutamaa minuutti amyöhemmin koko maatila oli liekeissä.Kun hallitus oli sytyttänyt maatilan tuleen, kovaäänisistä kuului Koreshia pilkkaavia viestejä. Saartorenkaasta ei päässyt pakoon. Pakenevia piiritettyjä ammuttiin FBI:n Delta-joukkojen taholta. ”Liittovaltion viranomaiset sanoivat monessa ruumiissa olleen luodinreikiä” (Rodney Stich: Defraudin America/1994).

Lastenmurhaaja Hillary

Kuka on vastuussa siitä, että FBI ampuu saarretusta maatilasta pakenevia, kun lahko on antautunut? ATF järjesti ratsian, joten tässä jo liikutaan Liittovaltion johtamassa operaatiossa maaseudun sijaan. Lisäksi siis Oikeusministeriö ja Janet Reno olivat ottaneet piirityksen johtoonsa. Kuitenkin juuri maatilan tuhoamisen aikana Janet Reno oli aamulla 19.4. lähtenyt klo 09:00 Bostoniin ja jätttänyt komentopaikkansa (Stone-Manion). Reno oli muutenkin Clintonien nukke. Bill Clinton oli lähettänyt tärkeimmän alaisensa Texasiin jo kaksi päivää ennen ensimmäistä ratsiaa. 28.2. Clintonin läheinen ystävä Roger Altman, vararahaministeri, oli saanut tehtäväksi varmistaa, että ”kaikki sujuu pehmeästi ratsian aikana” (tämä oli tietenkin valhetta ja todellinen tavoite lieneekin saavutettu). Altman jopa teki erityisen matkan Wacoon, kun oli jakanut käskyt 26.2 (Odom). Siis rahaministeri? Vaika Koreshin lahko asusti vain Wacossa Texasissa, muiden kaupunkien ja osavaltion agentit olivat mukana operaatiossa. ATF suunnitteli operaatiota kuukausia ennen ratsiaa. Kaikki merkit viittaavat vallan huipulle. Asian tiimoilta järjestettiin huipputason kokous, jolloin Houstonissa ATF:n johtomiehet Houstonista, Dallasista, Albuquerquesta, Miamista ja Little Rockista neuvottelivat (sama). Siis johtajat ja agentit Little Rockista Arkansasista ja myös Floridasta neuvottelivat Texasin piirin asiassa Dallasin ja Houstonin väen kanssa. Asioiden alkaessa tapahtua, Clinton käski USA:n oikeuskanslerin (Renon edeltäjän) Stuart Gersonin pitää häntä ajan tasalla ratsian edistymiseen nähden (sama). Alamme olla asian ytimessä.Gerson kertoi W. Sessionsille tehtävästään aamulla ennen ratsiaa.Gerson soitti presidentille klo 7:30. Kaksi tuntia ennen tapahtumien alkua. Ratsian aikana presidentti sai kaksi puhelua Valkoisen Talon viestijohtajalta (George Stephanopoulos), joka kertoi ratsian edistymisestä. Kaiken jälkeen presidenttiä informoitiin uudelleen (sama).

Ratsioiden jälkeen kokoontuivat neuvonpitoon Webb Hubbell (Rose-lakifirman aatelia, Hillaryn vanha työtoveri ja luotettu, avustava korkein oikeuskansleri), Bernie Nussbaum (Clintonien tärkeimpiä alaisia, Valkoisen Talon konsultantti), Bruce Lindsey (presidentin neuvonantaja)G. Stephanopoulos ja Mack McLarry (Valkoisen talon henkilöstöpäällikkö). 12.4. Janet Renosta tehtiin korkein oikeuskansleri, jolloin hän piti palvaerin Hubbelin, Nussbaumin, Sessionsin ja muiden Valkoisen Talon ja FBI:n virkamiesten kanssa.Samalla viikolla Hubbell osallistui kokoukseen Valkoisessa Talossa, jossa neuvoteltiin suunnitelmasta lisää. Mukana olivat myös Lindsey ja Vince Foster (sama). Kun Foster on kuvioissa mukana, myös Hillary on lähellä taustalla ohjailemassa. CNN:n Larry King Livessä esiintynyt Linda Tripp oli sitä mieltä, että Foster, Hillary Clintonin ohjeistamana, lähetti käskyn hyökätä Wacon maatilalle (Uutiskommentti, Winter v. 2001, s. 2-3: ”Määräsikö Hillary Clinton iskun Wacoon?”). Yllä olevasta linkistä avautuvan videon tekijä T. March Bell on samaa mieltä. ”Itse asiassa saimme nimettömiä puhelinsoittoja Oikeusministeriön johtajilta ja tuomareilta (managers and attorneys), jotka uskovat, että Web Hubbell oli painostanut Renoa ja että paine oli lähtöisin USA:n Ensimmäiseltä naiselta” (sama). Bell selitti edelleen: ”Rva Clinton, Foster ja Hubbell tekivät yhdessä töitä Wacon asiassa…Hubbellin toimistoon tuli soittoja Hillaryltä ja Vince Fosterilta kriisin aikana (sama). Bell teki johtopäätöksen: ”Rva Clinton tuli koko ajan kärsimättömämmäksi, kun Wacon pattitilanne dominoi otsikoissa ja uutislähetyksissä Clintonien hallinnon ensimmäisinä kuukausina. Se oli hän, joka painosti haluttoman Renon toimintaan. Hän oli hyvin haluton määräämään hyökkäyksen…” Renon sanotaan pyytäneen avustajiltaan, että he olisivat keksineet syyn siihen, että hyökkäystä ei tehtäisikään. (sama) Linda Tripp kertoo lapsenmurhaaja Clintonin jäisestä kylmyydestä, kun hän todisti karmeiden uutisten esiyttämistä filmillä Fosterille ja Hillary Clintonille. Kun Foster näki kauhut tulipaloineen ja lasten ruumiineen, hän tuli valkoiseksi ja hänen kasvonsa ja koko ruumiinsa alkoi nykiä. Foster oli absoluuttisesti murskana, koska tiesi osuutensa tragediassa. Fosterin käskyttäjä ja kaikesta vastuullinen Hillaryn reaktio puolestaan oli sydämetön (sama). Kolme viikkoa myöhemmin, Vince Fosterin murhaa seuranneena yönä Clintonit varastivat Fosterin toimistosta kaikki raskauttavat aineistot. ”Emme ehkä koskaan saa tietää, mitä tietokoneella oli Mount Carmelissa. Fosterin Waco-aineisto voisi antaa vastauksen, mutta se päätyi Hillarylle miehen kuoleman jälkeen (Mack White: Waco, Vince Foster and the secret war). Journalisti Amrose Evans-Pittchard verifioi salaisen datan olemassaolon.  ”Foster piti Waco-dokumentteja lukitussa kabinetissa, jonne ei päässyt edes hänen sihteerinsä (APFN: Hillary directed Waco, 10.2.2000 s.1) Erikoisjoukkojen asiantuntija Steve Barry sanoi: ”Hillary pisti pystyyn erityisen ”kriisikeskuksen” Valkoiseen Taloon, joka hoiti Waco-asiat. Siellä häntä palveli Vince Foster, joka leskensä mukaan oli jälkeenpäin kauhuissaan verilöylystä Wacossa, josta Valkoinen Talo oli vastuussa (sama).

”Lahkon jäsenet jotka olivat juosseet ulos palavan talon takaa – tämä puoli ei näkynyt TV-kameroissa – surmattiin FBI:n tarkka-ampujien toimesta” (White). Tämä onmerkittävää, sillä Waco ei ollut mikään itseaiheutettu joukkoitsemurha, johon syy olisi Koreshissa tai lahkolaisissa. Pikemminkin kyseessä oli murha, yksinkertaisesti ja selkeästi, jonka oli järjestänyt liittovaltion hallitus, Hillary Clinton sen operaatioiden kontrolloijana. Tämä käy ilmi edellä ja ensimmäisessä linkissä oleva video kertaa asiat. Toisessa videossa Waco: the Big Lie, ”videonauha ratsiasta osoittaa, kuinka kolme ATF-agenttia ammutaan omien luodeista. Aiemmin mainittu katolle jäänyt agentti ampuu kolme sisälle mennyttä. Monen mielestä agenttien on täytynyt kuolla tässä ja myös teon olleen tarkoituksellinen. Kolme kuollutta olivat olleet Bill Clintonin henkivartijoita vuoden 1992 kampanjan aikana (sama). Muistamme myös neljännen kuolleen olleen kuin ihmeen kautta juuri neljäs turvamies, joka oli siirretty ATF:n palvelukseen ja määrätty ratsiaan. Tämä antaa olettaa, että kaikki neljä kuollutta kuolivatkin ATF:n omien joukkojen kautta ja tarkoituksellisesti. Siten lahkon saamat murhasyytteet ovat perusteettomia. Kolmas dokumentti, ”Waco: the Rules of Engagement” sisältää materiaalia, jossa näkyy huononnetussa  tiedusteluhelikopterin kuvaamassa nauhassa tarkka-ampujien tulitusta sekä tankkien tulittavan palopommeja rakennuksen (sama). Kolmen videon katselu riittää ilman kirjojen lukemista osoittamaan, että lahkolaiset eivät sytyttäneet Mount Carmelin tulipaloja. Pikemminkin koko inferno oli FBI:n harkitusti läpiviemä ja suunniteltu operaatio, jossa tankit ja helikopterit ovat ampuneet ensin tulenarkaa kemikaalia ja sitten palopommeja järjestääkseen murhapolton. Joukkomurhan täydensivät pakenevia ampuneet sala-ampujat. Älä usko valheisiin, vaan katso itse. Kongressiedustaja Jim Traficant totesi paikalla olleen sata televisiokameraa, mutta ei yhtään paloautoa. Hänen mielestään huonosti suunniteltu, mutta tietenkin kaikki oli suunniteltu juuri näin. Vasta tulipalon sytyttyä paikallinen palokunta hälytetiin. Paloautojen saapuessa FBI:n operaation johtaja Jeff Jamar esti niitä menemästä lähelle palavia rakenteita. Hän väitti liian vaaralliseksi tätä, koska lahkolaiset ampuivat. FLIR ja videomateriaali osoittavat, että ei ole todisteita minkäänlaisesta Davidin Oksan tulituksesta ja oli kaukaa haettua olettaa, että moisen infernon aikana mitään tulitusta lahkolaisilla olisi ollut enää mielessään. Siitä huolimatta Jamarin oli käsketty menetellä tällä tavalla (Kellett/2006)

Motiivi

Koska lahkolaiset poltettiin elävältä hallituksen toimesta ja Koresh selvästi haluttiin surmata ilmeisesti monen avustajansa kera, on mietittävä syitä tähän.Alussa oli jo lueteltu motiiveja, joita varmasti on ollut useampia. Myös puhuttiin mahdollisesta CIA:n projektin päättämisestä. Oliko Koresh murhattava, koska hän tiesi liikaa CIA:n asekaupasta ja Menan operaatioista jne.? Vuosien kuluessa monet ovat sanoneet, että Mount Carmel oli tiedustelupalvelun operaation naamio (White, s. 4). Maaseudun Davidin Oksan pappi Wacossa on sanonut, että Koresh oli tehnyt työtä CIA:lle (sama). lahkon ottaminen tähtäimeen alkoi jo George Bushin ollessa presidenttinä ja kun Clinton ei ollut edes vielä presidenttiehdokas. Miksi ihmeessä hallitus olisi piitannut niin paljon tästä omituisesta kultista Texasissa? Miksi Clintonit laittoivat paljon energiaansa maaseudun uskonnollisen lahkon kukistamiseen ja samalla tosiasiassa saivat aikaan painajaisunen julkisuuskuvansa suhteen (etenkin USA:ssa, jossa totuuteen pääsi helpommin kiinni)? Toukokuussa 1992 tutkinta alkoi varsinaisesti, kun McLennan Countyn vastaava sheriffi informoi ATF:n Austinin toimistoa epäilyttävistä UPS-kuljetuksista Davidanien omistamaan konekauppaan ja varastorakennukseen ”the Mag Bag”, joka sijaitsi muutaman mailin päässä maatilasta Useita tuliaseiden lähetyksiä oli lähetettu Mag Bagiin, kukin enemmän kuin 10 000 $ arvoisia. Koresh oli ostamassa myös tuhansia 7.62 mm:n panoksia AK-47 puoliautomaattikivääreihin, satoja conversion kits/(=muuntosarjoja???), joita käytettiin muuttamaan puoliautomaattisia (lower receiver housing ?) Colt AR-15 aseita täysin automaattisiksi M-16 aseiksi (Odom). Tämä kuulostaa juuri vastaavalta asepajalta, jollaisia Terry Reed perusti Arkansasiin. Koresh myös käytti samoja hankkijoita, jotka valmistivat osia myös CIA:n asesalakuljetusoperaatiooon Arkansasissa 1980-luvulla. Näihin kuuluivat Nessard Gun Parts Illinoisista, Sarco Inc. New Jerseystä, joka myi muuntokittejä Arkansasiin ja Texasiin 80-luvulla; Olympic Arms Inc. Washingtonista (jälleenmyyjä), Center Fire Systems Kentuckystä ja Shooters Equipment South Carolinasta (sama). Osa kiteistä myytiin samaan aikaan, kuin CIA:n operaatio oli pyörimässä (sama). ATF huomsi myös, että Davidilaiset olivat ostaneet 40 000$ arvosta aseita, ukaan luettuna sata ylempää receivers (?) muuttamaan puoliautomaattiseia AR-15 aseita konetuliaseiksi (David Limbaugh: Absolute Power/2001).

Oliko Waco vain aseiden valmistus- ja muuntopiste CIA:lle? Oliko Mount Carmel vastaava salainen tehdas kuin Seth Wardin POM? Ja mikä tärkeintä, oliko Koreshilla jokin välirikko tai muu ongelma CIA:n suhteen, joka johti vastaavaan kohtaloon kuin miehillä esim. nimeltään Richard Nixon tai Manuel Noriega? Oliko Koresh valmis antamaan ilmi tietonsa, vai pelättiinkö tällaista? Murhattiinko hänet vain varmuuden vuoksi? Pitikö koko maatila / tehdas tuhota varastoineen, jotta todisteet tuhoutuisivat nopeasti? Koresh selvästi yritettiin murhata jo helmikuussa, mutta samalla koko alue joutui hyökkäyksen kohteeksi eikä vain hän. Jos tämä tuntuu liian ihmeelliseltä, mieti sitä, että jo Bush Sr. alkoi suunnitella invaasiota.

Waco – a new Revelation

Videon on ohjannut asn van Vleet ja kertoja siinä on 17 vuoden FBI-veteraani tri Fredric Whitehurst. Monet muut veteraanit toteavat rohkeasti, että hallituksen versio tapahtumista ei ole uskottava ja että amerikalaisille ei ole kerrottu koko totuutta. Tuomari (attorney) Jack Zimmerman vieraili Mount Carmelissa piirityksen aikana, todisti myöhemmin: ”Oli erittäin paljastavaa, että ATF ampui ensin…Näin luodinreiät etuovessa. Lähes jokainen reikä oli sisään tuilleen luodin tekemä ja ovi on metallia. Sen vuoksi asian voi todeta helposti (Kellet 2006). Nauhoitettu 911 -puhelu kahden lahkolaisen ja larry Lynchin välillä vahvistaa hallituksen syyllisyyden: Wayne MArin: ”Uusi vaunu, jossa enemmän ihmisiä; enemmän aseita tulittaa. He tulittavat He.. Emme me.” Steve Schneider: ”Tuolla on uusi vaunu, jossa on lisää heitä.” LL: ”Mitä?” S: ”Uusi vaunu, jossa lisää ihmisiä ja lisää aseita. Sieltä he tulevat.” L: ”Ok, W. Kerro…” S: ”Emme tulita yhtään. Se emme ole me. He.” L: ”Allright. Odota. Yritän saada heidät kiinni. Älkää vastatko tuleen, okay?” (sama)

ATF sanoi, että heillä oli kolme videokameraa kohdistettuna etuoveen. Mutta kun kaikki ei onnistunut vielä tuolloin, he väittivät, että mitään kameroita ei ollutkaan. Ne katosivat. Myös heidän online-lokikirjansa joko katosivat tai niistä on revitty sivuja. David Koresh matkasi Wacoon lähes joka päivä hölkkäämään tai hoitamaan asioita. Hänet olisi voitu pidättää tai esittää määräys ratsiaan rauhanomaisesti milloin tahansa. Sen sijaan hallitus järjesti massiivisen aseellisen hyökkäyksen. ”Logit, joita pidetään piilossa ATF:ssä osoittivat, että Koresh oli lähtenyt 28.1. Mt. Carmelista. San Antonion oikeudenkäynnin aikana puolustusaisanajajat esittivät asekauppiaan toimijan, joka toi mukanaan tilausvahvistuksia, jotka osoittivat Koreshin olleen hänen luonaan 29.1. Tommy Spangler todisti, että Koresh oli tullut hänen työpaikalleen 24.2.(sama) Kun agentit esittivät määräyksen, he eivät käyttäneet megafonia tai yrittäneet lähestyä Koreshia etukäteen tai esim. koputtaneet oveen. Samasta oikeudenkäynnistä puolustusasianajaja Codgell: ”Jos Koresh olisi ollut ovella ja toivottanut tervetulleiksi ratsaajat, tämä ei olisi muuttanut mitään missiostanne ja taktiikastanne? Olisitte heitelleet tärykranaatteja ja täydentäneet ”dynaamisen sisääntulonne”? ” ATF:n erikoisagentti King: ”Näin on.” (sama)

Monet ovat ihmetelleet, miksi paikallinen Texasin osavaltion poliisi tai jopa Wacon paikallinen poliisi ei hoiytanut tehtävää, kuten asiaan kuuluisi. Miksi juuri ATF – Liittovaltion virasto? Ja miksi operaatio toteutettiin kuin olisi olut kyse sodasta? Miksi joukot eivät kertoneet, keitä he olivat tai esittäneet etsintämäräystään? Koresh avasi oven ja sanoi heille: ”Peräytykää. Täällä on naisia ja lapsia. Perääntykää. Haluan neuvotella.” Koreshin mukaan silloin, kun hän tuskin oli saanut sanottua viimeiset sanat suustaan, häntä ammuttiin, kuten myös hänen appeaan Perry Jonesia, joka kuoli haavoihinsa. (sama). Ensimmäisen ratsausyrityksen jälkeenlahkolainen Michael Dean Schroeder surmattiin ATF:n agenttien toimesta, kun hän oli palaamassa kotiin metsän läpi. Hänen ruumiinsa oli jätetty rotkoon viideksi päiväksi. Siinä oli seitsemän luodinreikää, kaksi korvan takana lähietäisyydeltä ammuttuna. Hänet oli murhattu eikä ollut kysymystäkään, etteikä häntä olisi ammuttu ATF:n toimesta piirityksen aikana. Hänen rikoksensa? Hän oli ollut poissa ensimmäisen ratsian aikana ja yritti mennä perheensä luokse.” (sama)

51-päivän piirityksen aikana FBI:n neuvottelija kertoi lahkolaiselle Steve Schneider, että ”kenelläkään ei ollut lupaa tulla ulos maatilalta minkään syyn nojalla tai heitä kohdeltaisiin raskaalla tavalla.” Vaikutelma oli se, että hallitus halusi Davidin lahkolaisten kuolevan sisälle ja että he eivät olisi pystyneet puhumaan lehdistölle. Neuvotteluiden aikana tehtiin selväksi, että Koresh kohortteineen oli halukas neuvottelemaan. Neuvottelija S. Schneiderin mukaan ”suuri joukko ihmisiä olivat halukkaita tulemaan ulos, jos olisivat voineet tehdä sen välittäjän johdolla, kuten esim. talkshow-isäntä Ron Englemanin. (sama) Koresh antoi myös ymmärtää, että olisi antautunut joukolle Texas Rangers. Tämä taas antoi ymmärtää suostuvansa ottamaan vastaan antautumisen, jos saisi FBI:ltä valtuudet De Guerinin järjestämänä. FBI torjui ehdotuksen ja kaikki muut kolmannen osapuolen yritykset, vaika ne olisivat olleet kuinka lupaavia. (sama). Kun KRLD-radion Ron Engleman alkoi lähettää Davidin lahkon kannalta sympaattista ohjelmaa, FBI:n erikoisagentti Jeff jamar muistutti radioaseman johtoa, että Liittovaltion Viestintäkomissio myöntää lisenssit radioasemille. FBI-komentaja Jamar siis manipuloi median ulosantia uhkailemalla radioasemaa lisenssin epäämisellä (sama).

William Sessions, FBI:n johtaja halusi neuvotella kasvokkain Koreshin kanssa. Oikeusministeriö kielsi häntä neuvottelemasta ja kieltäytyi järjestämästä lentokonetta. Maaliskuussa maatilan sähköt ja vesihuolto katkaistiin. Reno oli antanut luvan ampua. FBI:llä oli kolme ”Sinistä” tarkka-ampujaryhmää asemissa lähellä maatilaa nimeltään Sierra One, Sierra Two ja Sierra Three. Mies näistä vastuussa oli FBI-agentti Lon Horiuchi, joka ampui Vicky Weaverin kuoliaaksi Ruby Ridgessä, kun tämä piteli imeväisikäistä lastaan. Häntä syytettiin taposta  ja kv. lain mukaisesti saatujen dokumenttien mukaan hänen kuolettava ammuntansa Vicky Weaveria kohtaan oli perustuslain vastaista. Horiuchin tiedetään ampuneen lahkolaisia kohti 19.4.1993. Hänen roolinsa tuona päivänä oli hallituksen palkkaama hit-man. Kun kuolleille lahkolaisille, jotka olivat yrittäneet paeta maatilalta, tehtiin ruumiinavauksia, heillä ei todettu olleen savua tai nokea keuhkoissaan, mutta luodinreikiä kyllä käsissään ja vartaloissaan.Nämä ihmiset oli ammuttu, kun he olivat yrittäneet jättää rakennukset. Monet kyselevät, miksi lahkolaiset eivät poistuneet 51.päivänä. Vastaus on, että koska FBI:n Delta-joukkojen agentit ampuivat pakenijoita. Ruumiinavaukset paljastivat 26 lahkolaisen kuolleen ampumahaavoihin.” (sama)

Hallituksen videonauhoissa tulijuovia on havaittavissa helikoptereista maatilan yllä. Video- ja FLIR-kuva-asiantuntija tri Edward Allard sanoo, että nämä tulileimahdukset ovat konekivääritulta 600 laukausta minuutissa. Hän sanoo, että oli mahdotonta, että välähdykset olisivat olleet auringonvalonheijastuksia. Helikopterin ovesta voi nähdä ammuntaa jalustaosasta. Toisella hallituksen videonauhalla miehet tulevat ulos tankin hätäluukusta ja ampuvat rakennuksiin automaattiaseilla. Allard vahvistaa kyseessä olleen selvästi tulituksen 1/30 sekunnin nopeudella. Kn tankki tuhoaa rakennuksen katon, tulitusta on havaittavissa pihalla FBI:n agenttien aseista. FBI-johtaja Louis Freech valehteli hampaat suustaan kiistäessään tulitukset. Kun Oikeusministeriö valehteli hallituksen tulituksen olleen auringonvaloa, ”Yhtään laukausta ei ammuttu sisältä.” Hallituksen FLIR paljasti myös, että klo 12:10 automaattiaseet tulittivat maatilaa ainoan oven kohdalla, joka ei ollut tulessa. 15 ihmistä löydettiin kuolleina tämän oven luota. Nimettömänä esiintynyt agentti videolla sanoo, että ammutut lahkolaiset olivat joukkomurhan uhreja. Hallitus oli syyllinen ensimmäisen asteen murhiin. Luonnollisesti sen vuoksi hallitus ei tehnyt lainkaan ballistisia testejä joukkojensa aseista maatilalla. Lahkolaisten ruumiit pakastettiin tutkimusta varten, mutta hallituksen kannalta mukavasti joku katkaisi virran näistä pakastimista ja ruumiit mädäntyivät kelvottomiksi näytteitä varten. Lisäksi moni ruumis oli valkaistu tai tuhottu rikospaikalla jo ennen poiskuljettamista alueelta. Rikolliset tuhosivat todisteet konnuuksistaan ja petoksestaan.Entinen FBI:n tuliasiantuntija ihmettelee todisteiden tuhoamista ja rikospaikan siivoamista FBI:n toimesta. Paikalliset kuolinsyyntutkijat eivät saaneet luovuttaa aineistoa Waco-uhreista tutkijoille. Ilmeinen kysymys on: Miksi? Mitä salailtiin ja sotkettiin? Murhista vastuussa oleva Bill Clinton ilmestyi televisioon ja valehteli hampaat suustaan (sama).

FBI:llä oli CS-kaasua 48 tunniksi. Jo klo 10 ensimmäisenä aamuna kaikki oli käytetty ja lisää kanistereita lennätettiin Houstonista. Kyseessä oli siis vaarallinen ja tappava kaasu, jonka käytön kieltävän sopimuksen USA oli tuolloin allekirjoittanut sitovasti. FBI kaasutti bunkkeria kaksi tuntia suoraan CS-kaasulla.Alue, jossa naiset ja lapset olivat, oli täysin suljettu ja viattomia uhreja suihkutettiin suoraan ilman ilmanvaihtoa. Lapset eivät voineet pitää kaasunaamareita ja muidenkin naamarit lakkasivat toimimasta kolmen tai neljän tunnin kaasutuksessa. Kaasu on kuin napalmia tai happoa heidän ihoillaan. Lahkolaisten iho alkoi kuoriutua tässä ajassa suurilta alueilta. Eläkkeellä ollut eversti Rex Applegate on maailman yksi arvostetuimmista mellakkakontrollin asiantuntijoista. Hän sanoi näiden kidutettujen lahkolaisten tulleen niin suuressa määrin kaasutetuiksi, että he eivät olisi kyenneet poistumaan alueelta. (sama). Hallituksen video esittää räjäytyksen piha-alueella ja tätä seuraa enemmän tulitusta tankeista. Päivä oli vuoden tuulisimpia ja on olemassa hallituksen videomateriaalia, joka osoittaa, että tulta kiihdyttäviä materiaaleja käytettiin kaikkialla siellä, missä tulipaloja syttyi.  Palavia projektiileja näkyy ammuttavan kranaatinheittimistä tankeista kiinteistöön. FBI käytti Mach 651 projektiileja pyroteknisinä laitteina ja ne sytyttivät tulipalot. Tutkijat löysivät myös Waco-todisteista pyroteknisten ammusten laatikoita kivikasoista. Ammukset läpäisivät puiset rakenteet eli niitä oli ammuttu ulkoa päin sisälle sytyttämään tulipaloja. Pyroteknistä materiaalia löytyi kaikkialta sieltä, missä tulipalot syttyivät. Eversti Jack Frost, USA:n ilmavoimien yhteysupseeri vahvisti, että laitteet olivat voineet sytyttää tulipalot Wacossa (sama).

Harvat selviytyjät vahvistivat, että naiset ja lapset eivät olleet itsetuhoisia.He olivat valelleet itseään vedellä eläkseen kauemmin. Dokumentti esittää myös suuren räjähdyksen, jonka jälkeen FBI oli edennyt taloon. FBI ampui asukkaat ja vei lisää räjähteitä paikalle. Kattoon ilmestyy tällöin uudessa räjähdyksessä suuri reikä. Räjähdysaineasiantuntija prikaatinkenraali Ben Partin sanoo empimättä, että voimakkaan räjähteen räjähdys teki tämän reiän kattoon.Tämän bunkkerin seinät olivat g-8 -betonia. Partin kertoo kyseessä olleen ”shaped charge”. Hallitus väittää Koreshin itse räjäyttäneen kotinsa.(sama)

Viisi päivää ennen infernoa salaisessa kokouksessa Janet Reno ja Delta Forcen jäseniä tapasivat. I. luokan kersantti USA:n armeijassa Steven M. Barry sanoi, että virallisesti tämän ryhmän nimi oli Combat Applications Group. Maaliksuussa 1993 Gene Cullen CIA:n erikois ops-ryhmästä paljasti, että CIA:n päämajassa oli pidetty kokous, jossa Delta Forcen ja Oikeusministeriön edustajat keskustelivat suunnitelmistaan Wacon varalle. Myöhemmin hallitus myönsi, että Delta Forcen jäseniä oli Wacossa tankkien sisällä ja tarkka-ampujapisteissä. Tämän vahvistaa James B. Francis, Texas Department of Public Safety:n virkailija, joka huomautti: ”On olemassa todisteita, jotka voivat vahvistaa oletuksen, että Delta Force otti osaa hyökkäykseen.” (sama) Gene Cullen (CIA) oli samaa mieltä ja sanoi, että tietyt Delta Forcen jäsenet myönsivät olleensa paikalla ja osallistuneensa myös todellisuudessa tulitaisteluun lahkolaisia vastaan. Cullen kertoi lehdelle Dallas Morning News, että arviolta kymmenen DF-jäsentä osallistui hyökkäykseen. (sama) Steven Barry lisäsi, että eskadroona B Delta Forcesta oli seillä ja veteli liipaisimista. Tällainen USA:n armeijan henkilökunnan käyttö on rikos The Posse Comitatus Actin mukaan. Se kieltää sotavoiman käytön USA:n kansalaisia vastaan.

14.4. ja 15.4. kokoontuivat Bernard Nussbaum, Vince Foster ja Webb Hubbell. He keskustelivat sotavoiman käytöstä Wacossa. Vince Fosterista tuli osoitinmies operaatiolle. Kun se päättyi kuin päättyi, hän sanoi surullisesti: ”FBI valehteli minulle”. Lisa Fosterin mukaan Vince Foster oli hyvin murheissaan/traumatisoitunut tusinoittain kuolleiden lasten tähden. Ainakin hänen olisi pitänyt olla. Tri lan Stone, Harvardin lain japsykiatrian professori nimitti Oikeusministeriön omaa tutkimusta itsestään ”totaaliseksi valkopesuksi”. ”Ministeriö väitti Wacon operaatiota menestykseksi vaikka kaikki potilaat kuolivat.” (Limbaugh) Huomioitavaa on, että yllä mainitun kokouksen kaikki kolme henkilöä olivat poikkeuksellisen läheisiä ja tärkeitä Hillary Clintonin edustajia. Nussbaumia on nimitetty ”Hillaryn aivoiksi”, Webb Hubbell oli hänen oikea kätensä j aoperatiivinsa Rose-lakifirmassa jo ja Vince Foster oli hänen läheisin neuvonantajansa, luotettu ja jonkin aikaa myös rakastajansa. He ekskustelivat sotavoimasta Wacossa. Nainen vaikuttaa kylmäveriseltä tappajalta.Hallitus murhasi lapsia Ruby Ridgessä, Wacossa ja hallitus murhasi lapsia myös Oklahoma Cityn päivähoitokodissa v. 1995, kuten tulemme näkemään.

Itse en oikein usko, että Foster olisi tullut petetyksi. Ehkäpä hän halusi välttää muiden kuin omantunnon moitteet asiassa. Hillaryä ei ainakaan petetty. Jos Fosteria petettiin, niin sen takana oli Hillary ja co. Ehkäpä Foster ei tiennyt ihan kaikkea, mutta arvasi loput aina jälkeenpäin. Hänethän raivattiinkin pian tieltä pois.

 

Nykyjuutalaisuuden alkuperä


 

”Mutku, raamatussa sanotaan, että juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa, jne.” ?

Tälläisen sanoja ei selvästikään ole edes lukenut raamattua sillä,

Vanhan testamentin ajan juutalaiset (paremmin ”juudalaiset”, Juudan heimon ja myöhemmin Juudan kansan ja valtakunnan jäsenet) olivat siis kristittyjä (eivät siis tällä nimellä, mutta asiallisesti), ”Jumalan valittu kansa”, ”Kirkko”. He uskoivat 1. Moos. 3:15:n lupauksen syntien anteeksiantamuksesta ”vaimon siemenessä”, Jeesuksessa Kristuksessa. Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun Jeesukseen, Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen, ja kumpikin usko on aivan samaa pelastavaa uskoa, uskoa syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä.

 

Vanhan testamentin ”Israel” ja ”juutalaiset” olivat kristittyjä, Jumalan lapsia. Kun Jumala luopumuksen tähden lähetti juutalaiset ja israelilaiset Baabelin vankeuteen, Baabelissa syntyi yllä mainittu fariseusten lahko perinnäissääntöineen. Jeesuksen aikana lähes kaikki juutalaiset ja israelilaiset olivat luopuneita juutalaisia, fariseuksia. Kun juutalaiset ajettiin Jerusalemin hävityksen jälkeen v. 70 j.Kr. maanpakolaisuuteen ympäri maailmaa, he olivat juuri fariseuksia (saddukeukset sulautuivat fariseuksiin). Nykyjuutalaiset ovat fariseuksia Talmudeineen (jossa kohta Gittin 57a ilmoittaa, että Jeesusta keitetään helvetissä kiehuvassa ulosteessa). Nykyisin siis sana ”juutalainen” tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen hylkääviä ja perkelettä palvelevia fariseuksia. Vanhassa testamentissa sama sana tarkoittaa silloisia Jumalan lupaukseen uskovia, siis käytännössä kristittyjä. Luopumus muutti juutalaiset fariseuksiksi, perkeleen lapsiksi. Nykyisin oikeita juutalaisia ovat ne juutalaiset, jotka ovat kristittyjä. Synagoga- ja Talmud-juutalaiset ovat vääriä juutalaisia, ”saatanan synagoga”. Heille on julistettava Jeesusta Kristusta, että voisivat tulla Jumalan lapsiksi.

Oheen sitten taas yksi googlen hakukoneen löytämä teksti :

Ei ole olemassa mitään ”juutalaista perimää” tai  ”hebrealaisten jälkeläisiä”, ”Juutalaisia” ei ollut Vanhan testamentin aikana (oli vain juudalaisia); nimitys ”juutalainen” tuli tarkoittamaan Jeesuksen ajoista lähtien – kun Juudan heimo, myöhemmin Juudan kansa, myöhemmin Juudan ja Israelin kansakunnat, myöhemmin Juudan kansa (sis. ”Israelin miehet”, Ap. t. 13:16) Jeesuksen hylättyään oli tullut hylätyksi Jumalan omaisuuskansana – Jeesuksen (ja siten Jumalan) hylkääviä fariseuksia, jotka ovat ”isästä perkeleestä”, Joh. 8:44. Nykyjuutalaiset ovat nimenomaan noiden fariseusten uskonnollisia perillisiä, Talmud-juutalaisia (Talmud, Jeesuksen ajan ”perinnäissääntö”, vesittää ja kiertää Raamatun). Tämä ihmisryhmä poseeraa ”kansana” pettääkseen ja saadakseen sillä tavalla oikeutusta itselleen. Juutalaisuus on uskonto, ei kansa, vaikka se poseeraa kansana.

Hebrealaisten eli Jeesuksen ajan juudalaisten fyysisiä perillisiä ei ole enää olemassa; he olivat jo Jeesuksen aikaan voimakkaasti sekoittuneet muihin kansoihin. Nykyjuutalaiset ovat kaiken lisäksi Kasarian valtakunnan (n. 600-1200 j.Kr. nykyisen Etelä-Venäjän alueella) asukkaiden (turkkilais-mongolinen heimo) jälkeläisiä; kasaarit kääntyivät juutalaisuuteen n. 740 j.Kr. Näitä kasaarijuutalaisia ovat nykyiset ashkenaasijuutalaiset (95% juutalaisista). He ovat siis käännynnäisten jälkeläisiä. Kasaareista ks. esim. Benjamin Freedman: ”Facts are facts” – The truth about Khazars”ja Arthur Koestler: ”The Thirteenth Tribe”. Myös sefardijuutalaiset (loput 5% juutalaisista) ovat käännynnäisten jälkeläisiä: juutalaisuuteen kääntyneiden pohjoisafrikkalaisten berberien jälkeläisiä. Nykyjuutalaisilla ei ole mitään geneettistä yhteyttä Vanhan testamentin ajan juudalaisiin/hebrealaisiin.

Vaikka fariseusten lahko syntyi jo 500-luvulla e.Kr. Babylonian vankeudessa (Vanhan testamentin aikana siis), heidät luettiin Vanhan testamentin aikana osaksi Juudan ja Israelin valtakuntia (siis Jeesukseen asti osaksi ”juudalaisia”; he olivat ”niskottelevia” juudalaisia, kuten nykyisissä kirkoissakin on ulkokultailijoita). Uuden testamentin aikana ei ole enää” juudalaisia” (kansa hajotettiin maanpakoon); on vain juutalaisia, jotka Talmudissaan hylkäävät Jeesuksen Kristuksen ja elävän Jumalan (Jeesus on tie Jumalan yhteyteen, Joh. 14:6).

Vanhan testamentin aikana juudalaiset olivat Jumalan omaisuuskansa. Miksi? Koska jo he olivat kristittyjä, eivät tällä nimellä mutta asiallisesti. Juudalaiset olivat Jumalan kansa siitä syystä, että he uskoivat Jumalan antaman lupauksen Jeesuksesta Kristuksesta (”vaimon siemenestä”), joka polkee rikki käärmeen eli perkeleen pään. Jumala antoi tämän lupauksen heti syntiinlankeemuksen jälkeen:

”Ja minä panen vainon sinun (so. käärmeen eli perkeleen) ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).

Vaimon siemen on siis Jeesus Kristus. Jeesus ”polkee rikki käärmeen pään” eli tekee tyhjäksi perkeleen teot: siirtää ihmiset perkeleen orjuudesta Jumalan yhteyteen. Sanat ”sinä olet pistävä sitä kantapäähän” tarkoittavat Jeesuksen joutumista ristinkuolemaan.

Tuo 1. Moos. 3:15 on alkuevankeliumi. Kun Aadam ja Eeva uskoivat sen, he olivat ensimmäiset kristityt. Vanhan testamentin ”Jumalan miehet” olivat kristittyjä (esim. Aabraham, Joh. 8:56, ja Mooses, Joh. 5:46-47). Juudan heimo ja myöhemmin Juudan kansa/valtakunta olivat Jumalan omaisuuskansa yksinomaan sen tähden, että he uskoivat tuon alkuevankeliumin eli lupauksen Jeesuksesta, syntien anteeksiantamuksen. He olivat kristittyjä. Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun eli tulevaan Jeesukseen, Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen, mutta usko on kummassakin aivan sama pelastava usko: usko syntien anteeksiantamukseen Jeesuksessa Kristuksessa eli ”vaimon siemenessä”. Kristillinen kirkko on ollut olemassa jo Aadamin ja Eevan ajoista lähtien.

Oikea juudalainen on siis se, joka sydämessään uskoo pelastumisen Jeesuksessa (vaimon siemenessä): ”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Room. 2:28-29). Tuossa oikea suomennos olisi ”juudalainen”, ei ”juutalainen”. Kristillinen usko on sydämen ympärileikkaus; siinä perkele kaikkoaa sydämestä ja Jumala astuu tilalle. Aabraham saikin ympärileikkauksen juuri kristillisen uskon – sydämen ympärileikkauksen – merkiksi:

”Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna” (Room. 4:11-12). Aabraham on siis kaikkien kristittyjen isä.

Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin, ettei ole olemassa mitään geneettisiä rotuja. Kaikki ihmiset ovat näet Aadamin ja Eevan jälkeläisiä (elivät vain noin 6000 vuotta sitten Raamatusta laskettuna): ”Ja hän (so. Jumala) on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä” (Ap. t. 17:26). Rotuja ei ole; on vain perkeleen lapsia ja Jumalan lapsia (kristittyjä).

Sana ”juutalainen” siis kerta kaikkiaan tarkoittaa perkeleen lapsia, Talmud-juutalaisia. Nykyjuutalaiset ovat turkkilais-mongolista heimoa (kasaarien jälkeläisiä) ja berberiheimoa. He ovat kaikki käännynnäisten jälkeläisiä. Raamatun ajan juudalaisia/hebrealaisia ei ole enää olemassa.

Osoitukseksi siitä, että nykyjuutalaiset ovat fariseuksia, Talmudia (eivät Vanhaa testamenttia) pyhänä kirjanaan pitäviä ulkokultailijoita, muutama heidän oma todistuksensa:

Universal Jewish Encyclopedia 1943, kohta ”Pharisees”: ”Juutalainen uskonto, sellaisena kuin se nykyisin on, on tullut läpi vuosisatojen suoraan fariseuksilta. Heidän johtavat ajatuksensa ja metodinsa saivat ilmaisunsa hyvin laajassa kirjallisuudessa, josta hyvin suuri osa on yhä olemassa. Talmud on tuon kirjallisuuden laajin ja tärkein yksittäinen osa.”

Jewish Encyclopedia 1905, luku ”Pharisees”: ”(Vuonna 70 j.Kr. tapahtuneen temppelin tuhoamisen jälkeen) fariseukset ohjasivat juutalaista elämää; koko juutalaisuuden historia rakennettiin uudelleen farisealaiselta näkökannalta. – – Farisealaisuus muovasi juutalaisuuden luonteen ja juutalaisen elämän ja ajatustavan näihin päiviin asti.”

Rabbi Dr. Finkelstein: “Farisealaisuudesta tuli talmudismia, talmudismista tuli keskiaikaista rabbinismia ja keskiaikaisesta rabbinismista tuli modernia rabbinismia, mutta läpi kaikkien näiden nimenmuutosten, väistämättömien tapojen muutosten ja lain säätöjen muinaisten fariseusten henki säilyi muuttumattomana” (Finkelstein: The Pharisees – The Sociological Background of Their Faith, s. xxi).

Rabbi Ben Zion Bokser: ”Tämä ei ole mikään harvinainen käsitys, ja sitä esiintyy aika ajoin niin juutalaisten kuin kristittyjen keskuudessa – että juutalaisuus on heprealaisen Raamatun uskonto. Se on tietenkin väärä käsitys. Juutalaisuus ei ole Raamatun uskonto” (Bokser: Judaism and the Christian Predicament, 1967, s., 59, 159).

Rabbi Yeckiel Eckstein: “Juutalaisuudessa suullinen traditio, sellaisena kuin on kehittynyt vuosisatojen ajan ja sellaisena kuin sen säännökset on koottu Talmudiin ja myöhempien rabbien kommentaareihin, värittää juutalaisten käsityksen kirjoitetusta sanasta ja hahmottaa sen sisällön” (Eckstein: What you should know about Jews and Judaism, s. 44). “Suullinen traditio” (tai “suullinen laki”) on juutalaisten väite, että Siinain vuorella Jumala antoi heille (Mooseksen kautta) erikseen vain heille tarkoitetun suullisen lain.

Juutalainen Herman Wouk: ”Talmud on tähän päivään asti ollut juutalaisen uskonnon sydänveri. Mitä tahansa lakeja, tapoja tai seremonioita noudatammekaan – olimmepa ortodoksijuutalaisia, konservatiiveja, reformijuutalaisia tai vain ajoittaisia sentimentalisteja – me noudatamme Talmudia. Se on yhteinen lakimme” (Wouk: This is my God: The Jewish Way of Life, 1959, s. 181).

Juutalainen Michael Rodkinson: ”Nykyajan juutalainen on Talmudin tuote” (Rodkinson englanniksi kääntämänsä Talmudin sivulla XI).

Rabbi Morris N. Kertzer: ”Talmud on lain ja opin käsikirja. Se on oikeudellinen lakikokoelma, joka muodostaa juutalaisen uskonnollisen lain perustan, ja se on oppikirja, jota käytetään rabbien koulutuksessa” (Kertzer: ”What is a Jew?”, Look Magazine 17.6.1952).

Talmud, Gittin 60b, ilmoittaa, että Jumala teki liiton Israelin kanssa suullisen lain (nyk. Talmudin) nojalla (ei siis kirjoitetun Raamatun sanan nojalla).

Talmudin saksantaja Lazarus Goldschmidt käännöksensä esipuheessa: “Suullinen oppi” (Talmud) on Kaikkivaltiaan Isän suusta tullut.” Goldschmidt toteaa myös, että Talmudia käytetään kouluissa ja kodeissa ja että se on juutalaisen kansan elinhermo.

Mizbeach Hazzahabh V (rabbi Salomon ben rabbi Mordechai): ”Mikään ei ole pyhän Talmudin yläpuolella.”

Talmud, Erubin 21b: Rabbien käskyt ovat tärkeämpiä kuin Raamatun käskyt. Se, joka rikkoo rabbien käskyjä vastaan, on ansainnut kuoleman, ja häntä rangaistaan keittämällä häntä kiehuvassa ulosteessa helvetissä.

Talmud ilmoittaa kohdassa Gittin 57a, että Jeesusta keitetään kiehuvassa ulosteessa helvetissä.

Jeesus sanoo fariseuksista ja siten myös nykyjuutalaisista:

”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sen tähden että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta” (Joh. 8:44-47).

Jos juutalaiset eivät ole Jumalasta, heillä ei mitenkään voi olla ”Jumalan siunaus päällä.”

Juutalaisten ”kuoleman jälkeinen elämä” on helvetti, elleivät tule kristityiksi uskossa Jeesuksen Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen:

Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? (Matt. 23:33);

”joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16).

Kaikki, myös juutalaiset, pelastuvat vain uskossa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen, hänen meille hankkimaansa syntien anteeksiantamukseen. Paavalikin toteaa, että juutalaisista pelastuu vain ”jäännös”, ne, jotka uskovat Kristuksen ja hänen lunastustyönsä:

”Mutta Esaias huudahtaa Israelista: ’Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös’” (Room. 9:27).

Tuo ”jäännös” ovat valitut, siis Kristuksessa pelastuneet juutalaiset:

”Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet” (Room. 11:7).

Ei ole juutalaisten yleistä kääntymystä. Vain pieni jäännös, joilla on Jeesus Kristus Vapahtajanaan, pelastuvat. Kääntymistä kristinuskoon tapahtuu koko ajan siellä täällä, aivan kuten ei-juutalaistenkin keskuudessa:

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa (kuin Jeesuksessa Kristuksessa); sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Ap. t. 4:12).

Kuten yllä todettiin, Jumalan kansaa ovat aina olleet vain ne, jotka uskovat Jumalan lupauksen syntien anteeksiantamuksesta (Vanha testamentti) tai Jumalan jo toimittaman syntien anteeksiantamuksen (Uusi testamentti).

Kun syntiinlankeemus tapahtui, Jumala heti antoi lupauksen syntien anteeksiantamuksesta:

”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen eli perkeleen) ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä (= Jeesuksen Kristuksen) välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).

Tämä on evankeliumi. Jumala lupaa tässä Vapahtajan, joka polkee rikki perkeleen pään eli hankkii syntien anteeksiantamuksen. Tämä tapahtui, kun Jeesus Kristus suoritti lunastustyönsä Golgatan ristillä (”kantapäähän pistäminen” on Jeesuksen joutuminen kuolemaan ristillä). Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset kristityt, kun he uskoivat Jumalan antaman alkuevankeliumin.

Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun Jeesukseen, Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen. Kumpikin usko on aivan samaa pelastavaa uskoa, uskoa syntien anteeksiantamukseen. Kristillinen kirkko on siis ollut olemassa heti Aadamista ja Eevasta lähtien.

Tuo ”kristillinen” kirkko (Jumalan lupauksessa uudestisyntyneet) oli se, joka oli ”Jumalan kansa” Vanhan testamentinkin aikana. Mooses oli kristitty (kuten jo hänen kirjoittamansa 1. Moos. 3:15 osoittaa):

”Ja hän (Jeesus) nalkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk. 24:27). Vanha testamentti kokonaisuudessaan todistaa Jeesuksesta; hän on VT:ssa kuin ”kapaloissa”;

”Te (so. juutalaiset) tutkitte kirjoituksia (so. Vanhan testamentin kirjoituksia), sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta – – Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut” (Joh. 5:39, 46).

Aabraham oli kristitty:

”Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun (Jeesuksen) päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi” (Joh. 8:56).

Aabraham sai ympärileikkauksen merkin kristillisen uskon merkiksi:

”Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna” (Room. 4:11-12).

Aabrahan on siis vain niiden nykyisten ympärileikattujen (juutalaisten) isä, jotka ovat kristillisessä uskossa, Jeesuksessa pelastuneita.

Fyysinen ympärileikkaus on uskon (sydämen ympärileikkauksen – perkele joutuu uskon vaikutuksesta kaikkoamaan sydämestä ja Pyhä Henki tulee tilalle) merkki:

”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Room. 2:28-29).

Alussa mainittu ”pilalleleikatut” juutalaisten laatusanana johtuu siitä, että he kantavat lihassaan ympärileikkauksen merkkiä, vaikka ovat luopuneet sen merkityksestä, sydämen ympärileikkauksesta eli Jumalan lupaamaan ja toimittamaan uskosta syntien anteeksiantamukseen. He ovat siis pilalla.

Jumalan kansaa (kristittyjä) olivat siis Vanhan testamentin aikana ”juudalaiset”, so. Juudan heimon, kansan ja valtakunnan jäsenet. He olivat juudalaisia, eivät ”juutalaisia” (oikea suomennos Vanhassa testamentissa olisi ”juudalaiset”).

”Juutalaiset” ovat kokonaan toinen asia kuin juudalaiset. He ovat Jumalan sanasta luopuneita perkeleen lapsia, kuten heidän Talmudinsa osoittaa. Talmud oli Jeesuksen ajan ”perinnäissääntö”, ja Jeesus ilmoitti sen tekevän Jumalan sanan tyhjäksi:

”Te (juutalaiset) teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet” (Mark. 7:13).

Juutalaiset ovat edellä mainittuja fariseuksia, ulkokultailijoita. Heidän lahkonsa syntyi Baabelin vankeuden aikana 500-luvulla e.Kr. He laativat – vesittääkseen ja kiertääkseen Jumalan sanan – siellä mainittua perinnäissääntöään, joka on nykyisten juutalaisten pyhä kirja Talmud.

Jeesuksen ajan juutalaiset olivat näitä fariseuksia (osa heistä tuli Jeesuksen vaikutuksesta Jeesuksen opetuslapsiksi). Saddukeukset sulautuivat fariseuksiin, ja niin Jeesuksesta lähtien ”juutalaiset” ovat tarkoittaneet perkeleen kansaa (Joh. 8:44), eivät Jumalan kansaa, joita aina ovat olleet kristityt.

Ei Jeesus (Messias) tule uudelleen takaisin perustamaan mitään maanpäällistä ”tuhatvuotista valtakuntaa.” Kun Jeesus palaa, silloin tapahtuu tuomio, viimeinen tuomio (esim. Matt. 25:31-46). Hän voi palata nyt hetkenä minä hyvänsä.

Jeesus ilmestyi juutalaisillekin n. 2000 vuotta sitten, toimittaen heillekin syntien anteeksiantamuksen ja tien Isän luokse. Se tulisi vain uskoa. Silloin Jumala sovitti Jeesuksessa ”MAAILMAN itsensä kanssa” (2. Kor. 5:19), siis myös juutalaiset. Se tulisi vain uskoa – sitä on kristinusko, totuus. Jeesuksen lunastusteko koitui ”KAIKILLE IHMISILLE elämän vanhurskauttamiseksi” (Room. 5:18).

Tuhatvuotisoppi on juutalaista messiasodotusta, kuten Lutherin ajan Tunnustuskirjatkin toteavat (Augsburgin tunnustus XVII). Oppia perustellaan Ilmestyskirjan 20. luvun jakeilla. Ilmestyskirja on näky (ilmestys). Näkyyn kuuluu vertauskuvallisuus, ja myös ”tuhat vuotta” Ilmestyskirjassa on vertauskuvallinen luku.

Yleensä väitettä, että Jeesus ilmestyy lopunaikana juutalaisille Vapahtajana, perustellaan jakeilla Room. 11:25-26:

”Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: ’Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista’.”

Jakeissa ei kuitenkaan puhuta juutalaisten yleisestä kääntymyksestä. Ilmauksessa ”kaikki Israel” sana ”kaikki” esiintyy vastakohtana sanalle ”osaksi” ja siis todella täytenä ”kaikkena”, joten jos ilmauksen todella tulkitaan tarkoittavan lihallista Israelia, silloin pelastuvia eivät olisi ainoastaan kaikki lopun aikoina elävät juutalaiset vaan myös kaikki jo kuolleet juutalaiset. Epäuskossa kuolleet juutalaiset nousisivat siis ylös ja kääntyisivät kristinuskoon, mikä on mieletön ajatus.

Ilmaus ”kaikki Israel” tarkoittaakin hengellistä Israelia, Jeesuksessa pelastuneiden juutalaisten kokonaismäärää. Ilmaus ”kaikki Israel” on rinnasteinen ilmaukselle ”pakanain täysi luku”, mutta pakanain täysi luku ei tarkoita kaikkia lihan puolesta pakanoita vaan niiden pakanoiden kokonaismäärää, jotka pelastuvat uskossa Kristuksen sijaissovitukseen, siis valittujen pakanoiden kokonaismäärää. Siksi myös ”kaikki Israel” tarkoittaa Israelista valittujen kokonaismäärää.

Tuossa raamatunkohdassa Paavali myös ilmaisee tavan, jolla ”kaiken Israelin” pelastuminen tapahtuu. Edeltävissä jakeissa (jakeesta 11 lähtien) Paavali puhuu niitä pakanakristittyjä vastaan, jotka luulivat, että koko Israelin kansa oli paadutettu ja hylätty. Heille hän sanoo, että Israelin paatumus on vain osittainen, kestäen vain siihen asti kuin pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, JA NIIN (kai huutoos, tällä tavalla; siis niin, että paatumus on osittainen) ”kaikki Israel”, siis se Israel, joka uskoo Kristukseen eikä ole paatunut, pelastuu. Juutalaisia tulee siis kääntymään niin kauan kuin pakanoita kääntyy.

Pakanoita taas kääntyy maailman loppuun asti: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14), joten juutalaisiakin pelastuu maailman loppuun asti. Armo on yhtäläinen pakanoille ja juutalaisille maailman loppuun asti, eikä tuo raamatunkohta muuta ilmaise.

Raamatunkohta on nähtävä myös laajemmassa kontekstissa (luvut Room. 9-11), jossa Paavali nimenomaan tuo esiin, että lihallisesta Israelista pelastuu vain vähäinen jäännös (Room. 9:27), ja tuo jäännös ovat valitut, siis Kristuksessa pelastuneet juutalaiset (Room. 11:7), kuten yllä jo todettiin. Jakeessa Room. 11:32 Paavali toteaa vielä, että Jumala on sulkenut KAIKKI tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Pelastuminen uskossa Jeesuksen sijaissovitukseen on siis yhtäläisesti avoinna niin juutalaisille kuin pakanoille maailman loppuun asti.

Siitä seuraa, että evankeliumia on saarnattava sekä pakanoille että juutalaisille maailman loppuun asti. Pelastuminen on vain Kristuksessa. Uudessa testamentissa Israel tarkoittaa hengellistä Israelia, kristillistä kirkkoa (gal. 3:28; 6:14-16; Kol. 3:11; Room. 10:12).

Vuonna 70 j.Kr. Rooman asevoimat tuhosivat Jerusalemin ja temppelin, ja juutalaiset karkotettiin pitkin maailmaa. Heillä ei ole mitään erityisasemaa Jumalan edessä. Jumalan lapsia ovat kaikki todelliset kristityt, hengellinen Israel. Fyysisestä Jerusalemista ja Israelista Raamattu toteaa:

”Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’” (Matt. 23:38);

”jos heidän hylkäämisensä on…” (Room. 11:15);

”Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä, niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille” (1. Kun. 9:6-7).

Kaikki Vanhan liiton lupaukset täyttyivät jo Kristuksessa:

”Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä ”on”; sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden ’amen’ (2. Kor. 1:20).

Jeesus itse on lain ja profeettojen (Vanhan testamentin) täyttymys:

”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään” (Matt. 5:17).

Nykyjuutalaiset ovat ”vihan astioita” (Room. 9:22), joista Uusi testamentti varoittaa:

”jotka (so. juutalaiset) tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät, viimeiseen määräänsä asti” (1. Tess. 2:15-16).

Juutalaisilla ei ole todellista Jumalaa:

”Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään” (1. Joh. 2:23).

Juutalaisilla ei ole mitään etua Jumalan edessä:

”Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa” (Room. 3:21-24). Jos ei ole yhtään ”erotusta”, silloin juutalaisilla ei ole mitään etuja Jumalan edessä.

Mitä ilmaukseen ”Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala” tulee, sillä tarkoitetaan Jeesuksessa ikuisesti eläviksi tulleiden kristittyjen Jumalaa, ei juutalaisten fariseusten Jumalaa:

”Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: ’Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien” (Matt. 22:31-32). Aabrahan, Iisak ja Jaakob elävät yhä.

”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä” (Joh. 3:36).

Mitä siihen tulee, että juutalaisia on vieroksuttu kautta historia, niin syynä siihen on yllä kuvattu perkeleellisyys ja rikollisuus, joilla he pyrkivät alistamaan ja tuhoamaan isäntäkansansa (esim. heidän velkaperusteinen raha- ja pankkijärjestelmänsä nykyisin, joka tuhoaa jo koko maailmaa).

Ja mitä siihen tulee, että juutalaiset rukoilisivat Messiaan uudelleen takaisin”, niin Jumala EI kuulu katumattomien syntisten rukouksia:

”Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä” (Joh. 9:31).

Ja mitä siihen tulee, että juutalaisilla olisi ”Jumalan siunaus päällä, hehän omistavat koko maailman ja darwin ym. tiede ovat juutalaisten aikaansaannosta”, niin juutalaisilla on maailmanvalta, koska perkele, joka heitä hallitsee (Joh. 8:44), on heitetty juuri tänne maan päälle (vain kristittyjen sydämistä hänet on heitetty pois):

”Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa” (Ilm. 12:9).

Perkele on TÄMÄN MAAILMAN ruhtinas, Joh. 12:31; 14:30; 16:11. Ja osoittaahan se, että perkele tarjosi Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, jos Jeesus lankeaa hänen eteensä, että perkele on tämän maailman ruhtinas. Tosin perkele on Jumalan vallassa, onhan perkele vain luotu enkeli, langennut enkeli. Darwinin kehitysoppi on suuri huijaus (kuten kaikki juutalainen ”tiede”; kumpuaahan se perkeleestä, Joh. 8:44). On vain yksi ihmisrotu. Kaikki ovat Aadamin, ensimmäisen ihmisen, jälkeläisiä, ja Aadam eli n. 6000 vuotta sitten.

Juutalaiset eivät ole siunattuja vaan kirottuja (jos eivät käänny kristityiksi), hehän ovat ”isästä perkeleestä” (Joh. 8:44), ja Raamattu sanoo:

”Sitten hän (Kuningas Jeesus Kristus) myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’ – – Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen” (Matt. 25:41-43, 46).

Juutalaiset eivät kunnioittaneet Jeesusta vaan tappoivat hänet ja nyt opettavat, että Jeesusta keitetään kiehuvassa ulosteessa helvetissä, kuten yllä todettiin.

”Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu” (1. Kor. 16:22).

 

Kristillinen sionismi jne. :

Suomessa on hyvin paljon valhekristittyjä, jotka pitävät nykyisiä Kristuksen hylänneitä juutalaisia ”Jumalan omaisuuskansana” ja nykyistä Rotschildien perustamaa Israelia Jumalan lupausten täyttymyksenä.

Raamatun Israel ei kuitenkaan ole sama asia kuin tämä Rotschildien perustama maallinen Israel.

Jeesus ei tullut maailmaan perustamaan maanpäällistä valtakuntaa. Jeesus puhui useaan otteeseen, että Jumalan valtakunta on kristittyjen sydämissä eikä jossakin maanpäällisessä valtakunnassa.

Kun Jeesus puhuu Israelista, hän tarkoittaa Jumalan valtakuntaa ihmisten sydämissä. Tätä taustaa vasten täytyy myös katsoa Vanhan testamentin ennustuksia Israelista. Raamattu ei puhu siis mitään nykyisestä Israelin valtiosta Lähi-idässä. Israelin valtiolla ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Asiat eivät voi olla niin, että Jumala surmaisi kymmeniä miljoonia ihmisiä saadakseen jonkun valtionsa johonkin pahaiseen Lähi-itään.

Eivät kristilliset sionistit mitään kristittyjä ole sydämessään. He pitävät nykyjuutalaisia, jotka ovat opillisesti fariseusten perillisiä ja Jeesuksen kiroamia (Joh. 8:44; Matt. 23:33), ”Jumalan silmäteränä”!

Liki kaikki suomalaiset ”kristityt” niin kirkoissa kuin vapaissa seurakunnissa ovat näitä vääriä kristittyjä ja Jeesuksen ”perkeleen lapsiksi” kutsumien (Joh. 8:44) farisealaisjuutalaisten palvojia – perkeleen palvojia siis.

http://magneettimedia.com/kristillinen-sionismi-ei-ole-kristillista/

Kuulemma Israelin valtion perustaminen v. 1948 oli VT:n profetian täyttymys. Kuitenkin lupaus juudalaisten paluusta toteutui jo VT:n aikana, kun he palasivat pakkosiirtolaisuudesta vuosina 521 ja 485 e.Kr. Raamatussa ei ole mitään lupausta nykyisestä Israelista (UT puhuu hengellisestä Israelista, kirkosta; paluu on hengellinen paluu Jumalan yhteyteen). Juudalaiset olivat Jumalan kansa vain Kristukseen asti (he olivat väline Kristuksen tuomiseksi maailmaan), ja sen jälkeen heidät karkotettiin pitkin maailmaa. Jumalan kansaa ovat nykyisin kristityt (1. Piet. 2:9), ja Jumalan kansaksi juutalaiset voivat tulla vain tulemalla kristityiksi, esim. Room. 9:27 + 11:7.

Juutalaiset kuulemma ovat Jumalan silmäterä. Kuitenkin Sakarjan jakeet 2:2-9, joissa asiasta puhutaan, osoittavat, että kyseessä on lupaus hengellisestä Jerusalemista, kirkosta: se on muuriton (j. 4), vaikka Nehemia ja Esra sanovat Jerusalemin muurilliseksi; kyseessä ei voi olla maallinen Jerusalem, koska pakanakansat eivät ole joutuneet juudalaisten orjiksi (j. 9: ”orjiensa saaliiksi”); jakeissa 8 ja 9 puhuja on Herra, ei Sakarja (Herra puhuu itsestään), eikä Sakarjaa lähetetty ”pakanakansojen luokse”, Herra, evankeliumi, lähetettiin. Kristityt ovat Jumalan silmäterä.

Googlesta lainattu osuus päättyy.

Google löytää tästä aiheesta lisää luettavaa täältä :

http://magneettimedia.com/kristillinen-sionismi-ei-ole-kristillista/#comment-24666

http://magneettimedia.com/kristillinen-sionismi-ei-ole-kristillista/#comment-24682

http://magneettimedia.com/kristillinen-sionismi-ei-ole-kristillista/#comment-26265

Google löytää myös aiheeseen liittyviä videoita  :

Talmudissa sanotaan ihmeellisiä asioita !

Kuinka maailman juutalaisyhteisö julisti pyhän sodan Saksaa vastaan 1933

Mistä Hitlerin juutalaisasenteet saivat alkunsa ?

Who is doing this ?

Who Really Caused WW2 ?

http://www.armahellas.com/?p=1937

Mitä ihmettä pankkiirit puuhastelevat ?
http://thejewishwars.blogspot.fi/2013/04/evil-judeo-financiers-and-bankers.html

Google löytää aiheesta vaikka millä mitalla luettavaa  :

http://www.radioislam.org/finish/index.htm

Varoitus :
Jos joku ryhmä tai yksilö kokee tätä sivustoa lukiessa esim. tunteitansa loukattavan, vihastumista, tai tuntee jonkin asian loukkaavan jotakin ryhmää tai yksilöä tms., niin ole hyvä ja poistu tältä sivustolta välittömästi. Esim internetistä, lehtikioskeista tai vaikkapa kirjastojen aineistoista EI ole pakko lukea tai katsella yhtään mitään, jos ei halua. Tämä materiaali on tutkimusainestoa, ei julkiseen käyttöön, ei poliittisille ryhmille.

 

9/11  -kausti ja ”MISSING” Posters   


Tässä lukemisen arvoinen postaus vuodelta 2011 :

http://cluesforum.info/viewtopic.php?f=18&t=758

Tämä pistää miettimään, onko omaisilla yleensä tapana rakennuksen sorruttua, tai hyvin tarkassa sijainnissa tapahtuneessa onnettomuudessa (kuten WTC -tornien tuho)  liimailla heti tapahtuman jälkeen ”Etsintäkuulutus/kadoksissa” -monisteita ilmoitustauluille ja katujen varsiin, jos omainen on voinut mahdollisesti ko. tapahtumassa olla uhrina ?    Ei siis malteta odottaa esim. viranomaisten lausuntoa tai tehdä etsintäkuulutusta viranomaisille ensin tms.? Vaan heti turvaudutaan yleisövihjeisiin, jos omainen sitä kautta heti löytyisi.

Mutta, Miksi heti ? Manhattan oli luultavasti aivan tukossa varsinkin tuona iltana ja on vaikeata ja turhaakin rynnätä välittömästi uutiset kuultuaan kiinnittelemään (jopa tikapuiden kanssa) noita etsintäkuulutus -lappuja ko. paikan lähettyville seinille ?

Tuollaisten ilmoitusten käyttö voi olla toki tuttua siinä tilanteessa, jos esim. lemmikkieläin on kadoksissa ja jne. ,tai ehkä ihan yksittäistapauksissa, jos tapahtumasta alkaa olla jo aikaa kulunut ja tilanne alkaa olla epätoivoinen. Yleensä siis aikaa pitäisi hiukan kulua ensin, mutta nämä ”Kadonnut” (”missing loved one” ) -ilmoitukset ilmestyivät tuonne katukuvaan jo samana iltana !

Nuo  911 ”MISSING” -julisteet eivät siis kaikki voi olla aitoja. Ne olivat luultavasti suurimmalta osin lavastusta ja laitettu tahallaan tuonne näkyviin medioitten kuvattavaksi ja sitten joku osasi korjata niitä jopa talteen ennen sadetta, ja järjesteli tietenkin niistä koostuvan näyttelykiertueen. Missä muussa historiallisessa tapahtumassa tälläinen ”uhriutuminen” ja joukkotuhon lavastus on tuttua ? Minkä muun joukkotuhon uhreille on perustettu näyttelyitä ja museoita oikein hartaudella ?

lähde :

http://www.bigeye.com/911_missing_posters_of_disembodied_souls.htm

 

Mitä se skitsofrenia oikein on?


Ohessa erään yksityisen ihmisen tänne toimitukseen 29.7 lähettämä teksti :

Miksi Suomessa tarvitaan vaihtoehtomediaa?

Muutama sanomalehti, joilla on valta-asema alueellaan + Maikkari ja YLE muodostavat Suomessa tiedotusmonopolin, jota on mahdoton murtaa ainakaan sisältäpäin.  Valtalehdet lähtivät vuoden alussa epätoivoiseen kamppailuun kaikkea vaihtoehtoista mediaa vastaan.  Nämä lehdet käyttävät valtaansa ennen kaikkea sillä, että niillä on monoliittinen yhteinen agenda, jota noudatetaan kouristuksenomaisesti.  Yleisönosastoissa sallitaan mitään sanomaton kiistely pikkuasioista sekä joskus vakiintuneiden puolueiden kantoja heijastavia laajempiakin juttuja.

Kansan ääni ei kuulu nyt vallassa olevassa mediassa ja kun puoluelehdet ovat käytännössä lakanneet olemasta, ei valtamedian kapeassa agendassa ole säröjä eikä riitasointuja.  Ehdottomia tabuja tässä mediassa ovat NATOn ja EUn kriittinen käsittely, pienikin Venäjää ymmärtävä kannanotto (= Venäjän trollien pelko on saanut hysteeriset mittasuhteet), sekä kaikenlainen vallitsevan lääkärikunnan arvosteleminen.  Vaihtoehtoisen lääkinnän esittely on jäänyt täysin vaihtoehtoisen median harteille.  Erityisen kuuma peruna ja arka aihe on psykiatria, joka suljettuna monopolistisena systeeminä on täysin kritiikiltä suojattu.

Yritin turhaan saada allaolevaa vastinetta Satakunnan Kansan palstoille.  Satakunnan Kansa on mallinäyte nykyisestä valtamediasta, ja tulee ihan tosissaan ikävä niitä aikoja jolloin lehti oli rehdisti Kokoomuksen äänenkannattaja.  Tässä  juttuni, joka toivottavasti pääsee edes tätä kautta julkisuuteen:

Mitä se skitsofrenia oikein on

Satakunnan Kansassa 7.7.2016  kolme hyvinpalkattua professoria kirjoittaa ilmiöstä nimeltä ”skitsofrenia” tavalla, joka ei ainakaan vakuuta siitä, että kuvatun ilmiön olemus ja ”hoito”  olisi mitenkään selvää ja vakuuttavaa.  Itse asiassa humaaneimmat ja edistyksellisimmät psykiatrit pitävät sanaa skitsofrenia pelkkänä metaforana.  Antipsykiatrian grand old man, amerikkalainen Thomas Szasz sanoo, että sana viittaa käytäytymiseen, jota voidaan ehkä paheksua, mutta kysymys ei ole konkreettisesta sairaudesta.  Mieli ei ole elin, joka sairastuisi – käyttäytymishäiriöt johtuvat elämän ongelmista.  Lawrence Stevens kiteyttää kirjoituksessaan SCHIZOPHRENIA – A Nonexistent Disease: ”Sana ’skitsofrenia’ kuulostaa tieteelliseltä ja antaa luotettavan vaikutelman ja sitä ympäröi karismaattinen sädekehä.”

Kokemuksesta voin kertoa, miten helposti ihminen voi joutua ”diagnostisoiduksi” skitsofreenikoksi.  Itse aiheutetun parisuhdekriisin jälkeisen moraalisen krapulan seurauksena sain fyysisiä oireita, jotka huipentuivat vakavaan ja pitkäkestoiseen unettomuuteen. Oli juuri siirrytty kesäaikaan ja iltojen valoisuus voimakkaasti vaikeutti unen saantia.  Kun tilaa oli kestänyt kolme viikkoa, hain yksityislääkäriltä lähetettä Harjavaltaan, jotta saisin unettomuuden katkaistua.  Lääkärin suora ohje oli: ”Älä missään tapauksessa mene sinne – et sinä ole hullu”.  Mutta kun unilääkkeistä huolimatta en saanut unta, päättelin, että jotenkin unettomuus pitää keskeyttää.  Vastentahtoisesti päivystysvuorossa ollut lääkäri kirjoitti lähetteen Harjavallan sairaalaan.

Pinnallisen jutustelun jälkeen alettiin lääkitys, josta muistan vain nimen ”Seroquel”.  Halusin apua unettomuuteen, mutta lääkäri otti vapauden tulkita olotilaani jostakin omista lähtökohdistaam.  Unesta ei ollut tietoakaan, mutta lääkitys onnistui nopeasti sekoittamaan pään ja johti erittäin passiiviseen ja avuttomaan olotilaan.  Aloin todella tuntea oloni ja käytökseni muuttuneeksi, muttei suinkaan missään positiivisessa mielessä.  Tiesin, että minun pitäisi lähteä pois, ja nopeasti.  Huumattu olotila esti kuitenkin riittävän aloitteellisuuden.  Alkoi taival, jossa satunnaiset, usein lyhytaikaisessa työsuhteesta olleet ja jostakin Itä-Euroopasta kotoisin olevat psykiatrit tekivät omia outoja johtopäätöksiään vain papereiden perusteella, minun mielipidettäni koskaan kuuntelematta.

Urani ”skitsofreenikkona” alkoi jonakin hetkenä, jonka ajankohtaa en vieläkään oikein tiedä.   Tsaarinaikainen sairausmäärittely on niin monimutkainen, että sairausleiman poistaminen vaatisi monimutkaista hallinnollista menettelyä, jota en hoitokierteessä passivoivan lääkityksen vuoksi pystynyt aloittamaan.  Olin tilassa, jossa päätin olla tekemättä mitään.  Tapahtui monia dramaattisia asioita, mm. äitini ja veljeni kuolema samana syksynä.  Veljeni oli hoitanut mm. talousasioitani, ja hänen kuolemansa aiheutti koko itseeni liittyvän hallintorutiinin olennaisen katkeamisen.

Erilaisten hoitojen rampauttamana olen kokenut asioita, joita kenenkään ei pitäisi kokea.  Minulle on syötetty lääkkeitä, jotka jo yksinään ovat kyseenalaisia, mutta joiden yhteisvaikutus on täysin mielivaltainen.  Minut on viety paikkaan, jossa olen saanut sievistellen kutsuttua ”sähköhoitoa”.  Olen elänyt sumussa ja humussa.  Sinne olisin varmasti jäänytkin, ellen olisi oma-aloitteisesti alkanut jättää neuroleptejä väliin, vaikka se merkitsikin uhkaa, että niitä olisi alettu antaa minulle injektioina.  Pakko olisi siis muutettu superpakoksi.  Sen verran jääräpäinen olen, että aloin hitaasti palata normaalien ihmisten maailmaan. Sain osittain itseni takaisin, mutta mikään ei korvaa niitä vaurioita, joita väkivaltainen pakkolääkitys on aivoilleni ja hermostolleni aiheuttanut.  Olen menettänyt 7 vuotta elämästämi.  Olen tosin jo ikänikin puolesta eläkeläinen, mutta ehkä muutaman vuoden olisin voinut vielä hyödyttää yhteiskuntaa – olenhan parikymmentä vuotta työskennellyt ulkomailla ja osaan viittä kieltä.  Nyt olen pelkkä kuluerä, kuten niin monet psykiatrian uhrit.

Skitsofrenia-diagnoosi on yhteiskunnalle kallis ja diagnoosin kohteelle kiduttava asia.  Jos on olemassa yksi alidiagnosointi, niin sitä vastaa ainakin viisi ylidiagnosointia.  En ole missään nähnyt tai koskaan kuullut määritelmää siitä, mitä skitsofrenia on.  Ehkä siihen liittyy harha-aistimuksia (joita itse en ole koskaan kokenut), raivoamista (joka on täysin päinvastaista kuin minulle tyypillinen passiivisuus) tai jotain muuta selvästi poikkeavaa käyttäytymistä?  Oma arvio on aina puolueellinen, mutta olen ollut syrjään vetäytyvä ja ihan liian alistuva.  Diagnoosin kirjoittaja käyttää valtaa, joka ylittää tuomarin ja pyövelin vallan.

Skitsofrenia on määritelty niin epämääräisesti, että todellisuudessa se on termi, jota usein sovelletaan lähes minkälaiseen käyttäytymiseen hyvänsä, jota puhuja paheksuu.

Lääketeollisuus himoitsee uusia diagnooseja.  Viidessä vuosikymmenessä diagnoosien määrä on satakertaistunut. Esimerkkinä vaikka ADHD, jota ilman ihmiskunta pärjäsi hienosti vielä 1950-luvulle asti.  Yhtäkkiä lapselle luontainen vilkkaus on muuttunut sairaudeksi.  Psyykenlääkkeet ovat kultakaivos, josta suuret firmat eivät sovinnolla luovu.   Eräällä Youtuben videolla Szasz sanoo:  ”Tässä olemme tekemisissä psykiatrian epidemian kanssa. Meillä ei ole psyykkisten sairauksien epidemiaa, meillä on psykiatrian epidemia. – Jos syöt liikaa, se on sairaus – sanotaan hakemistossa. Jos poltat liikaa, se on sairaus. Jos olet liian onneton, se on sairaus. Jos olet liian laiha, se on sairaus. Jos olet liian lihava, se on sairaus. Jos sinulla on liian vähän seksiä, se on sairaus. Jos sinulla on liian paljon seksiä, se on sairaus.  – Ei vapaata tahtoa, pelkästään kemikaaleja, ei itsekuria, ei itsehillintää. – Se on perusta, jolta täällä Amerikassa kasvatetaan.”

 

”Modernit psykiatrit saavat elantonsa 1) kirjoittamalla reseptejä psykoaktiivisille lääkkeille ja uskottelemalla, että ne ovat tehokas hoito psyykkisiä sairauksia vastaan; 2) määräämällä näitä lääkkeitä henkilöille, jotka ovat valmiita ottamaan niitä, ja pakottamalla väkisin henkilöitä, joita pidetään ’vakavasti psyykkisesti sairaina’, ottamaan niitä vasten tahtoaan; ja 3) tekemällä vapaaehtoisista mielenterveyspotilaista, jotka näyttävät olevan ’vaarallisia itselleen ja muille’, vastentahtoisia mielenterveyspotilaita.” (Thomas Szasz: “What is Antipsychiatry?”).

”Jos myönnämme, että ’psyykkinen sairaus’ on metafora paheksutuille ajatuksille, tunteille ja käyttäytymisille, meidän on pakko myöntää myös, että psykiatrian ensisijainen tehtävä on kontrolloida ajattelua, mieltä ja käyttäytymistä”. (Thomas Szasz: “Summary Statement and Manifesto”).

”Tahdonvastainen mielisairaalaan passittaminen on hoidon varjolla tapahtuvaa vankilaan passittamista; se on peitellyssä muodossa tapahtuvaa yhteiskunnallista kontrollia, joka heikentää laillisuusperiaatetta” (Thomas Szasz: Ibid.).

Jos nyt olisin tilanteessa, jossa olin 7 vuotta sitten, pysyisin todella kaukana psykiatriasta.  Ehkä pitäisin viikon pituisen ryyppyputken tai vetäytyisin retriittiin Valamon luostariin.  Ihmisorganismi on itse itseään korjaava kokonaisuus.  Psyykelääkitys voi olennaisesti häiritä tuota luonnon parantumistaipumusta.  Suru tai edes masennus eivät ole sairauksia.  Niiden hoitoon on olemassa luontaisia yksinkertaisia keinoja.  ”Tarvitsemme enemmän ystävällisiä lähimmäisiä ja vähemmän ammattilaisia.” (Jeffrey Masson)

Terveemmässä yhteiskunnassa on vähemmän psykiatriaa ja enemmän inhimillisyyttä.

”Leimattu”